Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sfery ingerencji administracji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sfery ingerencji administracji"— Zapis prezentacji:

1 Sfery ingerencji administracji
Mgr Michał Kiedrzynek Sfery ingerencji administracji

2 Sfery ingerencji administracji
Wyróżnić można 4 podstawowe sfery ingerencji administracji: Policję administracyjną, Reglamentację, Świadczenia materialne, Świadczenia niematerialne. Wyróżnić można także piątą, która jest zakaz jakiejkolwiek ingerencji.

3 Policja administracyjna
Przez policję administracyjną rozumieć można całość interwencji administracji zmierzających do narzucenia swobodnej działalności jednostek dyscypliny wymaganej przez życie w społeczeństwie. Policja ma raczej charakter prewencyjny. Jej głównym celem jest regulacja tych zadań, które mają znaczenie publiczne, a zwłaszcza dla spokoju, bezpieczeństwa i zdrowotności publicznej. W ocenie stopnia aktywności działania policja jest raczej reakcją niż akcją. Narzucenie rygorów powinno się cechować bezwzględną obiektywnością.

4 Policja administracyjna
Ochronie polegają dobra (zdrowie, życie, środowisko) oraz stany (bezpieczeństwo, porządek). Przykłady policji administracyjnej: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Środowiska, Państwowa Inspekcja Pracy.

5 Reglamentacja Reglamentacja – oznacza różnorodną sferę działalności administracji, której istotą jest ograniczanie w dziedzinie wykorzystania składników procesu wytwarzania, świadczenia usług i obrotu towarowego, swobody działalności podmiotów gospodarujących w imię szeroko pojętego interesu społeczno- ekonomicznego. Reglamentacja zawsze dokonywana jest w oparciu o szczegółową podstawę prawną.

6 Świadczenia materialne
Polega na zapewnianiu jednostkom materialnych warunków do życia w społeczeństwie. Dotyczy to zarówno ingerencji administracji w dziedzinach, które zazwyczaj pozostawione są indywidualnej inicjatywie jednostek (np. zapewnienie mieszkania, pożywienia), jak i w dziedzinach, które zazwyczaj pozostawione są zorganizowaniu przez administrację publiczną (np. ubezpieczenia społeczne).

7 Świadczenia niematerialne
Świadczenia niematerialne obejmują działania polegające na regulacji niematerialnych warunków życia w społeczeństwie. Realizacja tych świadczeń odbywa się na podstawie decyzji administracyjnych (przyjęcie chorego do kliniki), ale może również wynikać wprost z prawa (realizacja obowiązku szkolnego). W przypadku realizacji świadczeń niematerialnych z ustawy organ jest zobowiązany do zapewnienia określonego prawa.

8 Świadczenia niematerialne
W przypadku świadczeń niematerialnych wynikających z wydanej decyzji możliwe są dwa warianty działania organów: a) gdy administracja jest zobowiązana do wydania decyzji o określonej treści w razie zaistnienia przewidzianych przez prawo okoliczności (np. sporządzenie aktu zgonu), b) gdy administracja publiczna jedynie może wydać decyzję o określonej treści (np. umieszczenie w domu opieki).

9 Zakaz ingerencji administracji
Możliwe jest również zakazanie ingerencji organów administracji publicznej w określonych dziedzinach. Przepisy Konstytucji mogą przewidywać, że administracja publiczna nie może, lub może jedynie w ściśle określonych przypadkach ingerować w życie obywateli.

10 Administracja regulacyjna
Jest to nowa sfera ingerencji administracji publicznej, poprzez którą państwo wpływa na funkcjonowanie określonych rynków. Posiada ona cechy wszystkich wcześniej wymienionych sfer ingerencji administracji. Obejmuje ona np. dopuszczanie prowadzenia określonej działalności, regulację świadczenia określonych usług, obrotu określonymi dobrami itp..

11 Administracja regulacyjna
Przykłady administracji regulacyjnej: - Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej.


Pobierz ppt "Sfery ingerencji administracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google