Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XV Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 2013, Biblioteka Narodowa 11-13 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XV Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 2013, Biblioteka Narodowa 11-13 września."— Zapis prezentacji:

1 XV Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 2013, Biblioteka Narodowa września 2013

2 UKD w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej służy głównie do porządkowania zbiorów i wskazuje miejsce książki na półce w czytelni Dla części zbiorów (prace doktorskie) pełni rolę języka informacyjno-wyszukiwawczego Głównymi językami informacyjno- wyszukiwawczymi stosowanymi w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej są JHP KABA oraz język swobodnych słów kluczowych Księgozbiór magazynowy, który nie jest udostępniany w wolnym dostępie, nie otrzymuje symbolu UKD. Księgozbiór ten jest uporządkowany według sygnatur

3 3

4 0DZIAŁ OGÓLNY 0/9(03)Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne 001/003Nauka i wiedza. Dokumentacja i informacja naukowa. Znaki i symbole 004 INFORMATYKA I TECHNIKA KOMPUTEROWA Typy systemów Sieć neuronowa Jakość systemu i oprogramowania. Bezpieczeństwo Zabezpieczenie. Utajnianie (szyfrowanie) informacji

5 004.2Architektura komputerów 004.3Sprzęt komputerowy Procesory. Układy przetwarzania danych Urządzenia peryferyjne. Urządzenia wejścia/wyjścia Rodzaje komputerów 004.4Oprogramowanie 004.4C++Builder 004.4Delphi 004.4Visual C ::793.7 Gry komputerowe Środki do opracowania programów Inżynieria oprogramowania Programy komputerowe Excel Matlab

6 /.424Algorytmy do konstruowania programów. Elementy programów komputerowych. Techniki programowania Języki programowania Poszczególne języki programowania C, C C# Java PASCAL PHP Visual Basic Systemy operacyjne Linux Unix Windows

7 Bezpieczeństwo systemów operacyjnych 004.6Dane. Bazy danych Systemy zarządzania bazą danych Access Oracle Języki danych 004.7Komunikacja komputerowa. Sieci komputerowe Bezpieczeństwo sieci komputerowych Sieci według zasięgu terytorialnego Internet Oprogramowanie sieciowe Strony WWW

8 004.8Sztuczna inteligencja Systemy użytkowe sztucznej inteligencji Sztuczna inteligencja w układach przemysłowych. Inteligentny CAD/CAM Przetwarzanie i przygotowywanie dokumentów. Skład komputerowy (DTP) Grafika komputerowa Photoshop Animacja komputerowa Przetwarzanie wzorców Symulacja

9 005 ZARZĄDZANIE 005.1/.2Teoria zarządzania. Strategie, cele, metody, funkcje /.34Badania operacyjne. Psychologia zarządzania. Warunki. Czynniki. Zarządzanie ryzykiem. Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne 005.4Procesy w zarządzaniu Działania zarządcze Planowanie. Logistyka /.575 Mediacje. Rozwiązywanie konfliktów. Negocjacje. Lobbing Problem solving. Twórcze rozwiązywanie problemów. Reorganizacja. Restrukturyzacja. Outsourcing

10 005.6Zarządzanie jakością. TQM 005.7/.8Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem /.94Biurowość. Dokumentacja biurowa. Biura. Wyposażenie biura. Zarządzanie wiedzą /.96Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi 006Normalizacja wyrobów, procesów, wag, miar i czasu 007/008Cybernetyka ogólna. Cywilizacja. Kultura. Postęp 02Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo

11 06 ORGANIZACJE. STOWARZYSZENIA. WYSTAWY. MUZEA 061Organizacje i inne formy współpracy UE Unia Europejska 069 MUZEOLOGIA. MUZEALNICTWO. MUZEA 1FILOZOFIA Estetyka PSYCHOLOGIA 16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA 17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA

12 3NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 303/304Metodologia nauk społecznych. Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna 311/314Statystyka. Demografia 316 SOCJOLOGIA 316.3/.4Społeczeństwo jako system społeczny. Procesy społeczne 316.6Psychologia społeczna 316.7Socjologia kultury 32 NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA 33 NAUKI EKONOMICZNE. GOSPODARKA. EKONOMIA Makroekonomia. Mikroekonomia Etyka gospodarcza. Etyka biznesu 330.3Dynamika gospodarki narodowej Inwestycje. Tworzenie kapitału

