Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Farmakoekonomika szczepień w świetle zagrożeń pandemicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Farmakoekonomika szczepień w świetle zagrożeń pandemicznych"— Zapis prezentacji:

1 Farmakoekonomika szczepień w świetle zagrożeń pandemicznych
Prof. Karina Jahnz-Różyk

2 Plan Wykładu Analizy farmakoekonomiczne – odniesienie do szczepień
Analiza farmakoekonomiczna – przykład PCV Zagrożenia pandemiczne Wirus grypy – szczepionka epidemiologiczna v.s pandemiczna

3 Plan Wykładu-Zdrowie Publiczne
Analizy farmakoekonomiczne – odniesienie do szczepień

4 NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ANALIZY
kosztów minimalizacji kosztów koszty - efektywność koszty - użyteczność koszty - korzyści koszty - konsekwencje

5 KOSZTY BEZPOŚREDNIE POŚREDNIE NIEWYMIERNE

6 KOSZTY SZCZEPIEŃ Koszt szczepionki Leczenie skutków ubocznych
Kampanie na rzecz szczepień

7 Analizy Farmakoekonomiczne
Efektywności kosztów Porównanie kosztów i konsekwencji Wyniki w jednostkach naturalnych: - poprawa kliniczna, - zyskane lata życia, - dni wolne od objawów Użyteczności kosztów Porównanie kosztów i wyników Wyniki – QUALY (quality-adjusted life-year) modelowanie Porównanie dwóch interwencji – bez badań klinicznych: - drzewo decyzyjne - model Markowa - symulacja Monte Carlo

8 The World Health Organization Quality of Life Scale
FARMAKOEKONOMIKA The World Health Organization Quality of Life Scale QUALYs (Quality Adjusted Life Years) (Quantity and Quality of life) (< 20 K GBP/QUALY = cost-effective choice) DALY (Disability Adjusted Life Years) HYE – Healthy –Years Equivalent Years HRQOL Death 1 No treatment Death 2 treatment Q U A L Y

9 QUALY Quality –Adjusted Life Year
Canada 1 QUALY < zł Wybór efektywny kosztowo zł < 1 QUALY < zł Wybór progowy zł < 1 QUALY Wybór nieefektywny kosztowo

10 INKREMENTALNY WSPÓŁCZYNNIK KOSZTY - EFEKTYWNOŚĆ (ICER)
RÓŻNICA KOSZTÓW MIĘDZY PROGRAMEM A i B ICER = RÓŻNICA WYNIKÓW MIĘDZY PROGRAMEM A i B

11 MODEL MARKOWA -HBV

12 Drzewo decyzyjne – szczepienia przeciw pneumokokom u osób starszych
Sisk JE et al. JAMA 1997;

13 WSPÓŁCZYNNIK KORZYŚCI - KOSZTY (B/C RATIO)
CAŁKOWITE KORZYŚCI CAŁKOWITE KOSZTY B/C ratio = B/C > 1 Ekonomiczne uzasadnienie dla stosowanego leczenia

14 BEZPOŚREDNIE MEDYCZNE BEZPOŚREDNIE MEDYCZNE BEZPOŚREDNIE NIEMEDYCZNE
SZCZEPIENIA KORZYŚCI KOSZTY BEZPOŚREDNIE MEDYCZNE BEZPOŚREDNIE MEDYCZNE wizyty lekarskie szczepionka podanie szczepionki Oszczędności hospitalizacje leki objawowe BEZPOŚREDNIE NIEMEDYCZNE POŚREDNIE MEDYCZNE opieka medyczna nad pacjentem z objawami ubocznymi np. dojazd do lekarza rodzinnego Oszczędności POŚREDNIE POŚREDNIE NIEMEDYCZNE czas podawania szczepionki w godzinach pracy absencja chorobowa przy powikłaniach liczba dni absencji chorobowej Oszczędności

15 Plan Wykładu –Zdrowie Publiczne
Analiza farmakoekonomiczna – przykład szczepionka PCV 7 walentna u dzieci

16 Choroba pneumokokowa - dzieci
Lebel i wsp. Ped.J.Infect.Dis., 2003,36, ) Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 3/100tys Zakażenie krwi (sepsa) 25/100 tys Zapalenie ucha środkowego 49 tys/100 tys Nacięcie błony bębenkowej 1585/100 tys Zgony (zap. opon m.r.) : 6.6/100 tys. Zgony (bakteriemia/sepsa) : 1.26/100 tys.

