Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mariola Kiełboń – Wojewódzki Koordynator SzPZ – podkarpackiej sieci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mariola Kiełboń – Wojewódzki Koordynator SzPZ – podkarpackiej sieci"— Zapis prezentacji:

1 Aktualności podkarpackiej sieci Szkół Promujących Zdrowie w roku szkolnym 2009/2010
Mariola Kiełboń – Wojewódzki Koordynator SzPZ – podkarpackiej sieci Czudec, sierpień 2010 r.

2 Wojewódzki Zespół Wspierający szkoły Promujące Zdrowie
1. Imię i Nazwisko wojewódzkiego Koordynatora: Mariola Kiełboń Obowiązuje Decyzja Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2007 r. Nr WPOF/O.021-8/07 w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie w województwie podkarpackim. W skład Zespołu weszły instytucje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Wojewódzki Koordynator SzPZ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Miejska Policja w Rzeszowie, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości”, Wojewódzki Ośrodek Analiz i Nadzoru w Ochronie Zdrowia w Rzeszowie Centrum Medyczne „Medyk” w Rzeszowie

3 Dane Adresowe WZWSzPZ Mariola Kiełboń –Wojewódzki Koordynator SzPZ
Imię i Nazwisko Nazwa instytucji Telefon, Mariola Kiełboń –Wojewódzki Koordynator SzPZ Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Wojewódzki Koordynator SzPZ na Podkarpaciu 17  , Urszula Pelczar Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Mariola Zajdel – Ostrowska Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, (17) /62 Bogda Świętoniowski Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Zbigniew Kocój Miejska Policja w Rzeszowie Dorota Gibała Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie Teresa Krzeszowiak -//- Alicja Bialic – Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości”, Barbara Wolny Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Bernadetta Hydzik Wojewódzki Ośrodek Analiz i Nadzoru w Ochronie Zdrowia w Rzeszowie Stanisław Mazur Antoni Tutak Centrum Medyczne „Medyk” w Rzeszowie tel. (17) , (17)

4 Rejonowi koordynatorzy:
Rejon Jarosławski Koordynatorzy: Teresa Krasnowska SP – 6 w Jarosławiu Anna Sawicka SP – 11 w Jarosławiu Liczba Przedszkoli, Szkół, Placówek Promujących Zdrowie – 45 Tel: (0-16) , E mail: Rejon Tarnobrzeski, Stalowowolski, Kolbuszowski Koordynator: Barbara Wolny - PCEN w Rzeszowie, Oddział w Tarnobrzegu Liczba Przedszkoli, Szkół, Placówek Promujących Zdrowie – 135 Tel: (0-15) 822 –40 -15 E mail: Rejon Dębicki Anna Szczepanik Przedszkole – 1 w Dębicy, Anna Nylec Internat ZS –1 w Dębicy Liczba Przedszkoli, Szkół, Placówek Promujących Zdrowie – 60 Tel: (0-14) E mail: Rejon Krośnieński Anna Gaudzińska – Głowa SP – 3 w Krośnie Liczba Przedszkoli, Szkół, Placówek Promujących Zdrowie – 41 Tel: (0-13) E mail: Rejon Miasta Rzeszowa Aleksandra Wanic Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie Liczba Przedszkoli, Szkół, Placówek Promujących Zdrowie – 31 Tel: (0-17) E mail: Rejon Mielecki Bogumiła Dziekan – Gąbka Zespół Szkół w Woli Mieleckiej Liczba Przedszkoli, Szkół, Placówek Promujących Zdrowie - 15 Tel: (0-17) E mail: Rejon Jasielski Monika Pojnar II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle Liczba Przedszkoli, Szkół, Placówek Promujących Zdrowie – 22 tel: (0-13) e mail Rejon Rzeszowski Jadwiga Boho Zespół Szkół w Babicy Liczba Przedszkoli, Szkół, Placówek Promujących Zdrowie – 38 Tel: (0-17) E mail: Rejon Przemyski Krystyna Krakowska - Zając Szkoła Podstawowa w Nizinach Liczba Przedszkoli, Szkół, Placówek Promujących Zdrowie – 13 Tel: (0-16) E mail:

5 Ogólna liczba szkół w sieci SZKOŁY - ZDROWIE DLA EUROPY ( SzPZ) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - 15 czerwca 2010r. Typ szkoły/placówki Liczba szkół/placówek należących do sieci: Liczba szkół /placówek realizujących programy wstępne RAZEM: Krajowej Wojewódzkiej Rejonowej Wszystkie : PP, SZKOŁY/PLACÓWKI w województwie: 6 224 125 45 400 DĘBICA 1 32 21 60 KROSNO 20 41 JASŁO 13 9 22 JAROSŁAW 2 8 MIELEC 15 RZESZOWSKI 17 12 38 RZESZÓW 14 31 PRZEMYŚL 3 TARNOBRZEG 100 135

6 Projekty/programy realizowane w sieci w ostatnim roku z inicjatywy woj
Projekty/programy realizowane w sieci w ostatnim roku z inicjatywy woj. koordynatora lub członka Zespołu Wspierającego Realizacja programów: „Świadectwa dojrzałości społecznej”, „Partnerstwo dla transplantacji”. - Program edukacyjny „Trzymaj formę” - Konkurs plastyczny „Porozmawiajmy o AIDS” - Nie pal przy mnie, proszę- program profilaktyki palenia tytoniu - Odświeżamy nasze miasta.TOB3CIT" (Tobbaco Free Cities) - Podkarpacki program edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży „Zdrowo jem – Zdrowo żyję” ………………………

7 Działania, szkolenia organizowane przez woj
Działania, szkolenia organizowane przez woj. koordynatora lub członka Zespołu Wspierającego  w roku szkolnym 2009/10 1.„Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Podkarpackim” - listopad 2009 r. w ramach partnerstwa z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Sympozjum „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Podkarpackim Wspomaganie szkół w realizacji zadania z zakresie:- działania gabinetów profilaktycznych i pomocy przedlekarskiej, edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia Utworzenie grupy wizytatorów, dyrektorów i nauczycieli przedszkoli - „PRZYJACIELE OD SERCA” przy Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci w ramach projektu:„Wolontariat – społeczne zaangażowanie dla dobra innych” Komisja konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu „Laurka dla mamy”, w ramach kampanii promującej badania profilaktyczne wśród kobiet "Bądź zdrowa, Mamo. Zbadaj się!" .

