Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II WOJNA ŚWIATOWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II WOJNA ŚWIATOWA."— Zapis prezentacji:

1 II WOJNA ŚWIATOWA

2 W styczniu 1939r. Polska odrzuciła trzy kolejne niemieckie propozycje wspólnej akcji przeciw ZSRR. I wówczas Niemcy otrzymały niespodziewaną ofertę

3 „KASZTANOWA MOWA”. 10 marca 1939r
„KASZTANOWA MOWA”. 10 marca 1939r. podczas obrad XVIII Zjazdu KPZR Stalin wygłosił referat o polityce zagranicznej ZSRR, w którym stwierdził, iż: Związek Radziecki może porozumieć się z każdym państwem bez względu na jego ustrój. Chodziło wyraźnie o Hitlerowskie Niemcy, których politykę przedstawił –ku zdumieniu wszystkich- w niespodziewanie dobrym światle. Hitler zrozumiał o co chodzi. Pięć dni później, 15 marca 1939r. , Wehrmacht wkroczył do Pragi i zajął Czechy i Morawy. „Niezależna Słowacja” stała się wasalem Niemiec.

4 21 marca „za zgodą” Litwy Wehrmacht zajmuje Kłajpedę, którą Polska- zgodnie z podpisanym układem z Litwą- miała wykorzystać do eksportu swych towarów drogą morską. Tego samego dnia Ribbentrop po raz kolejny przedstawił ambasadorowi Lipskiemu niemieckie żądania włączenie Gdańska do Rzeszy i przeprowadzenia eksterytorialnych linii komunikacyjnych przez Pomorze, Tym razem żądaniom towarzyszyły pogróżki pod adresem Polski.

5 Następnego dnia Niemcy podpisały układy uzależniające Słowację i częściowo Rumunię od siebie. W odpowiedzi na te układy 31 marca 1939 r. Wielka Brytania udzieliła Polsce i Rumunii gwarancji bezpieczeństwa i rozpoczęła starania o stworzenie w Europie- z udziałem ZSRR- systemu zbiorowego bezpieczeństwa. Nastąpiła sytuacja, której – zdaniem stalinowskiej propagandy –zawsze chciał Związek Radziecki: zbiorowy system bezpieczeństwa, uniemożliwiający faszystom rozpętanie wojny. Celem Stalina nie było jednak wcale dążenie do zachowania spokoju, ale wywołanie w Europie wojny, w której Związek Radziecki nie brałby udziału.

6 21 sierpnia Hitler zwrócił się z prośbą do Stalina o przejęcie Ribbentropa w Moskwie „Napięcie między Niemcami a Polską stało się nie do zniesienia. Zachowanie się Polski wobec wielkiego mocarstwa jest tego rodzaju, że kryzys może nastąpić każdego dnia. Niemcy są zdecydowane w każdym razie chronić od tej pory interesy Rzeszy wszystkimi sposobami znajdującymi się do ich dyspozycji”. Stalin wyraził zgodę na przyjazd do Moskwy hitlerowskiego ministra spraw zagranicznych. Wszystko zostało już przygotowane i wyjaśnione

7 23 sierpnia 1939 r. do Moskwy przyleciał minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop. Na lotnisku, udekorowanym hitlerowskimi flagami ze swastyką i radzieckimi z sierpem i młotem, oczekiwała go kampania honorowa i najwyżsi dostojnicy radzieccy. Po krótkich negocjacjach i wniesieniu drobnych poprawek do projektów zgłoszonych wcześniej przez obie strony, w nocy z 23 na 24 sierpnia podpisany został w Moskwie niemiecko-radziecki pakt o nieagresji, zwany od nazwiska podpisujących go ministrów, paktem Ribbentrop-Mołotow.

8 -nieagresja militarna III rzeszy i ZSRR (wobec siebie)
Postanowienia paktu: -nieagresja militarna III rzeszy i ZSRR (wobec siebie) -Granicę Niemiec i ZSRR wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. -NKWD i Gestapo będą współdziałać w walce z Polakami -ZSRR będzie wysyłał do Niemiec setki ton surowców. -Nadbałtyckie kraje (Estonia , Łotwa) i Finlandia staną się strefą wpływów i przyszłym terytorium ZSRR, a północna granica Litwy (z Łotwą) stanowić ma granicę pomiędzy strefami interesów Niemiec i ZSRR

9 Pakt Hitler- Stalin z 23.VII.1939 r. Podpisuje Wiaczesław Mołotow

10 Tajny protokół stał się natychmiast znany w niektórych kołach dyplomatycznych. 25 sierpnia wiedziała o nim ambasada Estonii w Paryżu oraz ambasada USA. Tak więc znał go również prezydent Stanów Zjednoczonych- Franklin Delano Roosevelt. Natychmiast po podpisaniu paktu o nieagresji, Hitler zatwierdził, przekazany wcześniej plan ataku na Polskę. Jego ówczesne stwierdzenie: „Teraz Polska znalazła się w sytuacji , w jakiej chciałem ją mieć”-wydawało się całkiem uzasadnione.

11 31 sierpnia 1939 r. Rada Najwyższa ZSRR ratyfikowała pakt Ribbentrop-Mołotow. Z tej okazji Mołotow wygłosił przemówienie, w którym ocenił sytuację międzynarodową i przebieg rokowań z mocarstwami zachodnimi. W kilka godzin później hordy hitlerowskiego Wehrmachtu uderzyły na Polskę.

