Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model jakości McCalla Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model jakości McCalla Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania"— Zapis prezentacji:

1 Model jakości McCalla Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania http://www.eti.pg.gda.pl/katedry/kask/pracownicy/Jaroslaw.Kuchta/Jakosc J.Kuchta@eti.pg.gda.pl

2 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 2Model jakości McCalla Czynniki jakości produktu Operacje produktu Zmiany produktu Przeglądy produktu źródło: Pressman Utrzymywalność (Czy mogę to utrzymać?) Elastyczność (Czy mogę to zmieniać?) Testowalność (Czy mogę to testować?) Przenośność (Czy mogę to uruchomić na innej maszynie?) Łatwość powtórnego użycia (Czy mogę wykorzystać część tego?) Łatwość współdziałania (Czy będę mógł współpracować z innym systemem?) Poprawność (Czy to robi to, co ja chcę?) Wiarygodność (Czy to robi dokładnie to przez cały czas?) Wydajność (Czy to będzie odpowiednio działać na moim sprzęcie?) Integralność (Czy to jest bezpieczne?) Użyteczność (Czy to jest zaprojektowane pod użytkownika?)

3 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 3Model jakości McCalla Czynniki jakości (1/3) Poprawność (correctness) - stopień zgodności programu ze specyfikacją i zaspokojenia celów przedsięwzięcia Poprawność (correctness) - stopień zgodności programu ze specyfikacją i zaspokojenia celów przedsięwzięcia Wiarygodność (reliability) - stopień, w jakim program wykonuje zamierzone funkcje z wymaganą precyzją Wiarygodność (reliability) - stopień, w jakim program wykonuje zamierzone funkcje z wymaganą precyzją Wydajność (efficiency) - ilość przetwarzanych zasobów i kodu, które program potrzebuje do wykonywania swoich funkcji Wydajność (efficiency) - ilość przetwarzanych zasobów i kodu, które program potrzebuje do wykonywania swoich funkcji Integralność (integrity) - stopień odporności programu lub danych na nieuprawnione użycie lub modyfikację Integralność (integrity) - stopień odporności programu lub danych na nieuprawnione użycie lub modyfikację Użyteczność (usability) - wysiłek, który musi być włożony w nauczenie się programu, w jego użycie, przygotowanie danych wejściowych i interpretację danych wyjściowych Użyteczność (usability) - wysiłek, który musi być włożony w nauczenie się programu, w jego użycie, przygotowanie danych wejściowych i interpretację danych wyjściowych

4 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 4Model jakości McCalla Czynniki jakości (2/2) Łatwość pielęgnacji (maintainability) - wysiłek, który musi być włożony w lokalizację błędów i ich naprawę Łatwość pielęgnacji (maintainability) - wysiłek, który musi być włożony w lokalizację błędów i ich naprawę Elastyczność (flexibility) - wysiłek wymagany dla modyfikacji działającego programu Elastyczność (flexibility) - wysiłek wymagany dla modyfikacji działającego programu Testowalność (testability) - wysiłek, który jest potrzebny dla upewnienia się, że program funkcjonuje poprawnie Testowalność (testability) - wysiłek, który jest potrzebny dla upewnienia się, że program funkcjonuje poprawnie

5 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 5Model jakości McCalla Czynniki jakości (3/3) Przenośność (portability) - wysiłek, który może być wymagany dla przeniesienia oprogramowania z jednego systemu sprzętowego lub programowego do drugiego Przenośność (portability) - wysiłek, który może być wymagany dla przeniesienia oprogramowania z jednego systemu sprzętowego lub programowego do drugiego Możliwość powtórnego wykorzystania (reusability) - stopień, w jakim całość lub część oprogramowania może zostać powtórnie wykorzystana w innej aplikacji Możliwość powtórnego wykorzystania (reusability) - stopień, w jakim całość lub część oprogramowania może zostać powtórnie wykorzystana w innej aplikacji Łatwość współdziałania (interoperability) - wysiłek, który musi być włożony dla podłączenia jednego systemu do drugiego Łatwość współdziałania (interoperability) - wysiłek, który musi być włożony dla podłączenia jednego systemu do drugiego

6 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 6Model jakości McCalla Czynniki a metryki F q = c 1 ×m 1 + c 2 ×m 2 +... + c n ×m n CzynnikiMetryki

