Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright by Integra Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright by Integra Software. Wszelkie prawa zastrzeżone."— Zapis prezentacji:

1 Copyright by Integra Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Centralna Baza Danych Obsługa Flot Copyright by Integra Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Współpraca z centralną bazą danych
Rola koordynatora sieci serwisowej dot. obsługi flot pojazdów Koordynator sieci serwisowej Organizacja systemu zarządzania flotą pojazdów weryfikacja zakresu usług rozliczanie z klientami flotowymi, sporządzanie raportów i rozliczeń finansowych Firma 1 Firma 2 W przypadku gdy firma posiada własną flotę (10 – 500) pojazdów (Siemens, J&J, Kraft). Sieć serwisowa podejmuje się opieki i nadzoru nad parkiem samochodowym Firmy posiadające dużą flotę pojazdów np. 3000, udostępnianych innym firmą na zasadzie leasingu może również zgłosić się do sieci serwisowej w celu podjęcia współpracy

3 Współpraca z centralną bazą danych
Sieć serwisowa Wytypowanie i weryfikacja serwisów do obsługi flot działalność marketingowa pozyskiwanie klientów zatwierdzanie zakresu napraw Dystrybutor części / Koordynator sieci Serwis Gdańsk Serwis Szczecin Serwis Białystok Serwis Zielona Góra Serwis Warszawa Serwis Lublin Serwisy Serwis i obsługa pojazdów Naprawy gwarancyjne Przeglądy okresowe Assistance Serwis Wrocław Serwis Rzeszów Serwis Kraków

4 Współpraca z centralną bazą danych
Potrzeby klienta flotowego Klient flotowy posiada swoje filie w wielu miastach Firma - Klient flotowy Wiele różnych serwisów Sieć Serwisowa Klient chciałby serwisować pojazdy w konkretnej sieci serwisowej, nie chce naprawiać pojazdów w przypadkowych serwisach. Klient posiada flotę pojazdów rozmieszczoną w wielu miastach całej Polski

5 Współpraca z centralną bazą danych
Dotychczasowe rozwiązanie obsługi klienta flotowego. Kierowca pojazdu Przesłanie dokumentów sprzedaży (Faktura, Faktura zbiorcza) Akceptacja wyceny i zezwolenie na dokonanie naprawy Przesłanie do zaakceptowania dodatkowego zakresu prac Sporządzenie kosztorysu naprawy pojazdu i przesłanie do zatwierdzenia Wymiana informacji pomiędzy koordynatorem sieci a firmą flotową Poinformowanie kierowcy pojazdu o zakończeniu prac związanych z naprawą pojazdu Zezwolenie na wykonanie dodatkowych usług Poinformowanie kierowcy o serwisie który będzie dokonywał naprawy Sprawdzenie czy dany warsztat może przyjąć pojazd do naprawy Zgłoszenie przez kierowcę awarii pojazdu Sieć serwisów Panel CBD do obsługi floty Koordynator sieci serwisowej Wybór serwisu, zatwierdzanie zleceń Serwis 1 Poznań Serwis 1 Serwis 2 Poznań Serwis 2 Koordynator firmy flotowej Panel CBD do obsługi floty Wybór serwisu, autoryzacja zleceń Serwis 3 Poznań Serwis 3

6 Współpraca z centralną bazą danych
Obsługa klienta flotowego z wykorzystaniem CBD. Kierowca pojazdu Koordynator firmy flotowej Panel CBD do obsługi floty Wybór serwisu, autoryzacja zleceń Perfect Service Kowalski Poznań Serwis 1 Perfect Service Nowak Poznań Serwis 2 Sieć serwisów Perfect Service Panel CBD do obsługi floty Koordynator sieci serwisowej Wybór serwisu, zatwierdzanie zleceń Centralna Baza Danych Otwarcie zlecenia w serwisie, automatyczne zapisanie zlecenia w CBD Wymiana danych pomiędzy serwisem a koordynatorem sieci serwisowej i floty Sprawdzenie możliwości naprawy pojazdu w wybranym serwisie Dostęp do informacji na temat napraw w całej sieci

7 Współpraca z centralną bazą danych
Obsługa klienta flotowego bez pośrednictwa koordynatora sieci serwisowej Kierowca pojazdu Dostęp do informacji na temat napraw w całej sieci Otwarcie zlecenia w serwisie, automatyczne przesłanie zlecenia w CBD Sprawdzenie możliwości naprawy pojazdu w wybranym serwisie Wymiana danych pomiędzy serwisem a koordynatorem Serwis 1 Poznań Serwis 1 Serwis 2 Poznań Serwis 2 Sieć serwisów Centralna Baza Danych Panel CBD do obsługi floty Koordynator floty Wybór serwisu, zatwierdzanie zleceń

