Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ortofotomapa Satelitarna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ortofotomapa Satelitarna"— Zapis prezentacji:

1 Ortofotomapa Satelitarna

2 Stacja ROC w Komorowie – budowa modułowa
Moduł Customer Service Center (CSC) Przyjmowania i wprowadzanie do systemu nowych zamówień. Nadzór nad otwartymi w systemie zamówieniami. Moduł Satellite Control And Tasking (SCT) Tworzenie planów kolekcji. Tworzenie programu z parametrami definiującymi tryb pracy satelity podczas danego przejścia. Monitoring danych o aktualnej pozycji satelity. Szyfrowanie i deszyfrowanie metadanych. Moduł Communications and Image Processing (CIP) + zest. stereo Zawiera system radiowy do zbierania danych z różnych satelitów IKONOS, RADARSAT, IRS. Obsługiwane częstotliwości: S-Band: moduł nadawczy X-Band: moduł odbiorczy Tworzenie produktów od Level0 do Level7 Moduł analityczny CARTERRA ANALYST +zest. stereo Przetwarzanie danych pozyskanych przez CRSS Tworzenie tzw. wartości dodanej.

3 Moduł Customer Service Center (CSC)
Podstawowe funkcje CSC – stacje robocze SGI Fuel Przyjmowanie i wprowadzanie do systemu nowych zamówień; Zarządzanie produktami znajdującymi się w systemie; Generowanie produktów i ich dystrybucja na nośnikach danych; Zarządzanie bazą danych klientów.

4 Moduł Satellite Control and Tasking (SCT)
Stacja robocza HP j6750 Serwer Podstawowe funkcje SCT – HP j6750 Interpretowanie zamówień wprowadzonych przez CSC; Planowanie misji satelity nad rejonem operacji; Programowanie sensora satelity; Prezentowanie danych o stanie satelity i sensora; Szyfrowanie i deszyfrowanie danych; Tworzenie metadanych dla pozyskiwanych obrazów.

5 Stacje robocze SGI Fuel
Moduł Communications and Image Processing (CIP) Stacje robocze SGI Fuel Serwer Podstawowe funkcje – stacje robocze SGI Fuel + zestawy do obserwacji stereoskopowej Przetwarzanie „surowych” danych obrazowych; Generowanie produktów pośrednich (Level0 – Level7); Zarządzanie archiwizacją danych.

6 Część Modułu CIP – Radio Frequency Terminal (RFT)
Stacje robocze HP B1000 Serwer Antena Podstawowe funkcje – HP B1000 Śledzenie ruchu satelity; Transmisja danych do satelity; Odbiór danych o stanie satelity; Odbiór zarejestrowanych danych obrazowych.

7 Stacje robocze CARTERRA ANALIST Stacje robocze CARTERRA ANALIST
Moduł analityczny – CARTERRA ANALYST Stacje robocze CARTERRA ANALIST Stacje robocze CARTERRA ANALIST CARTERRA ANALYST – stacje robocze HP XW zestawy do obserwacji stereoskopowej Oprogramowanie oparte o platformę LPS – Leica Photogrametry Suite 8.7 Dalsze przetwarzanie produktów systemu CRSS; Prowadzona niezależnie produkcja ortofotomapy (przy użyciu metody RPC); Tworzenie map wektorowych; Tworzenie analiz;

8 Przewidywany czas operacyjny systemu: 7 lat;
Sprawność systemu: przystosowana do pracy w trybie on-line; Sterowanie systemem: bezpośrednio w trybie on-line; Odbieranie zobrazowań: bezpośrednio w trybie on-line; Wysokość orbity satelity: 680 km; Pełne przejście satelity dookoła Ziemi: 98 min; Superpozycja nad tym samym punktem: 2,5 dnia Orbita: synchroniczna; Rozdzielczość: 1 m (0,82 m) Skala opracowania: 1:5000 RMSE: 1 m Szerokość pasa rejestracji: 11 km Rozmiar sceny: 11 km x 11 km Powierzchnia sceny: 121 km kw. Wymiary: 1,8 x 1,6 m Waga: 817 kg

