Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok szkolny 2005/2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok szkolny 2005/2006."— Zapis prezentacji:

1 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok szkolny 2005/2006

2 1. Wzmacnianie pozycji dyrektora szkoły/ placówki, w tym m. in.: –diagnoza realizacji kompetencji Kuratora Oświaty określonej w art. 6a ust. 6 Karty Nauczyciela w zakresie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/ placówki, –wykorzystywanie przez dyrektora szkoły/ placówki informacji uzyskiwanych w trakcie dokonywania oceny jego pracy do podnoszenia jakości pracy kierowanej szkoły/placówki, –organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

3 2.Wzmacnianie działalności wychowawczej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem roli wychowawcy klasy. 3.Nadzór kuratora oświaty nad organizacją i realizacją kształcenia dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych lub grup etnicznych.

4 Ocena działań podejmowanych przez dyrektorów szkół i placówek na rzecz organizowania zajęć pozalekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wspierających uczniów z trudnościami edukacyjnymi i propozycji organizacji wolnego czasu. Diagnoza

5 Zadania priorytetowe dla szkół i placówek województwa dolnośląskiego 1.Realizacja podstawy programowej w kontekście wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 2.II etap wdrażania rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego… uwzględniający ewaluację wewnętrznego i zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkół,

6 Zadania priorytetowe dla szkół i placówek województwa dolnośląskiego 3.Realizacja kształcenia zawodowego z uwzględnieniem wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz realizację programów modułowych w szkołach policealnych 4.Wykorzystanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych do planowania pracy szkoły


Pobierz ppt "Priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok szkolny 2005/2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google