Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie świadomości wśród uczennic szkół średnich w ramach projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie świadomości wśród uczennic szkół średnich w ramach projektu"— Zapis prezentacji:

1 Badanie świadomości wśród uczennic szkół średnich w ramach projektu
„Życie na różowo. Program edukacji i kampania społeczna o raku piersi i raku szyjki macicy. ” RAPORT KOŃCOWY (edycja 2009) Analiza ankiet oraz dokumentacja fotograficzna Grudzień 2009 r.

2 Dokumentacja fotograficzna – warsztaty

3

4

5

6

7

8

9

10 Dokumentacja fotograficzna z kampanii świadomościowej - billboardy

11

12

13

14 Lokalizacje billboardów:
Mielec Tarnobrzeg Rzeszów Kolbuszowa Przemyśl

15 Kampania w Radiu Rzeszów
Reklama dźwiękowa kampanii emitowana była w Radiu Rzeszów 5 razy dziennie w godzinach porannych i popołudniowych przez 6 tygodni od 19 października do 29 listopada 2009r.

16 Pozostałe elementy kampanii
Ponadto kampania trwała w TVP Rzeszów – ukazały się cztery materiały filmowe, w tym rozmowa na żywo z koordynatorką projektu. W portalu internetowym hej.mielec.pl były wyświetlane banery o kampanii i informacją i linkiem na stronę www. W Mielcu na tablicy interaktywnej w centrum miasta pokazywana była kampania w oparciu i banner internetowy. Materiały dotyczące kampanii (ulotki, plakaty, książeczki edukacyjne) były dystrybuowane wśród rodziców dziewcząt, w przychodniach lekarskich i wśród wszystkich uczestników projektu. Szereg portali i serwisów internetowych podała informację o kampanii w tym serwis pokazał kampanię w informacji głównej na stronie.

17 Raport z analizy ankiet WYNIKI

18 Struktura próby Projekt badawczy dotyczący poziomu wiedzy na temat samobadania piersi przeprowadzono w trzech szkołach średnich na Podkarpaciu wśród uczennic klas I-IV. Badanie przeprowadzono dwukrotnie (pre-test – przed szkoleniem na temat samobadania piersi i post-test – po szkoleniu) przy użyciu tego samego kwestionariusza. Sondaż polegał na samodzielnym wypełnianiu ankiet w wersji papierowej przez uczennice. Z uwagi na niewielką ilość zwrotnych ankiet z klas IV, grupę tę pominięto w analizie statystycznej.

19 Wnioski Działania Fundacji SOS Życie znacząco wpłynęły na podniesienie poziomu wiedzy uczennic szkół średnich na temat samobadania piersi. Generalnie większą świadomość początkowo miały najstarsze uczennice i osoby mieszkające w mieście, jednak szkolenie wyrównało poziom wiedzy we wszystkich grupach. Podczas, gdy przed szkoleniem 1/3 uczennic nie była pewna lub też nie wiedziała czym jest samobadanie piersi, o tyle po akcji odsetek ten poważnie zmalał. Jeśli chodzi o poziom wiedzy w zależności od klasy, do której uczęszczają respondentki, to najlepiej wyedukowane były trzecioklasistki. Jednak po przeprowadzonym szkoleniu najwyższy przyrost świadomości odnotowano wśród dziewcząt klas II, gdzie niemal wszystkie przyznały, że już wiedzą co to jest samobadanie piersi. To, że samobadanie piersi jest istotne dla zdrowia kobiety wiedziały prawie wszystkie respondentki. Post-test ujawnił, że znacząco zwiększyła się ocena ważności samobadania.

20 Wnioski Analiza danych z pre-testu wykazała, że hasło „samobadanie piersi” kojarzy się głównie z myślą o dobrym zdrowiu i dbaniu o siebie. Szkolenie zmieniło hierarchię odczuć, gdyż na pierwszym miejscu znalazła się odpowiedź „uważam to za ważne”, na drugim zaś myśl o dobrym zdrowiu. Zmniejszyły się obawy dotyczące choroby nowotworowej, a także poczucie zobojętnienia na problem. Warsztaty spowodowały również, że dziewczęta przestały odczuwać wstyd lub zakłopotanie. O ile deklaracje uczennic, że wiedza o tym co to jest samobadanie piersi były na wysokim poziomie przed szkoleniem, o tyle wiedza o tym na czym polega ten proces okazała się być znacznie mniejsza. Szkolenie przeprowadzone przez fundacje SOS Życie zniwelowało odsetek dziewcząt niewiedzących do zera. W tym zakresie szkolenie przyniosło najlepsze efekty (wzrost o 52 punkty procentowe) w grupie dziewcząt mieszkających na wsi, niezależnie od klasy.

