Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH WYKŁAD 06 c.d. Sortowanie Grażyna Mirkowska PJWSTK, semestr zimowy 2002.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH WYKŁAD 06 c.d. Sortowanie Grażyna Mirkowska PJWSTK, semestr zimowy 2002."— Zapis prezentacji:

1

2 ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH WYKŁAD 06 c.d. Sortowanie Grażyna Mirkowska PJWSTK, semestr zimowy 2002

3 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.2 Plan wykładu 4 Szybkie sortowanie 4 Drzewa decyzyjne 4 Dolne oszacowanie złożoności problemu sortowania przez porównywanie elementów 4 Sortowanie z kosztem liniowym –Sortowanie koszykowe –Sortowanie przez zliczanie

4 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.3 Szybkie sortowanie Krok 1. Rozdzielić elementy danego ciągu e 1,e 2,...,e n na dwie części względem pewnego ustalonego elementu, tzw. Mediany, tak by a lewo od niego znajdowały się elementy mniejsze, a na prawo elementy większe. Krok 3. Posortować elementy znajdujące się na prawo od mediany. Krok 2. Posortować elementy na lewo od mediany. Metoda :

5 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.4 Przykład wykonania 10 5 7 8 14 12 3 4 1 Rozdzielanie ze względu na wybraną medianę 5 7 8 1 4 312 1410 Stosujemy rekurencyjnie tę samą zasadę do obu części 3 4 1 8 75 1 4378 1412 1 3 4 5 7 8 10 12 14

6 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.5 Sortowanie szybkie - algorytm Dane: n>0, ciąg e[1],..., e[n]. procedure QS(lewy,prawy) {if (prawy > lewy) then Split (lewy,prawy,j); QS(lewy,j-1); QS(j+1,prawy); fi } Algorytm Split {e[lewy],..., e[j-1]}< e[j] {e[j+1],...,e[prawy]} e[lewy]... e[j-1] e[j] {e[j+1],...,e[prawy]} e[lewy]... e[j-1] e[j] e[j+1]... e[prawy] lewy prawy

7 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.6 Najgorszy przypadek Koszt Operacji rozdzielania SPLIT dla n elementowego ciągu wynosi n-1 porównań. Koszt pesymistyczny algorytmu Quicksort mierzony liczbą porównań wynosi : W(n) = (n 2 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jeśli Split jako medianę wybiera zawsze pierwszy element, to w wyniku rozdzielenia, jedna część młodsza będzie pusta, a druga starsza będzie zawierała o jeden element mniej niż w poprzednim kroku. W(n) = (n-1) +W(n-1)= i=2...n (i-1) = (n 2 )

8 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.7 Koszt średni Koszt średni algorytmu QuickSort, mierzony liczbą porównań, wynosi A(n) = (n lg n) A(n) = (n-1) + j=1...n (1/n (A(j-1) + A(n-j))) A(0) = 0 1n j j-1n-j Zakładamy, że wszystkie ustawienia elementów w ciągu i każdy podział w wyniku Split są jednakowo prawdopodobne. A(0) = 0 A(n) = (n-1) + j=1...n-1 A(j) 2/n A(n)=cn lg n

9 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.8 Drzewo decyzyjne Niech SORT oznacza dowolny algorytm rozwiązujący problem sortowania przez porównywanie elementów. Drzewem decyzyjnym dla algorytmu SORT nazywamy drzewo lokalnie pełne (tzn. każdy wierzchołek ma 0 albo 2 następniki) takie, że - etykietami wierzchołków są zdania opisujące relacje między elementami, - etykietami liści są uporządkowane permutacje wynikające z relacji między elementami na ścieżce prowadzącej do tego liścia.

10 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.9 Przykład Drzewo decyzyjne dla algorytmu Selection_sort zastosowanego do ciągu 3 elementowego e1,e2, e3. e1 e2 e1 e3e2 e3 e2 e1... e2 e1 e1,e2,e3 e1,e3, e2e3,e2,e1 e3,e1,e2 Tak Nie

11 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.10 Przykład Drzewo decyzyjne dla algorytmu Insertion_sort zastosowanego do 3 elementowego ciągu e1,e2, e3. e1 e2 e2 e3e3 e1 e1,e2, e3 e1 e3 e2 e3 e2, e1,e3 e1,e3,e2 e3,e1,e2 Tak Nie e2,e3,e1e3,e2,e1