13 330.4Ekonomia matematyczna. Ekonometria 331Praca Ergonomia /.46Praca w uciążliwych warunkach. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wypadki przy pracy 331.5Rynek pracy. Zatrudnienie 332 Gospodarka regionalna i terytorialna. Grunty i nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa 332.7Obrót ziemią. Obrót nieruchomościami 334Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość :: Wycena (oszacowanie) przedsiębiorstw 336Finanse. Finanse publiczne. Cła. Bankowość. Pieniądz

14 336.2Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Opłaty 336.7Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy /.73Bankowość. Banki. Banki oszczędnościowe. Inne (niebankowe) instytucje kredytowe /.77Giełda papierów wartościowych. Rynek kapitałowy. Kredyt 338Sytuacja gospodarcza. Polityka, kierowanie i planowanie gospodarcze. Ceny Ogólna polityka gospodarcza. Polityka inwestycyjna Ekonomika przemysłu. Ekonomika produkcji Usługi. Ekonomika usług. Marketing usług

15 338.48Turystyka. Ekonomika turystyki. Zarządzanie turystyką. Biura podróży 339Handel. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka światowa. Handel zagraniczny Rynek. Podaż. Popyt. Konkurencja Marketing :: Marketing elektroniczny 339.3Handel wewnętrzny 339.3:: Handel elektroniczny 339.7Finanse międzynarodowe 339.9Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka światowa

16 34 NAUKI PRAWNE. PRAWO 342Prawo państwowe, publiczne, konstytucyjne, administracyjne 346Prawo gospodarcze 347Prawo cywilne 349Specjalne rodzaje prawa. Prawo pracy, socjalne, budowlane, ochrony środowiska 35 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. WOJSKOWOŚĆ 36 OPIEKA SPOŁECZNA. POMOC SPOŁECZNA. UBEZPIECZENIA Ubezpieczenia społeczne, pracownicze i ubezpieczenia dobrowolne, gospodarcze 366Konsumeryzm 37 OŚWIATA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO 374/378Oświata pozaszkolna. Szkolnictwo specjalne, zawodowe, wyższe

17 5MATEMATYKA I NAUKI PRZYRODNICZE 502Nauka o środowisku. Ochrona środowiska 504Zagrożenia środowiska 51 MATEMATYKA 510.6Logika matematyczna 511Teoria liczb 512Algebra 514Geometria 515.1Topologia 517Analiza matematyczna. Rachunek różniczkowy i całkowy Kombinatoryka. Teoria grafów 519.2Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Teoria błędów 519.6/.7Matematyka obliczeniowa. Analiza numeryczna. Metody numeryczne. Metoda elementów skończonych. Cybernetyka matematyczna

18 519.8Badania operacyjne. Teoria podejmowania decyzji. Teoria gier. Modele optymalizacyjne 52 ASTRONOMIA. ASTROFIZYKA. GEODEZJA. KARTOGRAFIA 53 FIZYKA Teoria kwantów. Fizyka kwantowa 531Mechanika ogólna 531.7Pomiary wielkości geometrycznych i mechanicznych 532/533Mechanika cieczy. Hydromechanika. Mechanika gazów 534Drgania. Akustyka 535Światło. Optyka 536Ciepło. Termodynamika 537Elektryczność. Magnetyzm. Elektromagnetyzm 538.9Fizyka materii skupionej. Fizyka ciała stałego

19 539Fizyczna istota materii 539.1/.2Fizyka jądrowa (nuklearna), atomowa i cząsteczkowa (molekularna). Własności i struktura układów cząsteczkowych 539.3/.6Mechanika ciał stałych sprężystych. Odkształcenia. Wytrzymałość. Zmęczenie materiałów. Siły międzycząsteczkowe 54 CHEMIA 542Chemia laboratoryjna 543Chemia analityczna Analiza spektralna 544Chemia fizyczna 544.6Elektrochemia 546Chemia nieorganiczna 547Chemia organiczna

