Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawski Uniwersytet Medyczny RADA NAUKOWA MINISTRAZDROWIA 25.06.2009 godz. 12.00 1 Warszawski Uniwersytet Medyczny Motto: Nie negacja ale dobre pomys.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawski Uniwersytet Medyczny RADA NAUKOWA MINISTRAZDROWIA 25.06.2009 godz. 12.00 1 Warszawski Uniwersytet Medyczny Motto: Nie negacja ale dobre pomys."— Zapis prezentacji:

1 Warszawski Uniwersytet Medyczny RADA NAUKOWA MINISTRAZDROWIA godz Warszawski Uniwersytet Medyczny Motto: Nie negacja ale dobre pomys ł y do wykorzystania. Cel: Tworzymy platformę współpracy środowisk naukowych zaangazowanych w medycynę. Prof. dr hab.med. Marian Zembala 2

2 Warszawski Uniwersytet Medyczny Porządek obrad: 1.Prof. dr hab. Jerzy Duszyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Temat: „Program rozwoju nauk medycznych w Polsce” 2.Dr inż. Olaf Gajl Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji Temat: „Stan nauki medycznej w Polsce obecnie” 3.Prof. dr hab. Ewa Małecka – Tendera Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodnicząca Komisji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych Temat:„Rola i udział uczelni medycznych w rozwój nauk medycznych w Polsce” 4.Prof. dr hab. Andrzej Górski V-ce Prezes Polskiej Akademii Nauk Temat: „Etyczne aspekty badań naukowych z udziałem człowieka” 3 Miejsce Nauki Polskiej w Świecie Nauki techniczne 6900 publikacji rocznie Nauki kliniczne 5500 publiakcji rocznie Nauki biomedyczne publikacji rocznie Warszawski Uniwersytet Medyczny

3 Rola Uczelni Medcznych w Systemie nauki w Polsce Najniższy odsetek kształcenia kadr medycznych w EU Warszawski Uniwersytet Medyczny Field Rankings for Poland Ranked by total citations RankFIELDPAPERSCITATIONSCITATIONS PER PAPER 1PHYSICS19,10298, CHEMISTRY20,39884, CLINICAL MEDICINE5,51629, BIOLOGY & BIOCHEMISTRY5,84828, ENGINEERING6,92516, PLANT & ANIMAL SCIENCE5,38313, NEUROSCIENCE & BEHAVIOR1,92312, SPACE SCIENCE1,59612, MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS1,23910, MATERIALS SCIENCE3,8687, MATHEMATICS3,8447, PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY1,6685, MULTIDISCIPLINARY2194, ENVIRONMENT/ECOLOGY1,1754, IMMUNOLOGY5724, MICROBIOLOGY6193, GEOSCIENCES1,1163, COMPUTER SCIENCE1,0682, AGRICULTURAL SCIENCES9362, PSYCHIATRY/PSYCHOLOGY2531, Warszawski Uniwersytet Medyczny

4 Warszawski Uniwersytet Medyczny 7

5 1 Źródła finanowania Zarządzanie i zasady prawne 1. Minister Zdrowia nie finansuje i nie prowadzi badań naukowych. Ustawa z dnia 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z dnia 4 listopada 2004r.) Art Środkami finansowymi, o których mowa w ust.1, zwanymi dalej „środkami finansowymi na naukę”, dysponuje minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”. 2.Minister Zdrowia nie finansuje dydaktyki, jest ustalony algorytm przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższeg o, na podstawie którego Minister Zdrowia odpisuje środki finansowe dla Uczelni oraz na inne instytucje np. CMKP. 3.Rektor Uczelni Medycznej zarządza i odpowiada za długi Szpitali Klinicznych. Przykładowo Rektor Politechniki nie odpowiada za długi stoczni, fabryki, huty. Rektor SGGW nie odpowiada za świńską górkę etc. Warszawski Uniwersytet Medyczny 10

6 Warszawski Uniwersytet Medyczny FINANSOWANIE NAUKI BIOMEDYCZNEJ W ŚWIECIE USA 13-38% budżetu uczelni medycznych pochodzi od przemysłu ( w tym farmaceutycznego) Szwajcatria, 2 firmy farmaceutyczne pokrywają > 50% budżetu Uniwersytetu w Bazylei, Powstajaa konsorcja : uczelnie – przemysł wspierane przez RZADY Kongresy naukowe w komitetach organizacyjnych i naukowych mają UCZELNIE I PRZEMYSŁ U S A About 13,5 % of the medical center’s budget came from industrial – Warszawski Uniwersytet Medyczny 12 pharmaceutical sources in % of Total Stanford University School of Medicine8,6 Indiana University16,1 University of Texas14,6 Washington University School of Medicine 1,9

