Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu
Rada Pedagogiczna 31 sierpnia 2015 roku

2 Nowi nauczyciele Katarzyna Rohn-Kiełpińska - język polski
Agnieszka Nasiorowska - WF Ks. Łukasz Grzelak - religia

3 Awanse nauczycieli Bożena Brudka-Gniadkowska - nauczyciel dyplomowany
Agnieszka Lelewska - nauczyciel dyplomowany Agnieszka Pierzgalska - nauczyciel dyplomowany Ks. Damian Kuna - nauczyciel dyplomowany Katarzyna Gross-Szumańska - nauczyciel dyplomowany Ewa Grodzka - nauczyciel mianowany

4 Opiekunowie stażystów i nauczycieli kontraktowych
OPIEKUN NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY Mariusz Soja - Magda Podsiadło-Stępień Janina Zelek - Marcin Spryszyński

5 Nowi wychowawcy X LO Janina Zelek - I a matfizinf
Agnieszka Kowalczyk-Gierat - I b dwujęzyczna matgeofiz Grażyna Klugiewicz - I c biolchem Tatiana Mielcarek - I d społecznoprawna Joanna Stachowiak - I e europejska Katarzyna Rohn-Kiełpińska - I f matbiol

6 Nowi wychowawcy G 11 Bogdan Sobczuk - I a matematycznoinformatyczna
Justyna Łęgowska - I b Katarzyna Terek - I c dwujęzyczna Małgorzata Wiśniewska - I d przyrodnicza Magdalena Urbańska - I e humanistyczna Katarzyna Fiderewicz - III c

7 Zespoły międzyprzedmiotowe
Polonistyczny – przewodnicząca Katarzyna Terek Językowy – przewodnicząca Elżbieta Kwiatkowska Społeczny – przewodnicząca Zbigniew Milkiewicz Matematyczny – przewodnicząca Maria Binkowska Przyrodniczy – przewodnicząca Elżbieta Smolińska Sportowy – przewodniczący Mariusz Tesznar Rada Internatu – kierownik Aldona Koczan

8 Zespoły problemowe Zespół ds. oceniania - E. Sosna
Zespół wychowawczy - K. Gross-Szumańska Zespół ds. WDN-u - T. Masłowski Zespół ds. reklamy - M. Empel Zespół ds. planu lekcji - J. Żółkiewski, A. Kowalczyk, A.Toruńska Zespół ds. e-dziennika - M. Spryszyński, A. Broniszewska, A. Karaszewska Zespół ds. statutu szkoły - J. Sawicka Zespół ds. rekrutacji do X LO - B. Sobczuk Zespół ds. rekrutacji do G J. Zelek Zespół ds. klas dwujęzycznych - E. Kwiatkowska Zespół ds. koncepcji pracy szkoły - J. Michalak Zespół ds. EWD - E. Sosna, A. Lelewska, A. Smolar Zespół ds. egzaminu gimnazjalnego - K. Terek, A.Piluś, A. Kowalczyk Zespół ds. egzaminu maturalnego - G. Klugiewicz Zespół ds. projektów unijnych - Z. Milkiewicz

9 Inne funkcje Opiekun Senatu X LO - M. Empel
Opiekun Samorządu G nr P. Biegalski Kronika Samorządu G nr 11 - I. Skrzypczyk Opiekun konkursów w X LO - Z. Niedzielska Komisja Socjalna - M. Kołpacka Klub „UNESCO” - M. Karłowska Elektroniczny nabór (G 11) - A. Broniszewska, Ł.Kłobukowski Elektroniczny nabór (X LO) - B. Sobczuk, J. Michalak, J. Żółkiewski Plan dyżurów - E. Sosna, A. Rumińska-Wojtacka A. Malinowska Zestaw programów i podręczników - A. Smolar, T.Masłowski

10 Inne funkcje Strony www - B. Kuźmińska,
Platforma moodle - B. Kuźmińska Protokolanci Rady Pedagogicznej - A. Idzikowska Społeczny Inspektor Pracy - G. Filipowicz Instruktor BHP Marciszewski Harmonogram wycieczek - M. Urbańska Drukowanie świadectw - B. Kuźmińska, B. Brudka-Gniadkowska Galeria szkolna - T. Mielcarek

11 Kalendarium szkolne 1 września 2015 - Rozpoczęcie roku szkolnego
Grudzień Próbne egzaminy maturalne i gimnazjalne grudnia - Zimowa przerwa świąteczna 10 stycznia Koniec I semestru 18-31 stycznia - Ferie zimowe Marzec - Festiwal projektów gimnazjalnych Marzec - Rekolekcje Wielkopostne marca - Wiosenna przerwa świąteczna 19-21 kwietnia - Egzaminy gimnazjalne 29 kwietnia - Koniec nauki dla klas trzecich X LO 4-27 maja - Egzaminy maturalne Czerwiec - Czas wycieczek szkolnych 23, 24 czerwca - Zakończenie nauki 25 czerwca - 31 sierpnia - Ferie letnie 22-26 sierpnia - Egzaminy poprawkowe