9 BUDOWA SYSTEMU IKONOS KOMOROWO
Regionalne centra operacyjne - Regional Operations Center (ROC) 14 stacji systemu IKONOS Terminal systemu - Kiruna Terminal systemu – wschodnie wybrzeże USA Terminal systemu - Alaska Primary Operations Center (POC) - Denver KOMOROWO BUDOWA SYSTEMU IKONOS

10 Nasi Partnerzy – Zasięg Działania Stacji
ROC – Nasi Partnerzy Nasi Partnerzy – Zasięg Działania Stacji Nasi Partnerzy SPACE IMAGING, Primary Operation Center – Denver, USA; EUROPEAN SPACE IMAGING – Munich, GERMANY; SPACE IMAGING EURASIA – Ankara, TURKEY.

11 NASI PARTNERZY – Zasięg Działania Stacji
SPACE IMAGING, Primary Operation Center – Denver, USA EUROPEAN SPACE IMAGING – Munich, GERMANY SPACE IMAGING EURASIA – Ankara, TURKEY

12 Czas kontaktu z satelitą – minuta po minucie
W oknie kontaktowym z satelitą Przetworzenie danych do Level0 Rejestracja zdjęć rozpoczyna się 19 sekund po nawiązaniu komunikacji Przekazanie metadanych następuje w 5 ostatnich sekundach kontaktu Sprawdzenie i konfiguracja Przegląd planu przejścia - 90 - 10 Start kolekcjonowania 3 ostatnia okazja do przesłania programu do satelity 4 5 -90 Odbiór danych meteo -10 Zakończenie tworzenia programu dla satelity 5° comm cone Przekazanie danych do satelity 4 Przesłany pierwszy obraz PAN 5 Przesłany pierwszy obraz MSI n+3 Przesyłane pozostałe obrazy MSI i NIR

13 Tor przejścia Kolekcja pasmowa o długości 1000km
Kolekcja wieloobszarowa do 4700 km2 dla każdego obszaru 11km x 11km pojedyncze małe kolekcje rozproszone 5,000 km2 pojedyncza kolekcja zwarta

14 Wartość GSD w zależności od kąta elewacji
System CRSS – Parametry Pozyskiwania Danych Parametry zobrazowań Wartość GSD w zależności od kąta elewacji Kanał Długość fali [mikrony] GSD* [m] Panchromatic 1 Blue 4 Green Red Near-Infrared 60 1 72 0.88 75 0.86 90 0.82 Kąt elewacji [°] GSD [m] * Dla kąta elewacji = 60° * Kąt elewacji jest to kąt zawarty pomiędzy satelitą a linią horyzontu. Kąt wychylenia sensora a błąd gotowego produktu

15 Stożek Komunikacyjny – Zasięg Działania
ROC – Zasięg Działania NASTĘPNY SLAJD  Stożek Komunikacyjny – Zasięg Działania Stożek Komunikacyjny Promień 2300 km; W przybliżeniu 18 mln. km2; Okres rewizyty 3 dni; Pas obrazowania do 1 m w pasie 728 km wzdłuż toru lotu

16

17 Weryfikacja Warunków Pogodowych
Dane meteorologiczne – satelita METEO SAT Dane meteorologiczne – satelita METEO SAT Prognozowanie pogody odbywa się z wykorzystaniem danych meteorologicznych z satelity METEO-SAT

18 Zdolność kolekcjonowania obrazów z Ikonosa dla terenu Polski ze stacji ROC
280 minut rocznie ok. 5 minut na jedno przejście satelity ok. 56 przejść satelity rocznie maksymalnie ok km2/przejście średnio ok km2/przejście sezon fotogrametryczny (marzec–październik) ok. 245 dni średnia liczba dni bezchmurnych w sezonie fotogrametrycznym – 17 dni w roku (statystycznie) średnia powierzchnia pozyskanych w ciągu roku obrazów bezchmurnych – ok km2

