Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTERFEJS PROGRAMU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTERFEJS PROGRAMU."— Zapis prezentacji:

1 INTERFEJS PROGRAMU

2 Na środku okna umieszczone są zdjęcia przeznaczone do obróbki
Na środku okna umieszczone są zdjęcia przeznaczone do obróbki. Zwróć uwagę, że zdjęcie nad którym aktualnie pracujemy ma na górze niebieski pasek, reszta nieaktywnych zdjęć ma pasek koloru szarego.

3 Jest to zwyczajne menu występujące w większości używanych programów, także tutaj rewelacji nie ma się co spodziewać. Są to rozwijalne zakładki pomagające nam dotrzeć do różnych funkcji, właściwości i narzędzi.

4 Bardzo użyteczna rzecz
Bardzo użyteczna rzecz. Kiedy wybieramy jakieś narzędzie którym chcemy się posłużyć, mamy tam dostęp do jego najważniejszych właściwości, które możemy w trakcie pracy zmieniać stosownie do naszych potrzeb. Dostęp do głównych właściwości narzędzia uzyskujemy również poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

5 Klikamy po prostu na interesujące nas narzędzie i używamy go do woli :) Większość z narzędzi w tym panelu występuje w kilku wersjach, które różnią się od siebie, ale służą do podobnych celów. Aby wybrać jedno z nich wystarczy kliknąć maleńką strzałkę w prawym dolnym rogu ikonki, lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na odpowiednią ikonę (tak wygodniej) aby ukazała się lista dostępnych narzędzi, zgrupowanych wg. przeznaczenia.

6 Jeżeli pracujemy nad fragmentem dużego zdjęcia, które nie mieści się w oknie programu - widzimy tam podgląd tego fragmentu (otoczony czerwona ramką), co ułatwia orientację. Ramkę możemy przeciągać - co znacznie ułatwia pracę. Możemy też za pomocą suwaków skalować zdjęcie odpowiednio do potrzeb. W lewym dolnym okienku pokazana jest wielkość widzianego obrazu w stosunku do jego wielkości naturalnej (w procentach). W panelu gdzie znajduje się zakładka Navigator autorzy programu umieścili też (domyślnie - świeżo po instalacji Photoshopa) też zakładkę Info (domyślnie). Widoczne są w niej informacje o składowych koloru nad którym obecnie znajduje się kursor, jego umiejscowienie, jak też szerokość i wysokość zaznaczonego elementu. Bardzo pomocna rzecz przy skalowaniu (pominiejszaniu lub powiększaniu) zaznaczonych elementów. Widzimy tam zmieniające się wartości (zmiana wielkości skalowanego elementu podana w procentach). Znacznie ułatwia to zachowanie proporcji podczas skalowania.

7 Bardzo przydatna i często wykorzystywana zakładka
Bardzo przydatna i często wykorzystywana zakładka. Widoczna jest w niej historia wykonanych przez nas czynności. Możemy z niej skorzystać, kiedy np. chcemy porównać wygląd zdjęcia z wyglądem jakie miało przed wykonaniem jakiejś czynności. Możemy też po prostu cofnąć się do określonego miejsca jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z efektów naszych ostatnich posunięć. Coś jak Undo (Ctrl + Z) w większości programów, tyle że cofamy się do wybranego przez nas miejsca. Ilość pamiętanych czynności możemy sobie ustawić w opcjach - Edit / Preferences /General w okienku - History States. Jeżeli mamy dużo RAMu, to sobie nie żałujmy.

8 Bardzo użytezna zakładka
Bardzo użytezna zakładka. Widoczne są w niej wszystkie warstwy na których pracujemy, oraz wykorzystane w nich efekty. Co to są warstwy? Warstwy są to jakgdyby kawałki przezroczystej folii, na których naniesione są fragmenty obrazu. Jeżeli położymy je jedna na dugiej i spojrzymy na nie z góry, to zobaczymy jedną folię z jednym obrazem złożonym z tych fragmentów. Warstwa położona najwyżej w oknie zakładki Layers - odpowiada folii na samej górze, więc fragment obrazu na niej zasłania fragmenty obrazu na niżej położonych foliach. Zakładka ta ma wiele przydatnych opcji. Można za pomocą kłudeczki zablokować (zamknąć) daną warstwę, aby przez pomyłkę nic na niej nie zmieniać. Możemy też ukryć daną warstwę, tak aby była niewidoczna, choć fizycznie dalej się tam znajduje - wystarczy kliknąć na ikonkę oka obok warstwy. Można też Uczynić ją półprzezroczystą za pomocą suwaka Opacity lub Fill. Warstwa na której aktualnie pracujemy zaznaczona jest kolorem niebieskim - zwróć na to uwagę podczas pracy z programem.

