Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Karina Prof. Karina Jahnz-Różyk Jahnz-Różyk Farmakoekonomika szczepień w świetle zagrożeń pandemicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Karina Prof. Karina Jahnz-Różyk Jahnz-Różyk Farmakoekonomika szczepień w świetle zagrożeń pandemicznych."— Zapis prezentacji:

1 Prof. Karina Prof. Karina Jahnz-Różyk Jahnz-Różyk Farmakoekonomika szczepień w świetle zagrożeń pandemicznych

2 Plan Wykładu Analizy farmakoekonomiczne – odniesienie do szczepień Analiza farmakoekonomiczna – przykład PCV Zagrożenia pandemiczne Wirus grypy – szczepionka epidemiologiczna v.s pandemiczna

3 Plan Wykładu-Zdrowie Publiczne Analizy farmakoekonomiczne – odniesienie do szczepień

4 NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ANALIZY kosztów minimalizacji kosztów koszty - efektywność koszty - użyteczność koszty - korzyści koszty - konsekwencje

5 BEZPOŚREDNIE KOSZTY NIEWYMIERNE POŚREDNIE

6 KOSZTY SZCZEPIEŃ Koszt szczepionki Leczenie skutków ubocznych Kampanie na rzecz szczepień

7 Porównanie kosztów i konsekwencji Wyniki w jednostkach naturalnych: - poprawa kliniczna, - zyskane lata życia, - dni wolne od objawów Efektywności kosztów Porównanie kosztów i wyników Wyniki – QUALY (quality-adjusted life-year) Użyteczności kosztów Porównanie dwóch interwencji – bez badań klinicznych: - drzewo decyzyjne - model Markowa - symulacja Monte Carlo modelowanie Analizy Farmakoekonomiczne

8 Death 2 treatmenttreatment  QUALYs (Quality Adjusted Life Years) (Quantity and Quality of life) (< 20 K GBP/QUALY = cost-effective choice) (< 20 K GBP/QUALY = cost-effective choice)  DALY (Disability Adjusted Life Years)  HYE – Healthy –Years Equivalent The World Health Organization Quality of Life Scale FARMAKOEKONOMIKA YearsHRQOL Death 1 No treatment Q U A L Y

9 QUALY Quality –Adjusted Life Year  1 QUALY < 53.000 zł Wybór efektywny kosztowo  53.000 zł < 1 QUALY < 266.000 zł Wybór progowy  266.000 zł < 1 QUALY Wybór nieefektywny kosztowo Canada

10 INKREMENTALNY WSPÓŁCZYNNIK KOSZTY - EFEKTYWNOŚĆ (ICER) RÓŻNICA KOSZTÓW MIĘDZY PROGRAMEM A i B ICER = RÓŻNICA WYNIKÓW MIĘDZY PROGRAMEM A i B

11 11 MODEL MARKOWA -HBV

12 12 Drzewo decyzyjne – szczepienia przeciw pneumokokom u osób starszych Sisk JE et al. JAMA 1997; 1333-1339

13 WSPÓŁCZYNNIK KORZYŚCI - KOSZTY (B/C RATIO) Ekonomiczne uzasadnienie dla stosowanego leczenia CAŁKOWITE KORZYŚCI CAŁKOWITE KOSZTY B/C ratio = B/C > 1

14 SZCZEPIENIA KORZYŚCIKOSZTY BEZPOŚREDNIE MEDYCZNE POŚREDNIE Oszczędności wizyty lekarskie hospitalizacje leki objawowe BEZPOŚREDNIE NIEMEDYCZNE Oszczędności np. dojazd do lekarza rodzinnego Oszczędności liczba dni absencji chorobowej BEZPOŚREDNIE MEDYCZNE POŚREDNIE MEDYCZNE szczepionka podanie szczepionki opieka medyczna nad pacjentem z objawami ubocznymi POŚREDNIE NIEMEDYCZNE czas podawania szczepionki w godzinach pracy absencja chorobowa przy powikłaniach