17 Liczba zapaleń płuc < o 33%
Szczepionka skoniugowana przeciw pneumokokom (PCV7) Lebel i wsp. Ped.J.Infect.Dis., 2003,36, ) Liczba zapaleń płuc < o 33% Liczba zapaleń ucha środkowego < o 10.6% Liczba nacięcia błony bębenkowej < o 25% Liczba zgonów < 70%

18 Szczepieni (oszczędności) Utrata produktywności
Analiza kosztów Kanada, Lebel i wsp. Ped.J.Infect.Dis., 2003,36, Nie szczepieni Szczepieni (oszczędności) 898,5 mln$Can całkowite 63mln$ Can 483,8 mln$Can bezpośrednie 36,6 mln$ Can 414,7 mln$Can pośrednie 26,4mln$Can 5,1 mln $ Can Utrata produktywności w przyszłości 3,7 mln$ Can

19 ICER = INKREMENTALNY WSPÓŁCZYNNIK KOSZTY - EFEKTYWNOŚĆ (ICER)
Kanada, Lebel i wsp. Ped.J.Infect.Dis., 2003,36, ICER = 16, ,633 $ Can

20 Plan Wykładu –Zdrowie publiczne Zagrożenia pandemiczne – przykłady

21 HISTORIA SZCZEPIONEK 1796 rok- OSPA PRAWDZIWA;
XIX w. – Wścieklizna, Dżuma, Cholera, Dur brzuszny; XX w. (do 1950r) – BCG, błonica , krztusiec, tężec, żółta gorączka, grypa; XXw . ( ) – poliomyelitis, odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna, WZW typu B i typu A, menigokoki, pneumokoki; 2000r - DTPa HB IPV, DTPAa HB IPV HiB, PCV, MCCV.

22 FARMAKOEKONOMIKA SZCZEPIEŃ
Epidemia - występowanie zakażeń w istotnie większej liczbie w określonym czasie i na danym terenie. Pandemia jest epidemią, obejmującą rozległy obszar kontynentu lub świata, występującą w tym samym czasie. Pandemii sprzyjają: niska śmiertelność, wysoka zakaźność i długi okres bezobjawowy.

23 INWAZYJNA CHOROBA MENINGOKOKOWA
(zapalenie opon mózgowych i posocznica) Liczba przypadków na 100 tys. mieszkańców 0,54 1,1 1-3

24 INWAZYJNA CHOROBA MENINGOKOKOWA
(zapalenie opon mózgowych i posocznica) Największe epidemie: w tzw. „afrykańskim pasie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych” najwięcej zachorowań w porze suchej kończą się w deszczowej

25 ZAKAŻENIA HIV Dane epidemiologiczne (1985-2008)
zakażonych: narkomani AIDS 912 - zgony żyjących z HIV 2007 r. (nowe - 2,5 mln, zmarło mln) (do 2004 r.) - zgony

26 1/3 ludności jest zakażona prątkiem gruźlicy
- kraje rozwijające się % (15-50 lat = 75%) - kraje rozwinięte % 8 mln nowych zachorowań rocznie w tym 1.5 mln dzieci 2 mln zgonów rocznie w tym 100 tys. dzieci 95% zachorowań przypada na kraje Trzeciego Świata 3% wzrost zapadalności rocznie 10% wzrost zapadalności w Afryce Subsaharyjskiej (związek z HIV)

27 PANDEMIE GRYPY 1968 r. A/H3N2/ „Hong Kong Flu” 1971 r. A/H1N1/
„ptasia grypa” /Hong Kong 484/97/H5N1A /H1N1/ 1997 r. A/H5N1A/ /H1N1/ mutant ptasiego wirusa A /H5N1/ A H1N1 (swine flu) I.2003 r. IV 2009 r południowo-wschodnie Chiny Meksyk

