Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie przedmiotowe materiałów z dziedziny edukacji z użyciem haseł formalnych Aldona Borowska, Bartłomiej Włodarczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie przedmiotowe materiałów z dziedziny edukacji z użyciem haseł formalnych Aldona Borowska, Bartłomiej Włodarczyk."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie przedmiotowe materiałów z dziedziny edukacji z użyciem haseł formalnych Aldona Borowska, Bartłomiej Włodarczyk

2 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 20102 Dla uczniów, studentów: Podręczniki Materiały pomocnicze Ćwiczenia i zadania Wydawnictwa dla dzieci Poradniki dla młodzieży Dla nauczycieli: Programy nauczania Programy szkoleń Scenariusze zajęć Poradniki dla nauczycieli Sprawdziany i testy Utwory sceniczne dla dzieci Scenariusze imprez szkolnych Hasła formalne z dziedziny edukacji

3 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 20103 Nowy schemat opracowania dokumentów przeznaczonych dla uczniów lub studentów Schemat: [przedmiot] – [poziom szkoły] Temat formalny Przykład: Matematyka – szkoły podstawowe Materiały pomocnicze dla szkół podstawowych

4 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 20104 UWAGA! Jeśli przedmiot lub dziedzina wiedzy jest nauczana wyłącznie na poziomie szkół wyższych lub w szkołach zawodowych, nie dodajemy określnika określającego poziom nauczania Nowy schemat opracowania dokumentów przeznaczonych dla uczniów lub studentów

5 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 20105 Podręczniki Matematyka 5 : podręcznik dla szkoły podstawowej / Maria Gaik, Krystyna Madej. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2009.

6 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 20106 Poprzednio: Matematyka – podręczniki dla szkół podstawowych Obecnie: Matematyka - szkoły podstawowe Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki

7 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 20107 Informatyka ekonomiczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Wrycza ; aut. Stanisław Wrycza [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Podręczniki akademickie

8 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 20108 Poprzednio: Informatyka – stosowanie – gospodarka – podręczniki akademickie Obecnie: Informatyka – stosowanie – gospodarka Podręczniki akademickie

9 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 20109 Matematyka z elementami zastosowań w ekonomii. T. 1 / Armand Kasprowicz, Jerzy Romański. - Toruń : UMK, 1995. Podręczniki akademickie

10 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201010 Poprzednio: Matematyka – podręczniki akademickie Obecnie: Matematyka – szkoły wyższe Podręczniki akademickie

11 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201011 Geografja Europy / F. Fuchs, T. Radliński. - Warszawa : skł. gł. Księg. Gebethner i Wolff [etc.], 1928 Podręczniki szkolne

12 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201012 Poprzednio: Geografia – podręczniki szkolne Obecnie: Geografia Podręczniki szkolne

13 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201013 Historia : repetytorium / Rafał Degiel, Agnieszka Gajda, Wanda Królikowska, Łukasz Niesiołowski- Spano, Zbigniew Olczak. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008. Materiały pomocnicze

14 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201014 Poprzednio: Historia – materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych Matura (2005-) Obecnie: Historia – szkoły ponadgimnazjalne Matura (2005-) Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych Materiały pomocnicze

15 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201015 Atlas historyczny : od 1939 roku : szkoła ponadgimnazjalna / Demart ; Julia Tazbir ; red. atlasu: Elżbieta Olczak, Julia Tazbir. - Warszawa : Demart : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009. Materiały pomocnicze

16 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201016 Poprzednio Historia – materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych Historia – 20-21 w. – mapy szkolne Polska – 20 w. – mapy szkolne Obecnie Historia – 20-21 w. Historia – szkoły ponadgimnazjalne Atlasy historyczne Mapy szkolne Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych Materiały pomocnicze

17 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201017 Lalka / Bolesław Prus. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2009. Materiały pomocnicze

18 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201018 Poprzednio: Prus, Bolesław (1847-1912). Lalka – materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych Powieść polska – 19 w. Powieść polska – historia – 19 w. – materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych Obecnie: Prus, Bolesław (1847-1912). Lalka Język polski – szkoły ponadgimnazjalne Powieść polska – 19 w. Powieść polska – historia – 19 w. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych Materiały pomocnicze

19 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201019 Matematyka 3 : zakresy podstawowy i rozszerzony : zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : linia 1 ponadstandardowa / Henryk Pawłowski. – Gdynia : "Operon", 2004. Ćwiczenia i zadania

