Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja linii kolejowej E65 Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa Umowa nr FS 2006/PL/16/C/PA/002-01.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja linii kolejowej E65 Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa Umowa nr FS 2006/PL/16/C/PA/002-01."— Zapis prezentacji:

1 Modernizacja linii kolejowej E65 Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa Umowa nr FS 2006/PL/16/C/PA/002-01 Studium wykonalności – -dokumentacja przedprojektowa Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

2 Informacje ogólne o projekcie INWESTOR PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. WYKONAWCA KONSORCJUM Halcrow w składzie : Halcrow Group Ltd Scott Wilson Ltd Egis Poland sp. z o.o. Egis Rail S.A. PODPISANIE MOWY- 10.06.2009 r. CZAS REALIZACJI- 36 miesięcy TERMIN ZAKOŃCZENIA- 10.06.2012 r. PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT - perspektywa finansowa 2014 - 2020 r.

3 Korytarze transportowe na sieci PKP

4 promowanie kolei jako bezpiecznego, ekonomicznego, przyjaznego dla środowiska środka transportu, eliminowanie miejsc, gdzie istnieje możliwość kolizji ruchu kolejowego z ruchem drogowym, uzyskanie standardów europejskich na liniach magistralnych w transeuropejskich korytarzach transportowych, przebiegających przez terytorium Polski, zapewnienie interoperacyjności sieci kolejowej i umożliwienie dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów, usprawnienie przemieszczania się ludzi i transportu towarów w kraju i poza jego granicami, usprawnienie transportu tranzytowego pomiędzy krajami Unii i krajami sąsiednimi, ochrona środowiska naturalnego na terenach położonych wzdłuż linii kolejowych. Strategiczne cele do realizacji

5 Podstawowe dokumenty strategiczne dotyczące Korytarza VI (m.in. Master Plan dla transportu kolejowego do roku 2030, Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025, Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013) Zakres Projektu E65 – Południe obejmuje województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, śląskie oraz małopolskie. Łączna długość linii kolejowych wchodzących w zakres projektu wynosi około 510 km. Bezpośredni cel projektu: opracowanie rozwiązań przestrzennych i technicznych, opracowanie zakresu rzeczowego modernizacji i budowy wybranej opcji, oszacowanie nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, jakim jest KDP w Polsce, uzyskanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z UE. Zakres i cel Projektu

6 Projekt E65 – Południe podzielony został na następujące Zadania: Zadanie 1 – obejmuje prace na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, Zadanie 2 – obejmuje prace na odcinku Zawiercie – Katowice, Zadanie 3 – obejmuje prace na odcinkach Psary – Kozłów – Kraków, Zadanie 4 – obejmuje prace na odcinkach Katowice – Zwardoń – granica państwa oraz Czechowice–Dziedzice – Zebrzydowice – granica państwa. Zadania do realizacji W każdym zadaniu rozpatrywane są 3-4 opcje modernizacyjne

7 Opcja 1: modernizacja linii do V=200/220km/h przy zasilaniu DC 3kV (pociągi towarowe i pasażerskie) Posterunki ruchu zadanie 2: st. Zawiercie, st. Łazy, st. Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, st. Dąbrowa Górnicza, p.odg. Będzin Ksawera, st. Będzin, st. Sosnowiec Główny, st. Katowice Zawodzie, st. Katowice Posterunki ruchu zadanie 3: st. Psary, p.odg. Starzyny, p.o. Szczekociny, p. odg. Węgrzynów Stary, st. Kozłów, st. Tunel, st. Miechów, p.o. Kamieńczyce, p.o. Szczepanowice, p.o. Smroków, st. Słomniki, p.o. Słomniki Miasto, p.o. Niedźwiedź, p.o. Goszcza, st. Łuczyce, p.o. Baranówka, st. Zastów, p.odg. Raciborowice, st. Kraków Batowice, p.odg. Kraków Przedmieście, st. Kraków Główny Osobowy Opcje modernizacyjne zadanie 2 i 3