19 Pokrycie Polski Zobrazowaniami Satelitarnymi IKONOS
IKONOS - Pokrycie Polski NASTĘPNY SLAJD  Pokrycie Polski Zobrazowaniami Satelitarnymi IKONOS Pokrycie Polski ortofotomapą IKONOS ok. 30% powierzchni Polski; Aktualność danych r. Stopień pokrycia w poszczególnych latach Rok 2000: km2; Rok 2001: km2; Rok 2002: km2; Rok 2003: km2; Rok 2004: km2. Pełny EKRAN  .. Projekt opracowania przewiduje pokrycie całego kraju zobrazowaniami satelitarnymi IKONOS w ciągu 2 lat.

20 Pokrycie Polski Zobrazowaniami Satelitarnymi IKONOS - Archiwum

21 Wydajność produkcji ortofotomapy
Produkty Systemu CRSS Poziom wydajność pracy przy produkcji ortofotomapy w ROC Wydajność produkcji ortofotomapy (w godzinach) Produkt Poziom Rutynowo Priorytet Szybkie zamówienie Korekcja radiometryczna 1 24 12 Standardowa korekcja geometryczna 2 Precyzyjna korekcja geometryczna 3 48 4 Ortorektyfikacja Digital Terrain Matrix 5 Połączenie oprazów panchromatycznych z multispektralnymi 6 Ortofotomapa – przycinanie do sekcji 7 * Dla powierzchni 4400km2 12 dni 6 dni 29 godzin

22 Proces Technologiczny Opracowania Ortofotomapy
POZYSKANIE ZOBRAZOWAŃ SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA CRSS Przetwarzanie danych WERYFIKACJA WARUNKÓW POGODOWYCH WYZNACZENIE STOPNIA ZACHMURZENIA 3 stanowiska WYGENEROWANIE OBRAZU PROJEKT I POMIAR OSNOWY CARTERRA ANALYST 8 stanowisk POMIAR PUNKTÓW KONTROLNYCH POMIAR PUNKTÓW KONTROLNYCH POMIAR NUMERYCZNEGO MODELU TERENU PRZY UZYCIU STEREOPARY IKONOS POMIAR NUMERYCZNEGO MODELU TERENU PRZY UZYCIU STEREOPARY IKONOS ORTOREKTYFIKACJA ORTOREKTYFIKACJA MOZAIKOWANIE I PRZYCIĘCIE DO SEKCJI MOZAIKOWANIE I PRZYCIĘCIE DO SEKCJI

23 Projekt osnowy fotogrametrycznej - Warszawa
NASTĘPNY SLAJD  Projekt osnowy fotogrametrycznej - Warszawa Dane Techniczne Osnowy ok punktów; Gęstość: 1 fotopunkt/10 km2; Dokładność pomiaru: 1-5 cm; Pełny EKRAN  ..

24 Projekt osnowy fotogrametrycznej - Warszawa

25 ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych
(4 m) IKONOS Multispectral (1 m) IKONOS Panchromatic (1 m) IKONOS Pan-Scharpened MERGING + (4m) MULTISPECTRAL (1m) PANCHROMATIC (1m) PAN-SHARPENED Pokaż Prezentację ... Sensory IKONOS-a pozyskują dwa rodzaje danych: Dane panchromatyczne (1m Pan), również w pokryciu stereoskopowym; Dane wielospektralne (4m Multispectral) w czterech zakresach promieniowania.