20 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201020 Poprzednio: Matematyka – ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych Obecnie: Matematyka – szkoły ponadgimnazjalne Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych Ćwiczenia i zadania

21 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201021 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem w pytaniach i zadaniach : zeszyt ćwiczeń. Cz. 1 / Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek. - Poznań : Oficyna Edukacyjna Wydawnictwa eMPi², 2007. Ćwiczenia i zadania

22 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201022 Poprzednio: Żywność – technologia – ćwiczenia i zadania dla szkół zawodowych Żywność – towaroznawstwo – ćwiczenia i zadania dla szkół zawodowych Obecnie: Żywność – technologia Żywność – towaroznawstwo Ćwiczenia i zadania dla szkół zawodowych Ćwiczenia i zadania

23 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201023 Na łące i w lesie : ciekawostki o zwierzętach / Jolanta Kasperkowiak ; il. Małgorzata Pietralik. - Kraków : Wydawnictwo Skrzat, 2009. Wydawnictwa dla dzieci

24 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201024 Poprzednio: Poezja dziecięca polska – 21 w. Zwierzęta – wydawnictwa dla dzieci Obecnie: Poezja dziecięca polska – 21 w. Zwierzęta Wydawnictwa dla dzieci

25 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201025 Wyluzuj! czyli Wszystko o stresie / Sara Jane Sluke, Vanessa Torres ; przekł. Małgorzata Strzelec. - Warszawa : "Amber", 2002. Poradniki dla młodzieży

26 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201026 Poprzednio: Stres – zapobieganie i zwalczanie – wydawnictwa dla młodzieży Uczniowie – psychologia – wydawnictwa dla młodzieży Obecnie: Stres – zapobieganie i zwalczanie Uczniowie – psychologia Poradniki dla młodzieży

27 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201027 Schemat opracowania dokumentów przeznaczonych dla nauczycieli Schemat: [przedmiot] – nauczanie – [poziom szkoły] Temat formalny Lub [Edukacja, Kształcenie, Nauczanie, Przysposobienie, Wychowanie] – metody – [poziom szkoły] Temat formalny

28 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201028 Przykład: Biologia – nauczanie – gimnazja Scenariusze zajęć dla gimnazjów Lub Edukacja regionalna – metody – przedszkola Scenariusze zajęć dla przedszkoli Schemat opracowania dokumentów przeznaczonych dla nauczycieli

29 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201029 Program nauczania informatyki w gimnazjum / Jolanta Pańczyk. – Gliwice : Wydawnictwo Helion,|ccop. 2006 Programy nauczania

30 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201030 Poprzednio: Informatyka – nauczanie – gimnazja – program Obecnie: Informatyka – nauczanie – gimnazja Programy nauczania dla gimnazjów Programy nauczania

31 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201031 Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania / I. Modzelewska-Rysak. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002 Programy nauczania

32 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201032 Poprzednio: Wychowanie obywatelskie – szkoły ponadgimnazjalne – program Obecnie: Wychowanie obywatelskie – metody – szkoły ponadgimnazjalne Programy nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Programy nauczania ?

33 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201033 Witaj szkoło! Program nauczania dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Anna Korcz, Dorota Zagrodzka. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009 Programy nauczania

34 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201034 Poprzednio: Nauczanie początkowe – program Obecnie: Nauczanie początkowe - metody Programy nauczania początkowego Programy nauczania

35 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201035 UWAGA! Jeśli tematujemy programy nauczania początkowego dla szkół podstawowych specjalnych należy użyć dwóch tematów formalnych: Programy nauczania dla szkół podstawowych specjalnych Programy nauczania początkowego Programy nauczania

36 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201036 Dodatkowo, jeśli jest określona forma niepełnosprawności dodajemy temat rzeczowy: Dziecko niepełnosprawne umysłowo – nauczanie – szkoły podstawowe specjalne Dziecko głuche – nauczanie – gimnazja specjalne Programy nauczania

37 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201037 Podstawy racjonalnego szkolenia w grze w piłkę nożną / Stanisław Żak, Henryk Duda. – Kraków : AWF Kraków, 2006. Programy szkoleń

38 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201038 Poprzednio: Piłka nożna – nauczanie i trening – program Obecnie: Piłka nożna – nauczanie i trening Programy szkoleń

39 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201039 Program kursu dla kandydatów na stanowisko mistrza budowlanego / [aut. Joanna Daniecka] ; Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. - Warszawa : MBGPiK, 1987 Programy szkoleń

