Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY KOMUKACJI NA PRZESTRZENI WIEKÓW. SPIS TRE Ś CI 1. Wstęp 2. Czym jest komunikacja? 3. Początki komunikacji. 4. W czasach gdy ludzie potrafili już.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY KOMUKACJI NA PRZESTRZENI WIEKÓW. SPIS TRE Ś CI 1. Wstęp 2. Czym jest komunikacja? 3. Początki komunikacji. 4. W czasach gdy ludzie potrafili już."— Zapis prezentacji:

1 METODY KOMUKACJI NA PRZESTRZENI WIEKÓW

2 SPIS TRE Ś CI 1. Wstęp 2. Czym jest komunikacja? 3. Początki komunikacji. 4. W czasach gdy ludzie potrafili już pisać i czytać.. 5. Prasa 6. Radio 7. XIX wiek- wiekiem przełomu. 8. Jak jest teraz? 9. Podsumowanie. 10. Bibliografia.

3 S POSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ LUDZI W XXI WIEKU ULEGŁY NIEZWYKŁEMU ROZWINIĘCIU. R OZMAWIAMY ZE SOBĄ NIE TYLKO CZYSTO WERBALNIE. S ZYBKI I SPRAWNY ROZWÓJ TECHNIKI, DOPROWADZIŁ DO SYTUACJI, W KTÓREJ MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM, BĘDĄCYM NAWET NA DRUGIM KONTYNENCIE W KILKA SEKUND. N IE ZAWSZE TAK JEDNAK BYŁO.

4 A LE CZYM TAK WŁAŚCIWIE JEST KOMUNIKACJA ? Komunikacja - proces mający na celu spowodowanie u odbiorcy informacji zmiany świadomości zamierzonej przez nadawcę. Na komunikację składają się następujące działania:  zakodowanie myśli przez nadawcę  nadanie nośnika (fizyczne przekazanie go odbiorcy poprzez kanał formalny lub nieformalny)  odebranie nośnika poprzez odbiorcę komunikatu  odtworzenie treści informacji (dekodowanie)  sprzężenie zwrotne

5 K ILKA TYSIĘCY LAT TEMU, KIEDY LUDZIE NIE POTRAFILI JESZCZE DOBRZE MÓWIĆ, KOMUNIKOWALI SIĘ POPRZEZ ROZPALANIE OGNISK I ZNAKI DYMNE. I NNYM ZNANYM NAM SPOSOBEM KOMUNIKACJI BYŁY MALOWIDŁA NASKALNE, KTÓRE PRZEDSTAWIAŁY PRZERÓŻNE SYTUACJĘ.

6 W CZASACH GDY LUDZIE POTRAFILI JUŻ PISAĆ I CZYTAĆ … W CZASACH GDY LUDZIE POTRAFILI JUŻ PISAĆ I CZYTAĆ - MOWA OCZYWIŚCIE JEDYNIE O TYCH WYKSZTAŁCONYCH - ZACZĘTO WYSYŁAĆ LISTY Z WAŻNYMI INFORMACJAMI. D O ICH PRZEKAZYWANIA ZATRUDNIANO POSŁAŃCA, KTÓREGO CELEM BYŁO OSOBISTE DOSTARCZENIE LITU ODBIORCY. D O TRANSPORTU NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANO KONIE. B YŁA TO KOSZTOWNA USŁUGA, TOTEŻ JEDYNIE NAJBOGATSI MOGLI SOBIE NA NIĄ POZWOLIĆ. T A METODA JEST W PEWNYM SENSIE PODOBNA DO PÓŹNIEJ DZIAŁAJĄCEJ POCZTY.

