Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II,"— Zapis prezentacji:

1 Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II,
odcinek Zabrze – Katowice – Kraków POIiŚ Katowice, 14 grudnia 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

2 Modernizacja linii E 30 Linia kolejowa E 30 stanowi część III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, który biegnie z Drezna przez Wrocław – Opole - Katowice – Kraków – Medykę – Lwów do Kijowa. Polski odcinek tej linii o długości 677 km łączy najważniejsze centra i regiony ekonomiczne południowej Polski: Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Zadanie wpisane jest na listę podstawową projektów w ramach Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , zaktualizowanej w sierpniu 2011r. Podstawowym problemem wymagającym rozwiązania w warunkach tego zadania jest zły stan infrastruktury kolejowej oraz niespełnianie wymogów stawianych liniom w korytarzach transeuropejskich. W ramach Projektu Unijnego POIiŚ „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków” w bieżącym okresie finansowania podjęto modernizację odcinka Sosnowiec Jęzor – Kraków Główny Towarowy.

3 Cel modernizacji Celem modernizacji jest dostosowanie parametrów linii E30 do nowych standardów oraz wymogów umów międzynarodowych AGC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego) dla korytarzy transportowych tj. do kursowania pociągów pasażerskich z taborem klasycznym z prędkością Vmax = 160 km/h oraz pociągów towarowych z prędkością Vmax = 120km/h.

4 Cele i oczekiwane efekty modernizacji
skrócenie czasu jazdy pociągów, poprawa przepustowości linii, poprawa komfortu podróżowania, poprawa bezpieczeństwa podróżowania pasażerów i jazdy pociągów, poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego poprzez budowę wiaduktów drogowych oraz kładek i przejść pod torami, zapewnienie likwidacji barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, poprawa stanu środowiska.

5 Podstawowe założenia dla prac projektowych i robót modernizacyjnych
zachowanie obecnego przebiegu trasy linii kolejowej, minimalny zakres wywłaszczeń i wykupu gruntów oraz wyburzeń budynków mieszkalnych, ograniczenie do niezbędnego minimum wycinki drzew, znaczna poprawa bezpieczeństwa w komunikacji pieszej i samochodowej w obrębach stacji i pozostałej części linii kolejowej, przebudowa układów torowych na stacjach w celu osiągnięcia długości użytecznej torów do min. 750 m, budowa nowych peronów o wysokości 55 cm, długości 200m lub 400m i minimalnej szerokości 4,0 m, wykonanie w miejscach, gdzie jest to wymagane, ekranów akustycznych oraz „wyciszenia podtorza” zapewniających ochronę obiektów przylegających do linii kolejowej, całkowita wymiana sieci trakcyjnej i urządzeń zasilania,

6 Podstawowe założenia dla prac projektowych
i robót modernizacyjnych (cd) zaprojektowanie i zagospodarowanie wzdłuż torów pasów zieleni izolacyjnej całorocznej, zapewnienie migracji zwierząt poprzez budowę i przebudowę obiektów, w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych zainstalowanie „odpłaszaczy” zwierząt, redukcja liczby przejazdów kolejowych w poziomie szyn, budowa nowych wiaduktów i dróg równoległych, przekwalifikowanie przejazdów kolejowych na wyższą kategorię, wyposażanie ich w urządzenia przejazdowe najnowszej generacji i TVU. zabudowa dwukierunkowej komputerowej blokady liniowej samoczynnej na szlakach, wyposażenie stacji w urządzenia komputerowe. wyposażenie linii w nowoczesne systemy łączności i systemy informacji dla podróżnych, przebudowa oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych, przejazdów kolejowych w poziomie szyn, peronów i innych obiektów usytuowanych przy torach kolejowych,

7 Informacje o projekcie
obejmuje odcinek: Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa – Trzebinia – Krzeszowice – Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy o długości 58,237 km; planowany koszt modernizacji – około 1,4 mld zł (netto); sposób realizacji – system „projektuj i buduj”; planowane zakończenie realizacji robót – czerwiec 2014 r. planowany termin rozliczenia finansowego inwestycji – sierpień 2015 r.

8 Struktura projektu (4 kontrakty budowlane)

9 W 2010 r. podpisano następujące umowy w ramach projektu
Kontrakt Nr 1 Modernizacja odcinków: Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa (km 6,847-0,000 linii nr 134); Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 15,810-29,110 linii nr 133) Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A., Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego „INFRAKOL” S.C., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o.

10 Kontrakt nr 1 odcinek: Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa – Trzebinia
Jaworzno Ciężkowice Pieczyska Długoszyn Balin

11 Kontrakt Nr 2 Modernizacja odcinka: Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii Nr 133) Konsorcjum: OHL ŽS, a.s., Przedsiębiorstwo TOR-KAR-SSON

12 Kontrakt nr 2 – odcinek: Trzebinia – Krzeszowice
Dulowa Wola Filipowska

13 Kontrakt Nr 3 Modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (km 46,700 – 67,200 linii nr 133) Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o.

