Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centralna Baza Danych Obsługa Flot Copyright by Integra Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centralna Baza Danych Obsługa Flot Copyright by Integra Software. Wszelkie prawa zastrzeżone."— Zapis prezentacji:

1 Centralna Baza Danych Obsługa Flot Copyright by Integra Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Współpraca z centralną bazą danych Rola koordynatora sieci serwisowej dot. obsługi flot pojazdów Organizacja systemu zarządzania flotą pojazdów Organizacja systemu zarządzania flotą pojazdów weryfikacja zakresu usług weryfikacja zakresu usług rozliczanie z klientami flotowymi, sporządzanie raportów i rozliczeń finansowych rozliczanie z klientami flotowymi, sporządzanie raportów i rozliczeń finansowych Koordynator sieci serwisowej W przypadku gdy firma posiada własną flotę (10 – 500) pojazdów (Siemens, J&J, Kraft). Sieć serwisowa podejmuje się opieki i nadzoru nad parkiem samochodowym Firma 1 Firma 2 Firmy posiadające dużą flotę pojazdów np. 3000, udostępnianych innym firmą na zasadzie leasingu może również zgłosić się do sieci serwisowej w celu podjęcia współpracy

3 Współpraca z centralną bazą danych Sieć serwisowa Wytypowanie i weryfikacja serwisów do obsługi flot Wytypowanie i weryfikacja serwisów do obsługi flot działalność marketingowa działalność marketingowa pozyskiwanie klientów pozyskiwanie klientów zatwierdzanie zakresu napraw zatwierdzanie zakresu napraw Dystrybutor części / Koordynator sieci Serwis i obsługa pojazdów Serwis i obsługa pojazdów Naprawy gwarancyjne Naprawy gwarancyjne Przeglądy okresowe Przeglądy okresowe Assistance Assistance Serwis Szczecin Serwis Gdańsk Serwis Białystok Serwis Zielona Góra Serwis Warszawa Serwis Lublin Serwis Rzeszów Serwis Kraków Serwis Wrocław Serwisy

4 Współpraca z centralną bazą danych Potrzeby klienta flotowego Firma - Klient flotowy Wiele różnych serwisów Klient flotowy posiada swoje filie w wielu miastach Klient posiada flotę pojazdów rozmieszczoną w wielu miastach całej Polski Klient chciałby serwisować pojazdy w konkretnej sieci serwisowej, nie chce naprawiać pojazdów w przypadkowych serwisach. Sieć Serwisowa

5 Współpraca z centralną bazą danych Dotychczasowe rozwiązanie obsługi klienta flotowego. Kierowca pojazdu Serwis 1 Poznań Serwis 1 Serwis 2 Poznań Serwis 2 Zgłoszenie przez kierowcę awarii pojazdu Sprawdzenie czy dany warsztat może przyjąć pojazd do naprawy Poinformowanie kierowcy o serwisie który będzie dokonywał naprawy Przesłanie dokumentów sprzedaży (Faktura, Faktura zbiorcza) Sporządzenie kosztorysu naprawy pojazdu i przesłanie do zatwierdzenia Akceptacja wyceny i zezwolenie na dokonanie naprawy Przesłanie do zaakceptowania dodatkowego zakresu prac Zezwolenie na wykonanie dodatkowych usług Poinformowanie kierowcy pojazdu o zakończeniu prac związanych z naprawą pojazdu Sieć serwisów Wymiana informacji pomiędzy koordynatorem sieci a firmą flotową Panel CBD do obsługi floty Koordynator sieci serwisowej Wybór serwisu, zatwierdzanie zleceń Koordynator firmy flotowej Panel CBD do obsługi floty Wybór serwisu, autoryzacja zleceń Serwis 3 Poznań Serwis 3

6 Współpraca z centralną bazą danych Obsługa klienta flotowego z wykorzystaniem CBD. Sprawdzenie możliwości naprawy pojazdu w wybranym serwisie Kierowca pojazdu Perfect Service Kowalski Poznań Serwis 1 Perfect Service Nowak Poznań Serwis 2 Sieć serwisów Perfect Service Otwarcie zlecenia w serwisie, automatyczne zapisanie zlecenia w CBD Wymiana danych pomiędzy serwisem a koordynatorem sieci serwisowej i floty Dostęp do informacji na temat napraw w całej sieci Centralna Baza Danych Panel CBD do obsługi floty Koordynator sieci serwisowej Wybór serwisu, zatwierdzanie zleceń Koordynator firmy flotowej Panel CBD do obsługi floty Wybór serwisu, autoryzacja zleceń

7 Współpraca z centralną bazą danych Obsługa klienta flotowego bez pośrednictwa koordynatora sieci serwisowej Sprawdzenie możliwości naprawy pojazdu w wybranym serwisie Kierowca pojazdu Serwis 1 Poznań Serwis 1 Serwis 2 Poznań Serwis 2 Sieć serwisów Otwarcie zlecenia w serwisie, automatyczne przesłanie zlecenia w CBD Wymiana danych pomiędzy serwisem a koordynatorem Centralna Baza Danych Dostęp do informacji na temat napraw w całej sieci Panel CBD do obsługi floty Koordynator floty Wybór serwisu, zatwierdzanie zleceń

