Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z OSTATNICH SZEŚCIU LAT Opracował: Zbigniew.

Коpie: 1
OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ Z OSTATNICH SZEŚCIU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z OSTATNICH SZEŚCIU LAT Opracował: Zbigniew."— Zapis prezentacji:

1 OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z OSTATNICH SZEŚCIU LAT Opracował: Zbigniew Łuczka – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

2 1. Średnie wyniki sprawdzianu w klasie VI – województwo lubuskie

3 2. Średnie wyniki sprawdzianu w klasie VI – krajowe i województw w OKE Poznań

4 3. Różnica między średnimi wynikami w kraju i województwie lubuskim

5 4. Średnie wyniki sprawdzianu w obszarach standardów wymagań

6 5. Porównanie różnicowe między wynikami krajowymi i wynikami w województwie lubuskim

7 6. Średnie wyniki sprawdzianu w obszarach standardów wymagań

8 7. Porównanie różnicowe między wynikami krajowymi i wynikami w województwie lubuskim

9 8. Średnie wyniki sprawdzianu w obszarach standardów wymagań

10 9. Porównanie różnicowe między wynikami krajowymi i wynikami w województwie lubuskim

11 10. Średnie wyniki sprawdzianu w obszarach standardów wymagań

12 11. Porównanie różnicowe między wynikami krajowymi i wynikami w województwie lubuskim

13 12. Średnie wyniki sprawdzianu w obszarach standardów wymagań

14 13. Porównanie różnicowe między wynikami krajowymi i wynikami w województwie lubuskim

15 14. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna

16 15. Porównanie różnicowe między wynikami krajowymi i wynikami w województwie lubuskim

17 16. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno-przyrodnicza

18 17. Porównanie różnicowe między wynikami krajowymi i wynikami w województwie lubuskim

19 18. Wyniki uczniów w województwie lubuskim na tle wyników uczniów w innych województwach - część humanistyczna 1.34,4632,2032,8532,1632,8131, ,67 średnia33,1831,4031,4830,7531,2930, ,7529, ,7029, , ,4829,9529,7629,3330,3628,

20 19. Średni wynik uczniów w województwie lubuskim na tle wyników uczniów w innych województwach – część humanistyczna standard 1. – czytanie i odbiór tekstów kultury standard 2. – tworzenie własnego tekstu 1.19,5514,9118,2014,2018,5114,3319,5512,5618,5214,0118,9713, , ,4013,12 średnia18,9014,2818,0013,2817,8813,5919,0911,6618,3318,3112, ,1018,1611, , , , ,76 17, , ,2613,1317,4512,3517,3612,7718,5910,5918,0012,3210,

21 20. Wyniki uczniów w województwie lubuskim na tle wyników uczniów w innych województwach - część matematyczno-przyrodnicza 1.25,8425,2426,7728,5826,5425, średnia24,2623,9025,3127,0726,0323, , , ,7322,5524,1525,8025,0528,

22 21. Średni wynik uczniów w województwie lubuskim na tle wyników uczniów w innych województwach – część matematyczno-przyrodnicza standard 1. – umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur... standard 2. – wyszukiwanie i stosowanie informacji 1.8,488,027,008,216,918,517,958,778,188,466,798, średnia7,927,696,637,966,408,247,418,527,748,226,308, ,078, ,74 6, ,356,028,307, ,347,386,177,687,996,918,287,2812,32 5,85 8,

23 22. Średni wynik uczniów w województwie lubuskim na tle wyników uczniów w innych województwach – część matematyczno-przyrodnicza standard 3. – wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności... standard 4. – stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania ,283,077,283,078,273,078,603,187,803,096,603, średnia5,792,856,882,837,842,838,172,977,222,856,212,86 9.6, , , ,647,812,782, ,532, ,362,626,482,117,512,637,7310,596,80 5,85 2,

24 Rekomendacje 1. Obszary wymagające poprawy efektów kształcenia można określić dokonując analizy wyniku sprawdzianu/egzaminu w ostatnich latach w odniesieniu do średnich wyników krajowych w rozbiciu na poszczególne standardy egzaminacyjne

25 Rekomendacje 2. Umiejętności uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w standardach pisania/tworzenia własnego tekstu kształtują się na podobnym poziomie poniżej średniej krajowej. Należy przypuszczać, że działania szkół zmierzające do poprawy wyniku w tym zakresie przełożą się na poprawę wyników sprawdzianu/egzaminu w obszarach pozostałych standardów

26 Rekomendacje 3. Wyniki egzaminu matematyczno-przyrodniczego w obszarze zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów w standardzie 1. (umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur…) wskazują na najmniejszy postęp uczniów. Warto je przeanalizować i na podstawie wyników uczniów zaplanować szczegółowe działania.


Pobierz ppt "OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z OSTATNICH SZEŚCIU LAT Opracował: Zbigniew."

Podobne prezentacje


Reklamy Google