Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblio, ojczyzno moja….

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblio, ojczyzno moja…."— Zapis prezentacji:

1 Biblio, ojczyzno moja…

2 Biblia- z greckiego: βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga;
l.m. βιβλία, biblia – księgi

3 Biblia jest świętą księgą Żydów i chrześcijan

4 Dla Żydów Pismo Święte to nasz
Stary Testament, zwany Tanach; w nim najważniejsza jest Tora czyli Pięcioksiąg Mojżesza

5 Dla nas, chrześcijan, najważniejszy jest Nowy Testament, a w nim Ewangelie

6 Całe Pismo Święte można porównać do biblioteki, w której są 73 księgi
W księgach tych mamy mnogość gatunków literackich, stylów, form poetyckich.

7 Pismo święte jako biblioteka
46 ksiąg 27 ksiąg

8

9 Przykłady inspiracji Biblią
w sztuce

10

11 Hebrajski Aramejski Grecki
Języki biblijne, w których spisano księgi Pisma Św.: Hebrajski Aramejski Grecki

12 Fragment manuskryptu Nowego Testamentu w języku greckim

13

14

15 Pismo Św. przełożono na rekordową ilość języków, niektóre z nich powstały właśnie w tym celu.
Nowy Testament przetłumaczono na 1211 języków; całą Biblię na 457 języków.

16 Najsłynniejsze przekłady Pisma Świętego:
Septuaginta (LXX) III p.n.e./I n.e. – grecki przekład Starego Testamentu Wulgata – przekład Biblii na j. łaciński dokonany przez św. Hieronima w IV w. Biblia Królowej Zofii (Szaroszpatacka) z XV w. na j. polski Psałterz Floriański – XIV w przekład Księgi Psalmów na j. polski

17 Ciekawostki o Biblii

18 Przeczytanie na głos całego Pisma świętego zajęłoby około 100 godzin

19 Sigla biblijne J 6,11 2Tm3,16 Każda księga biblijna ma swój skrót, została także podzielona na rozdziały, a wersy ponumerowane – są to tzw. Sigla biblijne, za pomocą których można odnaleźć bez trudu dowolne zdanie Pisma św. Rdz 1,1 – sigla pierwszego zdania PŚ Cała Biblia została podzielona na 1261 rozdziałów.

20 Biblizmy – wyrazy lub związki frazeologiczne mające swoje korzenie w Biblii; np.:
Alfa i omega ciemności egipskie salomonowy wyrok wdowi grosz beniaminek zakazany owoc hiobowe wieści

21 Najmniejsza znana drukowana Biblia ma długość zapałki, czyli 4,5 cm, szerokość jej wynosi 3 cm, grubość zaś 2 cm. Książeczkę tę wydrukowano w Anglii i liczy ona 878 stron. Czyta się ją dobrze za pomocą lupy. Waży tylko 20 gramów.

22 Największa Biblia świata została zrobiona przez pewnego stolarza w Los Angeles. Pracował on pilnie przez dwa lata, aby wykonać całą Biblię z drewna. Każda kartka to cieniutka deseczka o wymiarze jednego metra kwadratowego, na której wyryte są litery. Księga ta zawiera 8048 stron i waży 549 kg Grubość jej wynosi 2,5 metra.

23 Nano-Biblia Izraelscy naukowcy z Hajfy stworzyli najmniejszy na świecie egzemplarz Starego Testamentu. Użyty do tego projektu krzemowy chip pokryty był cienką (20 nanometrów) warstwą złota. Dzięki zjonizowanej wiązce atomów galu skierowanej na jego powierzchnię pojedyncze atomy złota odrywały się od niej, odsłaniając ciemniejszą powierzchnię krzemu. Tą techniką udało się "wyryć" na chipie około 300 tysięcy słów. Taką biblię można czytać tylko przez mikroskop elektronowy. Jeden egzemplarz ofiarowano Benedyktowi XVI, niestety, bez mikroskopu.

24 W Jerozolimie istnieje specjalne Muzeum Biblii,
zwane Sanktuarium Księgi; przechowuje się tam najcenniejsze rękopisy. Posiada ono kształt dzbana, w jakim znaleziono jedne z najstarszych zwojów Biblii, w Qumran nad Morzem Martwym. Kopuła ma kształt przykrywki Dzbana, główna część muzeum jest pod ziemią.

25 Najcenniejsze eksponaty to m.in. zwoje z Qumran,
jedno z najważniejszych znalezisk biblijnych. Zwoje te znaleziono w jaskiniach nad Morzem Martwym ukryte w glinianych dzbanach. Dzięki szczególnemu mikroklimatowi przetrwały niezniszczone setki lat.

26 Nasi Starsi Bracia w wierze do czytania świętych zwojów używają
specjalnej wskazówki w kształcie dłoni, zwanej jad. Czynią tak z szacunku dla Pisma Świętego. Jady wykonane są najczęściej ze srebra lub innych szlachetnych materiałów

27 Żydzi traktują zwoje biblijne z ogromnym szacunkiem –
zniszczone chowa się na specjalnych cmentarzach zwanych geniza, jak zmarłego człowieka. Starożytne genizy to niezwykle cenne źródło wiedzy dla archeologów i biblistów.

28

29 W czasie Simchat Tora, Radość Tory, dziękują Bogu za ten skarb i tańczą ze świętymi zwojami w ramionach

30

31 Przeżywamy VII Tydzień Biblijny – niech to będzie czas
szczególnego spotkania z Pismem Świętym

32 Czytamy?!


Pobierz ppt "Biblio, ojczyzno moja…."

Podobne prezentacje


Reklamy Google