Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu Obsługa systemu teleinformatycznego www.e-sad.gov.pl Michał Proszczuk Specjalista ds. windykacji przez Internet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu Obsługa systemu teleinformatycznego www.e-sad.gov.pl Michał Proszczuk Specjalista ds. windykacji przez Internet."— Zapis prezentacji:

1 1 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu Obsługa systemu teleinformatycznego Michał Proszczuk Specjalista ds. windykacji przez Internet

2 2 PROGRAM SZKOLENIA Założenie konta w systemie e-sąd; Uzyskanie i wdrożenie bezpłatnego elektronicznego podpisu; Złożenie pozwu w systemie e-sąd; Podpisanie i opłacenie pozwu w e-sądzie.

3 3 Podstawowe informacje o systemie e - sąd

4 tys. a 700 tys. 1,25% a 5% Podstawowe Informacje o systemie e-sąd

5 5 – dane statystyczne Stan na – 1,94 mln, Wydano orzeczenia w 1,5 mln spraw, – – 100 tys. pozwów, W 3% spraw jest składany sprzeciw, 24 dni – średni czas na wydanie orzeczenia, 20 mln PLN – największa wartość pozwu W 246 spośród 320 sądów rejonowych zanotowano zmniejszenie wpływu spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym i nakazowym. Podstawowe Informacje o systemie e-sąd

6 6 Przyczyny powstania e-sądu uproszczenie i przyśpieszenie procesu; obniżenie kosztów procesu; skrócenie czasu wydania nakazu odciążenie sądów rozpatrujących sprawy których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Podstawowe Informacje o systemie e-sąd

7 7 Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Podstawowe Informacje o systemie e-sąd

8 8 Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest dedykowane powodom masowym tj. wysyłającym dużą ilość pozwów upominawczych. Idea Elektronicznego Postępowania Upominawczego, polega na przyjmowaniu i obsługiwaniu pozwów dotyczących np. nie zapłaconego rachunku. Podstawowe Informacje o systemie e-sąd

9 9 Powód… Powód składa pozew i prowadzi całą korespondencję z e-sądem poprzez pocztę elektroniczną. Organ nie przyjmie od powoda żadnych dokumentów w formie papierowej. Istnieje tylko jeden sąd przyjmujący e-pozwy tj. sąd rejonowy w Lublinie Podstawowe Informacje o systemie e-sąd

10 10 Pozwany… Wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty jest doręczany pozwanemu pocztą w postaci wydruku weryfikacyjnego opatrzonego unikalnym 20 znakowym kodem nakazu. Dzięki temu, bez potrzeby zakładania konta pozwany może sprawdzić wiarygodność kodu. Podstawowe Informacje o systemie e-sąd

11 11 Informacja dla powoda: Pozew może złożyć osoba posiadająca aktywne konto w systemie e-sąd; Wszystkie czynności w ramach systemu należy potwierdzać elektronicznym podpisem. Podstawowe Informacje o systemie e-sąd

12 12 Informacja dla powoda: Opłaty wnosimy wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemowej aplikacji portalu e-sąd; Wnosząc pozew drogą elektroniczną akceptujemy elektroniczną formę komunikacji. Wszystkie dokumenty elektroniczne w systemie e-sąd mają klauzulę oryginalne. Podstawowe Informacje o systemie e-sąd

13 13 Statystyki z 2010 roku: 1. Wpłynęło ,00 pozwów, w tym wydano ,00 nakazów zapłaty, 2. W ,00 spraw wniesiono sprzeciw (2,9 %); ,00 nakazom nadano klauzule wykonalności; 4. Średni czas na wydanie nakazu zapłaty to dni. 5. Średnia kwota roszczenia to 1.782,75 PLN Podstawowe Informacje o systemie e-sąd

14 14 Oszczędności: 1. Brak opłaty za pełnomocnictwo, 2. Opłata sądowa wynosi 1,25 % wartości roszczenia 3. Brak opłat pocztowych; 4. Brak kosztu wydruku. Podstawowe Informacje o systemie e-sąd

