Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ortofotomapa Satelitarna. Moduł Customer Service Center (CSC) Przyjmowania i wprowadzanie do systemu nowych zamówień. Nadzór nad otwartymi w systemie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ortofotomapa Satelitarna. Moduł Customer Service Center (CSC) Przyjmowania i wprowadzanie do systemu nowych zamówień. Nadzór nad otwartymi w systemie."— Zapis prezentacji:

1 Ortofotomapa Satelitarna

2 Moduł Customer Service Center (CSC) Przyjmowania i wprowadzanie do systemu nowych zamówień. Nadzór nad otwartymi w systemie zamówieniami. Moduł Satellite Control And Tasking (SCT) Tworzenie planów kolekcji. Tworzenie programu z parametrami definiującymi tryb pracy satelity podczas danego przejścia. Monitoring danych o aktualnej pozycji satelity. Szyfrowanie i deszyfrowanie metadanych. Moduł Communications and Image Processing (CIP) + zest. stereo Zawiera system radiowy do zbierania danych z różnych satelitów IKONOS, RADARSAT, IRS. Obsługiwane częstotliwości: S-Band: moduł nadawczy X-Band: moduł odbiorczy Tworzenie produktów od Level0 do Level7 Moduł analityczny CARTERRA ANALYST +zest. stereo Przetwarzanie danych pozyskanych przez CRSS Tworzenie tzw. wartości dodanej. Stacja ROC w Komorowie – budowa modułowa

3 Podstawowe funkcje CSC – stacje robocze SGI Fuel Przyjmowanie i wprowadzanie do systemu nowych zamówień; Zarządzanie produktami znajdującymi się w systemie; Generowanie produktów i ich dystrybucja na nośnikach danych; Zarządzanie bazą danych klientów. Moduł Customer Service Center (CSC)

4 Podstawowe funkcje SCT – HP j6750 Interpretowanie zamówień wprowadzonych przez CSC; Planowanie misji satelity nad rejonem operacji; Programowanie sensora satelity; Prezentowanie danych o stanie satelity i sensora; Szyfrowanie i deszyfrowanie danych; Tworzenie metadanych dla pozyskiwanych obrazów. Stacja robocza HP j6750 Moduł Satellite Control and Tasking (SCT) Serwer

5 Podstawowe funkcje – stacje robocze SGI Fuel + zestawy do obserwacji stereoskopowej Przetwarzanie surowych danych obrazowych; Generowanie produktów pośrednich (Level0 – Level7); Zarządzanie archiwizacją danych. Moduł Communications and Image Processing (CIP) Stacje robocze SGI Fuel Serwer

6 Podstawowe funkcje – HP B1000 Śledzenie ruchu satelity; Transmisja danych do satelity; Odbiór danych o stanie satelity; Odbiór zarejestrowanych danych obrazowych. Część Modułu CIP – Radio Frequency Terminal (RFT) Stacje robocze HP B1000 SerwerAntena

7 CARTERRA ANALYST – stacje robocze HP XW zestawy do obserwacji stereoskopowej Oprogramowanie oparte o platformę LPS – Leica Photogrametry Suite 8.7 Dalsze przetwarzanie produktów systemu CRSS; Prowadzona niezależnie produkcja ortofotomapy (przy użyciu metody RPC); Tworzenie map wektorowych; Tworzenie analiz; Moduł analityczny – CARTERRA ANALYST Stacje robocze CARTERRA ANALIST

8 Przewidywany czas operacyjny systemu: 7 lat; Sprawność systemu: przystosowana do pracy w trybie on-line; Sterowanie systemem: bezpośrednio w trybie on-line; Odbieranie zobrazowań: bezpośrednio w trybie on-line; Wysokość orbity satelity: 680 km; Pełne przejście satelity dookoła Ziemi: 98 min; Superpozycja nad tym samym punktem: 2,5 dnia Orbita: synchroniczna; Rozdzielczość: 1 m (0,82 m) Skala opracowania: 1:5000 RMSE: 1 m Szerokość pasa rejestracji: 11 km Rozmiar sceny: 11 km x 11 km Powierzchnia sceny: 121 km kw. Wymiary: 1,8 x 1,6 m Waga: 817 kg

9 Terminal systemu - Alaska Regionalne centra operacyjne - Regional Operations Center (ROC) 14 stacji systemu Primary Operations Center (POC) - Denver Terminal systemu – wschodnie wybrzeże USA Terminal systemu - Kiruna IKONOS BUDOWA SYSTEMU IKONOS KOMOROWO

10 Nasi Partnerzy SPACE IMAGING, Primary Operation Center – Denver, USA; EUROPEAN SPACE IMAGING – Munich, GERMANY; SPACE IMAGING EURASIA – Ankara, TURKEY. ROC – Nasi Partnerzy Nasi Partnerzy – Zasięg Działania Stacji

11 NASI PARTNERZY – Zasięg Działania Stacji SPACE IMAGING, Primary Operation Center – Denver, USA EUROPEAN SPACE IMAGING – Munich, GERMANY SPACE IMAGING EURASIA – Ankara, TURKEY