40 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201040 Poprzednio: Budownictwo – nauczanie – program Obecnie: Budownictwo – nauczanie Programy szkoleń

41 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201041 Wybrane zagadnienia naukowego socjalizmu :program zajęć szkoleniowych / Wydział Ideologiczny Komitetu Centralnego PZPR [Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej]. - Warszawa : "Trybuna Ludu", 1985. Programy szkoleń

42 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201042 Poprzednio: Marksizm – nauczanie – program Szkolenie i szkolnictwo partyjne – Polska Obecnie: Marksizm – nauczanie Szkolenie i szkolnictwo partyjne – Polska Programy szkoleń

43 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201043 Chemia 3 : wybrane scenariusze lekcji dla nauczyciela gimnazjum / Bożena Kupczyk, Wiesława Nowak, Maria Barbara Szczepaniak. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2007. Scenariusze zajęć

44 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201044 Poprzednio: Chemia – nauczanie – gimnazja – scenariusze zajęć Obecnie: Chemia – nauczanie – gimnazja Scenariusze zajęć dla gimnazjów Scenariusze zajęć

45 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201045 O euro inaczej : scenariusze lekcji : praca zbiorowa / pod red. Marii Maruszak ; [aut. scen. Monika Bury et al.].- Rzeszów : "RS Druk" : na zlec. Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2005. Scenariusze zajęć

46 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201046 Poprzednio: Edukacja europejska – szkoły ponadgimnazjalne – scenariusze zajęć Euro (pieniądz) – scenariusze zajęć Obecnie: Edukacja europejska – metody – szkoły ponadgimnazjalne Euro (pieniądz) Scenariusze zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych Scenariusze zajęć

47 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201047 Sprawdziany i testy z języka polskiego dla gimnazjum : nauka o języku / Katarzyna Dziura. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2005. Sprawdziany i testy

48 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201048 Poprzednio: Język polski – nauczanie – gimnazja – sprawdziany i testy Obecnie: Język polski – nauczanie – gimnazja Sprawdziany i testy dla gimnazjów Sprawdziany i testy

49 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201049 Mechanika techniczna, statyka : testy i sprawdziany / Bogusław Kozak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001. Sprawdziany i testy

50 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201050 Poprzednio: Mechanika – nauczanie – szkoły zawodowe – sprawdziany i testy Statyka – nauczanie – szkoły zawodowe – sprawdziany i testy Obecnie: Mechanika stosowana – nauczanie Statyka – nauczanie Sprawdziany i testy dla szkół zawodowych Sprawdziany i testy

51 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201051 Poradnik metodyczny do nauczania geografii w klasie I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Edward Świtalski. - Toruń : Oficyna Wydawnicza Turpress, 2002. Poradniki dla nauczycieli

52 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201052 Poprzednio: Geografia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – poradniki Obecnie: Geografia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne Poradniki dla nauczycieli

53 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201053 Mały Kościuszko : igra dla chłopców na tle życia Tadeusza Kościuszki z dodaniem kilku komedyjek / napisał Józef Chociszewski. - Chicago, Ill. : W. H. Sajewski, [1920]. Utwory sceniczne dla dzieci

54 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201054 Poprzednio: Kościuszko, Tadeusz (1746-1817) – beletrystyka Teatr dziecięcy i młodzieżowy – teksty Obecnie: Kościuszko, Tadeusz (1746-1817) – w literaturze polskiej Literatura dziecięca polska – 20 w. Utwory sceniczne dla dzieci

55 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201055 Europa bez granic i inne scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum / Jan Jakub Należyty. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2003. Scenariusze imprez szkolnych

56 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201056 Poprzednio: Scenariusze imprez okolicznościowych Obecnie: Scenariusze imprez szkolnych

57 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201057 Szukałem was... : inscenizacje na Dzień Papieski. - Włocławek : Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2005. Scenariusze imprez szkolnych

58 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201058 Poprzednio: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – beletrystyka Scenariusze imprez okolicznościowych Obecnie: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – w literaturze Scenariusze imprez szkolnych

59 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201059 Dziękujemy! Aldona Borowska (a.borowska@bn.org.pl) Bartłomiej Włodarczyk (b.wlodarczyk@bn.org.pl)


Pobierz ppt "Opracowanie przedmiotowe materiałów z dziedziny edukacji z użyciem haseł formalnych Aldona Borowska, Bartłomiej Włodarczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google