9 ZMIANA ROZDZIELCZOŚCI

10

11 1. Otwieramy program Photoshop.
2. Otwieramy plik ze zdjęciem. W tym celu wybieramy z menu programu: File / Open lub Ctrl + O 3. Następnie otwieramy okno edycji rozdzielczości zdjęcia: Image / Image size Upewnijmy się, że opcja Constrain Proportions (na dole okna) jest zaznaczona. Widoczne są wtedy klamerki po prawej stronie pól tekstowych z wymiarami. Takie ustawienie pozwala na automatyczne zachowanie proporcji w zmniejszanym zdjęciu. Wystarczy wtedy zmienić wielkość w jednym polu tekstowym - drugie zmieni się automatycznie. Opcja Resample Image powinna być również zaznaczona (domyślnie Bicubic - i niech tak zostanie - lepsza jakość obrazu) W naszym przypadku wykorzystamy górną częsć okna (pixel Dimnsions). Tam też w polu tekstowym Width (szerokość) wpisujemy wartość jaką chcemy uzyskać (w pikselach lub procentach - do wyboru w rozwijalnym menu po prawej od pola tekstowego). Reszta pól z wymiarami zmieni się automatycznie. 4. Klikamy OK. Gotowe.

12 ZAPISYWANIE PLIKU

13 Kiedy skończymy w Photoshopie edycję zdjęcia, trzeba je zapisać na dysku twardym. Aby je zapisać w formacie psd po prostu wybieramy z menu programu: File / Save lub wciskamy Ctrl + S, wybieramy miejsce na dysku, wpisujemy nazwę pliku (w polu Nazwa pliku:) i klikamy OK. Tę formę zapisu wybieramy wtedy, kiedy chcemy zachować wszystkie warstwy i efekty, aby móc poddać go kiedyś przeróbkom bez konieczności wykonywania wszystkich czynności od początku, lub też kiedy jesteśmy już senni i dojdziemy do wniosku, że resztę zrobimy następnego dnia.