12 W oknie kontaktowym z satelitą Rejestracja zdjęć rozpoczyna się 19 sekund po nawiązaniu komunikacji Sprawdzenie i konfiguracja Przegląd planu przejścia Przekazanie metadanych następuje w 5 ostatnich sekundach kontaktu Przetworzenie danych do Level0 -90 Odbiór danych meteo -10 Zakończenie tworzenia programu dla satelity 5° comm cone Przekazanie danych do satelity 4 Przesłany pierwszy obraz PAN 5 Przesłany pierwszy obraz MSI n+3 Przesyłane pozostałe obrazy MSI i NIR Start kolekcjonowania 0 3 ostatnia okazja do przesłania programu do satelity 34 Czas kontaktu z satelitą – minuta po minucie

13 Kolekcja wieloobszarowa do 4700 km 2 dla każdego obszaru 5,000 km 2 pojedyncza kolekcja zwarta 11km x 11km pojedyncze małe kolekcje rozproszone Kolekcja pasmowa o długości 1000km Tor przejścia

14 Kanał Długość fali [mikrony]GSD* [m] Panchromatic Blue Green Red Near-Infrared * Dla kąta elewacji = 60° * Kąt elewacji jest to kąt zawarty pomiędzy satelitą a linią horyzontu Kąt elewacji [°]GSD [m] System CRSS – Parametry Pozyskiwania Danych Kąt wychylenia sensora a błąd gotowego produktu Parametry zobrazowań Wartość GSD w zależności od kąta elewacji

15 Stożek Komunikacyjny Promień 2300 km; W przybliżeniu 18 mln. km 2 ; Okres rewizyty 3 dni; NASTĘPNY SLAJD ROC – Zasięg Działania Stożek Komunikacyjny – Zasięg Działania Pas obrazowania do 1 m w pasie 728 km wzdłuż toru lotu

16

17 Weryfikacja Warunków Pogodowych Dane meteorologiczne – satelita METEO SAT Prognozowanie pogody odbywa się z wykorzystaniem danych meteorologicznych z satelity METEO-SAT

18 Zdolność kolekcjonowania obrazów z Ikonosa dla terenu Polski ze stacji ROC 280 minut rocznie ok. 5 minut na jedno przejście satelity ok. 56 przejść satelity rocznie maksymalnie ok km 2 /przejście średnio ok km 2 /przejście sezon fotogrametryczny (marzec–październik) ok. 245 dni średnia liczba dni bezchmurnych w sezonie fotogrametrycznym – 17 dni w roku (statystycznie) średnia powierzchnia pozyskanych w ciągu roku obrazów bezchmurnych – ok km 2

19 IKONOS - Pokrycie Polski Pokrycie Polski ortofotomapą IKONOS ok. 30% powierzchni Polski; Aktualność danych r. Stopień pokrycia w poszczególnych latach Rok 2000: km 2 ; Rok 2001: km 2 ; Rok 2002: km 2 ; Rok 2003: km 2 ; Rok 2004: km 2. Pełny EKRAN.. Pokrycie Polski Zobrazowaniami Satelitarnymi IKONOS Projekt opracowania przewiduje pokrycie całego kraju zobrazowaniami satelitarnymi IKONOS w ciągu 2 lat. NASTĘPNY SLAJD

20 Pokrycie Polski Zobrazowaniami Satelitarnymi IKONOS - Archiwum

21 Wydajność produkcji ortofotomapy (w godzinach) Produkt PoziomRutynowoPriorytet Szybkie zamówienie Korekcja radiometryczna Standardowa korekcja geometryczna Precyzyjna korekcja geometryczna Ortorektyfikacja Digital Terrain Matrix Połączenie oprazów panchromatycznych z multispektralnymi Ortofotomapa – przycinanie do sekcji Poziom wydajność pracy przy produkcji ortofotomapy w ROC * Dla powierzchni 4400km 2 Produkty Systemu CRSS 12 dni6 dni29 godzin

22 Proces Technologiczny Opracowania Ortofotomapy POZYSKANIE ZOBRAZOWAŃ WYZNACZENIE STOPNIA ZACHMURZENIA WERYFIKACJA WARUNKÓW POGODOWYCH Przetwarzanie danych PROJEKT I POMIAR OSNOWY MOZAIKOWANIE I PRZYCIĘCIE DO SEKCJI POMIAR NUMERYCZNEGO MODELU TERENU PRZY UZYCIU STEREOPARY IKONOS WYGENEROWANIE OBRAZU CARTERRA ANALYST ORTOREKTYFIKACJA CRSS POMIAR PUNKTÓW KONTROLNYCH MOZAIKOWANIE I PRZYCIĘCIE DO SEKCJI POMIAR NUMERYCZNEGO MODELU TERENU PRZY UZYCIU STEREOPARY IKONOS ORTOREKTYFIKACJA POMIAR PUNKTÓW KONTROLNYCH SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 3 stanowiska 8 stanowisk