8 Opcja 2: budowa nowej linii do V=250km/h przy zasilaniu AC 2x25kV i 50Hz (pociągi pasażerskie) Posterunki ruchu zadanie 2: st. Góra Włodowska, st. Siewierz, st. Katowice Zawodzie, st. Katowice Posterunki ruchu zadanie 3: st. Psary, p.odg. Starzyny, p.odg. Przełaj, p.odg. Komorów, p.odg. Raciborowice

9 Opcje modernizacyjne zadanie 2 i 3 Opcja 3: budowa nowej linii do V=300km/h przy zasilaniu AC 2x25kV i 50Hz (pociągi pasażerskie) Posterunki ruchu zadanie 2: st. Góra Włodowska, st. Pyrzowice, st. Katowice Posterunki ruchu zadanie 3: p.odg. Knapówka, p.odg. Starzyny, p.odg. Kresy, p.odg. Chodówki, p.odg. Raciborowice

10 Opcje modernizacyjne zadanie 2 i 3 Opcja 4: budowa nowej linii do V=300km/h przy zasilaniu AC 2x25kV i 50Hz (pociągi pasażerskie) Posterunki ruchu zadanie 2: p.odg. Nakło, p.odg. Chlina, p.odg. Sucha, st. Olkusz Południe, p.odg. Biała Przemsz, st. Katowice Posterunki ruchu zadanie 3: p.odg. Nakło, p.odg. Chlina, p.odg. Sucha, p.odg. Przeginia, st. Kraków Główny Towarowy, st. Kraków Główny Osobowy

11 Opcje modernizacyjne zadanie 2 i 3

12 Założenia Założenia do modernizacji/budowy oparte są o wytyczne Zamawiającego zapisane w OPZ. Zakres modernizacji/budowy linii kolejowej: układy torowe, podtorze, urządzenia srk, zasilanie trakcji i sieć trakcyjna, elektroenergetyka nietrakcyjna, teletechnika, obiekty inżynieryjne, drogi wzdłuż linii kolejowej, budynki kolejowe.

13 Założenia Dla prędkości V>160km/h likwidacja wszystkich przejazdów kolejowych w poziomie szyn, w zamian za budowę skrzyżowań dwupoziomowych (np. wiadukty kolejowe). Budowa dróg technologicznych do obsługi linii kolejowej. Wygrodzenie linii kolejowej dla wszystkich opcji ze względu na bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz ludzi i zwierząt przebywających w pobliżu linii kolejowej: V<200km/h – tylko na obszarach miast i osiedli mieszkaniowych, V>200km/h - na całej długości linii kolejowej.

14 Założenia –ochrona przed hałasem Budowa ekranów akustycznych - podstawowy, w warunkach polskich, skuteczny środek ochrony przed hałasem. Podwyższenie izolacyjności zewnętrznej budynków poprzez wymianę stolarki okiennej (wymaga przeprowadzenia uzgodnień z organami ochrony środowiska).

15 Założenia –ochrona przed hałasem Wygrodzenie linii kolejowej ze względu na zwierzęta przebywające w jej pobliżu. Budowa przejść dla zwierząt. Budowa systemów podczyszczania wód, osadników, separatorów.

16 Przykłady rozwiązań – ochrona środowiska

17 Efekty modernizacyjne Bezpieczeństwo ruchu: likwidacja przejazdów, modernizacja i budowa nowych skrzyżowań wielopoziomowych, monitoring na przejazdach, nowe drogi dojazdowe i technologiczne, nowoczesne systemy kierowania ruchem kolejowym zapewniające bezpieczną pracę pracowników kolei i przewozów.

18 Efekty modernizacyjne Efekty dla pasażerów: Budowa nowych przystanków osobowych, budowa przejść podziemnych, rozwiązania dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się, systemy informatyczne obsługi podróżnych na peronach oraz monitoring, większy komfort jazdy, zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów,

19 Efekty modernizacyjne skrócenie czasów jazdy:

20 Dziękujemy za uwagę Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii. Strona internetowa: www.for-eco.pl/e65-poludnie.htm Zadanie 2 i 3: Tomasz Jerczyński tomasz.jerczynski@scottwilson.com www.scottwilson.com


Pobierz ppt "Modernizacja linii kolejowej E65 Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa Umowa nr FS 2006/PL/16/C/PA/002-01."

Podobne prezentacje


Reklamy Google