Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania 1 Uniwersytecka Komisja Nauki Olsztyn, 11.10.2013. Parametryzacja i kategoryzacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania 1 Uniwersytecka Komisja Nauki Olsztyn, 11.10.2013. Parametryzacja i kategoryzacja."— Zapis prezentacji:

1 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 1 Uniwersytecka Komisja Nauki Olsztyn, Parametryzacja i kategoryzacja Jednostek Naukowych podsumowanie i pytania Stanisław Kistryn

2 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 2 Zadanie ustawowe Kompleksowa ocena jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, jest przeprowadzana na podstawie wyników oceny poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz ich efektów w odniesieniu do standardów międzynarodowych, a także oceny znaczenia działalności jednostki naukowej dla rozwoju nauki w skali międzynarodowej oraz wzrostu innowacyjności w skali kraju. Art. 42. ust. 1.

3 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 3 Grupy Wspólnej Oceny Inne Podstawowe Jednostki Organizacyjne Szkół Wyższych Grupa Nauk Rodzaj Jednostki Humanistyczne i Społeczne Ścisłe i Inżynierskie o Życiu o Sztuce i Twórczości Artystycznej Instytuty Polskiej Akademii Nauk Instytuty Badawcze

4 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 4 Cztery kryteria oceny dla wszystkich JN: 1.Osiągnięcia naukowe i twórcze 2.Potencjał naukowy 3.Materialne efekty działalności naukowej 4.Pozostałe efekty działalności naukowej Kryteria Określenie kategorii A+ ocena ekspercka z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów

5 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 5 Nagrody Konferencje Popularyzacja Specjalne Nagrody Konferencje Popularyzacja Specjalne Nagrody Konferencje Popularyzacja Specjalne Nagrody Konferencje Popularyzacja Specjalne Ekspertyzy Działania artyst. Płace ze źródeł zewnętrznych Nakłady na apa- raturę i oprogr Płace ze źródeł zewnętrznych Nakłady na apa- raturę i oprogr. Patenty Ekspertyzy Uprawnienia Rozwój kadry Funkcje Projekty Środki z projekt. Uprawnienia Rozwój kadry Lab. akredytow. Uprawnienia Rozwój kadry Lab. akredytow. Status PIB Uprawnienia Rozwój kadry Funkcje Projekty Publikacje Monografie Patenty Dorobek artyst. Publikacje Monografie Patenty Publikacje Monografie Patenty Publikacje Monografie Kryterium Grupa Nauk 1. Osiągnięcia naukowe i twórcze 2. Potencjał naukowy 3. Materialne efekty działalności naukowej 4. Pozostałe efekty działalności naukowej Humanist. i Społecznych Ścisłych i Inżynierskich o Życiuo Sztuce i Twórczości Artystycznej Podkryteria wg grup nauk i rodzaju Jednostek Naukowych

6 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 6 Kategoryzacja Ranking jest etapem pośrednim (?) konieczne porównanie punktacji jednostek z wzorcem Jednostki referencyjne minimalne wymaganie wartości kryteriów p 1, …, p 4 dla przekroczenia progów kategorii A (BA) i B (CB) (z analizy statystycznej zakresu wartości każdego z kryteriów oraz poprzez odniesienie do standardów światowych) Kategoryzacja włączenie jednostek referencyjnych AB i BC do rankingu; odniesienie punktacji każdej jednostki do wyniku rankingu jednostek referencyjnych AB i BC

7 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 7 Kategoryzacja Ranking: Porównanie jednostek parami ważoną relacją przewyższania Uporządkowanie wg wyników Porównanie ocen dla każdego z i=4 kryteriów p i X p i Y R i Jednostki otrzymują punkty w zakresie (–g i ÷ g i ) Wynikiem porównania pary jednostek jest dla każdej z nich suma punktów z 4 porównań par ocen (wszystkie kryteria) Jednostki można uszeregować ze względu na sumę punktów ze wszystkich porównań w parach X Y g 1 R 1 g 2 R 2 g 4 R 4 g 3 R 3 p1p1 p2p2 p4p4 p3p3 p1p1 p2p2 p4p4 p3p3 AnkietaJNAnkietaJN AnkietaJNAnkietaJN Σ