20 548/549 KRYSTALOGRAFIA. MINERALOGIA 55 GEOLOGIA I NAUKI POKREWNE. METEOROLOGIA. HYDROLOGIA 550.8Geologia i geofizyka stosowana 551.1/.7Geologia ogólna: fizyczna i dynamiczna. Meteorologia. Geologia historyczna 552Petrografia. Skały 553Geologia gospodarcza. Nauka o złożach mineralnych 556Hydrologia. Hydrosfera. Woda (w ogólności) 57/59 NAUKI BIOLOGICZNE. BOTANIKA. ZOOLOGIA 574Ekologia ogólna. Hydrobiologia 577Biochemia. Biofizyka. Biomechanika 579Mikrobiologia

21 6NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO 60 BIOTECHNOLOGIA 61 MEDYCYNA 611/612Anatomia. Fizjologia 613/614Higiena ogólna i osobista. Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne 615Farmacja. Farmakologia. Toksykologia /.47Materiały i opatrunki. Biomateriały. Narzędzia oraz urządzenia medyczne i chirurgiczne. Protezy. Implanty 615.8Fizjoterapia. Radioterapia i inne bezlekowe metody leczenia. Fizykoterapia. 616Medycyna kliniczna

22 62 INŻYNIERIA. TECHNIKA W OGÓLNOŚCI 62-1/-8Maszyny. Rodzaje maszyn. Części maszyn 62-1/ Przegląd, ocena stanu, diagnostyka maszyn 62-1/ Eksploatacja maszyn Niezawodność maszyn 62-2Stałe i ruchome części maszyn 62-5Sterowanie i regulacja maszyn i procesów 62-7Obsługa i konserwacja maszyn. Uszczelnienia 62-8Podział maszyn według rodzaju napędu: napęd parowy, hydrauliczny, elektryczny, pneumatyczny, mechaniczny 620.1Badanie materiałów. Ochrona materiałów Badanie własności mechanicznych materiałów Wady materiałów i ich badanie. Korozja. Powłoki ochronne 620.2Towaroznawstwo. Materiałoznawstwo. Materiały niebezpieczne

23 620.3Nanotechnologia Gospodarka energetyczna Wykorzystanie naturalnych źródeł energii. Alternatywne źródła energii 621Ogólna budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna w ogólności Technika jądrowa. Energia jądrowa i atomowa 621.1Silniki cieplne ogólnie. Wytwarzanie, rozdział i użytkowanie pary. Silniki parowe tłokowe 621.3Elektrotechnika Budowa (układ) obwodu elektrycznego Mikroelektronika. Obwody (układy) scalone. Obwody (układy) hybrydowe Przetworniki pomiarowe, np. analogowo- cyfrowe i odwrotnie

24 621.31Elektroenergetyka. Wytwarzanie, rozdział i regulacja energii elektrycznej. Sprzęt elektrotechniczny w ogólności :: Energoelektronika Elektrownie. Zakłady energetyczne i rejony sieciowe Maszyny elektryczne /.3 Prądnice. Silniki elektryczne. Maszyny prądu stałego i zmiennego Przetwarzanie energii elektrycznej. Transformatory, przetwornice, prostowniki itd Przesyłanie energii elektrycznej. Przewody elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Materiały przewodowe i izolacyjne Dystrybucja i regulacja energii elektrycznej Bezpieczniki. Uziemienia. Odgromniki (piorunochrony)

25 Technika pomiarów elektrycznych. Metrologia elektryczna Techniczne zastosowanie magnetyzmu. Magnesy. Cewki. Przekaźniki Technika elektrochemiczna. Akumulatory. Baterie. Galwanotechnika Termoelektryczność. Elektrotermia Technika fal, drgań i impulsów elektromagnetycznych. Kompatybilność elektromagnetyczna Kierowane rozchodzenie się fal elektrycznych. Falowody. Światłowody Wzmacniacze. Masery. Lasery Elektronika. Fotoelektronika. Akceleratory cząstek. Technika rentgenowska Układy elektroniczne :: Optoelektronika

26 /.385 Lampy fotoelektronowe. Fotokomórki. Ogniwa fotowoltaiczne. Baterie i ogniwa słoneczne. Lampy elektronowe. Mikroskopy elektronowe Technika telekomunikacji. Teleelektryka Ogólne zagadnienia telekomunikacji: cybernetyka, teoria informacji, teoria sygnałów /.8 Przesyłanie sygnałów elektrycznych. Utajnianie. Jakość sygnału odbieranego Telefonia Radiokomunikacja Telewizja. Przekazywanie obrazów. Technika wideo 621.4Silniki cieplne Tłokowe silniki spalinowe Silniki wysokoprężne (silniki Diesla) 621.5Pneumatyka. Chłodnictwo i urządzenia chłodnicze