15 15 Założenie konta w Systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości Założenie konta w systemie e-sąd

16 16 Założenie konta Preferencje techniczne: - System Windows (XP, Vista, 7) - Przeglądarka Internetowa: Internet Explorer ( wersja 7, 8 lub 9), Firefox (wersja 3.5), Opera 10 - Oprogramowanie java Założenie konta w systemie e-sąd

17 17 Założenie konta System teleinformatyczny umożliwia założenie konta: a. Profil podstawowy; b. Profil powoda masowego; c. Profil pełnomocnika zawodowego. Założenie konta w systemie e-sąd

18 18 Założenie konta (zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1830) Profil podstawowy: Założenie konta wymaga: - Podania imion, nazwiska, numeru PESEL, numeru dokumentu tożsamości, miejsca urodzenia, adresu poczty elektronicznej, adresu korespondencyjnego. - Wskazania przez użytkownika nazwy użytkownika i hasła. - System automatycznie dokonuje weryfikacji numeru PESEL, w zbiorze PESEL. Założenie konta w systemie e-sąd

19 19 Założenie konta (zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1830) Profil podstawowy: - Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji danych zadeklarowanych podczas rejestracji; - Użytkownik może swobodnie zmienić hasło w systemie teleinformatycznym. Założenie konta w systemie e-sąd

20 20 Założenie konta (zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1830) Profil powoda masowego: Założenie konta wymaga: - Podania imion, nazwiska, numeru PESEL, numeru dokumentu tożsamości, miejsca urodzenia, adresu poczty elektronicznej, adresu korespondencyjnego. - Wskazania przez użytkownika nazwy użytkownika i hasła; Założenie konta w systemie e-sąd

21 21 Założenie konta (zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1830) Profil powoda masowego: Założenie konta wymaga: - Podania danych organizacji: nazwa, NIP, Numer wpisu w rejestrze; - Podania danych adresowych organizacji: dane korespondencyjne; Założenie konta w systemie e-sąd

22 22 Założenie konta (zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1830) Profil pełnomocnika zawodowego: Założenie konta wymaga (ponad dane z profilu podstawowego): - Podania funkcji/stanowiska: Adwokat, Radca Prawny, Rzecznik Patentowy, Radca prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - Podania numeru wpisu na listę; Założenie konta w systemie e-sąd

23 23 Założenie konta (zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1830) Dane zadeklarowane w każdym z profili muszą być potwierdzone poprzez poprawne wpisane kodu z obrazka; Wypełniony wniosek można wydrukować. Założenie konta w systemie e-sąd

24 24 Zakładamy nasze konto oraz wysyłamy wniosek o uzyskanie bezpłatnego elektronicznego podpisu z e-sądu.

25 25 Certyfikat cyfrowy uzyskany z portalu e-sąd jest aktywny tylko przez 1 rok. Certyfikat bazuje na polityce certyfikacji E-sądu, co oznacza, iż może być używany tylko w ramach e-sądu. Na adres poczty elektronicznej, który podamy na etapie rejestracji, będą przysyłane wszystkie informacje dotyczące e-sądu; doradzam założenie nowego konta tylko na rzecz kontaktu z e – sąd. Założenie konta w systemie e-sąd

26 26 Każda wiadomość elektroniczna odebrana z e-sądu będzie uznawana na spam – należy wyłączyć funkcję kasowania / nie odbierania tego rodzaju wiadomości Założenie konta w systemie e-sąd

27 27 Prawa i obowiązki wynikające z użytkowania podpisu elektronicznego uzyskanego z e - sądu (polityka certyfikacji w zakresie niekwalifikowanych usług certykacyjnych) Subskrybentami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, których określone dane, w tym dane osobowe, zostały zawarte w Certyfikacie; (Certyfikat jest przyporządkowany do numer PESEL) Centrum Certyfikacji nie odpowiada za skutki użycia Certyfikatów do innych celów, niż opisano w Polityce certyfikacji; Wykorzystanie Certyfikatu poza zakresem przewidzianym przez Politykę certyfikacji może skutkować unieważnieniem certyfikatu. Urzędowe Systemy Teleinformatyczne

