Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Środowisko obliczeniowe gLitewprowadzenie wprowadzenie Bartek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Środowisko obliczeniowe gLitewprowadzenie wprowadzenie Bartek."— Zapis prezentacji:

1 Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Środowisko obliczeniowe gLitewprowadzenie wprowadzenie Bartek Palak bartek@man.poznan.pl Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

2 2 Grid Rozległa sieć maszyn obliczeniowych i innych zasobów zarządzanych w sposób rozproszony i niezależny – szybki, niezawodny i bezpieczny system połączonych komputerów i innych urządzeń, który umożliwia łatwy dostęp do dużych, rozproszonych mocy obliczeniowych, zasobów danych i usług, bez względu na to, gdzie te zasoby są zlokalizowane Jaki jest cel ? – Zastąpienie jednego dużego i drogiego komputera w pewnej klasie zastosowań Narzędzie i platforma szerokiej międzynarodowej współpracy naukowej Nauka w komputerze – paradygmat e-Science Grid to nowy paradygmat realizacji usług informatycznych wykorzystujący zbiory nowych technologii informatycznych – z takich sieci korzystają już fizycy, chemicy, biologowie, inżynierowie, lekarze, przedsiębiorcy – ci, którzy dla swych obliczeń sporadycznie potrzebują setek komputerów… Europa traktuje grid jako na nowe, bardzo przydatne narzędzie, a Unia Europejska planuje utworzenie europejskiej infrastruktury gridowej. ACK: Grid łączy, Dziennik Polski Akademicki, 7.2.2007

3 3 European Grid Infrastucture (EGI) Największa infrastruktura obliczeniowa: Największa infrastruktura obliczeniowa: 140 instytucji 300 klastrów 50 krajów 10,000 użytkowników 80,000 CPU 300,000 zadań dziennie Główne zadanie: Główne zadanie: Zapewnić instytucjom naukowym i komercyjnym dostęp do produkcyjnej infrastruktury obliczeniowej, niezależnie od ich lokalizacji.

4 4 PL-Grid GEANT2 Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH – koordynator Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) Wrocławskie Centrum Sieciowo – Superkomputerowe (WCSS) Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK) Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Otwarta ogólnopolska infrastruktura gridowa wspierająca uprawianie nauki w sposób umożliwiający integrację danych doświadczalnych i wyników zaawansowanych symulacji komputerowych Dostarczanie polskiej społeczności naukowej usług informatycznych opartych na gridowych klastrach komputerowych, służących e-Nauce w różnych dziedzinach System skalowalny, pozwalający na dołączenie lokalnych klastrów komputerowych uczelni, instytutów badawczych czy platform technologicznych

5 5 Bezpieczeństwo Uwierzytelnianie (ang. authentication) - proces potwierdzania pochodzenia jakiegoś obiektu lub weryfikowania tożsamości danej osoby. Autoryzacja (ang. authorization) - procesem decydowania czy osoba, program lub urządzenie X ma prawa dostępu do danych, funkcjonalności lub serwisów Y. Certyfikat - dokument elektroniczny, który zawiera cyfrowy podpis, łączący klucz publiczny z tożsamościa właściciela. Składa się z klucza publicznego i prywatnego Tzw. proxy to certyfikat podpisany przez użytkownika, albo przez inne proxy, który nie potrzebuje hasła. Zwykle ma krótki czas ważności (jest mniej bezpieczne). Wirtualna Organizacja (ang. Virtual Organization) jest grupą ludzi lub instytucji, współdzielących zasoby obliczeniowe dla wspólnego celu. Usługa VOMS (ang. Virtual Organization Membership Service) - dostarcza informacji o związku użytkownika z wirtualną organizacją. Można zdefiniować takie atrybuty jak grupy, role, możliwości. MyProxy jest oprogramowaniem open source do zarządzania certyfikatami.

6 6 Workload Management System (WMS) Workload Management System (WMS) Workload Manager (WM) Workload Manager (WM) Network Server (NS) Network Server (NS) Resource Broker (RB) Resource Broker (RB) Computing Element (CE) Computing Element (CE) Worker Node (WN) Worker Node (WN) Logging and Bookkeeping (LB) Logging and Bookkeeping (LB) Job Description Language (JDL) Job Description Language (JDL) Zarządzanie zadaniami (1)

7 7 Zarządzanie zadaniami (2)

8 8 Zarządzanie zadaniami (3) Submitted: zlecone przez użytkownika do User Interface, ale jeszcze nie zostało przesłane do Network Serwer Submitted: zlecone przez użytkownika do User Interface, ale jeszcze nie zostało przesłane do Network Serwer Waiting: zaakceptowane przez NS i czeka na przetwarzanie przez WM Waiting: zaakceptowane przez NS i czeka na przetwarzanie przez WM Ready: przetwarzane przez WM, ale jeszcze nie zostało wysłane do CE Ready: przetwarzane przez WM, ale jeszcze nie zostało wysłane do CE Scheduled: zadanie czeka w kolejce na CE Scheduled: zadanie czeka w kolejce na CE Running: zadanie jest uruchomione Running: zadanie jest uruchomione Done: zadanie jest zakończone Done: zadanie jest zakończone Aborted: przetwarzanie zadania zostało przerwane przez WMS Aborted: przetwarzanie zadania zostało przerwane przez WMS Cancelled: zadanie zostało przerwane na żądanie użytkownika Cancelled: zadanie zostało przerwane na żądanie użytkownika Cleared: wynikowy sandbox został przetransferowany do użytkownika lub usunięty Cleared: wynikowy sandbox został przetransferowany do użytkownika lub usunięty

9 9 gsiftp:… srm: guid:……. lfn:……. … … Zarządzanie danymi Storage Element (SE) LCG File Catalogue (LFC) Grid Unique IDentifier (GUID) guid:a7cf9638-23d4-469f-8aa3-c5e5f34c15ed Logical File Name (LFN) file:/home/tutorial/bgtut001/test.txt Storage URL (SURL) srm://se.reef.man.poznan.pl/dpm/…./generated/2008-10-22/file56d60fbf Transport URL (TURL) gsiftp://se.reef.man.poznan.pl/se.reef.man.poznan.pl:/mnt/storage07/bgtut/2008- 10-22/file56d60fbf-ec07-4bf9-8ba2-fc2ff0ce99e4.381980.0

10 10 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Środowisko obliczeniowe gLitewprowadzenie wprowadzenie Bartek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google