14 Kiedy chcemy zapisać przerobione zdjęcie w formacie jpg lub gif, aby móc je wykorzystać na stronie www, wysłać em, czy też oglądać na monitorze komputera - polecam metodę Save for Web. Sam zawsze zapisuję zdjęcia w ten właśnie sposób. Metoda ta daje nam największą kontrolę nad wielkością pliku i wyglądem (jakością zdjęcia). Aby tego dokonać, wybieramy z menu programu: File / Save for Web lub wciskamy Ctrl + Shift + Alt + S Otworzy się okno: W części z ustawieniami (Settings:) zaznaczonej niebieską linią mamy główne parametry zapisywanego obrazu. Z menu (na zdjęciu podświetlone na niebiesko) wybieramy format w jakim chcemy zapisać obraz. Dla zdjęć ustawmy JPEG, dla obrazków (grafiki - mało kolorów i przejść tonalnych) możemy ustawić GIF - czasami daje lepsze efekty (mniejszy rozmiar w kB przy podobnej jakości). Zdjęcia: W części zaznaczonej niebieską linią ustawiamy JPEG. Zaznaczamy Optimized - spowoduje to zmniejsznie wielkości pliku bez zauważalnej straty jakości. Następnie klikamy strzałeczkę w Quality - ukaże się suwak. Przeciągając w nim mały trójkącik zmieniamy poziom kompresji zapisanego obrazu, a co za tym idzie wielkość pliku w kB. Podczas tego przeciągania obserwujemy zmiany w jakości grafiki w podglądzie po lewej stronie (aby były widoczne należy zwolnić lewy przycisk myszy po przeciagnięciu suwaka). W podglądzie mamy 4 zakładki (zaznaczone zieloną strzałką). Powinna być ustawiona 2-up. Wtedy okno podglądu podzielone jest na 2 mniejsze okna. W lewym jest oryginalny obraz, a po prawej optymalizowany (podgląd na bieżąco). Pod podglądem wyświetlane są najważniejsze wartości (format, wielkość pliku, czas ładowania przy określonej szybkości łącza internetowego). Przy zmienianiu jakichkolwiek wartości obserwujmy te parametry - dążmy do tego aby przy jak najlepszej jakości zdjęcia uzyskać jak najmniejszy rozmiar w kB. Często pomocny jest zestaw narzędzi (zaznaczony czerwoną strzałką) - przede wszystkim lupa i rączka. Lupa służy do powiększenia obrazu na podglądzie, zaś rączka do jego przesuwania. Wielkość podglądanego obszaru obrazka można również ustawić korzystając z rozwijalnego menu w lewym dolnym rogu okna. W części zaznaczonej czerwonym krzyżem mamy zakładkę Image Size - możemy tam zmienić rozmiar zdjęcia, ale lepiej korzystać z metody opisanej tutaj, choć do miniaturek na strony www się nadaje. W części z ustawieniami mamy możliwość zaznaczenia opcji Progressive. Z pewnością spotkaliście się w sieci z obrazkami, które wczytują się w całości (kiepska jakość), a następnie nabierają co raz lepszej jakości - to właśnie uzyskacie zaznaczając tę opcję. Kiedy nie jest zaznaczona zdjęcie wczytuje się standardowo (od góry do dołu w ostatecznej jakości). Kiedy jesteśmy już zadowoleni z uzyskanego efektu klikamy przycisk Save, wybieramy miejsce na dysku, nadajemy plikowi nazwę i wciskamy OK.

15

16 Skróty klawiszowe

17 Skróty klawiszowe Ctrl + O: Otwórz - Otwieramy zdjęcie(cia), które chcemy poddać obróbce. Ctrl + N: Nowy - Otwieramy czystą kartkę (nową pracę). Jeżeli mamy w schowku systemowym skopiowany jakiś obraz - program domyślnie wprowadza rozmiar kartki równy rozmiarowi skopiowanego obrazu. Ctrl + S: Zapisz - Zapisuje zmiany wprowadzone przez nas na oryginalnym pliku z obrazem. W ten sposób zapiuj tylko pliki psd nad którymi pracujesz. Zachowasz przez to wszystkie warstwy i efekty, które później będziesz mógł edytować. Ctrl + Shift + S: Zapisz jako - Zapisuje obraz jako oddzielny plik graficzny, nie zmieniając oryginału. Ctrl + Shift + Alt + S: Zapisz dla sieci (dosłowne tłumaczenie) - Moja ulubiona forma zapisu. Zapisując w ten sposób, mamy największy wpływ na jakość, wielkość i inne właściwości zapisywanego obrazu. Widzimy też wpływ ustawionej kompresji na jakość zapisywanego obrazu (podgląd).

18 Skróty klawiszowe cd. Ctrl + C: Kopiuj - Kopiuje zaznaczony fragment obrazu. Ctrl + V: Wklej - Wkleja skopiowany fragment obrazu lub całe zdjęcie (jeśli jakieś kopiowaliśmy), tworząc dla niego nową warstwę. Ctrl + X: Wytnij - Wycina zaznaczony fragment obrazu, zostawiając po nim puste miejsce (dziurę). Ctrl + A: Zaznacz wszystko - Zaznacza cały obszar obrazu (warstwy - jeśli jest więcej niż jedna). Ctrl + D: Odznacz wszystko - Anuluje (usuwa) wszystkie zaznaczenia. Ctrl + Z: Cofnij - Cofa ostatnio wykonaną czynność, przywraca stan przed jej wykonaniem (undo). Tab - Chowa wszystkie panele narzędziowe w oknie programu. Bardzo przydatne podczas pracy nad dużym obrazem, kiedy przez dłuższy czas posługujemy się jednym narzędziem. Shift + Tab - Chowa wszystkie panele, zostawiając tylko panel z narzędziami - polecam :)


Pobierz ppt "INTERFEJS PROGRAMU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google