28 28 Prawa i obowiązki wynikające z użytkowania podpisu elektronicznego uzyskanego z e - sądu (polityka certyfikacji w zakresie niekwalifikowanych usług certykacyjnych) Centrum Certyfikacji nie kontroluje praw do korzystania z podawanych znaków towarowych i nazw handlowych. Zakłada się, że Subskrybent posiada prawa i upoważnienia do posługiwania się w/w informacjami. Założenie konta w systemie e-sąd

29 29 Prawa i obowiązki wynikające z użytkowania podpisu elektronicznego uzyskanego z e - sądu (polityka certyfikacji w zakresie niekwalifikowanych usług certykacyjnych) Działania związane z unieważnieniem Certyfikatu mają charakter jednorazowy, tym samym nie jest możliwe przywrócenie stanu ważności unieważnionemu Certyfikatowi. Zawieszenie Certyfikatu jest czynnością uniemożliwiającą czasowe wykorzystanie Certyfikatu. Po okresie wskazanym w niniejszej Polityce certyfikacji, podmiot upoważniony do zawieszenia Certyfikatu zobowiązany jest do podjęcia decyzji o przywróceniu ważności Certyfikatu, bądź jego unieważnieniu. Założenie konta w systemie e-sąd

30 30 Prawa i obowiązki wynikające z użytkowania podpisu elektronicznego uzyskanego z e - sądu (polityka certyfikacji w zakresie niekwalifikowanych usług certykacyjnych) Przyczyny Zawieszenia: Zaszło podejrzenie, że klucz prywatny przyporządkowany do Subskrybenta został ujawniony stronom trzecim; Na skutek zmiany danych związanych z identyfikacją tożsamości Subskrybenta dane zawarte w Certyfikacie przestały być aktualne; Subskrybent zaprzestał wykorzystywania Certyfikatu. Założenie konta w systemie e-sąd

31 31 Prawa i obowiązki wynikające z użytkowania podpisu elektronicznego uzyskanego z e - sądu (polityka certyfikacji w zakresie niekwalifikowanych usług certykacyjnych) Centrum Certyfikacji nie ponosi odpowiedzialności za tworzenie kopii zapasowych pary kluczy przez Subskrybentów. Założenie konta w systemie e-sąd

32 32 Aktualizacja danych w systemie Złożenie pozwu Założenie konta w systemie e-sąd

33 33 Aktualizacja danych w systemie Złożenie pozwu Założenie konta w systemie e-sąd

34 34 Złożenie pozwu Założenie konta w systemie e-sąd

35 35 Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym może złożyć: osoba fizyczna będąca powodem lub działająca w imieniu powoda (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, osoba reprezentująca itd.); posiadająca w systemie teleinformatycznym e-sądu aktywne konto użytkownika; dysponująca ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego. Założenie konta w systemie e-sąd

36 36 USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Założenie konta w systemie e-sąd

37 37 PEŁNOMOCNICTWO (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art..89) Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa ….. Zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku dokonania czynności procesowej w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jednak pełnomocnik powinien powołać się na pełnomocnictwo, wskazując jego datę, zakres oraz okoliczności wymienione w art. 87 Założenie konta w systemie e-sąd

38 38 FORMULARZE WNIOSKÓW (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.125) … pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach lub za pomocą systemu teleinformatycznego (drogą elektroniczną) lub na informatycznych nośnikach danych. Założenie konta w systemie e-sąd

39 39 Potwierdzanie wiarygodności pism (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.126) § 5. Pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem elektronicznym Założenie konta w systemie e-sąd

40 40 ZAŁĄCZNIKI I ODPISY ZAŁĄCZNIKÓW (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.128) W elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisu § 1 nie stosuje się Art. 128 § 1 : Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Założenie konta w systemie e-sąd