8 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 8 Wagi kryteriów wg grup nauk i rodzaju Jednostek Naukowych Maksymalna punktacja w ostatecznej ocenie (wagi) Kryterium sposób oceny Nauki Hum. + Społ. Nauki Ścisłe + Inżyn. JU PAN IB Nauki o Życiu JU PAN IB Nauki o Sztuce i Twórczości Artystycznej 1. Osiągnięcia naukowe i twórcze Punkty z listy ministerial- nej i ustalone przez KEJN Wg ustalonej punktacji Wg ustalonej punktacji Ankieta i ZE Materialne efekty działalności naukowej 4. Inne efekty działalności naukowej 2. Potencjał naukowy

9 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 9 Kategoryzacja – wyniki A+ 37 3,8% A ,0% B ,2% C 77 8,0%

10 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 10 Przyznane kategorie według rodzaju Jednostek Naukowych Liczba przyznanych kategorii Kategoria Nauki Hum. + Społ. Nauki Ścisłe + Inżyn. Nauki o Życiu Nauki o Sztuce i Tw. Artyst. A A+ B C Ogólnie JU PAN IB In JU PAN IB JU PAN IB JU

11 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 11 Kategoryzacja – wyniki

12 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 12 Kategoryzacja - propozycje Wstępny zestaw uwag, wątpliwości, propozycji Ustawa przyjęta jako dana, trudne zmiany (pożądane jendakże) zapisy podziałów JN w grupy dziedzin oraz grupy rodzajowe, odniesienie międzynarodowe; kategoryzacja jednostek podstawowych Rozporządzenie – do łatwej zmiany kryteria, parametry, tryb itp..

13 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 13 Kategoryzacja - pytania 1. Podział na Grupy Wspólnej Oceny Zasady przypisywania do GWO Jednostki interdyscyplinarne 2. Kryteria oceny Ilość kryteriów Zawartość (parametry) kryteriów – szczegółowość Audyt ?! Kryteria oceny czasopism naukowych

14 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 14 Kategoryzacja - pytania 3. Wagi kryteriów Odzwierciedlenie misji JN ? Opinie ekspertów 4. Tryb kategoryzacji Metoda porównań parami – tylko z jedn. referencyjnymi ? 5. Definicja jednostek referencyjnych Algorytm, wartości - dostępność Analiza statystyczna wartości vs. określenie ekspertów w dziedzinach (zwłaszcza kryterium 1)

15 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 15 Kategoryzacja - pytania 6. Zespoły ewaluacyjne Tryb powoływana, skład, liczebność Zakres prac, rola w typowaniu A+ 7. Jednostki A+ Zestaw kryteriów; audyt ? Eksperci vs. algorytm? 8. Jednostki interdyscyplinarne Przydzielanie do GWO – zasady ? Metoda dedykowanych jednostek referencyjnych

16 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 16 – O, tak – rzekł Tygrys – to są bardzo dobrzy fruwacze. Tygrysy to są Okropnie Dobrzy, Strasznie Dobrzy fruwacze. – Ooo… - powiedziało Maleństwo. – A czy one umieją tak dobrze fruwać jak Sowa ? – Tak – odparł Tygrys – tylko że nie chcą. – A dlaczego nie chcą ? – No, bo jakoś nie chcą. Maleństwo nie mogło tego zrozumieć …, lecz Tygrys powiedział, że to trudno wytłumaczyć komuś, kto sam nie jest Tygrysem. Chatka Puchatka, str. 57. Dziękuję za uwagę !

