Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generowanie drzew decyzyjnych dla dużych zbiorów danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generowanie drzew decyzyjnych dla dużych zbiorów danych."— Zapis prezentacji:

1 Generowanie drzew decyzyjnych dla dużych zbiorów danych

2 Plan wykładu Problematyki związane z dużymi zbiorami danych Algorytmy generowania drzewa: SPRINT Algorytm sekwencyjny Algorytm równoległy Soft tree: drzewo z elastycznymi podziałami

3 Problemy związane z dużymi zbiorami danych Dane w praktyce są gigantyczne Dane nie mieszczą się w pamięci Dane zawierają szumy (okłamywania) Generowanie drzewa jest czasochłonne

4 Algorytmy dla dużego zbioru danych Muszą działać bez założenia o wielkości pamięci Muszą działać w miarę szybko (w akceptowanym czasie) Muszą dać dobry wynik w przypadku wystąpienia szumu w zbiorze danych Muszą dać zrozumiałe dla człowieka wyniki Muszą dać dobrą jakość klasyfikacji

5 Standardowe algorytmy Każdy węzeł stowarzyszony z podzbiorem danych -> ograniczenie pamięciowe Przy wyznaczeniu najlepszego podziału dane są wielokrotnie sortowane -> czasochłonne

6 Miara złożoności zbioru (c.d.) Gini Index: Gini(X) = 1- j [p(j | X)] 2 gdzie p(j | X) = C j / |X|: jest częstość wystąpienia j-tej klasy w zbiorze X Entropia: Ent(X) = - j p(j | X) log p(j | X) Konflikt: Conflict(X) = i j C i C j conflict = 6conflict = 5conflict = 8conflict = 9

7 Miara jakości podziału Zbiór danych przy węźle t jest podzielony na k części n i : liczba obiektów w i - tym poddrzewie, n : liczba obiektów w węźle t Miara Gini: Kryterium podziału: Minimalizuje GINI splite Miara Gain: Kryterium podziału: Maksymalizuje Gain splite Miara Discern: Kryterium podziału: Maksymalizuje Discern

8 Wyznaczanie optymalnego podziału atrybutów rzeczywistych Sortuj wartości atrybutu Przeglądaj kolejną wartość progową, obliczając rozkład klas decyzyjnych Wybierz wartość progową o najmniejszym GINI index

9 Złożoność algorytm szukania optymalnego podziału Dany atrybut rzeczywisty a i zbiór możliwych wartości progowych ( 1, 2,... N ), najlepszy test (a< i ) można znaleźć w czasie (N) Minimalna liczba prostych zapytań SQL potrzebna do szukania najlepszego testu jest (dN), gdzie d jest liczba klas decyzyjnych Wada: szukanie najlepszego podziału jest kosztowne, jeśli atrybut zawiera dużo różnych wartości.

10 Algorytm SPRINT - charakterystyki Nadaje się dla danych częściowo umieszczonych na dysku Używa się techniki pre-sortowania w celu przyspieszenia procesu obliczenia na atrybutach rzeczywistych Dane są sortowane tylko raz przed obliczeniem Łatwo można zrównoleglić

11 SPRINT - struktura danych Każdy atrybut ma swoją listę wartości Każdy element listy ma trzy pole: wartość atrybutu, numer klasy i rid (numer obiektu w zbiorze danych) Rzeczywiste atrybuty są uporządkowane (tylko raz przy utworzeniu) Na początku listy są stowarzyszone z korzeniem drzewa Kiedy węzeł jest podzielony, listy są podzielone i są stowarzyszone z odpowiednimi następnikami Listy są zapisane na dysku w razie potrzeby

12 Przykład: listy wartości AgeClassrid 17High1 20High5 23High0 32Low4 43High2 68Low3 Car TypeClassrid familyHigh0 sportsHigh1 sportsHigh2 familyLow3 truckLow4 familyhigh5

13 Podział listy wartości

14 Struktura danych - Histogram SPRINT używa: indeksu Gini do oceny jakości podziału funkcji testu typu ( a ) dla atrybutów rzeczywistych funkcji testu typu (a V) dla atrybutów symbolicznych Histogram: rozkład klas decyzyjnych zbadanego zbioru danych Dla atrybutu rzeczywistego dwa histogramy: C below – histogram dla danych poniżej wartości progowej C above – histogram dla danych powyżej wartości progowej Dla atrybutu symbolicznego jeden histogram zwany count matrix

15 Histogram: przykład AgeClassrid 17High1 20High5 23High0 32Low4 43High2 68Low3 Histogram klas 5highfamily 4Lowtruck 3Lowfamily 2Highsports 1Highsports 0Highfamily ridClassCar Type Punkt podziału HL family21 sports20 truck01 Count matrix