26 ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych
Paraguay (Itaipu Dam), BRASIL (4 m) Multispectral (4 m) Multispectral + + (1 m) Panchromatic (1 m) Panchromatic M E R G I N + (1 m) Pan-Sharpened (1 m) Pan-Sharpened

27 (4 m) IKONOS False-Color
ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych (4 m) IKONOS True-Color (4 m) IKONOS False-Color Technologia ... (4m) TRUE-COLOR Kanał NiR (4m) FALSE COLOR Pokaż Prezentację ... IKONOS rejestruje obrazy w czterech zakresach promieniowania: BLUE – niebieski (kanał 1); GREEN – zielony (kanał 2); RED – czerwony (kanał 3); NiR – bliska poczerwień (kanał 4).

28 ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych
Paraguay (Itaipu Dam), BRASIL (4 m) True Color (4 m) True Color Kanał NiR + (4 m) False Color (4 m) False Color

29 ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych
NASTĘPNY SLAJD  (4 m) IKONOS Multispectral (1 m) IKONOS Panchromatic (1 m) IKONOS Pan-Scharpened MERGING + (4m) MULTISPECTRAL (1m) PANCHROMATIC (1m) PAN-SHARPENED Pokaż Prezentację ... Sensory IKONOS-a pozyskują dwa rodzaje danych: Dane panchromatyczne (1m Pan), również w pokryciu stereoskopowym; Dane wielospektralne (4m Multispectral) w czterech zakresach promieniowania.

30 ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych
Tatry, POLSKA (4 m) Multispectral (4 m) Multispectral + + (1 m) Panchromatic (1 m) Panchromatic M E R G I N + (1 m) Pan-Sharpened (1 m) Pan-Sharpened

31 (1 m) IKONOS False-Color
ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych NASTĘPNY SLAJD  (1 m) IKONOS True-Color (1 m) IKONOS False-Color (1m) TRUE-COLOR Kanał NiR (1m) FALSE COLOR Technologia ... Pokaż Prezentację ... IKONOS rejestruje obrazy w czterech zakresach promieniowania: BLUE – niebieski (kanał 1); GREEN – zielony (kanał 2); RED – czerwony (kanał 3); NiR – bliska poczerwień (kanał 4).

32 ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych
Tatry, POLSKA (1 m) True Color (1 m) True Color Kanał NiR + (1 m) False Color (1 m) False Color

33 ROC – Zobrazowania Archiwalne, POLSKA
Warszawa, POLSKA IKONOS (1 m) Pan-Sharpened

34 ROC – Zobrazowania Archiwalne, POLSKA
Szczecin, POLSKA IKONOS (1 m) Pan-Sharpened

35 ROC – Zobrazowania Archiwalne, POLSKA
Nowy Sącz, POLSKA IKONOS (1 m) Pan-Sharpened

36 ROC – Zobrazowania Archiwalne, POLSKA
Międzyzdroje, POLSKA IKONOS (1 m) Pan-Sharpened

37 ROC – Zobrazowania Archiwalne, ŚWIAT
Dubaj, ZEA IKONOS (1 m) Pan-Sharpened

38 ROC – Zobrazowania Archiwalne, ŚWIAT
Hong Kong, CHINY IKONOS (1 m) Pan-Sharpened

39 ROC – Zobrazowania Archiwalne, ŚWIAT
Singapur, SINGAPUR IKONOS (1 m) Pan-Sharpened

40 ROC – Zobrazowania Archiwalne, ŚWIAT
Giza, EGIPT IKONOS (1 m) Pan-Sharpened

41 Z satelity czy z samolotu? Z satelity.
Pozyskanie danych bezpośrednio w postaci cyfrowej; Większa powierzchnia pojedynczego obrazu (zdjęcia); Większa pojemność informacji (11 bitów, 4 kanały - w tym podczerwień); Szybsze przetworzenie do postaci ortofotomapy; Łatwiejsza korekcja radiometryczna i mozaikowanie; Brak przeszkód formalno-prawnych; Dostęp on-line;

42 Dziękują za uwagę!


Pobierz ppt "Ortofotomapa Satelitarna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google