Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 12 września 2007r. Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Mińsk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 12 września 2007r. Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Mińsk."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 12 września 2007r. Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce ISPA 2000/PL/16/P/PT/002

2 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 Rzepin – granica państwa;Rzepin – granica państwa; Obszar Poznańskiego Węzła KolejowegoObszar Poznańskiego Węzła Kolejowego Mińsk Mazowiecki – Siedlce;Mińsk Mazowiecki – Siedlce; Siedlce – Terespol;Siedlce – Terespol; Prace modernizacyjne prowadzone są na odcinkach: Linia kolejowa E 20 stanowi część II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego Berlin z Moskwą. Polski odcinek korytarza o długości 700 km przebiega przez obszary Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Modernizacja linii zgodnie z międzynarodowymi standardami ułatwi przepływ osób i towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej w tym Polski, Białorusi i Rosji.

3 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek Rzepin – granica państwa ISPA/FS 2000/PL/16/PT/003 Przygraniczny odcinek linii kolejowej E 20 Rzepin – Kunowice – granica państwa o długości 15 km dostosowany został do międzynarodowych standardów określonych umowach AGC i AGTC umożliwiając prowadzenie ruchu pociągów: pasażerskich z prędkością V = 160 km/h; pasażerskich z prędkością V = 160 km/h; towarowych z prędkością V = 120 km/h towarowych z prędkością V = 120 km/h i nacisku 225 kN/oś w wyniku czego nastąpił wzrost przepustowości linii kolejowej. Prace modernizacyjne na odcinku Rzepin – granica państwa zostały ukończone w 2004 roku.

4 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Rzepin – Granica Państwa Projekt 2000/PL/16/P/PT/003 W dniu 22 listopada 2006 r podpisano kontrakty: nr 2000/PL/16/P/PT/003-04 na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch przejść dla zwierząt – planowany termin zakończenia prac październik 2007r; nr 2000/PL/16/P/PT/003-04 na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch przejść dla zwierząt – planowany termin zakończenia prac październik 2007r; nr 2000/PL/16/P/PT/003-04 na nadzór inżynierski nad budową przejść dla zwierząt.nr 2000/PL/16/P/PT/003-04 na nadzór inżynierski nad budową przejść dla zwierząt. Projekt przejścia dla zwierzątPrace przy budowie przejścia dla zwierząt

5 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 obszar Poznańskiego Węzła Kolejowego ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/014 POZNAŃ JUNIKOWO Poznań Antoninek Poznań Górczyn POZNAŃ GŁÓWNY Poznań Garbary Poznań Wschód SWARZĘDZ Długość modernizowanego odcinka – 22,0 km Na obszarze Poznańskiego Węzła Kolejowego krzyżują się dwie linie o znaczeniu europejskim tj. linia E 20(wschód – zachód) i E 59 (północ – południe) oraz bierze swój początek linia nr 353 Poznań – Skandawa i kończy linia nr 272 Kluczbork – Poznań. Termin realizacji zadania – lata 2003 - 2009

6 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E-20 obszar Poznańskiego Węzła Kolejowego ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/014 Zakres rzeczowy Całość Wykonano Zakres rzeczowy Całość Wykonano - rozbiórka starych torów45 km13 km - układka nowych torów 60E140 km14,6 km - przepusty7 szt.3 szt. - nowe krawędzie peronowe14 szt.5 szt. - wymiana rozjazdów134 szt.50 szt. - przebudowa sieci trakcyjnej78 km23 km - budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Swarzędzu1 szt.80% dwupoziomowego w Swarzędzu1 szt.80% - modernizacja przejść podziemnych6 szt.27,6%

7 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 obszar Poznańskiego Węzła Kolejowego ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/014 Tablica informacyjna przy skrzyżowaniu dwupoziomowym w Swarzędzu Oddana do eksploatacji w dniu 24.07.2007r. droga pod wiaduktem w Swarzędzu