12 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.11 Własności drzew decyzyjnych Jeżeli f jest liczbą liści w drzewie binarnym, a h jego wysokością, to (i) f 2 h (ii) h lg f (i) Indukcja po h. h h+1y (ii) Z (i) przez logarytmowanie. Krok indukcyjny: f 2y + (2 h - y) = y+2 h 2 h + 2 h y=Nie- liście na poziomie h

13 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.12 Oszacowanie w najgorszym przypadku Każde drzewo decyzyjne dla algorytmu sortującego ciąg n- elementowy przez porównywanie elementów, ma co najmniej wysokość log n! Każdy algorytm sortujący ciąg n elementowy przez porównywanie elementów musi wykonać co najmniej log n! porównań w najgorszym wypadku. Drzewo decyzyjne ma co najmniej n! liści. Stąd i z lematu 1 - teza W(n) n lg n

14 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.13 Własności c.d. Niech D będzie drzewem binarnym, a p(x) - długość ścieżki od korzenia do liścia x. Epl(D) = x D p(x) Wśród drzew lokalnie pełnych o f liściach D f wartość epl(D f ) jest najmniejsza, gdy liście znajdują się jedynie na dwóch ostatnich poziomach. DfDf... x y1 y2 y Poziom h -1 D* f... x y1y2 y Poziom k, k h-2 Epl(D* f ) < Epl(D f )

15 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.14 Minimalne epl. Min {epl(D f ): D f D}= f lg f + 2( f-2 lg f ) Niech D f będzie drzewem, dla którego epl osiąga minimum. Przypadek 1 f = 2 p. epl(D f )= f * lg f Poziom p DfDf Wszystkie liście są na poziome p

16 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.15 Minimalne epl c.d. Przypadek 2 2 p-1 < f < 2 p. h z Z lematu 1 h lg f Z lematu 3 wszystkie liście są na poziomach h i h-1. Czyli h = lg f. x DfDf Liście na poziomie h Liście na poziomie h-1 x = f - z z =2( 2 h-1 - x) Epl(D f )= x (h-1) + z h = =(2 h -f)(h-1) + (2f -2 h ) h = hf + f - 2 h

17 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.16 Koszt średni Średnia liczba porównań wykonywanych przez dowolny algorytm sortujący ciąg n- elementowy przez porównywanie elementów jest nie mniejsza niż lg n!. Średnia wysokość drzewa decyzyjnego h epl min (D)/n! h (n! lg n! + 2( n!-2 lg n! ))/n! Czyli 2( n!-2 lg n! )/n! 0 Ale dla dowolnego x, x/2 2 lgx x h lg n!

18 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.17 Wniosek Dolnym ograniczeniem na liczbę porównań wykonanych przez algorytm sortujący przez porównywanie elementów jest w przypadku średnim (n lg n). Algorytm QuickSort jest optymalnym algorytmem ze względu na średnią złożoność czasową.

19 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.18 Sortowanie z kosztem liniowym Załóżmy, że dane wejściowe a[1],...,a[n] są generowane losowo z rozkładem jednorodnym oraz że a[i] {0,..., k-1} dla pewnej ustalonej (niezbyt dużej) liczby k. Krok 1. Utworzyć k pustych koszyków o numerach od 0 do k-1. Krok2 i-ty element ciągu wkładamy do koszyka o numerze a[i]. Krok 3. Wyjmujemy elementy z kolejnych koszyków od 0 do k-1, otrzymując posortowany ciąg. (k) Czasu na tworzenie koszyków (n) Czasu na rozrzucanie elementów

20 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.19 Sortowanie przez zliczanie Założenie: dany n elementowy ciąg o elementach z przedziału [1,k], k N. Metoda polega na znalezieniu dla każdego x liczby elementów mniejszych równych niż x. Pozwoli to ustalić właściwą pozycję x w tablicy wyjściowej. 6 7 3 2 9 1 8 Powinna trafić na pozycje 4, bo są 3 liczby mniejsze 1 2 3 4 5 6 7 6 7 ma trafić na pozycję 5, bo są 4 elementy od niej mniejsze 7 3 powinna trafić na pozycje trzecią, bo są 2 elementy mniejsze od niej 3

21 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.20 Sortowanie przez zliczanie { // a- tablica danych, B tablica wyników, C tablica pomocnicza. for i := 1 to k do C[i] := 0 od; for j := 1 to n do C[a[j]] := C[a[j]] +1 od; for i := 2 to k do C[i] := C[i] + C[i-1] od; for j := n downto 1 do B[C[a[j]]] := a[j]; C[a[j]] := C[a[j]] –1 od; } C[i] = liczba elementów równych i C[i] = liczba elementów mniejszych równych i Na lewo od pozycji C[a[j]] leżą elementy od a[j], a na prawo > a[j]. C[a[j]] wskazuje liczbę jeszcze nie wpisanych elemementów a[j] O(k+n)

