Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsze powszechnie używane komputery nazywano mikrokomputerami. Były to małych rozmiarów komputery, których elementy elektroniczne umieszczano zazwyczaj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsze powszechnie używane komputery nazywano mikrokomputerami. Były to małych rozmiarów komputery, których elementy elektroniczne umieszczano zazwyczaj."— Zapis prezentacji:

1 Pierwsze powszechnie używane komputery nazywano mikrokomputerami. Były to małych rozmiarów komputery, których elementy elektroniczne umieszczano zazwyczaj w jed- nej obudowie wraz z klawiaturą. Zamiast monitora użytkownik mógł podłączyć do mi- krokomputera zwykły telewizor. Do wczy- tywania danych służył magnetofon kasetowy lub stacja dyskietek. To pierwsze rozwiązanie było tańsze, ale w praktyce niekorzystne, gdyż znalezienie na kasecie odpowiedniego programu zajmowało dużo czasu. Ze względu na niewielką pamięć mikrokomputerów, pro- gramy przeznaczone dla nich były stosun- kowo proste. Mikrokomputery umożliwiały wykonywanie obliczeń, korzystanie z prostych gier oraz naukę programowania. Znalazły zastosowanie między innymi w laboratoriach, biurach i szkołach.

2 Mikrokomputery stały się popularne na po- czątku lat 80. W 1980 roku zaprezentowano w Wielkiej Brytanii model ZX80. Niska cena mikrokomputerów ZX80 sprawiła, że urucho- miono masową produkcję tych urządzeń. Znalazły one wielu nabywców i już rok później wyprodukowano o wiele tańszy i nowo- cześniejszy model ZX81. W największym stopniu upowszechniła się jednak wersja ZX Spectrum, do której pojawiła się w sprzedaży bardzo duża liczba programów. Kolejne mo- dele wyposażano w lepszą klawiaturę, wię- kszą ilość pamięci operacyjnej oraz wiele innych udoskonaleń. Mikrokomputery ZX uży- wane były głównie do gier komputerowych.

3 Kolejny mikrokomputer, który cieszył się powodzeniem, to Commodore. Był on wypo- sażony w dobrze oceniany przez użytkow- ników system operacyjny. Do mikrokompute- ra Commodore można było podłączyć między innymi mysz, pióro świetlne (przykładając je do ekranu, można np. rysować w edytorze grafiki) oraz takie urządzenia, jak modem czy ploter. Dane wczytywano do Commodore ze specjalnego magnetofonu – nie mogły być do tego wykorzystywane zwykłe magnetofony, jak to miało miejsce na przykład w mikro- komputerach ZX Spectrum. Najpopularniej- szym modelem mikrokomputera Commodore był C64 – służył on przede wszystkim do ko- rzystania z gier komputerowych.

4 W połowie lat osiemdziesiątych dużym powo- dzeniem cieszyły się mikrokomputery z serii Atari ST. Aby zapewnić im jak największą szybkość pracy, wyposażono je w najlepsze wówczas mikroprocesory oraz dodatkowe układy elektroniczne. Mikrokomputery Atari ST miały wygodną w użyciu klawiaturę, skła- dającą się z czterech części: klawiatury alfa- numerycznej, numerycznej, klawiszy funkcyj- nych i klawiszy sterujących ruchem kursora. Mikrokomputery te były zaprojektowane z myślą o potrzebach małych przedsiębiorstw. Używano ich do obróbki grafiki i składania tekstów. Były wykorzystywane również do celów rozrywkowych.

5 Pod koniec lat osiemdziesiątych bardzo zna- nym i popularnym mikrokomputerem była Amiga, używana przez niektórych do dnia dzisiejszego. Dzięki niskiej cenie i dużej licz- bie programów (graficznych, muzycznych, edytorów tekstu i wiele innych) Amiga trafiła do bardzo wielu użytkowników. O powodzeniu Amigi w dużej mierze stanowiły jej możliwości w zakresie przetwarzania dźwięku i obrazu. Pierwszym bardzo popularnym modelem tego mikrokomputera była Amiga 1000, ale naj- bardziej upowszechnił się znacznie ulepszony model Amiga 500 w jednej płaskiej obudowie z klawiaturą i stacją dyskietek.


Pobierz ppt "Pierwsze powszechnie używane komputery nazywano mikrokomputerami. Były to małych rozmiarów komputery, których elementy elektroniczne umieszczano zazwyczaj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google