21 Wnioski Ocena ilości rozmów na temat samobadania piersi przeprowadzonych przed szkoleniem wypadła bardzo słabo. Głównym źródłem informacji jest szkoła i koleżanki, najgorzej na tym tle wypada edukacja dziewcząt przez lekarzy. Warsztaty znacząco podniosły ilość rozmów na ten temat. Uczennice coraz częściej zaczęły rozmawiać o samobadaniu piersi w szkole na lekcjach, z koleżankami oraz z mamami. Wzrósł także odsetek pytań zadawanych lekarzom, głównie przez trzecioklasistki, jednak nadal w niskim stopniu. Podczas, gdy przed badaniem niewiele respondentek przyznało, że kiedykolwiek wykonało samobadanie piersi, post-test ujawnił znaczący wzrost zainteresowania tematem, bowiem samobadanie wykonało 2/3 uczennic, głównie mieszkających na wsi.

22 WYNIKI BADANIA

23 Czy wiesz co to jest samobadanie piersi?
Świadomość - ogółem Świadomość - ogółem PRE-TEST Czy wiesz co to jest samobadanie piersi? N=943 Przed przeprowadzeniem szkolenia na temat samobadania piersi większość uczennic stwierdziła, że wie czym jest samobadanie. Tylko 4% przyznała, że nie posiada wiedzy na ten temat.

24 Czy wiesz co to jest samobadanie piersi?
Świadomość - ogółem POST-TEST Czy wiesz co to jest samobadanie piersi? N=895 Po przeprowadzeniu szkolenia jeszcze 16% respondentek nadal nie ma pewności czym jest samobadanie piersi, a 2% twierdzi, że nie wie.

25 Świadomość – miejsce zamieszkania
PRE-TEST Czy wiesz co to jest samobadanie piersi? N=943 Większy odsetek mieszkanek miasta twierdzi, że posiada wiedzę na temat samobadania piersi.

26 Świadomość – miejsce zamieszkania
POST-TEST Czy wiesz co to jest samobadanie piersi? N=895 15 pp. 15 pp. 13 pp. 13 pp. Zarówno wśród uczennic z miasta , jak i ze wsi nastąpił wzrost świadomości czym jest samobadanie piersi o 15 punktów procentowych. Zmniejszeniu uległ stopień niepewności.

27 Czy wiesz co to jest samobadanie piersi?
Świadomość – klasa PRE-TEST Czy wiesz co to jest samobadanie piersi? N=943 Wątpliwości co do posiadania wiedzy na temat samobadania piersi mają przede wszystkim uczennice klas pierwszych i drugich. Najlepiej wyedukowane w tej kwestii wydaja się być przedstawicielki klas trzecich, chociaż różnice w porównaniu z pozostałymi klasami są niewielkie.

28 Czy wiesz co to jest samobadanie piersi?
Świadomość – klasa POST-TEST Czy wiesz co to jest samobadanie piersi? N=895 29 pp. 23 pp. 6 pp. 3 pp. 18 pp. 29 pp. Szkolenie zwiększyło świadomość uczennic wszystkich klas. Największy progres odnotowano wśród dziewcząt z klas II, o 29pp. Niewielka zmiana nastąpiła w klasach III.

29 Ważność badania - ogółem
PRE-TEST Jak ważne jest wykonywanie samobadania piersi? N=943 Niemal wszystkie uczennice dostrzegają ważność samobadania piersi. Warto zauważyć, że ponad połowa respondentek uważa, że wykonywanie samobadania jest bardzo ważne.

30 Ważność badania - ogółem
POST-TEST Jak ważne jest wykonywanie samobadania piersi? N=895 Szkolenie na temat samobadania piersi podniosło ocenę ważności badania. Ponad 2/3 uczennic w tej chwili ocenia istotność badania jako bardzo ważną.

31 Ważność badania – miejsce zamieszkania
PRE-TEST Jak ważne jest wykonywanie samobadania piersi? N=943 Miejsce zamieszkania nie wypływa istotnie na opinie o ważności samobadania piersi.

32 Ważność badania – miejsce zamieszkania
POST-TEST Jak ważne jest wykonywanie samobadania piersi? N=895 19 pp. 10 pp. Po szkoleniu świadomość dziewcząt mieszkających w mieście podniosła się bardziej niż mieszkanek wsi, u których jednak także nastąpił wzrost postrzegania ważności samobadania.

33 Ważność badania – klasa
PRE-TEST Jak ważne jest wykonywanie samobadania piersi? N=943 We wszystkich klasach większość uczennic odpowiedziała, że samobadanie piersi jest bardzo ważne. Jednak w klasach II największy był odsetek odpowiedzi „bardzo ważne” i „ważne”.