7 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 7Model jakości McCalla Czynniki a metryki (1/4) Poprawność Poprawność Kompletność Kompletność Spójność Spójność Łatwość śledzenia Łatwość śledzenia Wiarygodność Wiarygodność Dokładność Dokładność Prostota Prostota Spójność Spójność Odporność na błędy Odporność na błędy Wydajność Zwartość Efektywność wykonania Operatywność Integralność Komunikatywność Instrumentacja Ochrona

8 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 8Model jakości McCalla Czynniki a metryki (2/4) Łatwość pielęgnacji Łatwość pielęgnacji Zwartość Zwartość Spójność Spójność Instrumentacja Instrumentacja Modularność Modularność Samo-dokumentacja Samo-dokumentacja Prostota Prostota Elastyczność Zwartość Spójność Rozszerzalność Ogólność Modularność Samo-dokumentacja Prostota

9 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 9Model jakości McCalla Czynniki a metryki (3/4) Przenośność Przenośność Ogólność Ogólność Niezależność sprzętowa Niezależność sprzętowa Niezależność programowa Niezależność programowa Modularność Modularność Samo-dokumentacja Samo-dokumentacja Łatwość powtórnego wykorzystania Ogólność Niezależność sprzętowa Niezależność programowa Modularność Samo-dokumentacja

10 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 10Model jakości McCalla Czynniki a metryki (4/4) Łatwość współdziałania Łatwość współdziałania Standaryzacja komunikacji Standaryzacja komunikacji Standaryzacja danych Standaryzacja danych Ogólność Ogólność Modularność Modularność Użyteczność Operatywność Łatwość nauki Testowalność Komunikatywność Instrumentacja Modularność Samo-dokumentacja Prostota

11 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 11Model jakości McCalla Ochrona (security) zastosowanie mechanizmów ochrony programów i danych zastosowanie mechanizmów ochrony programów i danych Czy zastosowano logowanie użytkowników? Czy zastosowano logowanie użytkowników? Czy wyróżnia się kategorie użytkowników z różnym poziomem dostępu? Czy wyróżnia się kategorie użytkowników z różnym poziomem dostępu? Czy zastosowano szyfrowanie poufnych danych? Czy zastosowano szyfrowanie poufnych danych? Jaki algorytm szyfrowania zastosowano? Jaki algorytm szyfrowania zastosowano? Czy zablokowano boczne furtki dostępu? Czy zablokowano boczne furtki dostępu? Czy wykrywa się próby nieuprawnionego dostępu lub nieautoryzowanej modyfikacji? Czy wykrywa się próby nieuprawnionego dostępu lub nieautoryzowanej modyfikacji? Czy istnieje możliwość odtworzenia danych w przypadku nieuprawnionej modyfikacji? Czy istnieje możliwość odtworzenia danych w przypadku nieuprawnionej modyfikacji?

12 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 12Model jakości McCalla Dokładność (accuracy) dokładność obliczeń i sterowania dokładność obliczeń i sterowania Jaką zastosowano precyzję obliczeń? Jaką zastosowano precyzję obliczeń? Czy odpowiednio określono zakresy danych? Czy odpowiednio określono zakresy danych? Czy sterowanie urządzeniami ma odpowiednią dokładność? Czy sterowanie urządzeniami ma odpowiednią dokładność?

13 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 13Model jakości McCalla Efektywność wykonania (execution efficiency) wydajność programu w czasu wykonania wydajność programu w czasu wykonania Czy czas reakcji programu na działania użytkownika jest zadowalający? Czy czas reakcji programu na działania użytkownika jest zadowalający? Czy czas reakcji systemu na zdarzenia zewnętrzne jest wystarczający? Czy czas reakcji systemu na zdarzenia zewnętrzne jest wystarczający? Czy dla długotrwałych operacji zastosowano osobne wątki? Czy dla długotrwałych operacji zastosowano osobne wątki?