17 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 17

18 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 18 Ocena czasopism naukowych Zasady oceny Lista A: od 15 do 50 punktów w zależności od IF > 0,005 (JCR, punktacja osobno w grupach tematycznych) % 20% 17% 14% 11% 8% 5% 2% Lista C: 10 punktów (ERIH) ; w 2012 trzy grupy 10/12/14 najniższy IF w grupie najwyższy IF w grupie

19 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 19 Ocena czasopism naukowych Zasady oceny Lista B: od 1 do 10 punktów (co 1); szereg kryteriów Dane do analizy na podstawie składanych ankiet (system elektroniczny – Czasopisma kwalifikowane do trzech obszarów wiedzy: grupa nauk humanistycznych (H) grupa nauk społecznych (S) grupa nauk ścisłych, technicznych, medycznych i przyrodniczych (TZ)

20 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 20 Ocena czasopism naukowych Zasady oceny – Lista B Kryteria wstępne (za okres 2 lat): a)Udostępnianie listy recenzentów nie rzadziej niż raz w roku b)Właściwe i jawne zasady recenzowania (double-blind, 2+ recenzentów, …) c)Posiadanie czynnej strony internetowej d)Co najmniej 50% recenzentów zewnętrznych e)Naukowy charakter czasopisma (w każdym numerze 2+ artykułów nauk.) f)Tytuł i streszczenie w języku angielskim g)Udokumentowana stabilność wydawnicza h)Wdrożona procedura zabezpieczająca oryginalność (zapora ghostwriting) i)Deklaracja wersji pierwotnej (papierowa/elektroniczna) Do kolejnego etapu oceny kwalifikowane czasopisma spełniające kryteria e), i) oraz co najmniej 5 z pozostałych 7 kryteriów wstępnych

21 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 21 Ocena czasopism naukowych Zasady oceny – Lista B Ustalenie punktacji – 13 parametrów szczegółowych 1.Predicted Impact Factor (PIF) 2.Polski Współczynnik Wpływu (PWW) 3.Zagraniczna afiliacja autorów 4.Indeksacja w bazach danych 5.Liczba artykułów publikowanych w roku 6.Umiędzynarodowienie recenzentów 7.Częstotliwość wydawania 8.Język publikacji 9.Umiędzynarodowienie rady naukowej 10.Wersje on-line Redaktorzy statystyczni, tematyczni, językowi

22 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 22 Ocena czasopism naukowych Zasady oceny – Lista B: punktacja LpParametrZTSH 1 PIF 0,35/0,2/0,10,1/0,050,05/0,025 2 PWW – bonus 0,1 3 Autorzy zagraniczni 0,05 0,15 4 Indeksacja w bazach 0,10,15 5 Liczba artykułów 0,10,20,15 6 Recenzenci międzynarodowi 0,1 7 Częstotliwość wydawania 0,050,1 8 Język 0,1 9 Umiędzynarodowienie rady 0,05 10 Wersja on-line 0,050, Redaktorzy jęz./stat./tem. 0,05

23 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 23 Ocena czasopism naukowych Zasady oceny – Lista B, ostateczna punktacja 1.P 1 = 10 Punktacja 0 1 P 1 = Int(P 1 ) 2.P c = (1- c) P 1 + c P 2 ; P c = Int(P c ) P 2 – punktacja z roku poprzedniego c = 0,3 – stała przeniesienia (w 2012 było c = 0,4) 3.P = max{P c,P 1 } – dla czasopism z określonym PIF > 0 P = P c – dla czasopism o nieokreślonym PIF lub PIF = 0 4.P = 10 – dla czasopism z list Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index i nie wskazanych w listach A lub C

24 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 24 Ocena czasopism naukowych Wyniki otrzymane w 2012 Lista C Lista A pozycji 133 polskie Lista C pozycji 101 polskich Ogółem 16,5 tys. pozycji 1840 polskich

25 UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania 25 Ocena czasopism naukowych Wyniki otrzymane w 2012 Lista B pozycji polskich Lista B grupa H Lista B grupa S Lista B grupa TZ


Pobierz ppt "UKN Olsztyn; 11 października 2013.Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania 1 Uniwersytecka Komisja Nauki Olsztyn, 11.10.2013. Parametryzacja i kategoryzacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google