12 Zgodnie z planami Hitlera armie niemieckie uderzają z trzech kierunków na Polskę, w ciągu dwóch tygodni pokonują Wojsko Polskie, niszczą jego główne siły w „łuku Wisły” i zatrzymują się na granicy „strefy interesów”. W tym samym czasie Armia Czerwona dokonuje agresji od wschodu i, łamiąc opór nielicznych polskich oddziałów, ustanawia na Wiśle granice „zachodniej Białorusi” i „zachodniej Ukrainy”. Niespodziewanie silny upór Polaków pokrzyżował te plany, zarówno w sensie militarnym, jak i politycznym.

13

14 PIERWSZE DNI WOJNY Wojnę rozpoczęto 1 września 1939 r. o godz wystrzałem z Niemieckiego pancernika Schleswig- Holstein na Westerplatte. Pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, 182 żołnierzy. Obrona utrzymywała polską placówkę przez tydzień. Poddano się z powodu braku amunicji i środków do walki. Niemcy byli znacznie lepiej przygotowani do wojny, obrazuje to ilość żołnierzy i środków do prowadzenie walk.

15 KAMPANIA WRZEŚNIOWA Kampania Wrześniowa zaczęła się 1 września i toczona była do 5 października 1939 r. Początkowo była to walka przeciwko wojskom niemieckim, jednak od 17 września walczono także z wojskami ZSRR. Wydarzenia Kampanii Wrześniowej zapoczątkowały II Wojnę Światową. Pomimo formalnego przystąpienia do wojny Francji i Anglii zachodni sojusznicy Polski nie włączyli się czynnie w toczące się walki.

16 STAN LICZEBNY POLSKA NIEMCY ZSRR
DZIAŁA 2800 10000 4700 ŻOŁNIERZE 1.0 mln 1.85 mln 0.65 mln CZOŁGI 785 2500 BRAK SAMOLOTY BOJOWE 400 1400

17 Wkrótce po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w 1933 r
Wkrótce po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w r. w Niemczech zaczęły powstawać pierwsze obozy koncentracyjne. Były tworzone w III Rzeszy od 1933 r. jako miejsca odosobnienia dla masowo aresztowanych „wrogów Rzeszy”. Oprócz zagłady bezpośredniej więźniów wyniszczano poprzez niewolniczą pracę. Realizowano w nich także program eksterminacji określonych kategorii więźniów, np. Żydów czy Romów. Podstawą do tworzenia obozów było „rozporządzenie wyjątkowe o ochronie narodu i państwa” z 28 lutego 1933 r. Osadzenia w obozie koncentracyjnym dokonywało się bez wyroku sądu i na czas nieokreślony. Obozy zakładano w miejscach dogodnie położonych, w sąsiedztwie wielkich zakładów produkcyjnych lub kamieniołomów, w których mieli niewolniczo pracować więźniowie. W początkowym okresie funkcjonowania obozów pracę traktowano jako środek wychowawczy.

18 AUSCHWITZ

19 Obóz Auschwitz-Birkenau stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Holocaustu. Utworzony został przez Niemców na przedmieściach Oświęcimia, polskiego miasta, które zostało włączone przez nazistów do Trzeciej Rzeszy.  Obóz powstał w połowie roku, kilkanaście miesięcy przed przystąpieniem przez nazistów do "Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej" - realizowanego systematycznie planu wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę tereny.

20 Bezpośrednim powodem jego utworzenia była powiększająca się liczba aresztowanych masowo Polaków, przekraczająca możliwości "lokalowe" istniejących więzień. Początkowo miał to być kolejny z tworzonych przez nazistów już od początku lat trzydziestych obozów koncentracyjnych. Funkcję tę obóz spełniał zresztą przez cały okres swego istnienia, nawet gdy - od 1942 roku - stał się równocześnie największym obozem śmierci.

21 Ogólną liczbę ofiar Auschwitz w latach szacuje się na 1,1 do 1,5 mln ludzi. Większość, przede wszystkim masowe transporty Żydów przywożone  od 1942 roku, zginęła w komorach gazowych.

22 Warunki mieszkalne, choć różne w poszczególnych okresach istnienia obozu, były zawsze katastrofalne. Pierwsze transporty więźniów spały na słomie rozrzuconej na betonowej posadce, później wprowadzono sienniki. W sali która z trudem mogła pomieścić osób spało około 200 więźniów. Wprowadzone trzypiętrowe prycze nie poprawiły w większym stopniu warunków mieszkalnych. Na jednym poziomie pryczy leżało zazwyczaj 2 więźniów. Za okrycia służyły brudne, poszarpane kawałki kocy.

23 TO CIEKAWE 1 Adolf Eichmann chciał wymienić milion węgierskich Żydów na 10 tysięcy alianckich ciężarówek. Obiecywał zamknięcie obozu w Auschwitz-Birkenau jeżeli alianci przystaną na jego warunki. Pozostali przy życiu Żydzi mieli zostać odstawieni bezpiecznie na granicę Akt kapitulacji Niemiec został w większości przepisany z gazety. Jego powstanie było wynikiem wielkiej improwizacji. Człowiek, który za tym wszystkim stał w cywilu był menadżerem teatralnym Adolf Hitler planował, by niemiecka napaść na Polskę odbyła się 26 sierpnia 1939 r. dokładnie o godzinie Nocą z 25 na 26 sierpnia bojówki Abwehry szykowały się na granicy polsko-słowackiej, by dokonać ataku dywersyjnego w miejscowości Mosty koło Jabłonkowa (obecnie Czechy). 2 3


Pobierz ppt "II WOJNA ŚWIATOWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google