8 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 Etap I – na odcinku Siedlce – Terespol 2001/PL/16/P/PT/012 Długość odcinka Siedlce - Terespol - 121 km Termin realizacji: lata 2004 - 2009 Zadanie realizowane jest w ramach 4 umów na: Siedlce – Łuków (LOT A) realizacja: kwiecień 2006r. – grudzień 2008r. Łuków – Międzyrzec (LOT B) realizacja: wrzesień 2007r. – wrzesień 2009r. Międzyrzec – Biała Podlaska (LOT C) realizacja: luty 2007r. – październik 2008r. Biała Podlaska – Terespol (LOT D) realizacja: sierpień 2007r. – sierpień 2009r. SIEDLCE MIĘDZYRZEC PODLASKI DZIEWULE ŁUKÓW TERESPOL MAŁASZEWICZE CHOTY Ł ÓW SOKULE SZANIAWY BIAŁA PODLASKA LOT A LOT C LOT D LOT B

9 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 Etap I – na odcinku Siedlce – Terespol 2001/PL/16/P/PT/012 Realizacja zadania współfinansowana ze środków: ISPA / FS ISPA / FS budżetu państwa budżetu państwa Zakres prac obejmuje między innymi modernizację: torów wraz z podtorzem -190,61 km;torów wraz z podtorzem -190,61 km; rozjazdów-56 szt.; rozjazdów-56 szt.; sieci trakcyjnej-190,6 km; sieci trakcyjnej-190,6 km; peronów-38 szt.; peronów-38 szt.; obiektów inżynieryjnych-61 obiekty; obiektów inżynieryjnych-61 obiekty; LPN 15kV -96 km; LPN 15kV -96 km; przejazdów kolejowych-42 szt. przejazdów kolejowych-42 szt. Duże stacje, podstacje trakcyjne, ssp na przejazdach oraz sbl na szlakach będą modernizowane w ramach Etapu II.

10 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce 2000/PL/16/P/PT/002 Długość odcinka Mińsk Mazowiecki - Siedlce - 52 km BIAŁYSTOK SIEDLCE WARSZAWA ŁÓDŹ odcinek Mińsk Mazowiecki - Siedlce Legenda: st. Mińsk Mazowiecki st. Siedlce p.o. Mińsk Maz. Anielina p.o. Barcząca p.o. Mienia p.o. Cegłów st. Mrozy p.o. Grodziszcze Maz. p.o. Sosnowe p.o. Koszewnica p.o. Kotuń p.o. Sabinka p.o. Siedlce Zachodnie Termin realizacji w latach 2001 - 2008

11 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce 2000/PL/16/P/PT/002 W ramach modernizacji odcinka Mińsk Mazowiecki - Siedlce podpisano i zrealizowano 5 kontraktów na roboty budowlane. Łączna wartość kontraktów 124 595 625,00 Całkowity koszt projektu 132 465 914,00

12 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce 2000/PL/16/P/PT/002 Cel modernizacji: uzyskanie maksymalnych prędkości V = 160 km/h; dostosowanie odcinka linii kolejowej do norm AGTC i AGC w zakresie dopuszczalnych nacisków na oś, umożliwiające przejazd pociągów o nacisku 221 kN/oś, przez modyfikację układu torowego i wzmocnienie podtorza; zwiększenie bezpieczeństwa przewozów i przepustowości linii poprzez wybudowanie automatycznej blokady dwukierunkowej i scentralizowanego sterowania ruchem pociągów, automatyzację przejazdów; wzrost przepustowości linii poprzez budowę samoczynnej blokady liniowej umożliwiającej ruch kilku pociągów na tym samym szlaku między dwoma stacjami; podniesienie poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych poprzez zastosowanie SSP;

