Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce ISPA 2000/PL/16/P/PT/002 Warszawa, 12 września 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce ISPA 2000/PL/16/P/PT/002 Warszawa, 12 września 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce ISPA 2000/PL/16/P/PT/002
Warszawa, 12 września 2007r.

2 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20
Linia kolejowa E 20 stanowi część II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego Berlin z Moskwą. Polski odcinek korytarza o długości 700 km przebiega przez obszary Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Modernizacja linii zgodnie z międzynarodowymi standardami ułatwi przepływ osób i towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej w tym Polski, Białorusi i Rosji. Prace modernizacyjne prowadzone są na odcinkach: Rzepin – granica państwa; Obszar Poznańskiego Węzła Kolejowego Mińsk Mazowiecki – Siedlce; Siedlce – Terespol;

3 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek Rzepin – granica państwa ISPA/FS 2000/PL/16/PT/003
Przygraniczny odcinek linii kolejowej E 20 Rzepin – Kunowice – granica państwa o długości 15 km dostosowany został do międzynarodowych standardów określonych umowach AGC i AGTC umożliwiając prowadzenie ruchu pociągów: pasażerskich z prędkością V = 160 km/h; towarowych z prędkością V = 120 km/h i nacisku 225 kN/oś w wyniku czego nastąpił wzrost przepustowości linii kolejowej. Prace modernizacyjne na odcinku Rzepin – granica państwa zostały ukończone w 2004 roku.

4 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Rzepin – Granica Państwa Projekt 2000/PL/16/P/PT/003
W dniu 22 listopada 2006 r podpisano kontrakty: nr 2000/PL/16/P/PT/ na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch przejść dla zwierząt – planowany termin zakończenia prac październik 2007r; nr 2000/PL/16/P/PT/ na nadzór inżynierski nad budową przejść dla zwierząt. Projekt przejścia dla zwierząt Prace przy budowie przejścia dla zwierząt

5 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 obszar Poznańskiego Węzła Kolejowego ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/014
Na obszarze Poznańskiego Węzła Kolejowego krzyżują się dwie linie o znaczeniu europejskim tj. linia E 20(wschód – zachód) i E 59 (północ – południe) oraz bierze swój początek linia nr 353 Poznań – Skandawa i kończy linia nr 272 Kluczbork – Poznań. Termin realizacji zadania – lata POZNAŃ JUNIKOWO Poznań Antoninek Górczyn GŁÓWNY Garbary Wschód SWARZĘDZ Długość modernizowanego odcinka – 22,0 km

6 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E-20 obszar Poznańskiego Węzła Kolejowego ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/014
Zakres rzeczowy Całość Wykonano - rozbiórka starych torów 45 km 13 km - układka nowych torów 60E1 40 km 14,6 km - przepusty 7 szt. 3 szt. - nowe krawędzie peronowe 14 szt. 5 szt. - wymiana rozjazdów 134 szt. 50 szt. - przebudowa sieci trakcyjnej 78 km 23 km - budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Swarzędzu 1 szt. 80% - modernizacja przejść podziemnych 6 szt. 27,6%

7 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 obszar Poznańskiego Węzła Kolejowego ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/014
Oddana do eksploatacji w dniu r. droga pod wiaduktem w Swarzędzu Tablica informacyjna przy skrzyżowaniu dwupoziomowym w Swarzędzu

8 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 Etap I – na odcinku Siedlce – Terespol 2001/PL/16/P/PT/012
Długość odcinka Siedlce - Terespol km SIEDLCE MIĘDZYRZEC PODLASKI DZIEWULE ŁUKÓW TERESPOL MAŁASZEWICZE CHOTYŁÓW SOKULE SZANIAWY BIAŁA PODLASKA LOT A LOT C LOT D LOT B Termin realizacji: lata Zadanie realizowane jest w ramach 4 umów na: Siedlce – Łuków (LOT A) realizacja: kwiecień 2006r. – grudzień 2008r. Łuków – Międzyrzec (LOT B) realizacja: wrzesień 2007r. – wrzesień 2009r. Międzyrzec – Biała Podlaska (LOT C) realizacja: luty 2007r. – październik 2008r. Biała Podlaska – Terespol (LOT D) realizacja: sierpień 2007r. – sierpień 2009r.

9 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 Etap I – na odcinku Siedlce – Terespol 2001/PL/16/P/PT/012
Realizacja zadania współfinansowana ze środków: ISPA / FS budżetu państwa Zakres prac obejmuje między innymi modernizację: torów wraz z podtorzem ,61 km; rozjazdów szt.; sieci trakcyjnej ,6 km; peronów szt.; obiektów inżynieryjnych - 61 obiekty; LPN 15kV km; przejazdów kolejowych - 42 szt. Duże stacje, podstacje trakcyjne, ssp na przejazdach oraz sbl na szlakach będą modernizowane w ramach Etapu II.