41 41 OPŁATY (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.130) W elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew wnosi się wraz z opłatą sądową. Wniesienie pozwu BEZ opłaty nie wywołuje skutków jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu Założenie konta w systemie e-sąd

42 42 URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU (UPO) (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.131) W elektronicznym postępowaniu upominawczym doręczeń powodowi dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze (doręczenie elektroniczne), a pozwanemu, w przypadku gdy wniesie pismo drogą elektroniczną Założenie konta w systemie e-sąd

43 43 SKUTECZNOŚĆ UPO (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.131) W przypadku doręczenia elektronicznego pismo uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym Założenie konta w systemie e-sąd

44 44 USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dział VIII – Postępowanie elektroniczne Założenie konta w systemie e-sąd

45 45 Elektroniczne postępowanie upominawcze (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) W postępowaniu określonym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wynikającymi z niniejszego rozdziału. Założenie konta w systemie e-sąd

46 46 Rejestracja czynności (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) 1. Czynności sądu są zachowane tylko w systemie teleinformatycznym; 2. Każda zmiana jest opatrywana podpisem elektronicznym; Założenie konta w systemie e-sąd

47 47 Rejestracja czynności (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) Pisma procesowe powoda nie wniesione drogą elektroniczną, nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu; Założenie konta w systemie e-sąd

48 48 Wnoszenie pism (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) 1. Powód wnosi pisma w oparciu o system teleinformatyczny; 2. Pozwany standardowo otrzymuje pisma w formie papierowej, do momentu wniesienia przez niego pisma drogą elektroniczną; 3. Pozwany musi samodzielnie zainicjować to działanie. Założenie konta w systemie e-sąd

49 49 Data wniesienia pisma (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) § 5. Datą wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną jest data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego. Godziny działania e-sądu 8:00 – 17:00 Założenie konta w systemie e-sąd

50 50 Dowody (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) § 1. W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu. Założenie konta w systemie e-sąd

51 51 Nakaz zapłaty (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się tylko powodowi. Założenie konta w systemie e-sąd

52 52 Nakaz zapłaty (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) W przypadkach wskazanych w art § 1 i 2 sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej, chyba że powód w wyznaczonym terminie usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. Założenie konta w systemie e-sąd

53 53 Złożenie pozwu

54 54 Złożenie pozwu (zgodnie z art. 2.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1832) Kolejne czynności niezbędne do złożenia pozwu (tożsame dla każdego profilu): Uwierzytelnienie użytkownika; Utworzenie pisma w systemie teleinformatycznym Nieodwracalna zainicjowanie procedury uiszczenia opłaty sądowej za pomocą udostępnionego przez system teleinformatyczny mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego opłatę. Złożenie pozwu

55 55 Złożenie pozwu (zgodnie z art. 2.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1832) Kolejne czynności niezbędne do złożenia pozwu (tożsame dla każdego profilu): System niezwłocznie po wniesieniu pisma potwierdza wniesienie pisma (tzw. UPO) i umieszcza je w elektronicznych aktach sprawy. Złożenie pozwu

56 56 Tryb doręczeń elektronicznych (zgodnie z art. 2.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1831) Doręczenie pisma w e-sądzie, wymaga: Zamieszczenia doręczonego pisma w elektronicznych aktach sprawy oraz, Odbioru korespondencji Złożenie pozwu

57 57 Nadawanie klauzuli wykonalności (zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1833) Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym, oraz łączy się z tytułem egzekucyjnym w systemie teleinformatycznym. Złożenie pozwu

58 58 Nadawanie klauzuli wykonalności (zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1833) To połączenie gwarantuje, iż każdorazowe udostępnienie klauzuli wykonalności ujawnia zarówno jej treść, jak i treść tytułu egzekucyjnego, któremu została nadana. Każdorazowe zaś udostępnienie tytułu egzekucyjnego ujawnia zarówno treść tego tytułu, jak i fakt nadania oraz treść klauzuli wykonalności. Złożenie pozwu