13 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce 2000/PL/16/P/PT/002 Uzyskane efekty: Modernizacja stacji Mrozy – prace zakończono 30 czerwca 2003 roku Kontrakt podpisano w dniu 21 grudnia 2001 r. ( Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych 7 Spółka Akcyjna) Modernizacja szlaku Mińsk Mazowiecki - Mrozy LOT A – prace zakończono we wrześniu 2003 roku Kontrakt na roboty podpisano 02 lipca 2002 roku. ( Wykonawca Trakcja Polska Warszawa) W ramach tego kontraktu zmodernizowano 14 km linii kolejowej, 3 przystanki osobowe oraz przebudowano stację Mienia na przystanek osobowy z pozostawieniem funkcji posterunku odgałęźnego. Modernizacja szlaku Mrozy – Siedlce (LOT B) – prace zakończono 31 grudnia 2004 r Kontrakt na roboty podpisano 19 grudnia 2002 roku. ( Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych S.A. w Poznaniu) W ramach kontraktu zmodernizowano ok. 30 km linii kolejowej, 3 przystanki osobowe, przebudowano stację Kotuń na przystanek osobowy z pozostawieniem funkcji posterunku odgałęźnego oraz zbudowano nowy przystanek osobowy o nazwie Siedlce Zachodnie.

14 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce 2000/PL/16/P/PT/002 Uzyskane efekty cd.: Zasilanie elektroenergetyczne i podstacje trakcyjne wraz ze zdalnym sterowaniem – prace zakończono 30 czerwca 2005 r. Kontrakt na roboty podpisano 16 lipca 2002 roku. (Wykonawca Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie) Kontrakt obejmował budowę Linii Potrzeb Nieatrakcyjnych (LPN) oraz trzech podstacji trakcyjnych: Sabinka, Mienia, Sosnowe. Uzyskano zgodę Komisji Europejskiej na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o modernizację podstacji trakcyjnej Mrozy. Sygnalizacja wraz ze zdalnym sterowaniem i z zabudową samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (ssp) – realizację zakończono 10 grudnia 2004 r. Kontrakt na roboty podpisano 23 kwietnia 2003 roku. (Wykonawca Exbud Skanska S.A. z siedzibą w Kielcach) Powstało Lokalne Centrum Sterowania kierujące ruchem pociągów z prędkością V = 160 km/h na odcinki linii E 20 z Warszawy do Siedlec. Przejście pod torami w Mińsku Mazowieckim – realizację zakończono w grudniu 2006 r. (Wykonawca Skanska S.A. Warszawa)

15 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Urządzenia do odstraszania zwierząt Na linii kolejowej E 20 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce zostały zainstalowane urządzenia do odstraszania zwierząt UOZ-1. (w sumie 62 urządzenia, w tym 32 urządzenia zamontowano w 8 punktach migracji zwierząt, 30 urządzeń na 2 km odcinku graniczącym z rezerwatem przyrody koło Siedlec). Urządzenia te: przeciwdziałają migracji zwierzyny płowej (sarny, jelenie, łosie, dziki, lisy) przez tory kolejowe w czasie przejazdu pociągu przy założonej prędkości 160 km/h; zmniejszają do minimum straty w populacji zwierząt powodowane zderzeniem z szybko nadjeżdżającym składem kolejowym; umożliwiają swobodne przemieszczanie się zwierząt w obszarach ich żerowania;

16 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Urządzenia do odstraszania zwierząt Urządzenie emituje na ok. 1 min przed przejazdem pociągu zestaw dźwięków, który odwołuje się do zaprogramowanych genetycznie mechanizmów lękowych przed naturalnymi drapieżnikami i niebezpieczeństwem. Kompletna sekwencja dźwięków trwa ok. 60 sekund i składa się z ostrzegawczego głosu sójki, ujadania psów w nagonce, rżenia konia, sekwencji śmierci – zająca i świni.

17 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Urządzenia do odstraszania zwierząt Urządzenia do odstraszania zwierząt uruchamiane są automatycznie przed przejazdem pociągu na podstawie sygnałów otrzymywanych poprzez system łączności przewodowej z obwodów automatyki samoczynnej blokady liniowej typu SHL-12 z uwzględnieniem kierunku jazdy pociągu. Wyłączenie działania urządzeń następuje samoczynnie po zajęciu przez pociąg odstępu blokowego, przy którym zlokalizowano UOZ.