14 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 14Model jakości McCalla Instrumentacja (instrumentation) stopień, w jakim program monitoruje swoje własne działania i identyfikuje pojawiające się błędy stopień, w jakim program monitoruje swoje własne działania i identyfikuje pojawiające się błędy Czy program podaje stan, w jakim się znajduje? Czy program podaje stan, w jakim się znajduje? Czy program podaje nazwę dokumentu, nad którym pracuje? Czy program podaje nazwę dokumentu, nad którym pracuje? Czy program podaje położenie dokumentu, nad którym pracuje? Czy program podaje położenie dokumentu, nad którym pracuje? Czy program podaje postęp długotrwałych operacji? Czy program podaje postęp długotrwałych operacji? Czy, w przypadku błędu, podawany opis błędu jest zrozumiały? Czy, w przypadku błędu, podawany opis błędu jest zrozumiały? Czy istnieje wsparcie umożliwiające ustalenie przyczyny błędu? Czy istnieje wsparcie umożliwiające ustalenie przyczyny błędu? Czy program wspiera usunięcie przyczyny błędu? Czy program wspiera usunięcie przyczyny błędu?

15 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 15Model jakości McCalla Kompletność (completeness) stopień implementacji wymaganych funkcji stopień implementacji wymaganych funkcji Czy wszystkie jawnie wyspecyfikowane funkcje są w pełni zaimplementowane? Czy wszystkie jawnie wyspecyfikowane funkcje są w pełni zaimplementowane? Czy niejawne wymagania są wypełnione? W jakim stopniu? Czy niejawne wymagania są wypełnione? W jakim stopniu? Czy system spełnia standardy wymagane dla swojej kategorii? Czy system spełnia standardy wymagane dla swojej kategorii? Czy istnieje możliwość dodania szczególnych funkcji wymaganych przez niektórych użytkowników? Czy istnieje możliwość dodania szczególnych funkcji wymaganych przez niektórych użytkowników?

16 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 16Model jakości McCalla Komunikatywność (auditability) łatwość sprawdzenia zgodności ze standardami łatwość sprawdzenia zgodności ze standardami Czy system wykazuje zgodność ze standardami? Czy system wykazuje zgodność ze standardami? Czy dokumentacja systemu jest zrozumiała? Czy dokumentacja systemu jest zrozumiała? Czy system oferuje pomoc? Czy system oferuje pomoc? Czy istnieje pomoc kontekstowa? Czy istnieje pomoc kontekstowa? Czy istnieją menu kontekstowe? Czy istnieją menu kontekstowe? Czy stosuje się podpowiedzi do menu i przycisków sterowania? Czy stosuje się podpowiedzi do menu i przycisków sterowania? Czy istnieje możliwość dostosowania menu i przycisków sterowania? Czy istnieje możliwość dostosowania menu i przycisków sterowania? Czy dialogi również są zaopatrzone w pomoc? Czy dialogi również są zaopatrzone w pomoc?

17 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 17Model jakości McCalla Łatwość śledzenia (traceability) łatwość powiązania projektu lub programu z wymaganiami łatwość powiązania projektu lub programu z wymaganiami Czy struktura menu odpowiada strukturze wymagań funkcjonalnych? Czy struktura menu odpowiada strukturze wymagań funkcjonalnych? Czy działanie programu może być dokumentowane w logach? Czy działanie programu może być dokumentowane w logach? Czy istnieje możliwość wygenerowania i sprawdzenia dokumentów pośrednich? Czy istnieje możliwość wygenerowania i sprawdzenia dokumentów pośrednich?

18 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 18Model jakości McCalla Łatwość nauki (training) stopień, w jakim system pomaga nowym użytkownikom we wdrożeniu się do pracy stopień, w jakim system pomaga nowym użytkownikom we wdrożeniu się do pracy Czy system informuje nowego użytkownika o swoich podstawowych możliwościach? Czy system informuje nowego użytkownika o swoich podstawowych możliwościach? Czy interfejs systemu jest zgodny ze stosowanymi standardami? Czy interfejs systemu jest zgodny ze stosowanymi standardami? Czy system zachowuje się w sposób zgodny z intuicją? Czy system zachowuje się w sposób zgodny z intuicją? Czy podpowiedzi systemu są zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika? Czy podpowiedzi systemu są zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika? Czy system dostosowuje się do umiejętności użytkownika? Czy system dostosowuje się do umiejętności użytkownika? Czy system oferuje szablony? Czy system oferuje szablony? Czy system oferuje dokumenty przykładowe? Czy system oferuje dokumenty przykładowe? Czy system jest wyposażony w programy demonstracyjne? Czy system jest wyposażony w programy demonstracyjne? Czy system jest wyposażony w programy edukacyjne (samouczki)? Czy system jest wyposażony w programy edukacyjne (samouczki)?

