Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metryki jakości wg ISO 9126 Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metryki jakości wg ISO 9126 Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania."— Zapis prezentacji:

1 Metryki jakości wg ISO 9126 Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania

2 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Model jakości w cyklu życia oprogramowania wg ISO 9126 Potrzeby jakościowe użytkownika Zewnętrzne wymagania jakościowe Wewnętrzne wymagania jakościowe wykorzystywane do specyfikacji Jakość użytkowa Jakość zewnętrzna Jakość wewnętrzna wskazuje na weryfikacja walidacja zastosowanie punkt widzenia użytkownika kierownika projektu projektanta Metryki jakości wg ISO 91262

3 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Rodzaje metryk Ocena dokumentacji Specyfikacja wymagań Projekt Kod źródłowy Raport z przeglądu Metryki wewnętrzne Metryki wewnętrzne Metryki typu A/B Metryki typu A/B Metryki typu 1-A/B Metryki typu 1-A/B Metryki typu T Metryki typu T Metryki typu A/T Metryki typu A/T Inne metryki Inne metryki Ocena dokumentacji Raport z testów Raport z analizy problemu Raport operacyjny Kwestionariusz Metryki zewnętrzne Metryki zewnętrzne Ocena użycia Raport z obserwacji użytk. Monitoring użycia Metryki użycia Metryki użycia Metryki jakości wg ISO 91263

4 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Przykład metryki typu A/B Computational accuracy (Dokładność obliczeniowa) Porównać liczbę funkcji, które są zaimplementowane zgodnie z wymaganiami dokładności w stosunku do wszystkich funkcji, które mają określone wymagania dokładności. Porównać liczbę funkcji, które są zaimplementowane zgodnie z wymaganiami dokładności w stosunku do wszystkich funkcji, które mają określone wymagania dokładności. X=A/B A- liczba funkcji, które są zaimplementowane zgodnie z wymaganiami dokładności B - liczba wszystkich funkcji, co do których zostały określone wymagania dokładności Metryki jakości wg ISO 91264

5 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Przykład metryki typu 1-A/B Functional adequacy (Adekwatność funkcjonalna) Porównać liczbę funkcji odpowiednich do wykonania określonych zadań względem liczby funkcji ocenianych. Porównać liczbę funkcji odpowiednich do wykonania określonych zadań względem liczby funkcji ocenianych.X=1-A/B A- liczba funkcji, w których wykryto problemy przy ocenie B- liczba ocenianych funkcji Metryki jakości wg ISO 91265

6 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Przykład metryki typu T Ease of function learning (Łatwość uczenia się funkcji) Przeprowadzić test z użytkownikiem i obserwować jego działanie Przeprowadzić test z użytkownikiem i obserwować jego działanie X=T T- średni czas, jaki zajmuje użytkownikowi nauczenie się korzystania z funkcji programu Metryki jakości wg ISO 91266

7 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Przykład metryki typu A/T Accuracy to expectation (Dokładność oczekiwana) Przeprowadzić testy wejście-wyjście (blackbox) i porównać otrzymywane wyniki z rozsądnie oczekiwanymi rezultatami Przeprowadzić testy wejście-wyjście (blackbox) i porównać otrzymywane wyniki z rozsądnie oczekiwanymi rezultatami Policzyć przypadki, w których wyniki otrzymane przez użytkownika różniły się od rozsądnie oczekiwanych w stopniu nieakceptowalnym. Policzyć przypadki, w których wyniki otrzymane przez użytkownika różniły się od rozsądnie oczekiwanych w stopniu nieakceptowalnym. X=A/T A- liczba przypadków, w których wyniki różniły się od oczekiwanych w stopniu nieakceptowalnym T - czas badania Metryki jakości wg ISO 91267

8 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Functionality Model jakości wewnętrznej i zewnętrznej Internal / External Quality ReliabilityUsabilityEfficiencyMaintainabilityPortability Suitability Accuracy Interoperability Functionality compliance Security Maturity Fault tolerance Understand- ability Learnability Operability Time behaviour Efficiency compliance AnalysabilityAdaptability Installability Co-existence Portability compliance Replaceability Reliability compliance Recoverability Attractiveness Usability compliance Resource utilisation Stability Changeability Testability Maintainability compliance Metryki jakości wg ISO 91268