59 59 Nadawanie klauzuli wykonalności (zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1833) Elektroniczny tytuł wykonawczy, po archiwizacji akt sprawy, składany jest również w repozytorium (archiwum e - sądu). Złożenie pozwu

60 60 Złożenie pozwu w oparciu o profil masowy. Złożenie pozwu

61 61 Treść pełnomocnictwa: 1. Data; 2. Zakres 3. Okoliczności Przykład: pełnomocnictwo procesowe szczególne z dnia 12 marca 2010r. do prowadzenia sprawy o zapłatę przeciwko Piotrowi Kowalskiemu Złożenie pozwu

62 62 Treść uzasadnienia: 1. Data zawarcia umowy; 2. Forma umowy (ustna/pisemna); 3. Rodzaj umowy (np. sprzedaży); 4. Terminy w których strony miały spełnić swoje świadczenia (data wystawienia faktury/data płatności). Złożenie pozwu

63 63 Uzasadnienie pozwu… Przykład: Dochodzona wierzytelność jest bezsporna, gdyż pozwany nie kwestionował wysokości otrzymanej faktury za świadczoną usługę. W związku z tym, że pozwany nie spełnił świadczenia w wyznaczonym terminie wniesienie pozwu jest konieczne i uzasadnione. Złożenie pozwu

64 64 Inne koszta ??? W treść pozwu można dopisać koszta manipulacyjne, tj. prowizja systemu obsługującego płatności elektroniczne. Złożenie pozwu

65 65 Schemat nakazu zapłaty (przykład).

66 66 Projekt E – podpis E - sąd USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.)

67 67 Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w prawym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego. Złożenie pozwu

68 68 Pozwany bez obowiązku założenia konta, może zapoznać się z jego treścią w systemie teleinformatycznym. Złożenie pozwu

69 69 W pouczeniu towarzyszącym doręczeniu pocztowemu wydruku weryfikacyjnego nakazu pozwany otrzymuje dodatkowo indywidualny kod dostępu do elektronicznych akt sprawy. Podając indywidualny kod dostępu w systemie teleinformatycznym e-sądu pozwany uzyskuje wgląd do elektronicznych akt sprawy bez konieczności posiadania konta użytkownika w systemie e-sądu. Złożenie pozwu

70 70 Uzyskanie elektronicznego dostępu do sprawy przez pełnomocnika procesowego działającego w imieniu pozwanego wymaga podania przez pełnomocnika indywidualnego kodu dostępu pozwanego (będącego potwierdzeniem udzielenia pełnomocnictwa). Złożenie pozwu

71 71 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.)

72 72 Skorzystanie z możliwości zapoznania się z treścią elektronicznego nakazu zapłaty lub aktami elektronicznymi nie jest tożsame z wniesieniem pisma procesowego droga elektroniczną. Pozwany będzie w stanie komunikować się z sądem elektronicznym w formie tradycyjnej dopóki nie wniesie pisma procesowego w formie elektronicznej. Pozwany może wybrać formę komunikacji. Złożenie pozwu

73 73 Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w formie papierowego dokumentu oznaczonego sygnaturą sprawy umieszczoną w prawym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego, przesyłanego na adres Sąd Rejonowy w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 78, LUBLIN nie wymaga zakładania konta użytkownika w systemie teleinformatycznym e-sądu. Pozwany może komunikować się z sądem za pośrednictwem dokumentów papierowych przesyłanych pocztą. Złożenie pozwu

74 74 Sprzeciw (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. Złożenie pozwu

75 75 Sprzeciw (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej Złożenie pozwu

76 76 Sprzeciw (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) Po przekazaniu sprawy przewodniczący wzywa powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz uzupełnienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana - w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. W przypadku nie usunięcia braków formalnych pozwu sąd umarza postępowanie Złożenie pozwu

77 77 Sprzeciw (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) Jeżeli powód uzupełni pozew zgodnie z wymogami, przewodniczący wzywa pozwanego do uzupełnienia sprzeciwu w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana - w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. Złożenie pozwu