27 621.6Maszyny i urządzenia do przechowywania, przesyłania i transportu gazów i cieczy 621.7Technologia mechaniczna w ogólności /.77 Obróbka plastyczna (bezwiórowa) Odlewnictwo Obróbka cieplna metali. Uzdatnianie przez przeróbkę plastyczną na zimno (zgniot). Hartowanie /.795 Spawanie i procesy pokrewne. Naborowywanie. Połączenia klejowe. Połączenia adhezyjne. Obróbka i uszlachetnianie powierzchni /.89 Przekazywanie mocy (energii). Środki transportu bliskiego. Smarowanie /.85 Technika napędowa. Elementy napędu. Przekładnie. Łożyska. Sprzęgła /.87 Środki transportu bliskiego. Wciągniki. Dźwigniki. Przenośniki. Wózki transportowe. Suwnice. Wyciągi. Koparki

28 621.9Obróbka skrawaniem (wiórowa) Obrabiarki Szlifowanie i procesy pokrewne /.99Młoty i prasy. Obróbka blachy. Wyoblanie. Gwinty 622Górnictwo 622.1Poszukiwanie złóż (kopalin). Roboty poszukiwawcze 622.2Roboty górnicze. Eksploatacja złóż mineralnych. Roboty przygotowawcze. Urabianie 622.3Poszczególne gałęzie górnictwa (minerały, rudy, skały) :: Ekonomika górnictwa węglowego 622.4Przewietrzanie, klimatyzacja, oświetlenie kopalń. Sieć wentylacyjna. Tamy wentylacyjne. Sygnalizacja. Ogrzewanie szybów. Pomiary metanu w kopalni 622.5Odwadnianie kopalń

29 622.6Transport w kopalni 622.7Przeróbka surowców mineralnych. Przeróbka rud 622.8Zagrożenia górnicze. Szkody górnicze. Wypadki w kopalniach 623Technika wojskowa 624Inżynieria lądowa /.07Konstrukcje budowlane (w ogólności) /.07::531 Mechanika budowli. Dynamika budowli Konstrukcje betonowe. Konstrukcje żelbetowe Konstrukcje metalowe. Konstrukcje stalowe Statyka konstrukcji (budowlana). Projektowanie budowlane Elementy konstrukcyjne. Konstrukcje nośne 624.1Roboty ziemne. Zakładanie fundamentów. Roboty tunelowe Geotechnika. Mechanika gruntów 624.2/.8Budowa mostów

30 624.9Inżynierskie budownictwo naziemne 625Technika dróg komunikacyjnych (lądowych) 625.7/.8Drogi. Oczyszczanie dróg, odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zapobieganie), usuwanie lodu. Budowa dróg 626/627Inżynieria wodna. Budownictwo wodne. Hydrotechnika 628.1/.8Inżynieria sanitarna Woda. Zaopatrzenie w wodę. Ujęcia. Wodociągi Uzdatnianie wody. Uzdatnianie wody przez utlenianie, przez ozonowanie. Oczyszczanie wody, filtracja 628.2Odprowadzanie wód. Kanalizacja 628.3Ścieki: oczyszczanie i obróbka 628.4Higiena miasta. Odpady i ich usuwanie. Gospodarka odpadami. Składowiska odpadów. Wysypiska śmieci. Spalanie odpadów 628.5Ochrona sanitarna w przemyśle. Ochrona przed szkodliwym działaniem przemysłu

31 628.8Urządzenia klimatyzacyjne, ogrzewanie, wietrzenie pomieszczeń 628.9Technika oświetlenia 629Technika środków transportu 629.3Technika transportu lądowego (oprócz szynowych) Samochody. Technika samochodowa (w ogólności) ::621.3 Elektrotechnika samochodowa Samochody osobowe 629.4Tabor kolejowy. Wyposażenie i obsługa taboru 629.5Technika środków transportu wodnego. Technika okrętowa. Budownictwo okrętowe 629.7Technika lotnicza i astronautyczna Sztuczne satelity. Satelity nawigacyjne. Satelity łączności. GPS