7 PRASA P RASA JEST JEDNYM Z NAJSTARSZYCH ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU, A JEJ POCZĄTKOE FAZY STWIERDZONO JESZCZE W II WIEKU P. N. E W C HINACH, CZY TEŻ W E UROPIE SŁYNNE „A CTA D IURANA P OPULI R OOMANI ” ZAŁOŻONE PRZEZ J ULIUSZA C ESARA W 59 P. N. E. P RAWDZIWY ROZWÓJ PRASY DATUJE SIĘ NA WIEK XVI-XVIII, KIEDY TO PO WYNALEZIENIU DRUKU ZAOBSERWOWANY DYNAMICZNY ROZWÓJ PRASY - POWSTANIE PERIODYKÓW (1562, W ŁOCHY ) CZY MAGAZYNÓW (1594, N IEMCY ). C O DZIWNE DOPIERO W XIX WIEKU PRASA ZALICZONA ZOSTAŁA OFICJALNIE DO MASS MEDIÓW.

8 R ADIO R ADIO POWSTAŁO 27 LIPCA 1896 ROKU. W YNALAZŁ JE G UGLIELMO N ARCONIEGO - SYN WŁOSKIEGO KUPCA Z L OMBARDII. P RACUJĄC W AMATORSKICH WARUNKACH ( I CZĘŚCIOWO W TAJEMNICY PRZED OJCEM ) UZYSKAŁ WE WRZEŚNIU 1895 ROKU ŁĄCZNOŚĆ RADIOWĄ NA ODLEGŁOŚĆ 1 KILOMETRA. P RZEZ NASTĘPNE LATA RADIO BARDZO SIĘ ROZWIJAŁO. D ZISIAJ MOŻEMY SŁUCHAĆ GO PRAKTYCZNIE WSZĘDZIE - NA TELEFONIE, W SZKOLE, W AUTOBUSIE, W INTERNECIE, A NAWET W TELEWIZJI.

9 XIX WIEK - WIEKIEM PRZEŁOMU P RAWDZIWA REWOLUCJA PRZYSZŁA DOPIERO W XIX WIEKU KIEDY POWSTAŁY TELEGRAFY. B YŁY ONE POCZĄTKOWO UŻYWANE JEDYNIE DO PRZESYŁANIA NAJWAŻNIEJSZYCH PAŃSTWOWYCH INFORMACJI. W IADOMOŚĆ ( TELEGRAM ) BYŁA JUŻ DOSTARCZANA W CZASIE PARU GODZIN. W YDAWAŁO BY SIĘ, ŻE TA METODA JEST NIEZASTĄPIONA, LECZ NIEDŁUGO POTEM POWSTAŁ PIERWSZY TELEFON. Z A POMOCĄ TEGO WYNALAZKU WIADOMOŚĆ BYŁA OD RAZU DOSTARCZANA, A ODBIORCA MÓGŁ NATYCHMIAST NA NIĄ ODPOWIEDZIEĆ. B YŁ TO WIELKI SKOK CYWILIZACJI, JEDNAKŻE TELEFONY NIE BYŁY DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO. T YLKO NAJBOGATSI MOGLI POZWOLIĆ SOBIE NA TAKI LUKSUS, O CZYM MOŻE ŚWIADCZYĆ TO, ŻE PRZED II W OJNĄ Ś WIATOWĄ NUMERY W P OLSCE BYŁY TYLKO DWUCYFROWE.

10 XIX WIEK - WIEKIEM PRZEŁOMU Telegraf.Telefon.

11 J AK JEST TERAZ ? J EDNAK PRAWDZIWĄ REWOLUCJĘ W DZIEDZINIE KOMUNIKACJI PRZYNIOSŁA DOPIERO TELEFONIA CYFROWA I INTERNET. D ZIŚ TAK NAPRAWDĘ KAŻDY MOŻE POROZUMIEĆ SIĘ Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM NIEMALŻE Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ZIEMI. I NFORMACJE CZY WIDOMOŚCI SĄ NATYCHMIASTOWO PRZEKAZYWANIE DO KOGOŚ Z INNEGO MIASTA, WOJEWÓDZTWA, PAŃSTWA, PÓŁKULI ALBO KOGOŚ KTO JEST W KOSMOSIE.

