Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KORZYŚCI: Zapewnienie lepszego wglądu w informacje o finansach firmy i umożliwienie szybkiego podejmowania optymalnych decyzji. Dokładne śledzenie i zarządzanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KORZYŚCI: Zapewnienie lepszego wglądu w informacje o finansach firmy i umożliwienie szybkiego podejmowania optymalnych decyzji. Dokładne śledzenie i zarządzanie."— Zapis prezentacji:

1

2 KORZYŚCI: Zapewnienie lepszego wglądu w informacje o finansach firmy i umożliwienie szybkiego podejmowania optymalnych decyzji. Dokładne śledzenie i zarządzanie kosztami usług. Zwiększenie efektywności i dokładności zarządzania magazynem dzięki optymalizacji układu magazynu. Wyeliminowanie potrzeby korzystania z zewnętrznych narzędzi raportowania lub replikacji danych. Planowanie i obliczanie przyszłych kosztów na podstawie budżetów i prognoz. Dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o celach i wynikach, co pozwala błyskawicznie podejmować odpowiednie działania. Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w celu zapewnienia optymalnej wydajności. Dzięki zmniejszeniu ilości ręcznej pracy związanej z projektowaniem, planowaniem i produkcją towarów można szybciej i taniej dostarczać produkty niestandardowe. Śledzenie postępu produkcji i łatwe wprowadzanie zmian pozwala zwiększyć efektywność produkcji i zmniejszyć koszty. Zmniejszenie ilości ręcznie wprowadzanych danych dzięki automatyzacji procesów zbierania danych.

3 Microsoft Dynamics AX 2009 – informacje ogólne
System Microsoft Dynamics AX 2009 jest kompleksową aplikacją wspierającą zarządzania kluczowymi procesami biznesowymi przeznaczoną dla średnich i większych przedsiębiorstw, która w pełni współpracuje z programami Microsoft Office. System Microsoft Dynamics AX został tak zaprojektowany, aby ułatwić prowadzenie działalności biznesowej w różnych lokalizacjach i krajach. Jest to możliwe dzięki standaryzacji procesów oraz zapewnieniu wglądu w kondycję całej organizacji. Dzięki temu systemowi możesz mieć pewność, że przyjęte narzędzie zarządzania działalnością spełnia i będzie spełniało potrzeby pracowników oraz wymagania branży i biznesu. Pulpit użytkownika Pulpity użytkownika (Role Centers) to predefiniowane strony główne, zawierające zestawienie informacji dopasowanych do potrzeb pracownika firmy pełniącego określoną rolę w firmie (księgowy, sprzedawca, kupiec, magazynier, dyrektor). Dostępne są np. listy zadań do wykonania, prowadzone sprawy, często używane zestawy dokumentów i kluczowe informacje z obszaru business inteligence, które w przyjaznej formie prezentowane są na ekranie

4

5 Logistyka Moduł Logistyka w systemie Microsoft Dynamics AX pozwala elastycznie zarządzać zapasami i zaopatrzeniem zgodnie z potrzebami firmy. Dostępne są funkcje obsługujące prognozowanie, klasyfikowanie i śledzenie zapasów, które umożliwiają także efektywne tworzenie specyfikacje BOM i zarządzanie nimi. Informacje wymieniane są z wieloma innymi obszarami funkcjonalnymi systemu, takimi jak produkcja, planowanie główne, handel, finanse i CRM. W rezultacie następuje doskonałe dopasowanie logistyki do pozostałych obszarów działalności firmy. Planowanie Moduł Logistyka oferuje zaawansowane funkcje prognozowania obsługujące planowanie długoterminowe, dzięki którym można optymalizować poziom zapasów. Na podstawie towarów i okresów możliwe jest tworzenie prognoz sprzedaży i zakupów. Można także symulować różne przyszłe scenariusze przy użyciu dowolnej liczby modeli prognoz. Prognozy dotyczące towarów można przekazywać do prognozy księgi głównej, aby szybko przewidywać przepływy pieniężne.

6 Zarządzanie magazynem
Funkcje modułu Zarządzanie magazynem pozwalają w elastyczny sposób definiować układ magazynu i dopasowywać go do zmieniających się potrzeb, a tym samym maksymalizować efektywność procesów magazynowych. Możliwe jest określenie obszarów magazynowania o wysokim i niskim priorytecie w celu zapewnienia optymalnego rozmieszczania towarów, a także blokowanie lokalizacji w celu ograniczenia ruchu towarów. Podzielenie magazynu na strefy pozwoli uwzględniać różne wymagania dotyczące przechowywania, takie jak wymagania dotyczące temperatury lub wielkość obrotów różnymi towarami. Lokalizacje magazynowe można określać na pięciu poziomach: magazynu, korytarza, regału, półki i pojemnika. Każdą lokalizację można zdefiniować przy użyciu dodatkowych parametrów. Sposób przechowywania towarów może być kontrolowany na podstawie wstępnie zdefiniowanych reguł dotyczących lokalizacji. Można także elastycznie zarządzać składowaniem towarów.