19 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 19Model jakości McCalla Modularność (modularity) niezależność funkcjonalna komponentów programowych niezależność funkcjonalna komponentów programowych Czy system składa się z modułów? Czy system składa się z modułów? Czy istnieją w systemie niezależnie wykonywane programy? Czy istnieją w systemie niezależnie wykonywane programy? Czy istnieją w systemie biblioteki DLL? Czy istnieją w systemie biblioteki DLL? Czy system wymaga do swojego działania programów z innych systemów? Czy system wymaga do swojego działania programów z innych systemów? Czy system wymaga do swojego działania bibliotek z innych systemów? Czy system wymaga do swojego działania bibliotek z innych systemów?

20 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 20Model jakości McCalla Niezależność programowa (software system independence) stopień, w którym program jest niezależny od niestandardowych rozwiązań programowych, charakterystyki systemu operacyjnego i innych ograniczeń środowiska stopień, w którym program jest niezależny od niestandardowych rozwiązań programowych, charakterystyki systemu operacyjnego i innych ograniczeń środowiska Czy program może zostać uruchomiony pod różnymi systemami operacyjnymi? Czy program może zostać uruchomiony pod różnymi systemami operacyjnymi? Czy istnieją wersje programu dla różnych systemów operacyjnych? Czy istnieją wersje programu dla różnych systemów operacyjnych? Czy dane są przenośne na różne systemy operacyjne? Czy dane są przenośne na różne systemy operacyjne? Czy sposób kodowania znaków uwzględnia różne języki? Czy sposób kodowania znaków uwzględnia różne języki? Czy sposób kodowania liczb i dat uwzględnia różne języki? Czy sposób kodowania liczb i dat uwzględnia różne języki? Czy istnieją różne wersje językowe interfejsu użytkownika? Czy istnieją różne wersje językowe interfejsu użytkownika?

21 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 21Model jakości McCalla Niezależność sprzętowa (hardware independence) stopień, w jakim program jest niezależny od sprzętu, na którym pracuje stopień, w jakim program jest niezależny od sprzętu, na którym pracuje Czy program można uruchomić na starszych komputerach? Czy program można uruchomić na starszych komputerach? Jakie są wymagania na pamięć operacyjną w stosunku do przeciętnej pojemności pamięci współcześnie stosowanego sprzętu? Jakie są wymagania na pamięć operacyjną w stosunku do przeciętnej pojemności pamięci współcześnie stosowanego sprzętu? Jakie są wymagania na pamięć dyskową w stosunku do przeciętnej pojemności pamięci współcześnie stosowanego sprzętu? Jakie są wymagania na pamięć dyskową w stosunku do przeciętnej pojemności pamięci współcześnie stosowanego sprzętu? Czy program jest niezależny od producenta (typu) procesora? Czy program jest niezależny od producenta (typu) procesora? Jaka szybkość pracy procesora jest wymagana w stosunku do przeciętnie stosowanego sprzętu? Jaka szybkość pracy procesora jest wymagana w stosunku do przeciętnie stosowanego sprzętu? Czy system ma inne wymagania co do sprzętu? Jakie? Czy system ma inne wymagania co do sprzętu? Jakie?

22 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 22Model jakości McCalla Odporność na błędy (error tolerance) uszkodzenia, które mogą powstać w przypadku błędu uszkodzenia, które mogą powstać w przypadku błędu Czy stosuje się kopie zapasowe danych? Czy stosuje się kopie zapasowe danych? Czy istnieje możliwość odtworzenia danych w przypadku awarii systemu? Czy istnieje możliwość odtworzenia danych w przypadku awarii systemu? Jak duża część danych jest tracona w przypadku awarii systemu? Czy jest to akceptowalne? Jak duża część danych jest tracona w przypadku awarii systemu? Czy jest to akceptowalne? Czy istnieje wsparcie techniczne dla sytuacji awaryjnych? Czy istnieje wsparcie techniczne dla sytuacji awaryjnych? Czy producent systemu publikuje listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi? Czy producent systemu publikuje listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi? Czy producent systemu zbiera informację o błędach od użytkowników? Czy producent systemu zbiera informację o błędach od użytkowników? Czy producent systemu oferuje bezpłatne nakładki korygujące błędy? Czy producent systemu oferuje bezpłatne nakładki korygujące błędy? Czy aktualizacje systemu do kolejnych wersji są oferowane po preferencyjnych cenach? Czy aktualizacje systemu do kolejnych wersji są oferowane po preferencyjnych cenach?