34 Ważność badania – klasa
POST-TEST Jak ważne jest wykonywanie samobadania piersi? N=895 Wzrost poczucia ważności samobadania piersi nastąpił niezależnie od klasy; przy czym najbardziej znaczący odnotowano w klasach I, o 19pp.

35 Co czujesz, gdy słyszysz o samobadaniu piersi?
Odczucia - ogółem PRE-TEST Co czujesz, gdy słyszysz o samobadaniu piersi? N=944 Przed przeprowadzeniem szkolenia na temat samobadania piersi większość dziewcząt słysząc o tym temacie myśli o dobrym zdrowiu i dbaniu o siebie. Niewiele ponad 1/3 respondentek ma wówczas poczucie ważności samobadania. Jedynie 9% uczennic odczuwa strach i lęk przed chorobą nowotworową, ale uwaga - niemal tyle samo uważa, że samobadanie jest im obojętne.

36 Co czujesz, gdy słyszysz o samobadaniu piersi?
Odczucia - ogółem POST-TEST Co czujesz, gdy słyszysz o samobadaniu piersi? N=895 Po szkoleniu ponad połowa dziewcząt uznała samobadanie piersi za ważne. Zmalał odsetek osób, które myślą wówczas o dobrym zdrowiu i dbaniu o siebie, ale również tych, które odczuwają strach przed choroba nowotworową. Zmniejszył się również poziom odpowiedzi:”jest mi to obojętne”.

37 Odczucia – miejsce zamieszkania
PRE-TEST Co czujesz, gdy słyszysz o samobadaniu piersi? N=944 Miejsce zamieszkania ma niewielki wpływ na odczucia związane z samobadaniem piersi. Nieco większy odsetek mieszkanek wsi uważa samobadanie za ważne oraz odczuwa wstyd i zakłopotanie.

38 Odczucia – miejsce zamieszkania
POST-TEST Co czujesz, gdy słyszysz o samobadaniu piersi? N=895 Zmieniła się hierarchia ważności odczuć. Poczucie istotności samobadania znacząco wzrosło wśród mieszkanek wsi. Dziewczęta te również wyzbyły się poczucia wstydu i zakłopotania.

39 Co czujesz, gdy słyszysz o samobadaniu piersi?
Odczucia – klasa PRE-TEST Myśl o dobrym zdrowiu i dbaniu o siebie kojarzy się respondentkom ze wszystkich klas, przy czym największy odsetek tej odpowiedzi przypada na osoby z klas I, które też czują największy wstyd. Strach i lęk przed rakiem odczuwają głównie respondentki z klas III. Większym zobojętnieniem niż pozostałe, wykazują się uczennice klas II. Co czujesz, gdy słyszysz o samobadaniu piersi? N=944

40 Co czujesz, gdy słyszysz o samobadaniu piersi?
Odczucia – klasa POST-TEST Co czujesz, gdy słyszysz o samobadaniu piersi? N=895 Niezależnie od klasy zwiększył się poziom poczucia ważności samobadania piersi. Największą ilość wskazań tej odpowiedzi odnotowano wśród uczennic klas III.

41 Czy wiesz na czym polega samobadanie piersi?
Wiedza - ogółem PRE-TEST Czy wiesz na czym polega samobadanie piersi? N=943 Jeśli chodzi o świadomość na czym polega samobadanie piersi, niemal połowa uczennic nie jest tego pewna, ale 43% deklaruje, że posiada tę wiedzę.

42 Czy wiesz na czym polega samobadanie piersi?
Wiedza - ogółem POST-TEST Czy wiesz na czym polega samobadanie piersi? N=895 Po przeprowadzonym szkoleniu już niemal wszystkie dziewczęta wiedzą na czym polega wykonywanie samobadania piersi. Niemniej jednak 8% respondentek przyznała, że jeszcze nie jest pewna.

43 Wiedza – miejsce zamieszkania
PRE-TEST Czy wiesz na czym polega samobadanie piersi? N=943 Niemal połowa dziewcząt mieszkających w mieście deklaruje, że wie na czym polega samobadanie piersi. Mniejszą pewność mają uczennice mieszkające na wsi.

44 Wiedza – miejsce zamieszkania
POST-TEST Czy wiesz na czym polega samobadanie piersi? N=895 52 pp. 39 pp. Szkolenie przyniosło zdecydowanie większe efekty w grupie uczennic mieszkających na wsi.

45 Czy wiesz na czym polega samobadanie piersi?
Wiedza – klasa PRE-TEST Czy wiesz na czym polega samobadanie piersi? N=943 Największym brakiem pewności wykazały się uczennice klas II. Warto jednak zauważyć, że ogólnie klasa, do której uczęszczają respondentki nie ma istotnego wpływu na poziom wiedzy o tym, na czym polega samobadanie piersi.

