Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady redagowania pism urzędowych. Pismo urzędowe powinno być: Zrozumiałe napisane prostym, komunikatywnym językiem Konkretne przedmiot sprawy powinien.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady redagowania pism urzędowych. Pismo urzędowe powinno być: Zrozumiałe napisane prostym, komunikatywnym językiem Konkretne przedmiot sprawy powinien."— Zapis prezentacji:

1 Zasady redagowania pism urzędowych

2 Pismo urzędowe powinno być: Zrozumiałe napisane prostym, komunikatywnym językiem Konkretne przedmiot sprawy powinien być jednoznacznie określony Zwięzłe warto ująć pewne części pisma w formie tabeli lub punktów Kompletne powinno zawierać niezbędne dla adresata informacje i być bezpośrednio związane z celem korespondencji Sugestywne Powinno opierać się na faktach, uzasadniać zajęte stanowisko i zawierać właściwą argumentację Uprzejme należy stosować powszechnie przyjęte w Polsce zwroty grzecznościowe Poprawne językowo pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym

3 Elementy pisma urzędowego (biurowego)  miejsce i data wystawienia  nazwa i adres nadawcy  nazwa i adres odbiorcy  znak powoławczy  grzecznościowy zwrot rozpoczynający  zwięzłe określenie sprawy  treść pisma  formuła kończąca  podpis  wykaz załączników  rozdzielnik

4 Pismo w układzie europejskim nadawca elementy dodatkowe załączniki rozdzielniki określenie sprawy adresat Treść pisma grzecznościowa formuła rozpoczynająca formuła zakończeniowa podpis znaki powoławcze miejscowość i data wprowadzenie przedstawienie i uzasadnienie wnioski

5 Formy zwrotów w korespondencji pisemnej adresatforma zwrotu PrezydentPanie Prezydencie Papież, patriarcha Kościoła PrawosławnegoJego Świątobliwość Ambasador, wyższy urzędnik ambasady, Arcybiskup, biskup Jego / Jej Ekscelencja KardynałJego Eminencja Król, KrólowaJego / Jej Wysokość RektorJego / Jej Magnificencja

6 Układ blokowy a układ linearny treści pisma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Układ blokowy Układ linearny

7 Skróty i skrótowce  Skróty tytułów naukowych i zawodowych – np.: prof. – profesor, doc. – docent, dr – doktor, mgr – magister, inż. – inżynier, gen. – generał, red. – redaktor, dyr. – dyrektor, mjr – major, kpt. – kapitan  Skróty często powtarzających się słów i zwrotów – np.: szt – sztuk, nr – numer, ul. – ulica, m. – mieszkanie, al. – aleja, wg – według, l. – liczba, poz. – pozycja, r. – rok, t. – tom  Skróty nazw i jednostek monetarnych – np.: zł – złoty, gr – grosz, m – metr, cm – centymetr, kg – kilogram, t – tona, l – litr, ha – hektar, km – kilometr  Skrótowce nazw firm, organizacji i instytucji – jeśli składają się z początkowych liter poszczególnych wyrazów stanowiących nazwę, są pisane wielkimi literami – np.: NBP – Narodowy Bank Polski, PKO – powszechna Kasa Oszczędności, MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych, PAN - Polska Akademia Nauk  Skrótowce będące połączeniem kilku skrótów – pisane małymi literami z kropkami lub bez – np.: k.o. – kulturalno-oświatowy, bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy, br. – bieżący rok, jw.. – jak wyżej, np. – na przykład, itd. – i tak dale, jtzn. – to znaczy,  itp. – i temu podobne, tj. – to jest, ww. – wyżej wymieniony, ds. – do spraw, cdn. – ciąg dalszy nastąpi,

8 Pismo w układzie amerykańskim nadawca elementy dodatkowe załączniki rozdzielniki określenie sprawy adresat Treść pisma grzecznościowa formuła rozpoczynająca formuła zakończeniowa podpis znaki powoławcze miejscowość i data wprowadzenie przedstawienie i uzasadnienie wnioski

9 Adresowanie kopert  Adres na kopercie należy pisać równolegle do jej dłuższego boku, w prawej dolnej części przesyłki, w odległości nie mniejszej niż 5 mm od prawego brzegu i nie mniejszej niż 15 mm od dolnego brzegu  Adres pisze się z pojedynczą interlinią, blokowo  Pisanie adresu zaczyna się od nazwy lub imienia i nazwiska odbiorcy listu, następnie robi się dodatkowy odstęp i podaje nazwę ulicy i numer domu i mieszkania, w ostatnim wierszu umieszcza się kod pocztowy i nazwę miejscowości, którą należy pisać wielkimi literami (wersalikami), nie podkreślając Hotel Bajka ul. Zielona 5 55-220 Dębno Pan Jan Kowalski ul. Spokojna 5 m. 4 00-002 Warszawa


Pobierz ppt "Zasady redagowania pism urzędowych. Pismo urzędowe powinno być: Zrozumiałe napisane prostym, komunikatywnym językiem Konkretne przedmiot sprawy powinien."

Podobne prezentacje


Reklamy Google