8 Działania, szkolenia organizowane przez woj
Działania, szkolenia organizowane przez woj. koordynatora lub członka Zespołu Wspierającego  w roku szkolnym 2009/10 Realizacja przedsięwzięć przez Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Rzeszowie : - Program Ogólnopolski „Trzymaj formę”, - Program edukacyjny „Zawsze razem, - Program edukacji dzieci w przedszkolach „Czyste powietrze wokół nas”, - Program profilaktyki „Nie pal przy mnie, proszę”, - „Bezpieczne wakacje”, - konkurs plastyczny „Porozmawiajmy o AIDS” . Zadania są od wielu lat realizowane przy współudziale Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizacja szkoleń: - 13 październik 2009 r. „Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w świetle nowej podstawy programowej” - 18 grudzień 2009 „ Założenia programu „Szkoły dla Zdrowia Europy” Monitorowanie zachorowalności na grypę i choroby grypopodobne – absencji uczniów

9 Działania, szkolenia organizowane przez woj
Działania, szkolenia organizowane przez woj. koordynatora lub członka Zespołu Wspierającego  w roku szkolnym 2009/10 3. X Wojewódzki Przegląd Dorobku Szkół Promujących Zdrowie listopada 2009 Pani Małgorzata Chomycz - Wicewojewoda Podkarpacki i Pan Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty wręczyli kolejnym 35 przedszkolom, szkołom i placówek z terenu województwa podkarpackiego certyfikaty przyjęcia do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Podczas uroczystości przedstawiono problem promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w świetle nowej podstawy programowej. 4. Organizacja VIII Wojewódzkiej Sportowej Olimpiady „Przedszkolady” - maj 2010 r. 5. Szkoleni dwudniowe „Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim” – 27 sierpnia 2010 r.

10 rejonowe konferencje Miasto Rzeszów:
1. Przegląd Szkół Promujących Zdrowie,- czerwiec 2010 r., 21 szkół, temat przewodni- " Woda w życiu człowieka" Cele spotkania: Upowszechnianie wzorców zdrowego stylu życia, Prezentacja programów realizowanych w szkołach, Uświadomienie roli jaką odgrywa woda w życiu człowieka, Nawiązanie współpracy między szkołami  i integracja członków sieci. 2. Seminarium Naukowe „ Zdrowie na talerzu” – kwiecień 2010 r.: Cele seminarium: Promocja zdrowego odżywiania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, Rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów oraz umiejętności praktycznych związanych z nowoczesną technologią multimedialną. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia. Inspirowanie uczniów do zainteresowania problematyką zdrowego odżywiania.

11 rejonowe konferencje Rejon Dębicki:
1. Dziesięciolecie Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – Rejonu Dębica - marzec 2010 r. 2. III Konferencja Popularno – Naukowa „ W mojej szkole / placówce funkcjonuje praca w zespole” – grudzień 2009 r. Cele spotkania: Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki – sztuka bycia i nie bycia w zespole.

12 rejonowe konferencje Rejon Tarnobrzeski: 1. IV Powiatowa Konferencja Naukowa z promocji zdrowia „ Trójpodmiotowość w edukacji zdrowotnej” – maj 2010 r. Cele spotkania: Upowszechnianie edukacji zdrowotnej w szkole – przygotowanie uczniów do wielowymiarowego ujęcia zdrowia, Przypomnienie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą Przykłady dobrej praktyki SzPZ powiatu niżańskiego Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Moja krew ratuje życie”, 2. Przegląd Małych Form Artystycznych o charakterze profilaktycznym „W zdrowym ciele – zdrowy duch” – maj 2010 r. 3. Sympozjum -„Jesteśmy tym co jemy” – kwiecień 2010 r.

13 rejonowe konferencje Rejon Jasielski:
1. Międzyszkolny konkurs promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 8 w Jaśle, 2. Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa organizowana przez Przedszkole Miejskie nr 11 i MOSiR w Jaśle,

14 Monitorowanie pracy szkół w sieci
Monitoring udziału przedszkoli i szkół w konkursach, przeglądach i programach. Analiza sprawozdań, raportów przed przyznaniem kolejnych certyfikatów. Analiza wyników kontroli i ewaluacji przedszkoli i szkół prowadzonych przez wizytatorów KO. Prowadzenie rozmów z nauczycielami w czasie posiedzenia komisji ds. awansu zawodowego

15 Najważniejsze osiągnięcie / wydarzenie w sieci w bieżącym roku szkolnym
Zwiększająca się liczba przedszkoli, szkół realizujących program SzPZ. Dziesięciolecie sieci Dębickiej. Otrzymanie Odznaki Honorowej PCK IV stopnia za działalność propagującą krwiodawstwo. Otrzymanie przez szkoły i przedszkola z Podkarpacia Krajowych Certyfikatów SzPZ.


Pobierz ppt "Mariola Kiełboń – Wojewódzki Koordynator SzPZ – podkarpackiej sieci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google