12 P ODSUMOWYWUJĄC K OMUNIKACJA NA PRZESTRZENI TYSIĄCLECI BARDZO SIĘ ZMIENIŁA. C ZŁOWIEK NAJPIERW POROZUMIEWAŁ SIĘ GESTAMI, ZNAKAMI DYMNYMI, OBRAZKAMI NAŚCIENNYMI. W TYM MOMENCIE NIE MAMY PROBLEMU Z KOMUNIKACJĄ Z INNYMI LUDŹMI. P OSIADAMY TELEFONY, I NTERNET I CORAZ TO WIĘCEJ „ NOWINEK ” TECHNOLOGICZNYCH. A LE CZY TO DOBRZE WPŁYWA NA NAS ? C ZŁOWIEK CORAZ WIĘCEJ CZASU SPĘDZA W „ SIECI ”, PRZED KOMPUTEREM PORZUCAJĄC „ STARE ” I „ TRADYCYJNE ” FORMY KOMUNIKOWANIA SIĘ - SPOTKANIE W PRAWDZIWYM, NIE INTERNETOWYM ŚWIECIE. J EDNAK TO TEMAT NA INNĄ PREZENCJĘ.

13 B IBLIOGRAFIA  WWW. THOT. PL / ROZWOJ - KOMUNIKACJI - LUDZKIEJ - NA - PRZESTRZENI - WIEKOW / WWW. THOT. PL / ROZWOJ - KOMUNIKACJI - LUDZKIEJ - NA - PRZESTRZENI - WIEKOW /  HTTP :// MFILES. PL / PL / INDEX. PHP /K OMUNIKACJA HTTP :// MFILES. PL / PL / INDEX. PHP /K OMUNIKACJA  HTTP :// PL. WIKIPEDIA. ORG / WIKI /P RASA _( MEDIA ) HTTP :// PL. WIKIPEDIA. ORG / WIKI /P RASA _( MEDIA )  HTTP :// PL. WIKIPEDIA. ORG / WIKI /R ADIO HTTP :// PL. WIKIPEDIA. ORG / WIKI /R ADIO  HTTP :// PEDAGOGIKA - PSYCHOLOGIA. BLOG. PL / FILES /2013/06/ KOMUNIKACJA. GIF HTTP :// PEDAGOGIKA - PSYCHOLOGIA. BLOG. PL / FILES /2013/06/ KOMUNIKACJA. GIF  HTTP :// WYNALAZKI. SLOMNIKI. PL / IMAGES / STORIES / DUZE / TELEGRAF. JPG HTTP :// WYNALAZKI. SLOMNIKI. PL / IMAGES / STORIES / DUZE / TELEGRAF. JPG  HTTP :// I. WP. PL / A / F / JPEG /27201/ SZWEDZKI - TELEFON _600. JPEG HTTP :// I. WP. PL / A / F / JPEG /27201/ SZWEDZKI - TELEFON _600. JPEG  HTTP :// G. PWN. PL / F / IMG / P / D 24 I 0001. JPG HTTP :// G. PWN. PL / F / IMG / P / D 24 I 0001. JPG  HTTP :// COMPS. CANSTOCKPHOTO. COM / CAN - STOCK - PHOTO _ CSP 2397565. JPG HTTP :// COMPS. CANSTOCKPHOTO. COM / CAN - STOCK - PHOTO _ CSP 2397565. JPG  HTTP :// ZADANE. PL / ZADANIE /2622271 HTTP :// ZADANE. PL / ZADANIE /2622271

14 KONIEC Roczniak DanielIG


Pobierz ppt "METODY KOMUKACJI NA PRZESTRZENI WIEKÓW. SPIS TRE Ś CI 1. Wstęp 2. Czym jest komunikacja? 3. Początki komunikacji. 4. W czasach gdy ludzie potrafili już."

Podobne prezentacje


Reklamy Google