7 Handel Moduł Handel w systemie Microsoft Dynamics AX zapewnia podstawową funkcjonalność dla działów zaopatrzenia, magazynowania i sprzedaży. Podczas wprowadzania zamówień sprzedaży w module Handel systemu Microsoft Dynamics AX automatycznie sprawdzane są limity kredytowe, informacje o koncie klienta, umowy dotyczące cen oraz stany zapasów, dzięki czemu można przekazywać klientom informacje w czasie rzeczywistym. Moduł Handel umożliwia też wgląd w czasie rzeczywistym w dane planowania dostępności zapasów i zapewnia kontrolę dat dostawy, co pozwala składać bardziej dokładne i precyzyjne obietnice dotyczące zamówień i dostaw. Można drukować potwierdzenia zamówień, przesyłać je faksem, wysyłać pocztą lub publikować w sieci Web, a także oferować klientom elastyczne opcje fakturowania, śledzić zamówienia niezrealizowane oraz zarządzać zwrotami towarów. Aby jeszcze bardziej usprawnić i przyspieszyć procesy sprzedaży i zaopatrzenia, można wymieniać dokumenty handlowe z klientami i dostawcami drogą elektroniczną. Automatyzacja marketingu Moduł Automatyzacja marketingu w systemie Microsoft Dynamics AX wspomaga efektywne planowanie, realizację i analizę kampanii, gdyż wszystkie istotne informacje marketingowe są łatwo dostępne. Kampanie mogą być oparte zarówno na informacjach związanych z obsługą klienta, jak i na informacjach wewnętrznych firmy. Możliwe jest łatwe organizowanie, realizacja, śledzenie i analizowanie kampanii.

8 Zarządzanie sprzedażą
Moduł Zarządzanie sprzedażą w systemie Microsoft Dynamics AX zapewnia szczegółowy widok planów sprzedaży i wgląd w kluczowe informacje o operacjach sprzedaży. Dzięki temu rozwiązaniu można przeglądać i analizować działania oraz wydajność poszczególnych pracowników działu sprzedaży, zespołów sprzedawców oraz całej organizacji zajmującej się sprzedażą według wybranych zarejestrowanych wartości. Automatyzacja procesu sprzedaży Moduł Automatyzacja procesu sprzedaży w systemie Microsoft Dynamics AX to zestaw narzędzi służące do organizowania informacji kontaktowych, śledzenia możliwości sprzedaży, zarządzania kluczowymi klientami oraz ustalania i monitorowania planów sprzedaży. Czas dotąd tracony na ręczne, powtarzające się zadania administracyjne można wykorzystać bardziej produktywnie — poświęcając go klientom i realizując sprzedaż.

9 Zarządzanie serwisem i usługami
Moduł Zarządzanie serwisem i usługami w systemie Microsoft Dynamics AX jest prosty w użyciu, a jednocześnie pozwala obsługiwać szeroki zakres działań. Pracownicy zajmujący się serwisem i usługami mogą łatwo tworzyć umowy dostosowane do wymagań klientów, uzyskiwać dostęp do zleceń serwisowych, szczegółów kontaktów oraz historii napraw/usług w celu szybkiego udzielania odpowiedzi na pytania klientów. Elastyczne funkcje i pełna integracja z systemem Microsoft Dynamics AX pozwalają firmom planować zlecenia serwisowe/usługowe z wyprzedzeniem, wydajnie zarządzać kosztami, śledzić bieżące zużycie zasobów i analizować ich użycie w przeszłości — zarówno z perspektywy obsługi, jak i finansów.

10 Zarządzanie finansami
Moduł Zarządzanie finansami jest kompleksowym rozwiązaniem, które umożliwia firmie skuteczne działanie na rynkach lokalnych. Rozwiązanie to ułatwia również działalność międzynarodową, ponieważ obsługuje wiele języków i walut, pozwala zarządzać zmianami kursów wymiany walut, a także ułatwia spełnianie wymogów dotyczących księgowości w różnych krajach. Korzystając z modułu Zarządzanie finansami, można w razie potrzeby zakupić i aktywować dodatkowe funkcje. Rozwiązanie to może ułatwić zarządzanie zgodnością z lokalnymi wymogami prawnymi, co pozwala zoptymalizować obsługę podatków i sprawniej prowadzić działalność na rynkach zagranicznych. Można również korzystać z rozbudowanych funkcji zarządzania podatkami, które udostępniają wiele opcji obliczania podatków, księgowania i raportowania. Dzięki pełnej integracji z innymi funkcjami systemu Microsoft Dynamics AX (takimi jak finanse projektów, logistyka, handel, produkcja, środki trwałe i inne) rozwiązanie to może usprawnić rejestrowanie danych finansowych w księdze w czasie rzeczywistym, aby odzwierciedlić procesy wewnątrz firmy i umożliwić szybkie tworzenie precyzyjnych raportów finansowych. Łączność między modułami pozwala śledzić transakcje aż do danych źródłowych, co umożliwia weryfikowanie i analizowanie transakcji natychmiast lub na żądanie w celu obsługi audytów zewnętrznych i wewnętrznych. Bezpieczeństwo kluczowych danych można zagwarantować, przyznając dostęp do informacji lub uprawnienia do zatwierdzania na podstawie stanowisk lub innych kryteriów.

