Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skrypty w powłoce Ryszard Haraszczuk. Pierwszy skrypt Stworzenie pliku touch skrypt Wpisanie specjalnej linii dla powłoki #!/bin/bash Napisanie skryptu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skrypty w powłoce Ryszard Haraszczuk. Pierwszy skrypt Stworzenie pliku touch skrypt Wpisanie specjalnej linii dla powłoki #!/bin/bash Napisanie skryptu."— Zapis prezentacji:

1 Skrypty w powłoce Ryszard Haraszczuk

2 Pierwszy skrypt Stworzenie pliku touch skrypt Wpisanie specjalnej linii dla powłoki #!/bin/bash Napisanie skryptu Zapisanie pliku Zmiana uprawnień chmod 700 skrypt Uruchomienie./skrypt

3 Pierwszy skrypt #!/bin/bash # To jest komentarz echo Witam wszystkich na wykładzie Efekt: Witam wszystkich na wykładzie

4 Zmienne Nadawanie wartości nazwa_zmiennej = wartość imie = Ryszard Odwołanie do zmiennej $imie Pobranie zmiennej od użytkownika echo Podaj login: read login echo Witaj $login

5 Instrukcje warunkowe Instrukcja if if [warunek]; then echo Wykonaj jeśli prawda else Wykonaj jeśli fałsz fi

6 Przykład instrukcji if

7 Case przykład 3) `mc` ;; 4) echo "Procesy użytkownika `ps` ;; 5) exit ;; *) echo Zly wybor exit 1 esac #!/bin/sh cat << EOF 1 - Podaj dzisiejsza date 2 - Wyswietl pliki 3 - Uruchom midnight commandera 4 - Wyswietl procesy uzytkownika 5 - Wyjscie EOF read typ case $typ in 1) echo "Dzis jest `date`" ;; 2) echo "Pliki z katalogu bieżącego `ls -al`" ;;

8 Przykład pętli for #!/bin/bash a=1 b=10 for d in `seq $a $b`; do echo "Skan komputera $d echo `date; ping -c 1 192.168.0.$d`"Host">>/tmp/skan$a done

9 Przykład #!/bin/bash #Skrypt zaklada grupe uzytkownikow kurs1 do kurs15 grupa=studenci opis=Konto_studenta_na_zajeciach_z_systemow_operacyjnych waznosc=06/08/03 szel=/bin/bash if [ ! -d /home/studenci ] ; then mkdir /home/studenci fi

10 Przykład cdn for nr in `seq 1 15`; do kat=/home/studenci/kurs$nr mkdir -m 701 $kat /usr/sbin/useradd kurs$nr -d $kat -c $opis -g $grupa -e $waznosc -s $szel; echo kurs$nr:sysop$nr | chpasswd 2>/dev/null || echo "Blad ustawiania hasla" chown kurs$nr:$grupa $kat echo "Zmiana praw katalogu domowego $kat na usera $nr w grupie $grupa" cp /etc/skel/.screenrc $kat chown kurs$nr:$grupa $kat/.screenrc echo "Zmiana praw katalogu domowego $kat na usera $nr w grupie $grupa" touch /var/mail/kurs$nr chown kurs$nr:mail /var/mail/kurs$nr chmod 660 /var/mail/kurs$nr echo "Zalozono uzytkownika kurs$nr $nr" echo "*******************************************************" date "+%d %B %Y, %H:%M.%S -Dodano uzytkownika kurs$nr." >> /var/log/zakladanieuserow done


Pobierz ppt "Skrypty w powłoce Ryszard Haraszczuk. Pierwszy skrypt Stworzenie pliku touch skrypt Wpisanie specjalnej linii dla powłoki #!/bin/bash Napisanie skryptu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google