10 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce 2000/PL/16/P/PT/002
Długość odcinka Mińsk Mazowiecki - Siedlce km st. Mińsk Mazowiecki st. Siedlce p.o. Mińsk Maz. Anielina p.o. Barcząca p.o. Mienia p.o. Cegłów st. Mrozy p.o. Grodziszcze Maz. p.o. Sosnowe p.o. Koszewnica p.o. Kotuń p.o. Sabinka p.o. Siedlce Zachodnie BIAŁYSTOK SIEDLCE WARSZAWA ŁÓDŹ odcinek Mińsk Mazowiecki - Siedlce Legenda: Termin realizacji w latach

11 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce 2000/PL/16/P/PT/002
W ramach modernizacji odcinka Mińsk Mazowiecki - Siedlce podpisano i zrealizowano 5 kontraktów na roboty budowlane. Łączna wartość kontraktów  595 625,00 € Całkowity koszt projektu ,00 €

12 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce 2000/PL/16/P/PT/002
Cel modernizacji: uzyskanie maksymalnych prędkości V = 160 km/h; dostosowanie odcinka linii kolejowej do norm AGTC i AGC w zakresie dopuszczalnych nacisków na oś, umożliwiające przejazd pociągów o nacisku 221 kN/oś, przez modyfikację układu torowego i wzmocnienie podtorza; zwiększenie bezpieczeństwa przewozów i przepustowości linii poprzez wybudowanie automatycznej blokady dwukierunkowej i scentralizowanego sterowania ruchem pociągów, automatyzację przejazdów; wzrost przepustowości linii poprzez budowę samoczynnej blokady liniowej umożliwiającej ruch kilku pociągów na tym samym szlaku między dwoma stacjami; podniesienie poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych poprzez zastosowanie SSP;

13 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce 2000/PL/16/P/PT/002
Uzyskane efekty: Modernizacja stacji Mrozy – prace zakończono 30 czerwca 2003 roku Kontrakt podpisano w dniu 21 grudnia 2001 r. (Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych 7 Spółka Akcyjna) Modernizacja szlaku Mińsk Mazowiecki - Mrozy LOT A – prace zakończono we wrześniu 2003 roku Kontrakt na roboty podpisano 02 lipca 2002 roku. (Wykonawca „Trakcja Polska” Warszawa) W ramach tego kontraktu zmodernizowano 14 km linii kolejowej, przystanki osobowe oraz przebudowano stację Mienia na przystanek osobowy z pozostawieniem funkcji posterunku odgałęźnego. Modernizacja szlaku Mrozy – Siedlce (LOT B) – prace zakończono grudnia 2004 r Kontrakt na roboty podpisano 19 grudnia 2002 roku. (Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych S.A. w Poznaniu) W ramach kontraktu zmodernizowano ok. 30 km linii kolejowej, przystanki osobowe, przebudowano stację Kotuń na przystanek osobowy z pozostawieniem funkcji posterunku odgałęźnego oraz zbudowano nowy przystanek osobowy o nazwie „Siedlce Zachodnie”.

14 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce 2000/PL/16/P/PT/002
Uzyskane efekty cd.: Zasilanie elektroenergetyczne i podstacje trakcyjne wraz ze zdalnym sterowaniem – prace zakończono 30 czerwca 2005 r. Kontrakt na roboty podpisano 16 lipca 2002 roku. (Wykonawca Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie) Kontrakt obejmował budowę Linii Potrzeb Nieatrakcyjnych (LPN) oraz trzech podstacji trakcyjnych: Sabinka, Mienia, Sosnowe. Uzyskano zgodę Komisji Europejskiej na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o modernizację podstacji trakcyjnej Mrozy. Sygnalizacja wraz ze zdalnym sterowaniem i z zabudową samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (ssp) – realizację zakończono 10 grudnia 2004 r. Kontrakt na roboty podpisano 23 kwietnia 2003 roku. (Wykonawca Exbud Skanska S.A. z siedzibą w Kielcach) Powstało Lokalne Centrum Sterowania kierujące ruchem pociągów z prędkością V = 160 km/h na odcinki linii E 20 z Warszawy do Siedlec. Przejście pod torami w Mińsku Mazowieckim – realizację zakończono w grudniu 2006 r. (Wykonawca Skanska S.A. Warszawa)

15 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Urządzenia do odstraszania zwierząt Na linii kolejowej E 20 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce zostały zainstalowane urządzenia do odstraszania zwierząt UOZ-1. (w sumie 62 urządzenia, w tym 32 urządzenia zamontowano w 8 punktach migracji zwierząt, 30 urządzeń na 2 km odcinku graniczącym z rezerwatem przyrody koło Siedlec). Urządzenia te: przeciwdziałają migracji zwierzyny płowej (sarny, jelenie, łosie, dziki, lisy) przez tory kolejowe w czasie przejazdu pociągu przy założonej prędkości 160 km/h; zmniejszają do minimum straty w populacji zwierząt powodowane zderzeniem z szybko nadjeżdżającym składem kolejowym; umożliwiają swobodne przemieszczanie się zwierząt w obszarach ich żerowania;

16 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Urządzenia do odstraszania zwierząt Urządzenie emituje na ok. 1 min przed przejazdem pociągu zestaw dźwięków, który odwołuje się do zaprogramowanych genetycznie mechanizmów lękowych przed naturalnymi drapieżnikami i niebezpieczeństwem. Kompletna sekwencja dźwięków trwa ok. 60 sekund i składa się z ostrzegawczego głosu sójki, ujadania psów w nagonce, rżenia konia, sekwencji śmierci – zająca i świni.