46 Czy wiesz na czym polega samobadanie piersi?
Wiedza – klasa POST-TEST Czy wiesz na czym polega samobadanie piersi? N=895 Podobnie jak w pre-teście, klasa nie ma wpływu na posiadana wiedzę na temat na czym polega samobadanie piersi.

47 Czy o samobadaniu piersi rozmawiałaś wcześniej?
Rozmowy - ogółem PRE-TEST Czy o samobadaniu piersi rozmawiałaś wcześniej? z mamą z koleżanką w szkole na lekcjach N=940 N=940 N=940 z lekarzem N=940

48 Czy po warsztatach z samobadania piersi rozmawiałaś na ten temat:
Rozmowy - ogółem POST-TEST Czy po warsztatach z samobadania piersi rozmawiałaś na ten temat: z mamą z koleżanką w szkole na lekcjach N=895 N=895 N=895 z lekarzem N=889

49 Rozmowy – miejsce zamieszkania
PRE-TEST Czy o samobadaniu piersi rozmawiałaś wcześniej? N=302 N=279 N=230 N=73 Uczennice mieszkające w mieście najczęściej o samobadaniu piersi rozmawiają z koleżankami oraz z mamą. Ważnym źródłem informacji dla respondentek zarówno ze wsi, jak i z miasta, jest szkoła.

50 Rozmowy – miejsce zamieszkania
POST-TEST Czy po warsztatach z samobadania piersi rozmawiałaś na ten temat: N=658 N=555 N=390 N=170 Po warsztatach z samobadania piersi, temat ten najczęściej poruszany był jeszcze w szkole na lekcjach. Warsztaty z samobadania piersi skłoniły do rozmowy z lekarzem uczennice mieszkające na wsi.

51 Czy o samobadaniu piersi rozmawiałaś wcześniej?
Rozmowy – klasa PRE-TEST Czy o samobadaniu piersi rozmawiałaś wcześniej? N=302 N=279 N=230 N=73 W szkole o samobadaniu piersi rozmawiało najwięcej pierwszoklasistek. Ponad 1/3 uczennic klas III rozmawia na ten temat z koleżankami.

52 Czy po warsztatach z samobadania piersi rozmawiałaś na ten temat:
Rozmowy – klasa POST-TEST Czy po warsztatach z samobadania piersi rozmawiałaś na ten temat: N=658 N=555 N=390 N=170 W szkole do tematu samobadania piersi najczęściej wracały uczennice klas I i II. Rozmowy z lekarzem najczęściej podejmowały trzecioklasistki.

53 Czy wykonywałaś kiedykolwiek samobadanie piersi?
Samobadanie - ogółem PRE-TEST Czy wykonywałaś kiedykolwiek samobadanie piersi? N=944 Samobadanie piersi wśród nastolatek nie jest popularne. Jedynie 16% z nich zadeklarowało, że kiedykolwiek wykonała samobadanie piersi.

54 Czy po warsztatach wykonałaś samobadanie piersi?
Samobadanie - ogółem POST-TEST Czy po warsztatach wykonałaś samobadanie piersi? N=895 Po przeprowadzonych warsztatach 2/3 uczennic wykonało samobadanie piersi.

55 Samobadanie – miejsce zamieszkania
PRE-TEST Czy wykonywałaś kiedykolwiek samobadanie piersi? N=944 Generalnie miejsce zamieszkania nie ma istotnego wpływu na dotychczasowe doświadczenia z samobadaniem piersi. Niewiele większy odsetek uczennic ze wsi niż z miasta przyznaje, że nie wykonało badania piersi.

56 Samobadanie – miejsce zamieszkania
POST-TEST Czy po warsztatach wykonałaś samobadanie piersi? N=895 55 pp. 47 pp. Szkolenie na temat samobadania piersi spowodowało, że uczennice wykonały badanie, przy czym w grupie tej jest znacznie więcej dziewcząt mieszkających na wsi.

57 Czy wykonywałaś kiedykolwiek samobadanie piersi?
Samobadanie – klasa PRE-TEST Czy wykonywałaś kiedykolwiek samobadanie piersi? N=994 Dotychczasowe doświadczenia z samobadaniem piersi nie zależą istotnie od klasy, do której uczęszczają respondentki.

58 Czy po warsztatach wykonałaś samobadanie piersi?
Samobadanie – klasa POST-TEST Czy po warsztatach wykonałaś samobadanie piersi? N=895 Samobadanie piersi wykonały uczennice wszystkich klas. Jednak nieco więcej dziewcząt z najstarszej grupy.

59 www.uratujkobiete.pl INFOLINIA 801 08 09 10
Fundacja „SOS Życie” ul. Wrzosowa 16 Mielec Tel Fax INFOLINIA Grudzień 2009 r.


Pobierz ppt "Badanie świadomości wśród uczennic szkół średnich w ramach projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google