28 Plan Wykładu- Zdrowie publiczne
Wirus grypy – szczepionka epidemiologiczna v.s pandemiczna

29 ZE STRONY UKŁADU ODDECHOWEGO
POWIKŁANIA GRYPY ZE STRONY UKŁADU ODDECHOWEGO ZAPALENIE PŁUC I OSKRZELI WTÓRNE BAKTERYJNE ZAPALENIE PŁUC ZAPALENIE OSKRZELIKÓW U NIEMOWLĄT I DZIECI

30 ZE STRONY INNYCH UKŁADÓW
POWIKŁANIA GRYPY ZE STRONY INNYCH UKŁADÓW ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCA I OSIERDZIA DRGAWKI GORĄCZKOWE ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO ZAPALENIE MIĘŚNI POWIKŁANIA NEUROLOGICZNE (Zespół Guillian-Barre) SCHIZOFRENIA ZAKAŻENIE MENINGOKOWE

31 WSKAŹNIK ZASZCZEPIENIA (%) (średnio/osoby >65 r.ż.)
20/53 35/64 28/53 14/25

32 Dlaczego liczba zaszczepionych jest niska?
Niewydolny system ochrony zdrowia (brak refundacji) Obawa pacjenta przed działaniami ubocznymi szczepienia Brak przekonania o skuteczności szczepienia

33 EFEKTYWNOŚĆ SZCZEPIEŃ
< 65 lat ZDROWI zapobiega zakażeniu u 70-90% > 65 lat ZDROWI chroni przed hospitalizacją 30-70% > 65 lat OBCIĄŻENI zapobiega zakażeniom u 30-40% chroni przed hospitalizacją 50-60% zmniejsza ryzyko zgonu u 80%

34 METAANALIZA BADAŃ FARMAKOEKONOMICZNYCH SZCZEPIEŃ U ZDROWYCH PRACUJACYCH
8 prac B/C > 1 3 prace B/C < 1 - wysoki koszt szczepień - mała zapadalność na grypę - niska absencja chorobowa (Postma et al.: Drugs 2002)

35 OCENA EKONOMICZNA STRATEGII POSTĘPOWANIA W GRYPIE
BADANE GRUPY Chemioprofilaktyka Szczepieni Nie szczepieni NIs ICIs ZACHOROWANIA Samoistne wyleczenie Wizyty u lek. rodzinnego Hospitalizacja ZGON Leczenie objawowe Leczenie Układ oddechowy Układ krążenia NIs ICIs Wg Scuftham, West: Vaccine 2002

36 ZACHOROWANIA I POWIKŁANIA GRYPY W BADANYCH GRUPACH
Grypa u osób nie zaszczepionych 10 Czas trwania choroby (dni) 8,3 Współczynnik zaszczepienia 0,344 0,610 0,410 Wizyty u lekarzy rodzinnych (na 1000) 53,7 307,9 115,5 Antybiotykoterapia (%) 57,4 59 36 Lekarskie wizyty domowe 38,6 50 Powikłania zapalenie płuc 21,9 18,7 16,5 inne oddechowe 83,4 71,3 38,9 niewydolność krążenia 17,3 14,8 9,4 Czas hospitalizacji (dni) 13,9 8,8 13,7 Śmiertelność u osób > 65 roku życia (na 1000) 15,6 16,3 10,3 Średni wiek, w którym wystąpił zgon 80,9 83,5 Różnica między czasem przeżycia a zgonem (YPLL) 3,5

37 KOSZTY LECZENIA GRYPY W BADANYCH GRUPACH (w euro na 1 chorego)
Lekarz rodzinny 28,6 17,5 41,9 Wizyty domowe 71,6 22,1 182 Hospitalizacje zakażenia i zapalenia płuc 3 585 3 262 2 359 inne oddechowe 3 362 2 809 3 295 Jedna doba hospitalizacji 261 329 218 Koszt szczepionki 8,6 6,8 8 Koszt podania szczepionki 3,1 17,5 4,7 Profilaktyka przez 4 tygodnie NI 213,8 128,1 166,6 ICI 24,4 22,3 19 Leczenie NI przez 5 dni 38,2 22,9 29,8 ICI przez 7 dni 6,5 5,1 4,8

38 WNIOSKI 1. Szczepienia są najskuteczniejszą metodą zapoboegania grypie - także z ekonomicznego punktu widzenia. 2. Leczenia NI i ICI nie zapobiega powikłaniom i hospitalizacjom. 3. Chemioprofilaktyka jest korzystniejsza niż podawanie leków po wystąpieniu objawów. 4. Szczepienia stanowią 5,3 - 9,3 % kosztów chemioprofilaktyki.

