Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Nowe zasady rozliczania VAT od 30 czerwca - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Nowe zasady rozliczania VAT od 30 czerwca - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Nowe zasady rozliczania VAT od 30 czerwca - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 82

2 Zmiany od 30 czerwca 2015 r. Zmiany dotyczą zasad rozliczania VAT przy sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Co do zasady VAT od sprzedaży towarów czy usług rozlicza sprzedawca. Przy sprzedaży niektórych towarów ustawodawca jednak przewidział szczególne zasady rozliczania VAT należnego, zgodnie z którymi obowiązek rozliczenia VAT z tytułu dostawy towaru został przeniesiony ze sprzedawcy na nabywcę, wówczas staje się on podmiotem uprawnionym do odliczenia podatku naliczonego od tej transakcji. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Zastosowanie Mechanizm ten jest stosowany w przypadku towarów wskazanych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT oraz w razie łącznego spełnienia przesłanek wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, wskazanych poniżej: dokonującym dostawy jest podatnik wymieniony w art. 15, którego sprzedaż nie jest zwolniona z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, ponieważ jej wartość nie przekracza 150.000 zł, nabywcą jest podatnik wymieniony w art. 15, dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Rozszerzenie zakresu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia W wyniku nowelizacji ustawy o VAT odwrotnym obciążeniem zostały objęte m.in. następujące towary: "Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej" (PKWiU 24.33.20.0), "Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy", bez względu na symbol PKWiU "Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu" (PKWiU ex 24.41.50.0), - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Rozszerzenie zakresu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia – c.d. W wyniku nowelizacji ustawy o VAT odwrotnym obciążeniem zostały objęte m.in. następujące towary: "Aluminium nieobrobione plastycznie" (PKWiU 24.42.11.0), "Cynk nieobrobiony plastycznie" (PKWiU 24.43.12.0), "Nikiel nieobrobiony plastycznie" (PKWiU 24.45.11.0). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Rozszerzenie zakresu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia – c.d.2 Ponadto, mechanizmem odwrotnego obciążenia objęto m.in.: telefony komórkowe, w tym smartfony, komputery przenośne, w tym: tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier wideo pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów (poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Ograniczenie mechanizmu odwrotnego obciążenia do czynnych podatników VAT Nowy art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, wskazuje jako podatników także podmioty nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c spełniający trzy warunki: dokonującym ich dostawy będzie podatnik wymieniony w art. 15, którego sprzedaż nie będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, nabywcą będzie podatnik wymieniony w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, dostawa nie będzie objęta zwolnieniem wyszczególnionym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122. UWAGA Mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany będzie tylko w sytuacji, gdy nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy będzie podatnik VAT czynny. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Ograniczenie kwotowe w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia Mechanizm odwrotnego obciążenia w przypadku sprzedaży towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, tj. laptopów, komputerów, telefonów, w tym - smartfonów, konsoli do gier wideo, itp. zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy będzie stosowany wtedy, gdy łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20.000 zł netto. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Ograniczenie kwotowe w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia – c.d. Jednolitą gospodarczo transakcję stanowi transakcja: objęta umową, bez względu na to, ile dostaw będzie realizowanych w ramach tej umowy, nawet jeżeli będą one dokonane na podstawie odrębnych zamówień i wystawionych faktur obejmująca więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, będą odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie elektroniką. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Obowiązek składania krajowych informacji podsumowujących Art. 101a zobowiązuje podatników dokonujących dostaw towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, od 1 lipca br. do składania w urzędzie skarbowym zbiorczych informacji o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składane będą za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1- 3 ustawy o VAT, czyli w terminie do 25. dnia miesiąca następującym po każdym miesiącu, jeżeli podatnik wybrał rozliczanie miesięczne. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 … ciąg dalszy nastąpi ;) W kolejnych odcinkach odpowiemy na szereg kolejnych nurtujących Was pytań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zapraszamy do śledzenia dalszych części naszej serii „Prawd oczywistych Finite”. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

12 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Nowe zasady rozliczania VAT od 30 czerwca - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google