15 Plan Wykładu –Zdrowie Publiczne Analiza farmakoekonomiczna – przykład szczepionka PCV 7 walentna u dzieci

16 Choroba pneumokokowa - dzieci Zgony (bakteriemia/sepsa) : 1.26/100 tys. Zgony (zap. opon m.r.) : 6.6/100 tys. Nacięcie błony bębenkowej 1585/100 tys Zapalenie ucha środkowego 49 tys/100 tys Zakażenie krwi (sepsa) 25/100 tys Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 3/100tys Lebel i wsp. Ped.J.Infect.Dis., 2003,36, 259-268)

17 Szczepionka skoniugowana przeciw pneumokokom (PCV7) Lebel i wsp. Ped.J.Infect.Dis., 2003,36, 259-268) Liczba zapaleń płuc < o 33% Liczba zapaleń ucha środkowego < o 10.6% Liczba zgonów < 70% Liczba nacięcia błony bębenkowej < o 25%

18 Analiza kosztów Kanada, Analiza kosztów Kanada, Lebel i wsp. Ped.J.Infect.Dis., 2003,36, 259-268 Nie szczepieni Szczepieni (oszczędności) całkowite bezpośrednie pośrednie Utrata produktywności w przyszłości 898,5 mln$Can 483,8 mln$Can 414,7 mln$Can 5,1 mln $ Can 63mln$ Can 36,6 mln$ Can 26,4mln$Can 3,7 mln$ Can

19 INKREMENTALNY WSPÓŁCZYNNIK KOSZTY - EFEKTYWNOŚĆ (ICER) Kanada, Kanada, Lebel i wsp. Ped.J.Infect.Dis., 2003,36, 259-268 ICER = 16,415- 39,633 $ Can

20 Plan Wykładu –Zdrowie publiczne Zagrożenia pandemiczne – przykłady

21 HISTORIA SZCZEPIONEK 1796 rok- OSPA PRAWDZIWA; XIX w. – Wścieklizna, Dżuma, Cholera, Dur brzuszny; XX w. (do 1950r) – BCG, błonica, krztusiec, tężec, żółta gorączka, grypa; XXw. (1950 -1993 ) – poliomyelitis, odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna, WZW typu B i typu A, menigokoki, pneumokoki; MCCV.2000r - DTPa HB IPV, DTPAa HB IPV HiB, PCV, MCCV.

22 FARMAKOEKONOMIKA SZCZEPIEŃ Epidemia - występowanie zakażeń w istotnie większej liczbie w określonym czasie i na danym terenie. Pandemia jest epidemią, obejmującą rozległy obszar kontynentu lub świata, występującą w tym samym czasie. Pandemii sprzyjają: niska śmiertelność, wysoka zakaźność i długi okres bezobjawowy.

23 INWAZYJNA CHOROBA MENINGOKOKOWA (zapalenie opon mózgowych i posocznica) 1-3 Liczba przypadków na 100 tys. mieszkańców 1,1 0,54

24 INWAZYJNA CHOROBA MENINGOKOKOWA (zapalenie opon mózgowych i posocznica) Największe epidemie: w tzw. „afrykańskim pasie zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych” Największe epidemie: w tzw. „afrykańskim pasie zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych” najwięcej zachorowań w porze suchej kończą się w deszczowej

25 11 392 zakażonych: 5 443 - narkomani 2 050 - AIDS 912 - zgony 11 392 zakażonych: 5 443 - narkomani 2 050 - AIDS 912 - zgony ZAKAŻENIA HIV Dane epidemiologiczne ( 1985-2008 ) 33 000 000 żyjących z HIV 2007 r. (nowe - 2,5 mln, zmarło - 2.1 mln) 20 000 000 (do 2004 r.) - zgony 33 000 000 żyjących z HIV 2007 r. (nowe - 2,5 mln, zmarło - 2.1 mln) 20 000 000 (do 2004 r.) - zgony

26  2 mln zgonów rocznie w tym 100 tys. dzieci  8 mln nowych zachorowań rocznie w tym 1.5 mln dzieci  1/3 ludności jest zakażona prątkiem gruźlicy - kraje rozwijające się 35 - 40% (15-50 lat = 75%) - kraje rozwinięte 8 - 20%  3% wzrost zapadalności rocznie  95% zachorowań przypada na kraje Trzeciego Świata  10% wzrost zapadalności w Afryce Subsaharyjskiej (związek z HIV)