32 63 ROLNICTWO. LEŚNICTWO. HODOWLA. 631/635Rolnictwo. Uprawa i hodowla roślin 631.4Gleboznawstwo 64 GOSPODARSTWO DOMOWE. GASTRONOMIA. HOTELARSTWO 655Przemysł poligraficzny. Drukarstwo. Działalność wydawnicza. Księgarstwo 656Transport. Poczta (Organizacja i eksploatacja) 657Rachunkowość. Księgowość 658Zarządzanie biznesem. Organizacja przedsiębiorstwa. Organizacja i technika handlu Przedsiębiorstwa prywatne. Prywatny biznes /.17Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 658.3Personel przedsiębiorstwa. Stosunki międzyludzkie w przedsiębiorstwie

33 658.5Organizacja produkcji Kontrola jakości. Kontrola narzędzi, materiałów i produktów 658.6/.8Organizacja i technika handlu 659Reklama. Informacja biznesowa. Public relations 66 PRZEMYSŁ CHEMICZNY. TECHNOLOGIA CHEMICZNA Aparatura chemiczna. Reaktory chemiczne 661Przemysłowe produkty chemiczne. Chemikalia 662Materiały wybuchowe. Paliwa 663/664Mikrobiologia techniczna. Przemysł spożywczy 665/667Oleje. Tłuszcze. Kosmetyki. Technologia olejów mineralnych i ropy naftowej. Paliwa silnikowe. Przemysł szklarski i ceramiczny. Przemysł materiałów wiążących. Przemysł farbiarski

34 669Metalurgia. Hutnictwo /.018 Metaloznawstwo. Metale i stopy wg właściwości 669.1Metalurgia żelaza. Żelazo. Stal. Żeliwo 669.2/.8Metalurgia metali nieżelaznych 67/68 RÓŻNE RODZAJE PRZEMYSŁU I RZEMIOSŁA 678Przemysły oparte na tworzywach wielkocząsteczkowych. Przemysł gumowy. Przemysł tworzyw sztucznych 678.7Syntetyczne produkty polimeryzacji. Polimery. Kauczuki syntetyczne 681Mechanika precyzyjna 681.5Technika sterowania automatycznego. Automatyka. Automatyczne systemy sterowania i kontroli 681.5:004: Mechatronika 681.5::007.5 Robotyka Składniki automatycznych systemów sterowania

35 69 PRZEMYSŁ BUDOWLANY Utrzymanie budynków 691Materiały i elementy budowlane z punktu widzenia ich zastosowania 692Części budynku. Elementy konstrukcyjne 693/694Roboty murarskie. Murarstwo i rzemiosła pokrewne. Roboty betonowe. Roboty tynkarskie. Roboty ciesielskie. Stolarstwo budowlane 696Wyposażenie i instalacje w budynkach 697Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja budynków. Centralne ogrzewanie. Kominy 699.8Ochrona budynków. Izolacje budynków

36 7SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 71 PLANOWANIE PRZESTRZENNE. URBANISTYKA. KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU 712Architektura terenów zielonych. Krajobraz naturalny i kształtowany. Parki. Ogrody 72 ARCHITEKTURA 72.04Detale architektoniczne. Zdobnictwo architektoniczne Architekci 725Budynki użyteczności publicznej, społeczno- usługowe, handlowe i przemysłowe 726Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne 727/728Budynki do celów oświaty, nauki i kultury. Budynki mieszkalne

37 73 RZEŹBIARSTWO I SZTUKI POKREWNE 74 RYSUNEK. RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE 741/744Rysunek. Rysunek techniczny 745/749Rzemiosło artystyczne. Sztuka użytkowa. Zdobnictwo wnętrz 75 MALARSTWO 76 GRAFIKA 77 FOTOGRAFIA 791/792 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE. TEATR 796/799 SPORT. KULTURA FIZYCZNA. GIMNASTYKA

38 8JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE 808.5Retoryka. Sztuka przemawiania Język angielski Język niemiecki /.14Języki romańskie. Język włoski. Język hiszpański. Język grecki Język francuski Język rosyjski Język polski 9ARCHEOLOGIA. PREHISTORIA. GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 908Krajoznawstwo 91 GEOGRAFIA. OPISY KRAJÓW. PODRÓŻE

