Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Polska Infrastruktura Gridowa - przestrzeń badawcza dla użytkowników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Polska Infrastruktura Gridowa - przestrzeń badawcza dla użytkowników."— Zapis prezentacji:

1 Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Polska Infrastruktura Gridowa - przestrzeń badawcza dla użytkowników Mariusz Sterzel ACK Cyfronet AGH m.sterzel/^at^\cyfronet.pl MCSB 2010 Kraków, 22 maja 2010

2 Plan prezentacji Co to jest grid? Czym jest projekt PL-Grid idea i struktura PL-Grid dostępne i planowane zasoby dostępne oprogramowanie Jak zostać użytkownikiem System pomocy Helpdesk PL-Grid 2

3 Czym jest grid? Definicja – Vaidy Sunderam infrastruktura umożliwiająca współdzielenie, wybór czy gromadzenie geograficznie rozproszonych zasobów (komputerów, oprogramowania, (baz) danych czy ludzi) czyli uwspólnionymi (wirtualnie) zasobami zależnymi od ich dostępności, pojemności czy kosztów przeznaczonymi do rozwiązywania skomplikowanych problemów zgrupowanymi w ramach wirtualnych organizacji, jednoznacznie determinujących zasoby dostępne dla użytkownika 3

4 EGEE 4 Mariusz Sterzel CGW'08 Kraków, 13 October 2008 4 EGEE Archeology Astronomy Astrophysics Civil Protection Comp. Chemistry Earth Sciences Finance Fusion Geophysics High Energy Physics Life Sciences Multimedia Material Sciences … >250 sites 48 countries >150,000 CPUs >50 PetaBytes >15,000 users >150 VOs >200,000 jobs/day

5 Idea PL-Grid Idea PL-Grid Otwarta ogólnopolska infrastruktura gridowa wspierająca uprawianie nauki w sposób umożliwiający integrację danych doświadczalnych i wyników zaawansowanych symulacji komputerowych Dostarczanie polskiej społeczności naukowej usług informatycznych opartych na gridowych klastrach komputerowych, służących e-Nauce w różnych dziedzinach System skalowalny, pozwalający na dołączenie lokalnych klastrów komputerowych uczelni, instytutów badawczych czy platform technologicznych kompatybilny z gridem europejskim i światowym 5

6 Skład konsorcjum Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH – koordynator Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) Wrocławskie Centrum Sieciowo – Superkomputerowe (WCSS) Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK) Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) 6

7 Europejska Inicjatywa Gridowa EGI 7

8 Oferta PL-Grid Docelowy wzrost udostępnianej mocy obliczeniowej do ok. 215 TFLOPs (5000 procesorów 4-rdzeniowych) oraz pamięci dyskowej o ok. 2500 TB Zestaw zaawansowanych narzędzi do organizacji eksperymentów obliczeniowych, który pomożemy dostosować do indywidualnych potrzeb Pomoc w zrozumieniu zagadnień związanych z uruchamianiem aplikacji naukowych na rozległych zasobach obliczeniowych Wsparcie technologiczne i informatyczne przy projektowaniu własnych aplikacji naukowych i ich wdrażaniu na infrastrukturze PL-Grid 8

9 Obecne zasoby Ponad 8000 rdzeni... Ponad 300 TB pamięci dyskowych... Możliwość integracji zasobów, aplikacji itp. w ramach Wirtualnego Laboratorium PL-Grid Szkolenia dla początkujących i zaawansowanych użytkowników platformy PL-Grid obejmujące również jej efektywne wykorzystywanie Niedługo (2-4 tygodni): dodatkowe 5000 rdzeni kolejne zasoby dyskowe 9

10 Oprogramowaie Każda aplikacja środowiska Unix/Linux może być dostosowana do infrastruktury PL-Grid Oferujemy: Pakiety QM ADF, Gaussian, Turbomole, GAMESS, Molcas, Pakiety MD, MM NAMD, Amber (wkrótce) Pakiety do dokowania AutoDock Zestaw typowych narzędzi kompilatory, biblioteki numeryczne, MPI Czekamy na propozycje Państwa programów 10

11 Jak zostać użytkownikiem PL-Grid Osoba prowadza ̨ ca działalność naukowa ̨, zwia ̨ zana z jednostka ̨ naukowa ̨ w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki. Współpracownicy osoby prowadza ̨ cej działalność naukowa ̨ (doktoranci, studenci, współpracownicy zagraniczni) Jak sie ̨ zarejestrować? Procedura w pełni on-line System rejestracji i zarza ̨ dzania kontem uz ̇ ytkownika PL-Grid https://konto.plgrid.pl/ https://konto.plgrid.pl/ Wymagany aktualny, własny wpis w bazie Ludzie Nauki OPI ba ̨ dź wpis opiekuna naukowego Weryfikacja zgłoszenia przez strone ̨ internetowa ̨ jednostki ba ̨ dź telefonicznie 11 Podziękowania: T. Szepieniec, M. Radecki Podziękowania: T. Szepieniec, M. Radecki

12 Co uzyskam dzięki rejestracji w PL-Grid Konto na maszynie doste ̨ powej User Interface w CYFRONECIE Doste ̨ p do zasobów PL-Grid gLite – doste ̨ p poprzez vo.plgrid.pl UNICORE (wkrótce) system kolejkowy obecnie klaster Zeus w CYFRONECIE kolejne klastry w najbliz ̇ szym czasie Pełny doste ̨ p do systemu pomocy Helpdesk PL-Grid Wnioskowanie o osobisty certyfikat X.509 i uzyskanie on-line (wkrótce) certyfikat honorowany w obre ̨ bie Polski Moz ̇ liwość rejestracji innego certyfikatu Dane o wykorzystaniu zasobów (wkrótce) Jedno konto, jedno hasło wsze ̨ dzie 12 Podziękowania: T. Szepieniec, M. Radecki Podziękowania: T. Szepieniec, M. Radecki

13 System pomocy Helpdesk PL-Grid Jeden punkt kontaktu do ekspertów od wszystkich aspektów działania infrastruktury PL-Grid Procedury zapewniaja ̨ ce przekazywanie spraw (np. w czasie urlopowym) Zgłoszenia nie gina ̨ i nie sa ̨ zapominane: uz ̇ ytkownik moz ̇ e zgłaszać i śledzić proces rozwia ̨ zywania problemu monitorowanie czasu rozwia ̨ zywania sprawy Zgłoszenia tworzone sa ̨ poprzez: interfejs graficzny https://helpdesk.plgrid.pl (dla zarejestrowanych uz ̇ ytkowników)https://helpdesk.plgrid.pl e-mail helpdesk@plgrid.plhelpdesk@plgrid.pl Uz ̇ ytkownik otrzymuje identyfikator zgłoszenia umoz ̇ liwiaja ̨ cy późniejsze śledzenie statusu sprawy Istotne powiadomienia o stanie problemu wysyłane sa ̨ e-mailem Zgłaszaja ̨ cemu 13 Podziękowania: T. Szepieniec, M. Radecki Podziękowania: T. Szepieniec, M. Radecki

14 www.plgrid.pl 14

15 Zapraszamy do rejestracji na: 15 https://konto.plgrid.pl/


Pobierz ppt "Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Polska Infrastruktura Gridowa - przestrzeń badawcza dla użytkowników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google