39 KOSZTY PANDEMII GRYPY Symulacja Monte Carlo Zgony 89-207 tys.
Hospitalizacje tys. Wizyty ambulatoryjne mln. chorych Osoby > 65 roku = 84% zgonów Koszty – mld USD Konieczność zaszczepienia 60% społeczeństwa 320 mln. dawek w 2-3 m. Dwie dawki szczepionki Meltzer, Em. Inf. Dis.

40 SZCZEPIONKA PANDEMICZNA (avian flu pandemia)
Nieznany potencjalny skład Skład antygenowy jest znany w momencie pojawienia Brak możliwości zaszczepienia wszystkich - koszty Dwie dawki szczepienia - (przypomnienie) Duże dawki antygenu

41 Szczepionka pandemiczna
Przygotowanie w okresie między epidemicznym Ocena kliniczna różnych szczepionek ( cały wirus, split, subunit, adjuwanty, zarodki kurze v.s linie komórkowe, różny skład) Szczepionka o szerokim spektrum potencjalnie pandemicznym Jak najniższe koszty przy wystarczającej protekcji przed zakażeniem Nowe leki przeciwwirusowe (statyny?)

42 Grypa pandemiczna – bakteryjne zapalenie płuc
Analiza autopsyjna 109 przypadków zgonów w czasie grypy , Nadkażenie bakteryjne ( głównie Streptococcus pneumoniae, H. influenzae, 25 % zakażenia mieszane) pierwszą przyczyną powikłań i zgonów w czasie pandemii grypy, Przygotowanie do pandemii powinno też obejmować szczepienia przeciwko Streptococcus pneumoniae (także małe dzieci) Morens i wsp.: Predominant role of bacterial pneumonia as a cause of death in pandemic influenza: implications for pandemic influenza preparedness. J.Infect. Dis., 2008, 198,

43 Cost- effectiveness analysis of influenza and pneumococcal vaccinations among elederly people in Japan (Kobe, J.Med. Sci, 2006) Grupa badana 2004 rok: - 45% dorosłych Japończyków zaszczepionych na grypę i 19% na Streptococcus pneumoniae. 43

44 Cost- effectiveness analysis of influenza and pneumococcal vaccinations among elederly poeple in Japan (Kobe, J.Med. Sci, 2006) 516,332 jen / YOL Grypa 459,874 jen /YOL Grypa S. pneumoniae

45 ICER grypa v.s Streptococcus pneumoniae & grypa:
Cost- effectiveness analysis of influenza and pneumococcal vaccinations among elederly poeple in Japan (Kobe, J.Med. Sci, 2006) ICER grypa v.s Streptococcus pneumoniae & grypa: jenów/ zyskany rok życia / 100 tys. mieszkańców 45

46 PRO (PATIENTS REPORTED OUTCOMES)
COMPLIANCE/ADHERENCE (PRZESTRZEGANIE) CZAS TRWANIA TERAPII (MEDICATION PERSISTENCE)

47 PRO- CONCORDANCE Partnerstwo lekarz-pacjent, z uwzględnieniem preferencji i oczekiwań pacjenta

48 PRO: Uwaga na ruchy antyszczepionkowe!!!
Szczepienia: Powodują znaczną liczbę zachorowań i zgonów, Nie zapobiegają wystąpieniu choroby, Brak dowodów na zmniejszenie śmiertelności , Choroby wyolbrzymione, dominuje chęć zysku, Szczepionki przeciw polio są obecnie przyczyną choroby, Negatywne efekty szczepień są ignorowane przez służby medyczne pomimo ich wpływu na uaktywnienie chorób przewlekłych (np. kolagenoz).

49 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Farmakoekonomika szczepień w świetle zagrożeń pandemicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google