39 W czytelni znajdują się materiały konferencyjne najnowsze (z okresu 5 lat). Starsze materiały znajdują się w magazynie Księgozbiór ułożony jest według sygnatur, ale każda książka otrzymuje też symbol UKD dla danej dziedziny. Symbol UKD (06) dla materiałów konferencyjnych jest pomijany Dodatkowo w polu 090 (pole klasyfikacji lokalnej biblioteki) zapisywana jest informacja Konferencje

40

41 Zawiera wydawnictwa książkowe, albumy foldery o tematyce związanej z Gliwicami i Górnym Śląskiem. Księgozbiór ułożony jest alfabetycznie, ale każda książka otrzymuje też symbol UKD Dodatkowo w polu 090 (pole klasyfikacji lokalnej biblioteki) zapisywana jest informacja Księgozbiór regionalny Wykorzystywany jest przez uczniów szkół średnich, studentów oraz wszystkich zainteresowanych historią, kulturą, religią i życiem gospodarczym Gliwic oraz regionu Górnego Śląska

42

43 Klasyfikując książkę dla czytelni, ograniczamy się do użycia jednego symbolu UKD, nawet wtedy gdy treść książki obejmuje więcej zagadnień Pełną charakterystykę treści książki oddają hasła przedmiotowe języka KABA

44

45 Staramy się jak najbardziej uszczegóławiać symbole UKD, aby w razie potrzeby, czytelnia mogła wydzielić kolejne działy na półkach, np.: Przetworniki pomiarowe Stosujemy symbole proste, rozwinięte i złożone Symbole złożone tworzymy z symboli prostych połączonych znakami ::, /, +, np.: ::621.38Energoelektronika /.424 Algorytmy do konstruowania programów. Elementy programów komputerowych. Techniki programowania Ubezpieczenia społeczne, pracownicze i ubezpieczenia dobrowolne, gospodarcze

46 Symbole rozwinięte tworzymy z dodatkiem poddziałów wspólnych formy, miejsca, poddziałów wspólnych z kreską 0. Stosujemy także symbole rozwinięte z poddziałem analitycznym -1/-9,.01/.09 oraz z poddziałem syntetycznym 1/9, np.: 62-1/ Przegląd, ocena stanu, diagnostyka maszyn 62-1/ Eksploatacja maszyn Bezpieczeństwo sieci komputerowych Układy elektroniczne (078)Rozmówki niemieckie 712(520)Architektura terenów zielonych (…) Parki. Ogrody(Japonia)

47 Wszystkie symbole przejęte z tablic z pojedynczym dwukropkiem przekształcamy na dwukropek podwójny aby nie było możliwości inwersji np.: ::657.92Wycena (oszacowanie) przedsiębiorstw W niektórych przypadkach stosujemy inwersję symboli np.: 004.4::793.7Gry komputerowe 681.5::007.5Robotyka ::338.45Ekonomika górnictwa węglowego Przez podwójny dwukropek wyrażamy też pojęcia dla których w tablicach UKD nie ma odpowiednich symboli np.: ::621.38Energoelektronika

48 W celu ułatwienia czytelnikom wyszukiwania książek na półkach, czytelnia w opisie bibliograficznym w polu 080 dodaje informację o dziale w którym znajduje się poszukiwana książka

49

50

51 Pierwsze, pełne wydanie tablic UKD FID 327 w języku polskim, Warszawa 1968 wraz ze zmianami i Uzupełnienia do tych tablic w języku polskim Wydanie pośrednie 4-tomowe UKD, Warszawa 1974 Drugie, pełne, wydanie tablic UKD FID 607 w języku polskim, Warszawa 1983 Wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych UDC-P022, Warszawa 1997 Wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych UDC-P058, Warszawa

52 Biuletyn UKD UDC Summary w języku polskim Kartoteka wzorcowa UKD-Czechy Kartoteka wzorcowa UKD w katalogu komputerowym Biblioteki Politechniki Białostockiej Katalogi komputerowe bibliotek uczelni technicznych stosujących UKD m.in.: Biblioteka Politechniki Warszawskiej, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Biblioteka Politechniki Łódzkiej

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68


Pobierz ppt "XV Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 2013, Biblioteka Narodowa 11-13 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google