14 Kontrakt nr 3 – odcinek: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy
KRAKÓW GŁ. TOWAROWY KRZESZOWICE Rudawa Zabierzów Kraków Business Park Kraków Mydlniki Wap. Kraków Mydlniki

15 Kontrakt Nr 4 Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki (km ÷ 6,847 linii Nr 134) oraz (km ÷ 67,636 linii Nr 133) Konsorcjum: THALES Polska Sp. z o.o., THALES Transportation System GmbH

16 Sygnalizacja dla obszaru:
LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki st. Zabrze linia 137 km 17,585 st. Katowice LCS Trzebinia st. Krzeszowice st. Zabierzów LCS Kraków Mydlniki st. Kraków Gł. st. Kraków Płaszów st. Podłęże linia 133 km 67,636 st. Kraków Główny Towarowy st. Sosnowiec Jęzor linia 95 km 32,951 linia 134 km 6,847 LCS Jaworzno Szczakowa

17 Inne kontrakty w ramach Projektu POiIŚ 7.1-11.1
Oprócz 4 przetargów na realizację robót budowlanych projekt obejmuje kontrakty na: Kontrakt nr 5 - działania informująco – promujące Kontrakt nr 6 - nadzór nad robotami budowlanymi Kontrakt nr 7 - przebudowa sieci i urządzeń stanowiących układ zasilania kolejowej trakcji elektrycznej przez PKP Energetyka S.A.

18 W 2011 r. wykonano lub rozpoczęto następujące prace w ramach robót budowlanych
Kontrakt Nr 1 prace geodezyjne, geologiczne i geotechniczne operat akustyczny prace przy inwentaryzacji obiektów inżynieryjnych oraz układzie torowym mapy do celów projektowych zatwierdzono projekt budowlany rozbiórek – dla toru nr 2 odcinka Sosnowiec Jęzor-Jaworzno Szczakowa rozpoczęto roboty rozbiórkowe na odcinku Sosnowiec Jęzor –Jaworzno Szczakowa (tor nr 2) wstępna koncepcja rozwiązań drogowych złożono do oceny projekt budowlany dla odcinka Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa

19 Prace przedprojektowe
Kontrakt Nr 2 Prace przedprojektowe geologia i geotechnika pod obiekty inżynieryjne wykonanie numerycznych map do celów projektowych opracowywanie operatu akustycznego inwentaryzacje zieleni uwzględniającą wycinkę drzew i krzewów opracowanie operatu akustycznego Prace projektowe opracowanie koncepcji wielobranżowej dla wszystkich obiektów na danym odcinku linii

20 Kontrakt Nr 3 Prace przedprojektowe dokumentacja geotechniczna
inwentaryzacja zieleni uwzględniająca wycinkę drzew i krzewów w zakresie wynikającym z potrzeb inwestycji i bezpieczeństwa ruchu kolejowego wykonywanie numerycznych map do celów projektowych operat akustyczny Prace projektowe koncepcja szczegółowa proponowanych rozwiązań technicznych projekty budowlane dla 35% obiektów.

21 Kontrakt Nr 4 prace przedprojektowe -inwentaryzacja obiektów w zakresie niezbędnym do opracowania projektów, prace projektowe – opracowywanie szczegółowych koncepcji proponowanych rozwiązań technicznych oraz projektów budowlanych, roboty rozbiórkowe na linii nr 134

22 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, Warszawa, Realizacja projektu PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji - Zespół ds. modernizacji linii kolejowej E 30 na odcinku Zabrze - Katowice - Kraków z siedzibą w Katowicach, Janusz Pluta - Dyrektor Projektu Sylwia Niwińska - Zastępca Dyrektora Projektu Przemysław Grzybek - Kierownik Kontraktu Nr 1 Szymon Kłosowicz - Specjalista Adam Kocot - Kierownik Kontraktu Nr 2 Małgorzata Kubica - Główny specjalista Małgorzata Kasafier - Główny specjalista Rafał Maras Kierownik Kontraktu Nr 3 Renata Szwarc - Główny specjalista Marek Wilgocki Starszy radca kp Urszula Kowalczuk - Kierownik Kontraktu Nr 4 Beata Szeptycka - Starszy specjalista Michalina Szymura Starszy radca kp Beata Biniek Radca kp - Zespół obsługi projektu Danuta Gerlich - Radca kp - Zespół obsługi projektu Zbigniew Kozieł - Radca kp - Zespół obsługi projektu Emilia Kultys Specjalista - Zespół obsługi projektu Waldemar Dymarz - Główny specjalista - Zespół obsługi projektu Kazimierz Szczurowski - Główny specjalista - Zespół obsługi projektu 22

23 Dziękuję za uwagę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji Warszawa, ul. Targowa 74 Zespół ds. modernizacji linii kolejowej E 30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków Katowice, ul. Mickiewicza 29; Tel.: (032) ; fax: (032) ;


Pobierz ppt "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google