Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Henryka Michała Kamieńskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Henryka Michała Kamieńskiego"— Zapis prezentacji:

1 Henryka Michała Kamieńskiego
Życie i działalność Henryka Michała Kamieńskiego

2 Henryk Michał Kamieński

3 1813 Na świat w Warszawie przychodzi Henryk Kamieński, syn Franciszki z Kochanowskich i Henryka Kamieńskiego

4 1815 6 czerwca rodzi się jego siostra Laura

5 1821 Umiera matka Franciszka z domu Kochanowska

6 Henryk Michał wyjeżdża z ojcem w celach leczniczych do Ems w Nadrenii- Palatynacie (Niemcy)
1825

7 Podejmuje naukę w warszawskim liceum; wcześniej pobiera nauki u prywatnych nauczycieli m.in. Roberta Chmielowskiego

8 1830 23 września zapisuje się na Wydział Prawny Uniwersytetu Warszawskiego. Studia przerywa po dwóch miesiącach z powodu wybuchu Powstania Listopadowego.

9 1831 26. maja pod Ostrołęką w bitwie ginie jego ojciec Henryk Ignacy Kamieński- jenerał brygady Wojska Polskiego, 7czerwca odbył się pogrzeb; miejsce pochówku nieznane.

10 Henryk Michał bierze udział w Powstaniu Listopadowym; najpierw jako podporucznik Pułku Jazdy Lubelskiej zostaje powołany na adiutanta przy Naczelnym Wodzu Radziwille, później pełni służbę w IV pułku ułanów, następnie zostaje adiutantem generała Skrzyneckiego; zostaje raniony w nogę podczas oblężenia Warszawy przez Rosjan, za co otrzymuje szlify oficerskie i Krzyż wojskowy Virtuti Militari. Po kapitulacji Warszawy broni twierdzy w Modlinie. Po klęsce powstania wraca do Uhruska, gdzie obejmuje w posiadanie majątek po rodzicach. 1831

11 1834 Podczas pobytu w rodzinnych stronach (Bukowa, Uhrusk) Kamieński wyjeżdża do rodziny ojca w guberniach wołyńskich, podolskiej i kijowskiej. Był też właścicielem wioski na ziemi włodzimierskiej.

12 1836 14 maja zawiera „kontrakt kupna sprzedaży Dóbr Rządowych Ruda między Komisyją Rządową a Henrykiem Kamieńskim” Następnie odbywa kilkumiesięczny pobyt w Wiedniu-kurację homeopatyczną u doktora Szmidta Po tym wyjeżdża do Ems i Włoch dla poratowania zdrowia.

13 1837 Sprzedaje dobra Uhrusk i Bukowa, a kupuje od Rządu Królestwa Polskiego dobra Ruda z przyległościami.

14 1839 Wyjeżdża do Francji. W lutym tego roku przebywa we Florencji z siostrą Laurą.

15 1840 W drugiej połowie roku powraca do swojego majątku w Królestwie Polskim, do Rudy, gdzie rozpoczyna działalność publicystyczną na terenie Królestwa Polskiego w Stowarzyszeniu Ludu Polskiego.

16 1842 Współpracuje z Hotelem Lambert

17 1843 Wydaje dwa najważniejsze dzieła: „Prawdy żywotne narodu polskiego”, „Katechizm demokratyczny”. Zapoczątkowuje swoją działalność konspiracyjną ze Związkiem Narodu Polskiego.

18 1844 Trzykrotnie wyjeżdża do guberni kijowskiej, podolskiej, wołyńskiej, m.in. w zamiarze ożenku. W Brukseli zostają wydane „Prawdy żywotne” pod pseudonimem Filaret Prawdowski.

