Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca urządzenia spopielającego - opis techniczny, sterowanie procesem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca urządzenia spopielającego - opis techniczny, sterowanie procesem"— Zapis prezentacji:

1 Praca urządzenia spopielającego - opis techniczny, sterowanie procesem
Spopielarnia bez dymu Praca urządzenia spopielającego - opis techniczny, sterowanie procesem

2 Najnowocześniejsze piece spopielające produkcji Amerykańskiej, Czeskiej, Szwedzkiej i Włoskiej. Technologia w zgodzie z naturą.

3 Schemat budowy urządzenia spopielającego na przykładzie pieca TABO - Czechy
1. DRZWI WSADOWE 2. WYMURÓWKA 3. POWIETRZE WTÓRNE 4. WYMIENNIK KOMORY GŁÓWNEJ 5. POWIETRZE PIERWOTNE KOMORY DOPALAJACEJ 6. DRZWICZKI MANIPULACYJNE 7. KONSTRUKCJA STALOWA 8. PRZESTRZEŃ OCHLADZENIA POPIÓŁU 9. RUSZT 10. POPIELNIK 11. PODŁOGA PIECA 12. SONDA TLENOWA 13. PULPIT KOMPUTERA 14. PIROMETR 15. PIROMETR 16. PALNIK GŁÓWNY 17. PALNIK DOPALAJĄCY 18. DOPROWADZENIE GAZU 19. POWIETRZE TERCJALNE

4 Wygląd panelu sterującego na przykładzie pieca TABO - Czechy

5 Praca komputera sterującego na przykładzie pieca TABO - Czechy
Piec spopielający sterowany jest komputerowo. W czasie pracy pieca komputer czuwa nad prawidłowym procesem spalania. Piec spopielający typ j.w. wyposażony jest w sondę tlenową, która sterowana komputerem kontroluje (monitoruje) ilość tlenku węgla (CO) w spalinach w czasie całej kremacji i w przypadku potrzeby reguluje ilość powietrza w piecu. Komin pieca spopielającego o minimalnej wysokości 6 metrów jest wyposażony w analizator spalin który kontroluje substancje stałe w spalinach odprowadzanych z komina do atmosfery. Na panelu sterowania (na piecu spopielającym lub na ekranie PC na przykład w biurze) możliwe jest bieżące odczytanie wszystkich aktualnych informacji i ustawień, sprawdzenie systemów pieca i programów kremacji. W przypadku nieprawidłowej pracy pieca komputer informuje personel sygnałem akustycznym i świetlnym. Pojawiające się sygnały o nieprawidłowościach w pracy pieca, nie są jednoznaczne z awarią. Są informacją o konieczności sprawdzenia przez obsługę elementów systemu. Możliwe jest także przeglądanie historii wykonanych spopieleń, ponieważ komputer zapisuje wszystkie dane o kremacji (temperatura, czas, jakość spalin, praca palników, praca klap powietrza, liczba spopieleń, godziny pracy pieca). Zapisy dotyczące historii spopieleń i pracy pieca są archiwizowane w pamięci komputera oraz na płycie CD. Możliwy jest dostęp do danych poprzez łącze internetowe. Producent poprzez łącza internetowe kontroluje pracę pieca od chwili uruchomienia do wyłączenia, przez co zapewnia nadzór i dotrzymanie parametrów emisyjnych. Możliwe jest także również zachowanie danych ze wszystkich spopieleń dla potrzeb władz ochrony środowiska, gdyby w przyszłości chciały się z nimi zapoznać.

6 Normy emisji spalin przestrzegane przez producenta na przykładzie pieca spopielającego TABO - Czechy
Producent poprzez łącza internetowe kontroluje pracę pieca od chwili uruchomienia do wyłączenia, przez co zapewnia nadzór i dotrzymanie parametrów emisyjnych w następującej ilości: - substancje stałe mg/m³ - tlenki azotu wyrażone jako dwutlenek azotu NO mg/m³ - tlenek węgla CO mg/m³ - związki organiczne wyrażone jako całk. węgiel pierw. C mg/m³ - związków gazowych chloru wyrażone jako HCI mg/m³ - związków gazowych chloru wyrażone jako HF mg/m³ Wyżej podane limity emisyjne rozumiane są przy normalnych warunkach ( 101,32 kPa, 0º C ) przy referencyjnej zawartości tlenu 17% obj., w stanie suchym.