18 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Lokalne Centrum Sterowania w Mińsku Mazowieckim W skład zdalnego prowadzenia ruchu LCS Mińsk Mazowiecki wchodzą posterunki ruchu: Sulejówek Miłosna, Mińsk Mazowiecki, Mienia, Mrozy, Kotuń. Posterunkami stycznymi są: Warszawa Rembertów, Arynów, Grzebowilk, Siedlce. Na posterunkach zbudowane zostały urządzenia Ebiscreen PIP.

19 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Wykonanie przejścia podziemnego pod torami w Mińsku Mazowieckim W wyniku starań władz Miasta Mińsk Mazowiecki i akceptacji Komisji Europejskiej zostało podpisane między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Miastem Mińsk Mazowiecki porozumienie dotyczące wspólnej budowy i eksploatacji przejścia podziemnego pod torami w Mińsku Mazowieckim. Umowa została podpisana w dniu 7 września 2005 roku na kwotę: 2 220 636,00 Euro, w tym udział w funduszu ISPA/FS – 1 665 477,00 Euro. Wybudowane przejście spełnia standardy techniczne UE dla linii objętych umowami AGC i AGTC. Konstrukcja jest przystosowana do założonej na stacji prędkości pociągów 120 km/h oraz do przeniesienia obciążeń od pociągów o nacisku do 225kN/oś. Kontrakt został zrealizowany dzięki powstaniu oszczędności przy realizacji pozostałych kontraktów projektu ISPA/FS 2000/PL/16/P/PT/002.

20 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Wykonanie przejścia podziemnego pod torami w Mińsku Mazowieckim Parametry techniczne przejścia pod torami: długość 61,23 m szerokość 6,0 m wysokość 2,50 m Parametry techniczne części tunelowej: klatki schodowe dwubiegunowe szerokości 3,20 m z podestem długości 1,50m; szyby dźwigów dla osób niepełnosprawnych; pochylnia północna szerokości 6,60 m, w tym pas dla osób niepełnosprawnych szerokości 1,20 m wyposażony w podwójne poręcze, podesty długości 1,50 m co 6,0 m; przepompownia i pomieszczenia gospodarcze; Przejście pod torami zostało wyposażone, m.in. w: dźwigi osobowe i pochylnie dla osób niepełnosprawnych; całodobowy monitoring z przyłączeniem do miejskiego systemu monitorowania.

21 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Wykonanie przejścia podziemnego pod torami w Mińsku Mazowieckim Próbne obciążenie tunelu Prace przy zbrojeniu schodów do tunelu

22 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Wykonanie przejścia podziemnego pod torami w Mińsku Mazowieckim Zadaszenie i osłony wejścia do tunelu od strony dworca PKS

23 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Wykonanie przejścia podziemnego pod torami w Mińsku Mazowieckim Pochylnia wejścia południowego do tunelu Wejścia do tunelu od strony peronów

24 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Efekty modernizacji linii kolejowej Kontener samoczynnej blokady liniowej Zmodernizowany przejazd kolejowy na odcinku linii Mrozy - Siedlce

25 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Efekty modernizacji linii kolejowej Wybudowany przystanek osobowy Siedlce Zachodnie Zmodernizowany przystanek osobowy w Cegłowie

26 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Efekty modernizacji linii kolejowej Przystanek osobowy Mienia z odgałęzieniem toru na bocznicę Zmodernizowany przystanek osobowy Mińsk Mazowiecki Anielina.

27 www.plk-sa.pl MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 20 odcinek: Mińsk Mazowiecki – Siedlce Efekty modernizacji linii kolejowej Budynek nastawni i LCS w Mińsku Mazowieckim Stacja Mińsk Mazowiecki

28 www. plk-sa.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Warszawa, 12 września 2007r. Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Mińsk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google