78 78 OpłataOpłata

79 79 OPŁATY (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.130) W elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew wnosi się wraz z opłatą sądową. Wniesienie pozwu BEZ opłaty nie wywołuje skutków jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sąduOpłata

80 80 W ramach e – sądu, jedyną możliwością wniesienia opłaty skarbowej od składanych pozwów jest płatność elektroniczna. System przekierowuje na stronę operatora płatności elektronicznych.Opłata

81 81 Należy zwrócić uwagę, iż kwota transakcji (opłaty sądowej) jest powiększona o prowizję operatora.Opłata

82 82 Wniesienie opłaty musi być poprzedzone złożeniem podpisu elektronicznego pod poprawnie wypełnionym formularzem wniosku. Pozwy mogą być dostarczone na portal w postaci zbioru XML. Wówczas przedmiotem opłaty są wszystkie pozwy zawarte w zbiorze. Opłata sądowa od zbioru pozwów obliczana jest jako suma opłat od każdego pozwu zawartego w zbiorze.Opłata

83 83 Pomyślne zakończenie operacji opłacania pozwu (zbioru pozwów) jest potwierdzane następującym komunikatem: Twój pozew został skutecznie złożony do Sądu. Dalszy bieg sprawy z nim związanej możesz śledzić korzystając z funkcji "Moje sprawy".Opłata

84 84 E-card wystawia faktury w formie elektronicznej, opiewające wyłącznie na wartość prowizji za pojedynczą transakcję ( pozew bądź zbiór pozwów). Brak jest możliwości wystawiania faktur zbiorczych, np. z tyt. łącznej prowizji za wnioski złożone w danym miesiącu kalendarzowym. Urzędowe Systemy Teleinformatyczne

85 85 W celu otrzymania faktury w formie elektronicznej, należy: wypełnić formularz, podając dane adresowe i identyfikacyjne odbiorcy faktury. System eCard wygeneruje elektroniczny obraz faktury i udostępnia ją klientowi na stronie www z możliwością wydrukowania.Opłata

86 86 W ramach zwrotu opłaty sądowej, opłata manipulacyjna stanowiąca prowizję operatora płatności elektronicznych nie podlega zwrotowi. Operacja transferu środków wpłacanych przez powoda korzystającego z systemu płatności, nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.Opłata

87 87 EgzekucjaEgzekucja

88 88 Po uprawomocnieniu się nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu powód lub osoba działająca w imieniu powoda w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika sądowego.Egzekucja

89 89 Nadanie klauzuli wykonalności (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.781) 1. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, o którym mowa w § 12, należy dołączyć dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego. 2. Przed rozpoznaniem wniosku istnienie i treść tytułu wykonawczego podlegają zweryfikowaniu przez sędziego lub referendarza sądowego w systemie teleinformatycznym.Egzekucja

90 90 Nadanie klauzuli wykonalności (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.783) 1. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym, klauzulę wykonalności pozostawia się wyłącznie w systemie teleinformatycznym.Egzekucja

91 91 Nadanie klauzuli wykonalności (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.795) 1. W przypadku postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, o którym mowa w art. 783 § 4, termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty doręczenia mu tego postanowienia.Egzekucja

92 92 Wszczęcie egzekucji (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.797) Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze.Egzekucja

93 93 Wszczęcie egzekucji (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.797) 1. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 783 § 4, do wniosku lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy dołączyć dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający organowi egzekucyjnemu weryfikację istnienia i treści tego tytułu, a w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego drogą elektroniczną wskazuje się tytuł wykonawczy. Urzędowe Systemy Teleinformatyczne

94 94 Wszczęcie egzekucji (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.797) 1. Wszczynając egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, komornik jest zobowiązany do zweryfikowania treści przedstawionego mu dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego oraz zaznaczenia w tym systemie faktu prowadzenia egzekucji na podstawie tego tytułu.Egzekucja

95 95 Wszczęcie egzekucji (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.805) 1. W przypadku prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, obowiązek okazania oryginału tytułu wykonawczego, o którym mowa w § 2, polega na okazaniu dłużnikowi zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.Egzekucja