22 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.21 Przykład Dana Tablica A: 1 2 3 4 5 6 7 8 ----------------------------- k=6 n= 8 3 6 4 1 3 4 1 4 C: 1 2 3 4 5 6 B: 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 Po pierwszej pętli for 2 0 2 3 0 1 Po drugiej pętli for Po trzeciej pętli for 2 2 4 7 7 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 4 0 2 2 4 6 7 8 0 2 3 4 7 7 1 2 4 6 7 8 1 1 3 3 4 4 4 6 0 1 0 0 0 4 4 01 2 4 5 7 8 0 1 0 3 0 4 4 01 2 3 5 7 8 1 1 0 3 0 4 4 00 2 3 5 7 8 1 1 0 3 4 4 4 00 2 3 4 7 8 1 1 0 3 4 4 4 6 0 2 2 4 7 7

23 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.22 Sortowanie pozycyjne Dany jest ciąg n-elementów do posortowania. Elementy tego ciągu nie są po prostu liczbami naturalnymi, lecz same mają wewnętrzną strukturę, np.. są to skończone ciągi pewnych obiektów (np.. Liczb, cyfr, znaków itd..). Metoda naiwnego rozrzucania Rozrzucić elementy danego ciągu do koszyków ze względu na kolejne pozycje w ciągach składowych, tzn. tworzymy pewną liczbę koszyków, tak, że i-ty koszyk odpowiada i-tej pozycji w ciągach składowych. Następnie sortujemy każdy z koszyków osobno tą samą metodą. Takie postępowanie jest kosztowne: Dla elementów, które są ciągami liczb o d cyfrach, trzeba utworzyć 10 d koszyków! Takie postępowanie nie zawsze daje poprawny wynik np.. Gdy ciągi nie są równej długości.

24 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.23 Radix-Sort Dane : tablica n-liczb całkowitych o d cyfrach. For k := 1 to d do // rozrzuć wszystkie liczby do kubełków o numerach 0, //1, 2,...9 ze względu na k-tą od końca cyfrę. //połącz kubełki w jeden ciąg. od T(n) = O(d* n) Wszystkie elementy, obcięte do k-1 ostatnich pozycji, tworzą ciąg uporządkowany niemalejąco.

25 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.24 Radix-sort Dany ciąg :85 83 63 64 84 15 Stos 3 Po połączeniu : 63 83 84 64 15 85 Po połączeniu : 15 64 63 85 84 83 Stos 4Stos 5 Stos 1Stos 6Stos 8 63 83 84 64 15 85 15 64 63 85 84 83

26 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.25 c.d. Radix Sort For k := 1 to d do // rozrzuć wszystkie liczby do kubełków o //numerach 0, //1, 2,...9 ze względu na k-tą //od końca cyfrę. //połącz kubełki w jeden ciąg. od Użyjmy kolejek jako kubełków! Dany ciąg : 85 83 63 64 84 15 Kolejka 3: 83 63 Kolejka 4: 64 84 Kolejka 5: 85 15 83 63 64 84 85 15 Kolejka 1: 15 Kolejka 6: 63 64 Kolejka 8: 83 84 85 15 63 64 83 84 85

27 listopad 2002G. Mirkowska, ASD_06 Sortowanie c.d.26 Poprawność Algorytm RadixSort zaimplementowany z kolejkami ma własność stabilności. Jeżeli elementy x, y są uporządkowane ze względu na k-1 ostatnich cyfr i wpadają do tego samego kubełka to po k-tym przebiegu nadal są w tym samym porządku. Jeżeli wpadają do różnych kubełków, to po k-tym przebiegu są uporządkowane ze względu na k ostatnich cyfr. x = x k+1 10 k+1 + x k 10 k + x y = y k+1 10 k+1 + y k 10 k + y x < y, x,y< 10 k Albo x k =y k i wtedy x i y trafiają do tej samej kolejki oraz x poprzedza y Albo x k y k ale wtedy x trafi do kolejki o numerze większym niż y i po połączeniu y ukaże się przed x


Pobierz ppt "ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH WYKŁAD 06 c.d. Sortowanie Grażyna Mirkowska PJWSTK, semestr zimowy 2002."

Podobne prezentacje


Reklamy Google