16 Wyznaczanie najlepszego podziału - atrybut rzeczywisty Każdy węzeł ma listy wartości obiektów w danym węźle Wejście: lista wartości atrybutu a Wyjście: (a ) 1. C below = 0 2. C above = rozkład klas obiektów w danym węźle 3. Przeglądaj kolejną wartość atrybutu 3.1 Oblicz jakość podziału 3.2 Modyfikuj C below i C above 4. Wybierz najlepszy podział

17 Wyznaczanie podziału- atrybutu rzeczywistego (c.d.)

18 Wyznaczanie podziału - atrybutu symbolicznego 5highfamily 4Lowtruck 3Lowfamily 2Highsports 1Highsports 0Highfamily ridClassCar Type 10truck 02sports 12family LH Count Matrix Lista wartości CarType 1. Wyznacz macierz rozkładu klas obiektów w danym węźle 2. Używając algorytmu aproksymacyjnego (w SLIQ) wyznacz podzbiór wartości V D a t. żeby test (a V) był optymalny

19 Wykonanie podziału Każda lista jest podzielona na dwie listy Atrybut testujący: Podziel wartości listy zgodnie z testem Atrybut nie testujący: Nie można używać testu Używaj rid Skorzystaj z tablicy haszującej

20 Wykonanie podziału (c.d.)- atrybutu nie testującego Przy podziale atrybutu testującego, wstaw rid rekordów do tablicy haszującej. Tablica haszująca: informacje o tym do którego poddrzewa rekord został przeniesiony. Algorytm: Przeglądaj kolejny rekord listy Dla każdego rekordu wyznacz (na podstawie tablicy haszującej) poddrzewo, do którego rekord ma być przeniesiony

21 Wykonanie podziału (c.d) - duża tablica haszująca Problem: Tablica haszująca nie mieści się w pamięci Algorytm: Krok 1 : Podziel zbiór wartości atrybutu testującego na małe porcje tak, żeby tablica haszująca mieściła się w pamięci Krok 2: Dla każdej porcji Podziel rekordy atrybutu testującego do właściwego podrzewa Buduj tablicę haszującej Przeglądaj kolejny rekord atrybutu nietestującego i przynieś go do odpowiedniego poddrzewa jeśli rekord występuje w tablicy haszującej Krok 3: Jeśli wszystkie rekordy zostały przydzielone do poddrzew stop wpp. goto krok 2

22 SPRINT – algorytm równoległy Listy wartości atrybutów są równo podzielone Atrybut rzeczywisty: sortuj zbiór wartości i podziel go na równe przedziały Atrybut numeryczny: podziel według rid Każdy procesor ma jedną część każdej listy

23 Podział zbioru danych AgeClassrid 17High1 20High5 23High0 Car TypeClassrid familyHigh0 sportsHigh1 sportsHigh2 AgeClassrid 32Low4 43High2 68Low3 Car TypeClassrid familyLow3 truckLow4 familyhigh5 Procesor 1 Procesor 0

24 Wyznaczanie najlepszego podziału – atrybut rzeczywisty Każdy procesor ma przedział wartości atrybutu Każdy procesor inicjalizuje C below i C above uwzględniając rozkład klas w innych procesorach Każdy procesor przegląda swoją listę i wyznacza najlepszą lokalną wartość progową Procesory komunikują się w celu szukania najlepszej globalnej wartości progowej

25 Wyznaczanie najlepszego podziału – atrybut symboliczny Każdy procesor buduje lokalne count matrix i wysyła wynik do centralnego procesora Centralny procesor oblicza globalny count matrix Procesory wyznaczają najlepszy podział na podstawie globalnego count matrix

26 Histogramy w obliczeniu równoległym AgeClassrid 17High1 20High5 23High0 AgeClassrid 32Low4 43High2 68Low3 Process 1 Process 0 HL C below 00 C above 42 HL C below 30 C above 12

27 Wykonanie podziału Podział atrybutu testującego: Każdy procesor wyznacza poddrzewa, do których rekordy w lokalnej liście będą przeniesione Procesory wymieniają ze sobą informacje Podział pozostałych atrybutów: Po otrzymaniu informacji ze wszystkich procesorów każdy procesor buduje tablicę haszującą i wykonuje podziały dla pozostałych atrybutów

28 SPRINT Wada: Dodatkowe struktury danych Nieefektywny jeśli atrybut ma dużo wartości Nie wykorzystuje mocnych narzędzi systemów baz danych

29 Drzewo z elastycznymi podziałami - klasyfikacja

30 Elastyczna wartość progowa vs. ostra wartość progowa Standardowy test: (a< ) Nowy test: Elastyczna wartość progowa: zamiast przedział ( 1, 2 ). Funkcja testu: trójka (a, 1, 2 ) Zbiór obiektów jest podzielony na trzy podzbiory: a 1 i a 2 : przedziały pewności 1 < a < 2 : przedział niepewności