96 96 Egzekucja (zgodnie z art. 6.1 rozporządzenia z dnia 23.XII.2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, Dz. U. 224, Poz. 1805) Jeżeli wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego NIE został złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, komornik podejmuje następujące czynności: w systemie teleinformatycznym podaje sygnaturę sprawy egzekucyjnej i dane dotyczące egzekwowanej wierzytelności; sprawdza zgodność wydruku weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym.Egzekucja

97 97 Egzekucja (zgodnie z art. 6.1 rozporządzenia z dnia 23.XII.2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, Dz. U. 224, Poz. 1805) sprawdzenie zgodności wydruku weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym, polega na sporządzeniu przez komornika adnotacji o zgodności lub braku zgodności.Egzekucja

98 98 Egzekucja (zgodnie z art. 6.1 rozporządzenia z dnia 23.XII.2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, Dz. U. 224, Poz. 1805) Jeżeli został złożony elektroniczny wniosek o wszczęcie egzekucji, komornik dokonuje wydruku wniosku o wszczęcie egzekucji oraz wydruku weryfikacyjnego. Na wydruku weryfikacyjnym komornik dokonuje adnotacji o zgodności weryfikacji.Egzekucja

99 99 Egzekucja (zgodnie z art. 8.1 rozporządzenia z dnia 23.XII.2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, Dz. U. 224, Poz. 1805) Po stwierdzeniu zgodności wydruku weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym komornik odnotowuje w systemie teleinformatycznym fakt prowadzenia egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, a po zakończeniu egzekucji - datę jej zakończenia i wynik.Egzekucja

100 100 Egzekucja (zgodnie z art. 10 rozporządzenia z dnia 23.XII.2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, Dz. U. 224, Poz. 1805) Komornik zgłasza niezwłocznie nieprawidłowość działania systemu teleinformatycznego prezesowi tego sądu rejonowego, przy którym działa.Egzekucja

101 101 Egzekucja (zgodnie z art. 10 rozporządzenia z dnia 23.XII.2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, Dz. U. 224, Poz. 1805) W przypadku omyłkowego odnotowania, iż na podstawie danego elektronicznego tytułu wykonawczego prowadzona jest egzekucja, komornik dokumentuje stwierdzoną omyłkę, sporządzając notatkę urzędową (treść w rozporządzeniu).Egzekucja

102 102 Egzekucja (zgodnie z art. 10 rozporządzenia z dnia 23.XII.2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, Dz. U. 224, Poz. 1805) Komornik zgłasza niezwłocznie fakt omyłkowego odnotowania, iż na podstawie danego elektronicznego tytułu wykonawczego prowadzona jest egzekucja, prezesowi tego sądu rejonowego, przy którym działa.Egzekucja

103 103 Prowadzenie egzekucji (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.816) 1. Jeżeli egzekucja była prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, wynik egzekucji odnotowuje się w systemie teleinformatycznym.Egzekucja

104 104 Prowadzenie egzekucji (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.816) 1. Dane w postaci elektronicznej wytworzone w wyniku czynności komornika wymienionych w art. 797 § 4 i art. 816 § 2 opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.Egzekucja

105 105 Prowadzenie egzekucji (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.816) Urzędowe Systemy Teleinformatyczne

106 106 Prowadzenie egzekucji (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.816) Urzędowe Systemy Teleinformatyczne

107 107 Prowadzenie egzekucji (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.816)

108 108 W przypadku zaistniałych problemów, system E-sądu, udziela pomocy w oparciu o Pomoc techniczną; kontakt Telefon ogólny: Informacja EPU: (0-81) Dodatkowe telefony kontaktowe: (0-81) (0-81) Pomoc techniczna

109 109 Pomoc techniczna

110 110 E – administracja … Informatyzacji ma podlegać: 1. Europejskie postępowanie nakazowe, 2. Procedura nadania klauzuli wykonalności, bankowemu tytułowi egzekucyjnemu + zajęcie konta bankowego, 3. Doręczenia elektroniczne dla pełnomocników zawodowych. 4. Potwierdzenia odbioru korespondencji z poczty tzw. zwrotek E - administracja