12 Uroczystości szkolne część 1
1 września Rozpoczęcie roku szkolnego (W. Żegalska, A. Lenartowicz) 1-12 września - Obozy integracyjne G 11 (A. Pierzgalska), X LO (K. Gross- Szumańska) 23 września - Otrzęsiny uczniów X LO (M. Empel) 30 września - Otrzęsiny uczniów G 11 (M. Werner-Baran) 13 października - Ślubowanie klas I G 11 (A. Terek) 13 października - Dzień Edukacji Narodowej (K. Terek, D. Krzyżaniak) 10 listopada - Apel z okazji Święta Niepodległości (A. Makacewicz) Bieg o Puchar Dyrektora (nauczyciele WF) 11-13 grudnia - Rajd Wigilijny (P. Biegalski, P. Karepin, B. Sobczuk) 22 grudnia - Koncert kolęd, jasełka (ks. Grzelak, D. Krzyżaniak) 22 grudnia - Wigilie klasowe i szkolne (ks. Grzelak, katecheci, wychowawcy)

13 Uroczystości szkolne część 2
2016 (?) - Studniówka (wychowawcy klas III) styczeń, luty - Obozy matematyczne (A. Kowalczyk, B. Kot, B. Sobczuk) 21 marca - Dzień Projektów Edukacyjnych (A. Toruńska) 31 marca - Finał konkursu wiedzy o patronie (Z. Milkiewicz, A. Toruńska) 1-2 kwietnia - Wojewódzki Konkurs Matematyczny (matematycy) 9 kwietnia Drzwi otwarte (I. Bald, E. Marzec, J. Garstka, M. Empel) 29 kwietnia wręczenie świadectw uczniom III klas X LO (A. Lenartowicz) 1 czerwca - Muzyczny przystanek (D.Krzyżaniak, A. Rzymyszkiewicz) czerwiec - „Anioły w Bieszczadach” – P. Biegalski, P. Karepin, B. Sobczuk czerwiec - bal gimnazjalny (A. Broniszewska, W. Żegalska) czerwiec - obóz językowy G 11 (A. Piluś, K. Fiderewicz, M. Werner) czerwiec - wycieczki szkolne, plan (p.Urbańska) k

14 Uroczystości szkolne część 3
22 czerwca - Dzień Sportu (nauczyciel WF) 23 czerwca - zakończenie roku dla klas III G 11 (K. Żegalska) 24 czerwca - zakończenie roku dla klas I i II G 11 (J. Łęgowska) 24 czerwca - zakończenie roku dla klas I i II X LO (K. Rohn Kiełpińska) 30 czerwca - wręczenie świadectw maturalnych (wych.klas III LO) 1 września - rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 (M. Wiśniewska, T. Mielcarek) k

15 Rady Pedagogiczne 31 sierpnia 2015 - Inauguracyjne Rada Pedagogiczna
9 września - Rada Pedagogiczna 9-11 października - Szkoleniowa RP (wyjazdowa) 4 listopada - Rada Pedagogiczna 11 stycznia Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 13 stycznia - Podsumowująca Rada Pedagogiczna Marzec - Szkoleniowe Rady Pedagogiczne 27 kwietnia - Klasyfikacyjna RP (dla klas III X LO) 20 czerwca - Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 22 czerwca - Podsumowująca Rada Pedagogiczna 27 czerwca - Raport Dyrektora Zespołu Szkół nr 10

16 Spotkania z rodzicami 16 września 2015 - Organizacyjne
2 grudnia - Informacyjnie 13 stycznia Podsumowanie I semestru 23 marca - Informacyjne, planowane oceny klas III LO 9 kwietnia - Rodzice kandydatów do X LO i G 11 1 czerwca - Planowane oceny końcoworoczne początek lipca - Rodzice uczniów przyjętych do LO

17 Sale lekcyjne G 11 s.105 - A. Rzymyszkiewicz s.106 - A. Makacewicz
s J. Piluś s M. Urbańska s P. Biegalski s B. Brudka s K. Fiderewicz s W. Żegalska s. plast. - E. Marzec s M. Łęgowska s I. Skrzypczyk s B. Kot s A. Toruńska s J. Gawrońska s K. Terek s K. Żegalska s A. Rumińska-Wojtacka s J. Garsztka s B. Brudka s M. Wiśniewska s M. Werner-Baran świetlica - D. Krzyżaniak

18 Sale lekcyjne X LO część 1
s.023 – P. Karepin s.11 – A.Filar s.12 – J. Sawicka s.13 – E. Kwiatkowska s.14 – J. Solska s.15 – A. Lelewska s.16 – T. Mielcarek s.17 – O. Godlewska s.18, s.20 – G.Klugiewicz s.21 – J. Żółkiewski s.23 – Z. Niedzielska s.24 – M. Doksa s.27 – M. Karłowska s.103 – Z. Milkiewicz s.107 – J. Stachowiak s.109 – M. Binkowska s.110 – B. Szefler

19 Sale lekcyjne w X LO część 2
s J. Zelek s A. Kowalczyk s M. Spryszyński s A. Malinowska s E. Smolińska s A. Karaszewska s M. Mazurkiewicz s M. Empel s A. Lenartowicz s B. Sobczuk s B. Kuźmińska s M. Lajstet s J. Michalak

20 Dni wolne od nauki Data 4-5 stycznia (poniedziałek –wtorek) 2
X LO G nr 11 4-5 stycznia (poniedziałek –wtorek) 2 19-21 kwietnia (egzaminy gimnazjalne) (wtorek-czwartek) 3 2 maja (poniedziałek) 1 4-6 maja (środa–piątek) matury pisemne 27 maja (piątek) 23 czerwca (czwartek) 8

21 Kierunki rozwoju polityki oświatowej MEN
1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

22 Kierunki nadzoru wykonywanego przez MEN
Kontrola: „Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami”; „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych”; Ewaluacja: „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej"; „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; „Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, …"; Monitorowanie: „Realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej”;


Pobierz ppt "Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google