27 A/H1N1/ 1971 r. „ptasia grypa” /Hong Kong 484/97/H5N1A /H1N1/ 1997 r. A/H5N1A/ /H1N1/ mutant ptasiego wirusa A /H5N1/ A H1N1 (swine flu) I.2003 r. IV 2009 r południowo-wschodnie Chiny Meksyk PANDEMIE GRYPY A/H3N2/ 1968 r. „Hong Kong Flu”

28 Plan Wykładu- Zdrowie publiczne Wirus grypy – szczepionka epidemiologiczna v.s pandemiczna

29 POWIKŁANIA GRYPY ZAPALENIE PŁUC I OSKRZELI WTÓRNE BAKTERYJNE ZAPALENIE PŁUC ZAPALENIE OSKRZELIKÓW U NIEMOWLĄT I DZIECI ZE STRONY UKŁADU ODDECHOWEGO

30 ZAKAŻENIE MENINGOKOWE POWIKŁANIA GRYPY SCHIZOFRENIA POWIKŁANIA NEUROLOGICZNE (Zespół Guillian-Barre) ZAPALENIE MIĘŚNI ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO DRGAWKI GORĄCZKOWE ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCA I OSIERDZIA ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO ZE STRONY INNYCH UKŁADÓW

31 35/64 28/53 14/25 20/53 WSKAŹNIK ZASZCZEPIENIA (%) (średnio/osoby >65 r.ż.)

32 Dlaczego liczba zaszczepionych jest niska? Niewydolny system ochrony zdrowia (brak refundacji) Obawa pacjenta przed działaniami ubocznymi szczepienia Brak przekonania o skuteczności szczepienia

33 EFEKTYWNOŚĆ SZCZEPIEŃ < 65 lat ZDROWI zapobiega zakażeniu u 70-90% > 65 lat ZDROWI chroni przed hospitalizacją 30-70% > 65 lat OBCIĄŻENI zapobiega zakażeniom u 30-40% chroni przed hospitalizacją 50-60% zmniejsza ryzyko zgonu u 80%

34 METAANALIZA BADAŃ FARMAKOEKONOMICZNYCH SZCZEPIEŃ U ZDROWYCH PRACUJACYCH (Postma et al.: Drugs 2002) 8 prac B/C > 1 3 prace B/C < 1 - wysoki koszt szczepień - mała zapadalność na grypę - niska absencja chorobowa

35 Układ oddechowy Leczenie objawowe ICIsNIs Leczenie Układ krążenia HospitalizacjaZGON Wizyty u lek. rodzinnego Samoistne wyleczenie ZACHOROWANIA OCENA EKONOMICZNA STRATEGII POSTĘPOWANIA W GRYPIE Szczepieni Nie szczepieni NIsICIs Chemioprofilaktyka BADANE GRUPY Wg Scuftham, West: Vaccine 2002

36 ZACHOROWANIA I POWIKŁANIA GRYPY W BADANYCH GRUPACH Grypa u osób nie zaszczepionych Czas trwania choroby (dni) Współczynnik zaszczepienia Wizyty u lekarzy rodzinnych (na 1000) Antybiotykoterapia (%) Lekarskie wizyty domowe zapalenie płuc inne oddechowe niewydolność krążenia Śmiertelność u osób > 65 roku życia (na 1000) Średni wiek, w którym wystąpił zgon Różnica między czasem przeżycia a zgonem (YPLL) Powikłania101010 8,38,38,3 0,3440,6100,410 53,7307,9115,5 57,45936 38,65038,6 21,918,716,5 83,471,338,9 17,314,89,4 Czas hospitalizacji (dni) 13,98,813,7 15,616,310,3 80,980,983,5 3,53,53,5

37 KOSZTY LECZENIA GRYPY W BADANYCH GRUPACH (w euro na 1 chorego) Lekarz rodzinny Wizyty domowe zakażenia i zapalenia płuc inne oddechowe Jedna doba hospitalizacji Koszt szczepionki Hospitalizacje28,617,541,9 71,622,1182 3 585 3 262 2 359 3 362 2 809 3 295 261329218 8,66,88 Koszt podania szczepionki 3,117,54,7NI ICI Profilaktyka przez 4 tygodnie 213,8128,1166,6 24,422,319 NI przez 5 dni ICI przez 7 dni Leczenie38,222,929,8 6,55,14,8

38 WNIOSKI 1. Szczepienia są najskuteczniejszą metodą zapoboegania grypie - także z ekonomicznego punktu widzenia. 2. Leczenia NI i ICI nie zapobiega powikłaniom i hospitalizacjom. 3. Chemioprofilaktyka jest korzystniejsza niż podawanie leków po wystąpieniu objawów. 4. Szczepienia stanowią 5,3 - 9,3 % kosztów chemioprofilaktyki.