31 Drzewo z elastycznymi podziałami vs. standardowe drzewo TaxInc,75,85 <85K >75K Standardowe drzewo (z ostrym podziałem) Drzewo z nieostrym podziałem

32 Klasyfikacja nowego obiektu I strategia - fuzzy decision tree: Przy węzłach wewnętrznych, wyznacz prawdopodobieństwa, że obiekt należy do lewego i do prawego poddrzewa. Dla każdego liścia, oblicz prawdopodobieństwo tego, że obiekt należy do tego liścia Klasa, do której należy obiekt jest związana z liściem o największym prawdopodobieństwie

33 Klasyfikacja nowego obiektu (c.d.) II strategia: rough decision tree Używaj obu poddrzew (jeśli obiekt należy do przedziału niepewności) Utwórz wektor wyników agregując wyniki otrzymane z poddrzew Głosuj, żeby znaleźć najlepszą decyzję

34 Wyznaczanie najlepszego podziału Atrybut symboliczny: standardowo Atrybut rzeczywisty: Używaj techniki dziel i rządź Używaj zapytań SQL do szybkiego obliczenia rozkładu klas w przedziałach

35 Techniki ulepszania Definicja: wartość podziału jest brzegowa, jeśli istnieją 2 kolejne rekordy o 1 i o 2 takie, że a(o 1 ) < < a(o 2 ) i d(o 1 ) d(o 2 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 DISCERN( )

36 Techniki ulepszania – Usunąć wartości niegraniczne Obserwacja: optymalna wartość progowa należy do zbioru wartości granicznych. Wniosek: wartości nie będące brzegowymi można usunąć ze zbioru możliwych wartości progowych.

37 Techniki ulepszania – Eliminować skrajne wartości Definicja: Niech i oznacza i-tą klasę decyzyjną. Median a (i) jest wartość progowa taka, że |{x: a(x) < i d(x) = i}| = |{x: a(x) i d(x) = i}| Obserwacja: Funkcja Discern: { 1, 2,... k } jest jest rosnąca w przedziale [ 1, min i (Median(i))) jest malejąca w przedziale (max i (Median(i)), k ] Wniosek: Można ograniczyć przedział wyszukiwania best [min i (Median(i)), max i (Median(i))]

38 Eliminować skrajne wartości (c.d.)

39 Technika dziel i rządź Idea: Krok 1: Podziel zbiór wartości atrybutu na k przedziałów Krok 2: Oceń jakości przedziałów Krok 3: Wybierz najlepszy przedział Krok 4: Powtórz proces dla najlepszego przedziału k = 3 Cykl 1: Cykl 2: Cykl 3: a 1 2 4 5 6 7 8 3...

40 Technika dziel i rządź– miara oceny jakości przedziału Problem: jak ocenić jakość przedziału [ L, R ]? Miara oceny musi dobrze oszacować jakość najlepszej wartości progowej w przedziale [ L, R ].

41 Technika dziel i zwycięż Dla dowolnej (v L, v R ) Wartość oczekiwana: Odchylenie standardowe: vLvL vRvR Miara jakości przedziału:

42 Algorytm dziel i rządź Wejście: atrybut a, a min, a max Wyjście: optymalny test (a < ) Parametry: k, v L = a min ; v R = a max ; While (v L < v R ) do { 1.Podziel przedział [v L, v R ] na k równych przedziałów za pomocą punktów: p i = v L + i*(v R - v L ) / k; dla (i =0,1,...,k) 2. Dla (i= 1,2,...,k) 2.1. Oblicz Eval([p i-1 ; p i ], ); 2.2. Niech [p j-1 ; p j ] będzie najlepszym przedziałem; 2.3. v L = p i-1 ; v R = p j ; }; Return v L ;

43 Kryterium oceny stabilności przedziału Pod-przedziały nie mają lepszej jakości Przedział jest w miarę mały Przedział zawiera małą liczbę obiektów

44 Wykonanie podziału Test jest typu (a V): standardowo Test typu (a, 1, 2 ): Jeśli (a(x) < 2 ) to x należy do lewego poddrzewa Jeśli (a(x) > 1 ) to x należy do prawego poddrzewa Jeśli ( 1 < a(x) < 2 ) to x należy do obu poddrzew

45 Drzewo z elastycznymi podziałami - obserwacja Zaleta: Nie wymaga dodatkowych struktur danych Nie wymaga umieszczenia danych w pamięci Korzysta się z SQL-owych zapytań Dobre rozwiązanie dla danych z szumami Wada: Czas klasyfikacji jest dłuższy


Pobierz ppt "Generowanie drzew decyzyjnych dla dużych zbiorów danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google