7 Wyniki pomiarów emisji spalin na przykładzie dwóch pieców spopielających TABO - Czechy
Limity emisji mg/m³ Dane pomiarowe 1 Dane pomiarowe 2 Substancje stałe (tzw. pył) 40 mg/m³ 37,9 mg/m³ 29,1 mg/m³ Tlenki azotu 180 mg/m³ 113 mg/m³ 97 mg/m³ Tlenek węgla 100 mg/m³ 39 mg/m³ 44 mg/m³ Związki organiczne węgla 15 mg/m³ 5,3 mg/m³ 3,8 mg/m³ Związki gazowe chloru 30 mg/m³ 11,7 mg/m³ 15,4 mg/m³

8 System oczyszczania spalin na przykładzie pieca GEM - Włochy

9 Wygląd panelu sterującego dotykowego na przykładzie pieca PHOENIX - USA

10 Porównanie emisji spalin na przykładzie urządzenia spopielającego TABO
Warunki ekologiczne Porównanie emisji spalin na przykładzie urządzenia spopielającego TABO

11 Elektrociepłownia w ciągu jednego dnia emituje więcej spalin niż piec spopielający TABO w przeciągu roku!

12 Dom jednorodzinny z piecem na węgiel i miał w sezonie grzewczym emituje więcej spalin niż piec spopielający TABO w przeciągu roku! * Wartość średnia z wielu oficjalnych pomiarów przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria Republiki Czeskiej. Pomiary Instytutu Chemiczno - Technologicznego w Pradze.

13 Autobus komunikacji miejskiej pracujący ciągle przez 1
Autobus komunikacji miejskiej pracujący ciągle przez 1.5 godziny emituje trzy i pół razy więcej spalin niż piec spopielający TABO w tym samym czasie. * Wartość średnia z wielu oficjalnych pomiarów przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria Republiki Czeskiej. Pomiary Instytutu Chemiczno - Technologicznego w Pradze.

14 Samochód ciężarowy jadący płynnie średnią prędkością 60 km/h emituje trzy razy więcej spalin niż piec spopielający TABO w tym samym czasie*. * Wartość średnia z wielu oficjalnych pomiarów przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria Republiki Czeskiej. Pomiary Instytutu Chemiczno - Technologicznego w Pradze.

15 Samochód osobowy jadący płynnie średnią prędkością 60 km/h emituje dwa razy więcej spalin niż piec spopielający TABO w tym samym czasie*. * Wartość średnia z wielu oficjalnych pomiarów przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria Republiki Czeskiej. Pomiary Instytutu Chemiczno - Technologicznego w Pradze.

16 Porównanie emisji spalin pieców spopielających i samochodów- dane w gramach na 1,5 godziny (średni czas kremacji) na przykładzie pieców spopielających TABO - Czechy Ciężarówka jadąca płynnie z prędkością 60 km na godzinę [1] Samochód osobowy jadący płynnie z prędkością 60 km na godzinę [1] Piec TABO standard przy danych osiągniętych Substancje stałe (tzw. pył) 135 g/1,5h 45g/1,5h 159 g/1,5h Tlenki azotu 720 g/1,5h 990 g/1,5h 324 g/1,5h Tlenek węgla 2 070 g/1,5h 441 g/1,5h 1 134 g/1,5h Związki organiczne węgla 315 g/1,5h 333 g/1,5h 48,6 g/1,5h Związki gazowe chloru Nie mierzono 97,2 g/1,5h Razem 3240 g/1,5h 1 890 g/1,5h 963 g/1,5h


Pobierz ppt "Praca urządzenia spopielającego - opis techniczny, sterowanie procesem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google