23 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 23Model jakości McCalla Ogólność (generality) zakres potencjalnych zastosowań programu zakres potencjalnych zastosowań programu Ile klas zastosowań ma program? Ile klas zastosowań ma program? W jakich przypadkach program nie ma zastosowania? W jakich przypadkach program nie ma zastosowania? Czy program lub jego fragment może mieć inne zastosowanie niż tylko podstawowe? Czy program lub jego fragment może mieć inne zastosowanie niż tylko podstawowe?

24 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 24Model jakości McCalla Operatywność (operability) łatwość posługiwania się programem łatwość posługiwania się programem Jaka jest liczba kroków wiodących użytkownika przez menu do najczęściej wykonywanych operacji? Jaka jest liczba kroków wiodących użytkownika przez menu do najczęściej wykonywanych operacji? Jaka jest liczba kroków wiodących użytkownika przez menu do rzadziej wykonywanych operacji? Jaka jest liczba kroków wiodących użytkownika przez menu do rzadziej wykonywanych operacji? Czy stosuje się przyciski narzędziowe do najczęściej wykonywanych operacji? Czy stosuje się przyciski narzędziowe do najczęściej wykonywanych operacji? Czy istnieją skróty klawiszowe do najczęściej wykonywanych operacji? Czy istnieją skróty klawiszowe do najczęściej wykonywanych operacji? Czy istnieje możliwość dostosowania przycisków narzędziowych dla bardziej zaawansowanych użytkowników? Czy istnieje możliwość dostosowania przycisków narzędziowych dla bardziej zaawansowanych użytkowników? Czy istnieje możliwość dostosowania skrótów klawiszowych? Czy istnieje możliwość dostosowania skrótów klawiszowych? Czy stosuje się podpowiedzi przy wprowadzaniu danych? Czy stosuje się podpowiedzi przy wprowadzaniu danych? Czy istnieje możliwość automatyzacji pracy? Czy istnieje możliwość automatyzacji pracy?

25 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 25Model jakości McCalla Prostota (simplicity) stopień, w jakim system może być bez trudu zrozumiały stopień, w jakim system może być bez trudu zrozumiały Czy struktura menu jest prosta (ma nie więcej niż siedem *) elementów na każdym poziomie)? Czy struktura menu jest prosta (ma nie więcej niż siedem *) elementów na każdym poziomie)? Czy elementy menu mają standardowe nazwy? Czy elementy menu mają standardowe nazwy? Czy paski narzędziowe są proste (podzielone na maks. 7 grup po 7 przycisków)? Czy paski narzędziowe są proste (podzielone na maks. 7 grup po 7 przycisków)? Czy ikony na przyciskach są zrozumiałe? Czy ikony na przyciskach są zrozumiałe? *) przyjmuje się, że przeciętny człowiek jest w stanie naraz zapamiętać do 7 elementów

26 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 26Model jakości McCalla Rozszerzalność (expandability) stopień, w jakim można rozszerzyć architekturę, dane lub funkcjonalność systemu stopień, w jakim można rozszerzyć architekturę, dane lub funkcjonalność systemu Czy istnieje możliwość stosowania makrodefinicji (skryptów)? Czy istnieje możliwość stosowania makrodefinicji (skryptów)? Czy można rozszerzyć menu o makrodefinicje? Czy można rozszerzyć menu o makrodefinicje? Czy istnieją dodatki (add-ins) do programu? Czy istnieją dodatki (add-ins) do programu? Czy istnieje możliwość napisania własnego dodatku? Czy istnieje możliwość napisania własnego dodatku? Czy system ma specjalne mechanizmy wspierające pracę z dużymi dokumentami? Czy system ma specjalne mechanizmy wspierające pracę z dużymi dokumentami? Czy istnieje możliwość włączenia do dokumentu obiektów zarządzanych przez inne aplikacje (np. typu COM)? Czy istnieje możliwość włączenia do dokumentu obiektów zarządzanych przez inne aplikacje (np. typu COM)?