111 111 Najczęściej zadawane pytania: W jaki sposób zlikwidować konto użytkownika: W takiej sytuacji należy skierować pisemny wniosek do e-sądu z kserokopią (dwustronną) dowodu osobistego. Wniosek o likwidację konta należy przesłać na adres Sądu Rejonowego w Lublinie, XVI Wydział Cywilny, ul. Krakowskie Przedmieście 78, Lublin. Pomoc techniczna

112 112 Najczęściej zadawane pytania: Najczęstsze problemy w założeniem konta: Użytkownik podał niewłaściwy adres . Serwer skrzynki blokuje wiadomości spam; korespondencja z E – sąd ma taki charakter. Pomoc techniczna

113 113 Najczęściej zadawane pytania: Czy osoba posiadająca certyfikat kwalifikowany może ubiegać się o certyfikat w EPU o certyfikat niekwalifikowany (darmowy): Tak. Może się ubiegać. Pomoc techniczna

114 114 Najczęściej zadawane pytania: Jak długo system e-Card może potwierdzać transakcję ? Zgodnie z Regulaminem Płatności nie powinno to trwać dłużej, niż 20 min od czasu zaksięgowania środków na koncie e-Card. W sytuacji gdy potwierdzenie będzie trwało dłużej niż 4 dni robocze, należy przesłać potwierdzenie dokonania transakcji (wraz z numerem transakcji) na adres: Pomoc techniczna

115 115 Najczęściej zadawane pytania: Jak cofnąć pozew złożony elektronicznie ? Powód może cofnąć pozew do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W tym celu należy złożyć pismo procesowe po wejściu do danej sprawy z zakładki Pismo procesowe. Pismo to powinno zawierać oświadczenie powoda o cofnięciu pozwu ze wskazaniem numeru konta bankowego. Powód może cofnąć pozew w całości – wtedy rezygnuje z ochrony prawnej wszystkich (i w całej wysokości) roszczeń zgłoszonych w pozwie. Pomoc techniczna

116 116 Najczęściej zadawane pytania: Jak cofnąć pozew złożony elektronicznie ? c.d. Cofnięcie pozwu może także dotyczyć tylko jego części, tzw. częściowe cofnięcie pozwu. Powód może także równocześnie z cofnięciem pozwu zrzec się (zrezygnować) dochodzonego w nim roszczenia. W piśmie cofającym pozew należy wskazać numer konta bankowego do zwrotu opłaty sądowej. Opłata zostanie zwrócona, jeśli cofnięcie pozwu nastąpiło przed wydaniem nakazu zapłaty. Pomoc techniczna

117 117 Najczęściej zadawane pytania: Czy po cofnięciu pozwu zwracana jest opłata za pozew ? Zwrot opłaty jest jednak uzależniony od chwili, w której złożono pismo cofające pozew. Powód, który złożył w sądzie pismo cofające pozew przed wydaniem nakazu zapłaty (z czym wiąże się zarządzenie niezwłocznego doręczenia pozwanemu odpisu pozwu z nakazem zapłaty) otrzymuje z urzędu zwrot całej uiszczonej przez siebie opłaty sądowej. Sąd dokonuje zwrotu opłaty wyłącznie drogą elektronicznego przelewu na wskazany przez stronę numer konta bankowego. Pomoc techniczna

118 118 Najczęściej zadawane pytania: Czy istnieje góra granica kwoty objętej żądaniem pozwu ? Akty prawne nie wyznaczają górnej granicy roszczenia, jednak system EPU ma ograniczenie techniczne, które wynosi PLN. Pomoc techniczna

119 119 Dziękuję za uwagę Michał Proszczuk Specjalista ds. windykacji przez Internet


Pobierz ppt "1 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu Obsługa systemu teleinformatycznego www.e-sad.gov.pl Michał Proszczuk Specjalista ds. windykacji przez Internet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google