19 Z Chełma pod konwojem wyjeżdża do Lublina, gdzie tłumaczy się przed „wojskowym komendantem okręgu” i wraca do domu w Rudzie. Podczas spotkania z komendantem gen. Moraczyńskim przegląda przywiezione z Rudy papiery i książki. Po południu wyrusza w drogę do Warszawy - do Cytadeli. Zostaje skazany na 3 lata zesłania do guberni wiąckiej. 1845

20 Na początku listopada między godzinami wieczorem w Rudzie został aresztowany przez żandarmów rosyjskich. Jego mieszkanie poddano rewizji pod nadzorem Karpińskiego-burmistrza Chełma. Worki pełne papierów i książek wyniesiono z domu. Akcję zakończono o 3 w nocy. Aresztowanie Szymona Tarczyńskiego- zastępcy wójta Kamieńskiego. 1845

21 1846 Wyrusza na trzyletnie zesłanie do Wiatki.

22 1850 Powraca do kraju z zesłania.

23 1851 Podejmuje próbę oczynszowania chłopów w majątku Ruda.

24 1852 Rozczarowanie do rzeczywistości po klęskach w r i brak swobody twórczej oraz rozwijająca się choroba płuc spowodowały starania o wyjazd za granicę. Niespodziewanie dostaje od władz paszport, oddaje siostrze Laurze majątek i opuszcza kraj.

25 1853 Osiedlił się w Szwajcarii, w kantonie Interlaken, kontynuje pracę pisarską. 12 sierpnia w Interlaken kantoracie Brno podpisał umowę sprzedaży dóbr Ruda i Leśniczówka siostrze Laurze i jej mężowi. W Interlaken ożenił się z córką szwajcarskiego farmera - Luizą Wittwer

26 Po 1853 Rodzi mu się dwoje dzieci – syn Henryk Wiktor i córka Ludwika. Henryk Wiktor po latach wyjeżdża do Argentyny.

27 1857 Kończy pisać dzieło rozpoczęte jeszcze w 1852r pt. „Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami”, w którym dokonuje charakterystyki społeczeństwa rosyjskiego.

28 Od 1858 Ze względu na stan zdrowia zimy spędza w Algierze.

29 Po 1858 Zamieszkuje w Algierze. Buduje własny dom.
W Tunisie spisuje pamiętnik o swojej działalności politycznej w latach

30 Wydaje drukiem pamiętnik, list- „Bieg życia Benedykta Kosiewicza dla pamięci przyjacielowi memu Antoniemu Mroczkowskiemu”

31 1865 Publikuje „Wspomnienia więźnia” swoją ostatnią pracę wydaną częściowo 4 miesiące przed śmiercią.

32 Henryk Michał Kamieński umiera w Algierze dokąd udał się dla ratowania zdrowia w latach ‘60

33 ,,Myśliciel i Działacz’’
Autor: Antoni Franecki Ruda - Huta, maj 2006

34 Wiek dziewiętnasty. Wśród lasów, pól, łąk- Ruda nad Uherką. W cichym dworku w rodzinnej bibliotece ciągle zapracowany

35 Henryk Michał Kamieński
Herbu ‘Ślepowron’ Z Kochanowskimi po kądzieli... Warszawianin z urodzenia... Powstaniec listopadowy- ranny w bitwie pod Warszawą,

36 tu, przez carskie władze dozorowany,
nadwyrężone zdrowie kuruje... Tu polityczne, społeczne, filozoficzne myśli, przemyślenia na papier przelewa, spisuje...

37 Tutaj- 'Katechizm demokratyczny', 'Prawdy żywotne Narodu Polskiego' i inne prace powstają... Władze carskie wciąż- śledzą, węszą, podejrzewają...

38 Aresztowany w warszawskiej Cytadeli osadzony, na Sybir do Wiatki zesłany. Mimo to- w swych zamiarach, myślach niepokonany.

39 Nieustannie pracuje, nad
każdym problemem, który myśli, duszę nurtuje... Ustawicznie śledzony pod pseudonimami XYZ, Filaret Prawdowski, Szymon Gadulski swe prace publikuje.

40 Bywalec światowy- tam dostrzeżone rozwiązania, usprawnienia tu w Rudzie wprowadza, stosuje. Jego droga życiowa po wielu krajach się wiła...

41 i Szwajcaria, na czas leczenia
miejsca użyczyła. Ostatecznie, droga ta daleko od rodziny, kraju w Algierze się zakończyła...


Pobierz ppt "Henryka Michała Kamieńskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google