39 Dwie dawki szczepionki KOSZTY PANDEMII GRYPY 320 mln. dawek w 2-3 m. Konieczność zaszczepienia 60% społeczeństwa Koszty – 79 -166 mld USD Osoby > 65 roku = 84% zgonów Wizyty ambulatoryjne 18-42 mln. chorych Hospitalizacje 314-734 tys. Zgony 89-207 tys. Symulacja Monte Carlo Meltzer, Em. Inf. Dis.

40 SZCZEPIONKA PANDEMICZNA (avian flu pandemia) Duże dawki antygenu Dwie dawki szczepienia - (przypomnienie) Brak możliwości zaszczepienia wszystkich - koszty Skład antygenowy jest znany w momencie pojawienia Nieznany potencjalny skład

41  Przygotowanie w okresie między epidemicznym  Ocena kliniczna różnych szczepionek ( cały wirus, split, subunit, adjuwanty, zarodki kurze v.s linie komórkowe, różny skład)  Szczepionka o szerokim spektrum potencjalnie pandemicznym  Jak najniższe koszty przy wystarczającej protekcji przed zakażeniem  Nowe leki przeciwwirusowe (statyny?) Szczepionka pandemiczna

42 Grypa pandemiczna – bakteryjne zapalenie płuc Analiza autopsyjna 109 przypadków zgonów w czasie grypy 1918- 1919, Nadkażenie bakteryjne ( głównie Streptococcus pneumoniae, H. influenzae, 25 % zakażenia mieszane) pierwszą przyczyną powikłań i zgonów w czasie pandemii grypy, Przygotowanie do pandemii powinno też obejmować szczepienia przeciwko Streptococcus pneumoniae (także małe dzieci) Morens i wsp.: Predominant role of bacterial pneumonia as a cause of death in pandemic influenza: implications for pandemic influenza preparedness. J.Infect. Dis., 2008, 198, 962-70

43 Grupa badana 2004 rok: - 45% dorosłych Japończyków zaszczepionych na grypę i 19% na Streptococcus pneumoniae. Cost- effectiveness analysis of influenza and pneumococcal vaccinations among elederly people in Japan (Kobe, J.Med. Sci, 2006)

44 Cost- effectiveness analysis of influenza and pneumococcal vaccinations among elederly poeple in Japan (Kobe, J.Med. Sci, 2006) Grypa 516,332 jen / YOL Grypa + S. pneumoniae 459,874 jen /YOL

45 ICER grypa v.s Streptococcus pneumoniae & grypa: 426.698 jenów/ zyskany rok życia / 100 tys. mieszkańców Cost- effectiveness analysis of influenza and pneumococcal vaccinations among elederly poeple in Japan (Kobe, J.Med. Sci, 2006)

46 COMPLIANCE/ADHERENCE (PRZESTRZEGANIE) CZAS TRWANIA TERAPII (MEDICATION PERSISTENCE ) PRO (PATIENTS REPORTED OUTCOMES)

47 Partnerstwo lekarz-pacjent, z uwzględnieniem preferencji i oczekiwań pacjenta PRO- CONCORDANCE

48  Powodują znaczną liczbę zachorowań i zgonów,  Nie zapobiegają wystąpieniu choroby,  Brak dowodów na zmniejszenie śmiertelności,  Choroby wyolbrzymione, dominuje chęć zysku,  Szczepionki przeciw polio są obecnie przyczyną choroby,  Negatywne efekty szczepień są ignorowane przez służby medyczne pomimo ich wpływu na uaktywnienie chorób przewlekłych (np. kolagenoz). PRO: Uwaga na ruchy antyszczepionkowe!!! Szczepienia: Szczepienia:

49


Pobierz ppt "Prof. Karina Prof. Karina Jahnz-Różyk Jahnz-Różyk Farmakoekonomika szczepień w świetle zagrożeń pandemicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google