23 Projekt Osnowy Fotogrametrycznej Projekt Osnowy Fotogrametrycznej Pełny EKRAN.. Projekt osnowy fotogrametrycznej - Warszawa NASTĘPNY SLAJD Dane Techniczne Osnowy ok punktów; Gęstość: 1 fotopunkt/10 km2; Dokładność pomiaru: 1-5 cm;

24 Projekt osnowy fotogrametrycznej - Warszawa

25 MERGING + (4m) MULTISPECTRAL(1m) PANCHROMATIC(1m) PAN-SHARPENED Sensory IKONOS-a pozyskują dwa rodzaje danych: Dane panchromatyczne (1m Pan), również w pokryciu stereoskopowym; Dane wielospektralne (4m Multispectral) w czterech zakresach promieniowania. ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych (4 m) IKONOS Multispectral(1 m) IKONOS Panchromatic (1 m) IKONOS Pan-Scharpened Pokaż Prezentację...

26 (1 m) Panchromatic (4 m) Multispectral + + MERGINGMERGING (1 m) Pan-Sharpened Paraguay (Itaipu Dam), BRASIL ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych (4 m) Multispectral +

27 IKONOS rejestruje obrazy w czterech zakresach promieniowania: BLUE – niebieski (kanał 1); GREEN – zielony (kanał 2); RED – czerwony (kanał 3); NiR – bliska poczerwień (kanał 4). Kanał NiR (4m) TRUE-COLOR(4m) FALSE COLOR Technologia... ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych (4 m) IKONOS True-Color(4 m) IKONOS False-Color Pokaż Prezentację...

28 Paraguay (Itaipu Dam), BRASIL ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych (4 m) True Color + Kanał NiR (4 m) False Color

29 MERGING + (4m) MULTISPECTRAL(1m) PANCHROMATIC(1m) PAN-SHARPENED Sensory IKONOS-a pozyskują dwa rodzaje danych: Dane panchromatyczne (1m Pan), również w pokryciu stereoskopowym; Dane wielospektralne (4m Multispectral) w czterech zakresach promieniowania. NASTĘPNY SLAJD ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych (4 m) IKONOS Multispectral(1 m) IKONOS Panchromatic (1 m) IKONOS Pan-Scharpened Pokaż Prezentację...

30 (1 m) Panchromatic (4 m) Multispectral + + MERGINGMERGING (1 m) Pan-Sharpened Tatry, POLSKA ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych (4 m) Multispectral +

31 IKONOS rejestruje obrazy w czterech zakresach promieniowania: BLUE – niebieski (kanał 1); GREEN – zielony (kanał 2); RED – czerwony (kanał 3); NiR – bliska poczerwień (kanał 4). Kanał NiR (1m) TRUE-COLOR(1m) FALSE COLOR Technologia... NASTĘPNY SLAJD ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych (1 m) IKONOS True-Color(1 m) IKONOS False-Color Pokaż Prezentację...

32 Tatry, POLSKA ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych (1 m) True Color + Kanał NiR (1 m) False Color

33 ROC – Zobrazowania Archiwalne, POLSKA IKONOS (1 m) Pan-Sharpened Warszawa, POLSKA

34 ROC – Zobrazowania Archiwalne, POLSKA IKONOS (1 m) Pan-Sharpened Szczecin, POLSKA

35 ROC – Zobrazowania Archiwalne, POLSKA IKONOS (1 m) Pan-Sharpened Nowy Sącz, POLSKA

36 ROC – Zobrazowania Archiwalne, POLSKA IKONOS (1 m) Pan-Sharpened Międzyzdroje, POLSKA

37 ROC – Zobrazowania Archiwalne, ŚWIAT IKONOS (1 m) Pan-Sharpened Dubaj, ZEA

38 ROC – Zobrazowania Archiwalne, ŚWIAT IKONOS (1 m) Pan-Sharpened Hong Kong, CHINY

39 ROC – Zobrazowania Archiwalne, ŚWIAT IKONOS (1 m) Pan-Sharpened Singapur, SINGAPUR

40 ROC – Zobrazowania Archiwalne, ŚWIAT IKONOS (1 m) Pan-Sharpened Giza, EGIPT

41 Z satelity czy z samolotu? Z satelity. Pozyskanie danych bezpośrednio w postaci cyfrowej; Większa powierzchnia pojedynczego obrazu (zdjęcia); Większa pojemność informacji (11 bitów, 4 kanały - w tym podczerwień); Szybsze przetworzenie do postaci ortofotomapy; Łatwiejsza korekcja radiometryczna i mozaikowanie; Brak przeszkód formalno-prawnych; Dostęp on-line;

42 Dziękują za uwagę!


Pobierz ppt "Ortofotomapa Satelitarna. Moduł Customer Service Center (CSC) Przyjmowania i wprowadzanie do systemu nowych zamówień. Nadzór nad otwartymi w systemie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google