Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Motywacja gotowość do podjęcia określonego działania gotowość do podjęcia określonego działania proces wywołujący określone zachowania zestaw sił.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Motywacja gotowość do podjęcia określonego działania gotowość do podjęcia określonego działania proces wywołujący określone zachowania zestaw sił."— Zapis prezentacji:

1

2 Motywacja gotowość do podjęcia określonego działania gotowość do podjęcia określonego działania proces wywołujący określone zachowania zestaw sił

3 DEFINICJA MOTYWACJI Motywacja to stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania. Motywowanie to proces oddziaływania, zestaw sił, które sprawiają, że ludzie zachowują się w określony sposób.

4 DEFINICJA MOTYWACJI Przez motywację należy rozumieć w szczególności proces, który wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje określone zachowania ludzi spośród innych, alternatywnych form zachowania.

5 WARUNKI MOTYWACJI Osiągnięcie celu musi być postrzegane przez człowieka jako użyteczne Prawdopodobieństwo realizacji celu przez jednostkę musi być wyższe od zera

6 Potrzeba (brak) Poszukiwanie sposobów zaspokojenia potrzeby Wybór zachowania pozwalającego zaspokoić potrzebę Określenie przyszłych potrzeb i poszukiwanie sposobu ich zaspokojenia Ocena stopnia zaspokojenia potrzeby

7 1. treści – koncentrują się na tym, „co” się motywuje, duże znaczenie mają tu czynniki wewnętrzne, 2. procesu – koncentrują się na tym, „jak” się motywuje, 3. wzmocnienia – kładą nacisk na sposoby uczenia się zachowań, zajmują się tym, w jaki sposób skutki poprzedniego działania wpływają na zachowania w przyszłości.

8 Potrzeby samorealizacji Potrzeby szacunku Potrzeby przynależności Potrzeby bezpieczeństwa Potrzeby fizjologiczne Przykłady w organizacjiPrzykłady ogólne ambitna praca stanowisko służbowe przyjaciele w pracy system emerytalny płaca podstawowa osiągnięcia status przyjaźń stabilność żywność

9 Trzy kategorie potrzeb: egzystencjalne – zaspokajane w pracy dzięki wynagrodzeniu, relacji z innymi – zaspokajane dzięki interakcjom między współpracownikami, rozwoju (wzrostu) – zaspokajane przez maksymalne wykorzystanie wiedzy i zdolności.

10 Teoria ERG C.P. Alderfera Teoria ERG C.P. Alderfera potrzeby relacji z innymi potrzeby relacji z innymi potrzeby egzystencjalne potrzeby egzystencjalne potrzeby rozwoju (wzrostu) potrzeby rozwoju (wzrostu)

11 Rezygnuje się tu z zasady hierarchiczności, uznaje się, że różne potrzeby mogą być uaktywnione równocześnie.

12 Skoncentrowano się tutaj na dwóch czynnikach: zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy. Zadowolenie i niezadowolenie wynikają z dwóch zbiorów czynników. Wywołujące zadowolenie to motywatory, a wywołujące niezadowolenie to czynniki higieny.

13 Czynniki motywujące to - możliwość samorealizacji, osiągnięcia sukcesów, możliwość awansu i rozwoju. Czynniki higieny decydują o psychologicznym i społecznym komforcie pracy. Są to: stosunki z przełożonym, warunki pracy, stałość pracy, wynagrodzenie, nadzór.

14 Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga zadowolenie brak zadowolenia Czynniki motywacji osiągnięcia uznanie awanse i rozwój praca Czynniki higieny: przełożeni warunki pracy płaca i bezpieczeństwo stosunki interpersonalne

15 WYBRANE TEORIE PROCESU teoria oczekiwań L. Portera i E. Lawlera teoria oczekiwań L. Portera i E. Lawlera teoria wyznaczania celów E. Locke`a teoria wyznaczania celów E. Locke`a

16 Teoria ta prezentuje procedurę postępowania kierowników w celu motywowania pracowników. Powinni oni określić nagrody cenione przez każdego z podwładnych, wyznaczyć pożądany poziom efektywności podwładnych, zapewnić osiągalność poziomu efektywności, wiązać nagrody z efektywnością, zapewnić proporcjonalność nagrody do wyników.

17 Teoria ta zakłada, że człowiek ma motywację, kiedy postępuje w sposób prowadzący go do osiągnięcia wyraźnego celu, który został przez niego zaakceptowany i uznany za możliwy do osiągnięcia.

18 Teoria ta zakłada, iż zachowanie wywołujące nagrody będzie prawdopodobnie powtarzane, zaś prawdopodobieństwo powtórzenia się zachowań pociągających za sobą karę jest mniejsze.

19 Techniki modyfikacji zachowań w teorii wzmocnienia wzmacnianie się zachowania przez pozytywne skutki uczenie się unikania – w celu uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji wygaszanie – polega na braku wzmocnienia, zachowanie, które się ignoruje z czasem zanika lub ulega wygaszeniu

20 Znajomość technik motywowania pracowników jest jednym z podstawowych elementów wiedzy i umiejętności każdego kierownika. Należy pamiętać, iż motywowanie odgrywa dużą role, gdyż organizacje istnieją dla ludzi i poprzez ludzi.


Pobierz ppt "Motywacja gotowość do podjęcia określonego działania gotowość do podjęcia określonego działania proces wywołujący określone zachowania zestaw sił."

Podobne prezentacje


Reklamy Google