7 Warszawski Uniwersytet Medyczny U S A 2 Between 1998 and 2006, industry funding for Continuing Education for Physician (…) rose from 302 x 106 $ to 1200 x 106 $, according to the Acreditation Council for Coutinning Medical Educations (Stanford University 38%) 13 Warszawski Uniwersytet Medyczny 14

8 Warszawski Uniwersytet Medyczny 15 Warszawski Uniwersytet Medyczny

9

10 PROWADZENIE BADAŃ ZGODNIE Z ZASADAMI ETYKI I PRAWA. Rola Komisji Etycznych Właściwy nadzór nad prowadzeniem badań System szkoleń uwzględniający postęp nauki ( od genetyki po zbieranie danych osobowych ) W Polsce brakuje Centralnego Rejestru Badań Klinicznych ! ( 1 badacz może prowadzić 60 badań ) BADANIA wykonane niepoprawnie metodologicznie są nieetyczne i nieefektywne finasowo. Warszawski Uniwersytet Medyczny

11 1. Jednostkowe: ➢ rozwój kariery naukowej słabo powiązany z mierzalnymi osiągnięciami naukowymi ( może warto wprowadzić ścieżki rozwoju dydaktycznego i/lub klinicznego ) ➢ w wielu instytucjach można zostać doktorem habilitowanym z IF = Instytucjonalne: a)Ministerstwo Zdrowia nie ma pieniędzy na badania naukowe. Politykę prowadzi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale nie Ministerstwo Zdrowia, b)Sytuacja ekonomiczna szpitali klinicznych odbija się negatywnie na prowadzeniu badań, c)Brak regulacji prawnych dotyczących współpracy badacz – przemysł farmaceutyczny / wytwórcy sprzętu, ➢ sprowadzenie współpracy z przemysłem do obszaru prowadzenia badań klinicznych sponsorowanych, d)Brak audytów zewnętrznych może w efekcie prowadzić do nieefektywnej gospodarki finansowej w nauce. Warszawski Uniwersytet Medyczny 22

12 Warszawski Uniwersytet Medyczny 23 Analiza efektywno ś ci- AUDYT Ile „kosztuje” uzyskanie 1 IF Dotyczy Instytucji finansuj ą cych i finansowanych 32,521,532,521,5 PEŁNA JAWNOŚĆ ( z zachowaniem praw autorskich ) : Grant Arealizowanywynik: B- publikacje / kwota X patenty I F inne - wdrożenie Centralny Rejestr Badań Klinicznych !!!! Warszawski Uniwersytet Medyczny 24 4,543,54,543,5 N /IF 4 L 3 ln 2 1m 1 10,5010,50 Instytut AInstytut AInstytut BInstytut BInstytut CInstytut DInstytut D

13 Warszawski Uniwersytet Medyczny Propozycja: kategoria DOKTORANT- REZYDENT ? Wnioski z I Konferencji Ogólnopolskiego Porozumienia Doktorantów Uczelni Medycznych, 18 IV 2009, p.Dr Daniel Morończyk : Rezydent: ➢ Może wystąpić o jednoczasowy udział w studium doktoranckim. Doktorant: ➢ Może wystąpić o rezydenturę ➢ Do ustalenia pozostaje : a) uposarzenie doktoranta-rezydenta b) zasady finansowania badań dla instytucji prowadzącej studia. 25 Apel Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia: Uznanienaukmedycznychw Polsce za ważne, a także, co z powyższego wynika systemuorganizacji izarządzanianauk wprowadzenie finasowania medycznych. Warszawski Uniwersytet Medyczny 26

14 Warszawski Uniwersytet Medyczny


Pobierz ppt "Warszawski Uniwersytet Medyczny RADA NAUKOWA MINISTRAZDROWIA 25.06.2009 godz. 12.00 1 Warszawski Uniwersytet Medyczny Motto: Nie negacja ale dobre pomys."

Podobne prezentacje


Reklamy Google