17 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Urządzenia do odstraszania zwierząt Urządzenia do odstraszania zwierząt uruchamiane są automatycznie przed przejazdem pociągu na podstawie sygnałów otrzymywanych poprzez system łączności przewodowej z obwodów automatyki samoczynnej blokady liniowej typu SHL-12 z uwzględnieniem kierunku jazdy pociągu. Wyłączenie działania urządzeń następuje samoczynnie po zajęciu przez pociąg odstępu blokowego, przy którym zlokalizowano UOZ.

18 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Lokalne Centrum Sterowania w Mińsku Mazowieckim W skład zdalnego prowadzenia ruchu LCS Mińsk Mazowiecki wchodzą posterunki ruchu: Sulejówek Miłosna, Mińsk Mazowiecki, Mienia, Mrozy, Kotuń. Posterunkami stycznymi są: Warszawa Rembertów, Arynów, Grzebowilk, Siedlce. Na posterunkach zbudowane zostały urządzenia Ebiscreen PIP.

19 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Wykonanie przejścia podziemnego pod torami w Mińsku Mazowieckim W wyniku starań władz Miasta Mińsk Mazowiecki i akceptacji Komisji Europejskiej zostało podpisane między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Miastem Mińsk Mazowiecki porozumienie dotyczące wspólnej budowy i eksploatacji przejścia podziemnego pod torami w Mińsku Mazowieckim. Umowa została podpisana w dniu 7 września 2005 roku na kwotę: ,00 Euro, w tym udział w funduszu ISPA/FS – ,00 Euro. Wybudowane przejście spełnia standardy techniczne UE dla linii objętych umowami AGC i AGTC. Konstrukcja jest przystosowana do założonej na stacji prędkości pociągów 120 km/h oraz do przeniesienia obciążeń od pociągów o nacisku do 225kN/oś. Kontrakt został zrealizowany dzięki powstaniu oszczędności przy realizacji pozostałych kontraktów projektu ISPA/FS 2000/PL/16/P/PT/002.

20 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Wykonanie przejścia podziemnego pod torami w Mińsku Mazowieckim Parametry techniczne przejścia pod torami: długość 61,23 m szerokość 6,0 m wysokość 2,50 m Parametry techniczne części tunelowej: klatki schodowe dwubiegunowe szerokości 3,20 m z podestem długości 1,50m; szyby dźwigów dla osób niepełnosprawnych; pochylnia północna szerokości 6,60 m, w tym pas dla osób niepełnosprawnych szerokości 1,20 m wyposażony w podwójne poręcze, podesty długości 1,50 m co 6,0 m; przepompownia i pomieszczenia gospodarcze; Przejście pod torami zostało wyposażone, m.in. w: dźwigi osobowe i pochylnie dla osób niepełnosprawnych; całodobowy monitoring z przyłączeniem do miejskiego systemu monitorowania.

21 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Wykonanie przejścia podziemnego pod torami w Mińsku Mazowieckim Prace przy zbrojeniu schodów do tunelu Próbne obciążenie tunelu

22 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Wykonanie przejścia podziemnego pod torami w Mińsku Mazowieckim Zadaszenie i osłony wejścia do tunelu od strony dworca PKS

23 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Wykonanie przejścia podziemnego pod torami w Mińsku Mazowieckim Wejścia do tunelu od strony peronów Pochylnia wejścia południowego do tunelu

24 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Efekty modernizacji linii kolejowej Kontener samoczynnej blokady liniowej Zmodernizowany przejazd kolejowy na odcinku linii Mrozy - Siedlce

25 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Efekty modernizacji linii kolejowej Zmodernizowany przystanek osobowy w Cegłowie Wybudowany przystanek osobowy Siedlce Zachodnie

26 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Efekty modernizacji linii kolejowej Zmodernizowany przystanek osobowy Mińsk Mazowiecki Anielina. Przystanek osobowy Mienia z odgałęzieniem toru na bocznicę

27 Stacja Mińsk Mazowiecki
MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Efekty modernizacji linii kolejowej Budynek nastawni i LCS w Mińsku Mazowieckim Stacja Mińsk Mazowiecki

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www. plk-sa.pl


Pobierz ppt "Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce ISPA 2000/PL/16/P/PT/002 Warszawa, 12 września 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google