8 Współpraca z centralną bazą danych Serwer CBD 1) Główna baza zleceń 2) Bazy pomocnicze - flota pojazdów - katalog usług - zamienniki Provider szyfrowane połączenie z serwerem ograniczenia dostępu (firewall) automat. kopie bezpieczeństwa serwer zapasowy poufność i bezpieczeństwo danych Centralna Baza Danych Integra Serwis Wrocław Id 007 Serwis samochodowy Panel administracyjny CBD Zatwierdzanie zleceń oraz raportowanie Koordynator sieci serwisowej Serwis Warszawa Id 032 Serwis samochodowy Integra Sieć serwisowa Autoryzacja zleceń oraz wybrane raporty Panel administracyjny CBD Koordynator firmy posiadającej flotę pojazdów Baza pojazdów floty Firma - Klient flotowy Stały dostęp do potrzebnych informacji oraz błyskawiczna wymiana danych Przekazanie bazy pojazdów floty

9 Zakres bazy centralnej Wykorzystanie Centralnej Bazy Danych (CBD) Obsługa flot pojazdów Obsługa flot pojazdów Możliwość przesyłania informacji (komunikaty, ogłoszenia, promocje, itp.) przeznaczonych dla wszystkich klientów lub tylko dla wybranej grupy Możliwość przesyłania informacji (komunikaty, ogłoszenia, promocje, itp.) przeznaczonych dla wszystkich klientów lub tylko dla wybranej grupy Terminarz napraw, informacja o wolnych stanowiskach w poszczególnych warsztatach sieci serwisowej Terminarz napraw, informacja o wolnych stanowiskach w poszczególnych warsztatach sieci serwisowej Obsługa systemu napraw gwarancyjnych Obsługa systemu napraw gwarancyjnych Centralna Baza Danych Serwer z Ccentralną bazą danych Serwis Szczecin Serwis Gdańsk Serwis Białystok Serwis Zielona Góra Serwis Wrocław Serwis Kraków Serwis Lublin Serwis Rzeszów

10 Zakres bazy centralnej Wykorzystywanie zgromadzonych danych w CBD do rzeczywistego i dokładnego raportowania na temat: raportowania obsługi pojazdów flotowych części używanych do napraw w sieci np. wg dostawców, producentów, marek itp. raportowania zakupów części dokonywanych przez pojedyncze warsztaty, grupy serwisów lub całość sieci np. wg producentów, asortymentu, itp. obrotów (towarów, usług) generowanych poprzez poszczególne serwisy lub ich grupy (np. wg województw) informacji o pojazdach (markach, modelach, typach, wieku) najczęściej lub najrzadziej obsługiwanych w sieci serwisowej częstości napraw pojazdów np. wg marek, modeli na podstawie ich przebiegów (stanów licznika) Wykorzystanie Centralnej Bazy Danych (CBD)

11 Zlecenie Flotowe (Serwis)

12 Zlecenie Flotowe (Koordynator)

13

14 Zlecenie Flotowe (Warsztat)

15 Zlecenie Flotowe (Koordynator)

16

17

18 Zlecenie Flotowe (Warsztat)

19 Zlecenie Flotowe (Koordynator)

20 Zlecenie Flotowe (Warsztat)

21

22 Panel CBD – Koordynator sieci serwisowej

23 Faktury zbiorcze W zaleznosci od oczekiwan klienta jest możliwość tworzenia zbiorczych faktur sprzedaży dla klientów flotowych. Faktura taka zawiera zestawienie naprawianych pojazdów z łączną kwotą do zapłacenia.

24 Kontrola zużycia części (koordynator floty) Istnieje możliwość kontroli stosowania części zamiennych pod kątem ich okresu eksploatacji przez koordynatora sieci serwisowej/floty jak i serwis w formie przypomnień wyświetlanych podczas pracy z programem.

25 Szczegółowe raporty serwisowe oraz kontrola obrotów częściami zamiennymi Centralna bazą danych – raporty Copyright by Integra Software. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by Integra Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.

26 Współpraca z centralną bazą danych – raporty Panel koordynatora umożliwia generowanie raportów na podstawie informacji o zrealizowanych zleceniach naprawy: Historia napraw pojazdów flotowych Historia napraw pojazdów flotowych Zlecenia wg marki lub roku produkcji Zlecenia wg marki lub roku produkcji Przypisanie serwisów do flot Przypisanie serwisów do flot Lokalizacja serwisów Lokalizacja serwisów Statystyka części zamiennych Statystyka części zamiennych Czasy i koszty napraw Czasy i koszty napraw Sprzedaż części i usług Sprzedaż części i usług własny asortyment własny asortyment obcy asortyment obcy asortyment

27 Współpraca z centralną bazą danych – raporty Prosty i intuicyjny interface umożliwia szybkie generowanie zestawień Filtr danych umożliwiają szeroki zakres konfiguracji raportów.

28 Współpraca z centralną bazą danych - raporty Raport sprzedaży części w zadanym okresie z podziałem na marki pojazdów. W raporcie można uwzględniać dane serwisów, model, wersję, rok produkcji pojazdu oraz ceny serwisów i flot. Dzięki rozbudowanemu mechanizmowi filtrowania można zawężać prezentowane dane

29 Współpraca z centralną bazą danych - raporty Raport zrealizowanych usług w podziale na markę i model pojazdu w zadanym okresie. W raporcie można uwzględniać dane serwisów, wersję i rok produkcji pojazdu. Filtry umożliwiają zawężanie prezentowanych wyników.

30 Współpraca z centralną bazą danych - raporty Raport usług zrealizowanych w poszczególnych regionach. Raport może być uzupełniony o dane serwisów, markę, model, wersje i rok produkcji pojazdu, ceny serwisu i floty.


Pobierz ppt "Centralna Baza Danych Obsługa Flot Copyright by Integra Software. Wszelkie prawa zastrzeżone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google