8 Współpraca z centralną bazą danych
Integra Serwis Wrocław Id 007 Serwis samochodowy Panel administracyjny CBD Zatwierdzanie zleceń oraz raportowanie Koordynator sieci serwisowej Serwis Warszawa Id 032 Sieć serwisowa Serwer CBD 1) Główna baza zleceń 2) Bazy pomocnicze - flota pojazdów - katalog usług - zamienniki Provider • szyfrowane połączenie z serwerem • ograniczenia dostępu (firewall) • automat. kopie bezpieczeństwa • serwer zapasowy • poufność i bezpieczeństwo danych Centralna Baza Danych Stały dostęp do potrzebnych informacji oraz błyskawiczna wymiana danych Przekazanie bazy pojazdów floty Firma - Klient flotowy Autoryzacja zleceń oraz wybrane raporty Panel administracyjny CBD Koordynator firmy posiadającej flotę pojazdów Baza pojazdów floty

9 Zakres bazy centralnej
Wykorzystanie Centralnej Bazy Danych (CBD) Obsługa flot pojazdów Możliwość przesyłania informacji (komunikaty, ogłoszenia, promocje, itp.) przeznaczonych dla wszystkich klientów lub tylko dla wybranej grupy Terminarz napraw, informacja o wolnych stanowiskach w poszczególnych warsztatach sieci serwisowej Obsługa systemu napraw gwarancyjnych Centralna Baza Danych Serwis Szczecin Serwis Gdańsk Serwis Białystok Serwis Zielona Góra Serwer z Ccentralną bazą danych Serwis Lublin Serwis Wrocław Serwis Kraków Serwis Rzeszów

10 Zakres bazy centralnej
Wykorzystanie CBD do raportowania Wykorzystanie Centralnej Bazy Danych (CBD) Wykorzystywanie zgromadzonych danych w CBD do rzeczywistego i dokładnego raportowania na temat: raportowania obsługi pojazdów flotowych części używanych do napraw w sieci np. wg dostawców, producentów, marek itp. raportowania zakupów części dokonywanych przez pojedyncze warsztaty, grupy serwisów lub całość sieci np. wg producentów, asortymentu, itp. obrotów (towarów, usług) generowanych poprzez poszczególne serwisy lub ich grupy (np. wg województw) informacji o pojazdach (markach, modelach, typach, wieku) najczęściej lub najrzadziej obsługiwanych w sieci serwisowej częstości napraw pojazdów np. wg marek, modeli na podstawie ich przebiegów (stanów licznika)

11 Zlecenie Flotowe (Serwis)

12 Zlecenie Flotowe (Koordynator)

13 Zlecenie Flotowe (Koordynator)

14 Zlecenie Flotowe (Warsztat)

15 Zlecenie Flotowe (Koordynator)

16 Zlecenie Flotowe (Koordynator)

17 Zlecenie Flotowe (Koordynator)

18 Zlecenie Flotowe (Warsztat)

19 Zlecenie Flotowe (Koordynator)

20 Zlecenie Flotowe (Warsztat)

21 Zlecenie Flotowe (Warsztat)

22 Panel CBD – Koordynator sieci serwisowej

23 Faktury zbiorcze W zaleznosci od oczekiwan klienta jest możliwość tworzenia zbiorczych faktur sprzedaży dla klientów flotowych. Faktura taka zawiera zestawienie naprawianych pojazdów z łączną kwotą do zapłacenia.

24 Kontrola zużycia części (koordynator floty)
Istnieje możliwość kontroli stosowania części zamiennych pod kątem ich okresu eksploatacji przez koordynatora sieci serwisowej/floty jak i serwis w formie przypomnień wyświetlanych podczas pracy z programem.

25 Centralna bazą danych – raporty
Szczegółowe raporty serwisowe oraz kontrola obrotów częściami zamiennymi Copyright by Integra Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.

26 Współpraca z centralną bazą danych – raporty
Panel koordynatora umożliwia generowanie raportów na podstawie informacji o zrealizowanych zleceniach naprawy: Historia napraw pojazdów flotowych Zlecenia wg marki lub roku produkcji Przypisanie serwisów do flot Lokalizacja serwisów Statystyka części zamiennych Czasy i koszty napraw Sprzedaż części i usług własny asortyment obcy asortyment

27 Współpraca z centralną bazą danych – raporty
Prosty i intuicyjny interface umożliwia szybkie generowanie zestawień Filtr danych umożliwiają szeroki zakres konfiguracji raportów.

28 Współpraca z centralną bazą danych - raporty
Raport sprzedaży części w zadanym okresie z podziałem na marki pojazdów. W raporcie można uwzględniać dane serwisów, model, wersję, rok produkcji pojazdu oraz ceny serwisów i flot. Dzięki rozbudowanemu mechanizmowi filtrowania można zawężać prezentowane dane

29 Współpraca z centralną bazą danych - raporty
Raport zrealizowanych usług w podziale na markę i model pojazdu w zadanym okresie. W raporcie można uwzględniać dane serwisów, wersję i rok produkcji pojazdu. Filtry umożliwiają zawężanie prezentowanych wyników.

30 Współpraca z centralną bazą danych - raporty
Raport usług zrealizowanych w poszczególnych regionach. Raport może być uzupełniony o dane serwisów, markę, model, wersje i rok produkcji pojazdu, ceny serwisu i floty.


Pobierz ppt "Copyright by Integra Software. Wszelkie prawa zastrzeżone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google