27 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 27Model jakości McCalla Samo-dokumentacja (self-documentation) stopień, w którym kod źródłowy dostarcza użytecznej informacji stopień, w którym kod źródłowy dostarcza użytecznej informacji Czy system przedstawia dokumenty w postaci What You See Is What You Get? Czy system przedstawia dokumenty w postaci What You See Is What You Get? Czy program pamięta listę ostatnio otwartych dokumentów? Jak długą? Czy program pamięta listę ostatnio otwartych dokumentów? Jak długą? Czy program przedstawia listę otwartych dokumentów? Czy program przedstawia listę otwartych dokumentów? Czy przy otwieraniu dokumentu system oferuje podgląd jego zawartości? Czy przy otwieraniu dokumentu system oferuje podgląd jego zawartości? Czy program prezentuje podgląd wydruku? Czy program prezentuje podgląd wydruku?

28 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 28Model jakości McCalla Spójność (consistency) użycie jednolitych technik projektowania i dokumentacji w całym procesie wytwarzania oprogramowania użycie jednolitych technik projektowania i dokumentacji w całym procesie wytwarzania oprogramowania Czy w całym systemie używa się tej samej formy przechowywania danych? Czy w całym systemie używa się tej samej formy przechowywania danych? Czy interfejs systemu w różnych jego modułach jest zgodny? W jakim stopniu? Czy interfejs systemu w różnych jego modułach jest zgodny? W jakim stopniu? Czy przejście od jednego modułu systemu do drugiego jest możliwe bez wychodzenia z systemu? Czy przejście od jednego modułu systemu do drugiego jest możliwe bez wychodzenia z systemu? Czy podsystem pomocy jest wspólny dla całego systemu? Czy podsystem pomocy jest wspólny dla całego systemu?

29 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 29Model jakości McCalla Zgodność danych (data commonality) użycie standardowych struktur i typów danych użycie standardowych struktur i typów danych Czy w systemie stosuje się standardowy sposób kodowania znaków (ANSI, Unicode)? Czy w systemie stosuje się standardowy sposób kodowania znaków (ANSI, Unicode)? Czy stosuje się standardowe formaty plików (np. XML)? Czy stosuje się standardowe formaty plików (np. XML)? Czy stosuje się powszechnie dostępne systemy baz danych? Czy stosuje się powszechnie dostępne systemy baz danych?

30 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 30Model jakości McCalla Zgodność komunikacji (communication commonality) stopień stosowania standardowych interfejsów, protokołów, zakresów stopień stosowania standardowych interfejsów, protokołów, zakresów Czy do połączenia z innymi systemami stosuje się standardowe interfejsy? Czy do połączenia z innymi systemami stosuje się standardowe interfejsy? Czy do połączenia z innymi systemami stosuje się standardowe protokoły? Na ile nowe? Czy do połączenia z innymi systemami stosuje się standardowe protokoły? Na ile nowe? Czy do połączeń komunikacyjnych stosuje się standardowe szybkości? Na ile maksymalne? Czy do połączeń komunikacyjnych stosuje się standardowe szybkości? Na ile maksymalne?

31 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 31Model jakości McCalla Zwartość (conciceness) upakowanie programu w liniach kodu upakowanie programu w liniach kodu Czy stosuje się zapis tekstowy, czy binarny danych? Czy stosuje się zapis tekstowy, czy binarny danych? Ile zajmują dane na dysku w stosunku do wewnętrznej postaci danych? Ile zajmują dane na dysku w stosunku do wewnętrznej postaci danych? Czy stosowana jest kompresja danych? Czy stosowana jest kompresja danych? Czy istnieje jedna, wspólna część systemu, wykorzystywana przez różne części systemu? Czy istnieje jedna, wspólna część systemu, wykorzystywana przez różne części systemu?

32 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 32Model jakości McCalla Literatura Pressman R.S., Software engineering. A practitioners approach, McGraw-Hill, International Edition, 1992 Pressman R.S., Software engineering. A practitioners approach, McGraw-Hill, International Edition, 1992


Pobierz ppt "Model jakości McCalla Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google