11 Koszty Moduł Księgowość kosztowa w systemie Microsoft Dynamics AX jest wewnętrznym narzędziem analizy przepływu kosztów, dzięki któremu można lepiej zrozumieć strukturę kosztów działalności biznesowej. Za pomocą tego modułu można szczegółowo mierzyć wydajność ekonomiczną oraz rentowność operacji i jednostek biznesowych. Produkcja Moduł Produkcja pozwala elastycznie zarządzać zasobami produkcyjnymi firmy, a tym samym wykorzystywać je w sposób zapewniający maksymalną zyskowność. Zlecenia produkcyjne mogą być tworzone na podstawie ofert pochodzących z planowania głównego lub niezależnie od nich, a moduł Produkcja pomaga w efektywny sposób zarządzać specyfikacjami BOM. Dzięki wykorzystaniu funkcji przybliżonego planowania zdolności produkcyjnych można uzyskiwać szybki i wiarygodny przegląd zasobów produkcyjnych potrzebnych do zaspokojenia popytu klientów, uwzględniając przy tym zdolności produkcyjne i zasoby materiałowe. Można także w elastyczny sposób planować procesy produkcyjne wstecz lub w przód od dowolnej daty.

12

13 Konstruktor Moduł Konstruktor produktów upraszcza i przyspiesza proces zamawiania, planowania i produkcji produktów niestandardowych, dzięki czemu można uzyskać więcej zamówień i zwiększyć lojalność klientów. Sterowanie produkcją Moduł Sterowanie produkcją pomaga znacznie przyspieszyć wykonywanie zadań administracyjnych i jednocześnie zwiększyć wiarygodność danych dotyczących czasu pracy i obecności pracowników. Dla każdego pracownika można skonfigurować harmonogramy profilu czasu pracy, a określony profil będzie automatycznie wybierany podczas logowania pracownika. Profile czasu pracy można na przykład konfigurować dla grup odpowiadających zmianom roboczym (porannej, popołudniowej i nocnej). Dostępne są też funkcje umożliwiające efektywne śledzenie czasu nieproduktywnego i nieobecności oraz zarządzanie nimi. Czas nieproduktywny można definiować, tworząc własne kategorie, takie jak choroba, spotkanie, szkolenie czy urlop. W ten sposób można precyzyjniej śledzić czas spędzony przez pracowników na czynnościach innych niż praca i dokładniej analizować użycie zasobów.

14 Alerty Moduł Alerty pomaga zwiększyć wydajność przepływu pracy i daje użytkownikom możliwość dokładnego monitorowania aktualnych zdarzeń zachodzących w firmie. Zamiast polegać na przypadkowych wiadomościach lub innych bieżących procesach, osoby w organizacji mogą szybko i łatwo tworzyć reguły alertów, aby otrzymywać automatyczne powiadomienia o zmianach i zdarzeniach istotnych dla pełnionych przez nich funkcji. Użytkownicy mogą na przykład otrzymywać powiadomienia w przypadku, gdy rekord klienta zostanie utworzony lub usunięty, czas oczekiwania na realizację zamówienia zakupu przekroczy określoną liczbę dni lub zadanie zostanie oznaczone jako zakończone. Strategiczna karta wyników Moduł Strategiczna karta wyników jest narzędziem umożliwiającym przełożenie wizji i strategii firmy na zintegrowany zestaw miar wydajności i efektywności, obsługiwanych zarówno na poziomie całej organizacji, jak i jej działów, jednostek operacyjnych i poszczególnych pracowników. Strategiczna karta wyników pomaga monitorować i optymalizować wydajność firmy.

15 Analizy biznesowe Moduł Analizy biznesowe ułatwia analizowanie istotnych czynników, które mają wpływ na działalność całego przedsiębiorstwa. Można porównywać dane dotyczące dostawców, analizować operacje magazynowe, opracowywać strategie zmierzające do utrzymania preferowanych klientów i pozyskiwania nowych, a także tworzyć profile klientów i analizy ich segmentacji. Można udostępniać najbardziej aktualne informacje dotyczące zakupów klientów lub zapasów dostawców oraz identyfikować słabe punkty w łańcuchu dostaw, a następnie wprowadzać konieczne zmiany. Można analizować koszty związane z utrzymaniem pracowników i ich produktywność, a także w elastyczny sposób pobierać i analizować dane z poziomu transakcji dotyczące jednej lub wielu firm.

16 Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą
Dane kontaktowe: Microsoft Gold Certified Partner AXACOM Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II Sieradz tel fax Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą


Pobierz ppt "KORZYŚCI: Zapewnienie lepszego wglądu w informacje o finansach firmy i umożliwienie szybkiego podejmowania optymalnych decyzji. Dokładne śledzenie i zarządzanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google