9 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Funkcjonalność (functionality) Przydatność (suitability) – możliwość dostarczania przez produkt softwerowy zbioru funkcji potrzebnych dla określonych zadań i celów użytkownika. Przydatność (suitability) – możliwość dostarczania przez produkt softwerowy zbioru funkcji potrzebnych dla określonych zadań i celów użytkownika. Dokładność (accuracy) – możliwość dostarczania przez produkt softwerowy poprawnych lub uzgodnionych rezultatów lub efektów z potrzebną precyzją. Dokładność (accuracy) – możliwość dostarczania przez produkt softwerowy poprawnych lub uzgodnionych rezultatów lub efektów z potrzebną precyzją. Zdolność do współdziałania (interoperability) – zdolność produktu softwerowego do współdziałania z innymi określonymi systemami. Zdolność do współdziałania (interoperability) – zdolność produktu softwerowego do współdziałania z innymi określonymi systemami. Ochrona (security) – zdolność produktu softwerowego do ochrony informacji i danych tak, aby nieautoryzowane osoby lub systemy nie mogły ich czytać ani modyfikować, a autoryzowane osoby lub systemy nie były pozbawione dostępu do nich. Ochrona (security) – zdolność produktu softwerowego do ochrony informacji i danych tak, aby nieautoryzowane osoby lub systemy nie mogły ich czytać ani modyfikować, a autoryzowane osoby lub systemy nie były pozbawione dostępu do nich. Zgodność ze standardami funkcjonalności (functionality compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do funkcjonalności. Zgodność ze standardami funkcjonalności (functionality compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do funkcjonalności. Metryki jakości wg ISO 91269

10 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Wiarygodność (reliability) Dojrzałość (maturity) – zdolność produktu softwerowego do unikania upadku w wyniku błędów w oprogramowaniu. Dojrzałość (maturity) – zdolność produktu softwerowego do unikania upadku w wyniku błędów w oprogramowaniu. Odporność na błędy (fault tolerance) – zdolność produktu softwerowego do zachowania określonego poziomu wydajności w przypadku błędów w oprogramowaniu lub w przypadku naruszenia określonego interfejsu. Odporność na błędy (fault tolerance) – zdolność produktu softwerowego do zachowania określonego poziomu wydajności w przypadku błędów w oprogramowaniu lub w przypadku naruszenia określonego interfejsu. Zdolność odtworzeniowa (recoverability) – zdolność produktu softwerowego do ponownego osiągnięcia określonego poziomu wydajności i odzyskania danych bezpośrednio utraconych w wyniku upadku. Zdolność odtworzeniowa (recoverability) – zdolność produktu softwerowego do ponownego osiągnięcia określonego poziomu wydajności i odzyskania danych bezpośrednio utraconych w wyniku upadku. Zgodność ze standardami wiarygodności (reliability compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do wiarygodności. Zgodność ze standardami wiarygodności (reliability compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do wiarygodności. Metryki jakości wg ISO

11 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Użyteczność (usability) Zrozumiałość (understandability) – łatwość, z jaką użytkownik może zrozumieć, czy oprogramowanie jest przydatne i w jaki sposób może być zastosowane dla określonego celu i jakie są warunki zastosowania. Zrozumiałość (understandability) – łatwość, z jaką użytkownik może zrozumieć, czy oprogramowanie jest przydatne i w jaki sposób może być zastosowane dla określonego celu i jakie są warunki zastosowania. Łatwość nauki (learnability) – łatwość, z jaką użytkownik może się nauczyć posługiwać się oprogramowaniem. Łatwość nauki (learnability) – łatwość, z jaką użytkownik może się nauczyć posługiwać się oprogramowaniem. Operatywność (operability) – łatwość, z jaką użytkownik może posługiwać się oprogramowaniem i sterować nim. Operatywność (operability) – łatwość, z jaką użytkownik może posługiwać się oprogramowaniem i sterować nim. Atrakcyjność (attractiveness) – stopień, w jakim produkt softwerowy jest atrakcyjny dla użytkownika. Atrakcyjność (attractiveness) – stopień, w jakim produkt softwerowy jest atrakcyjny dla użytkownika. Zgodność ze standardami użyteczności (usability compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do użyteczności. Zgodność ze standardami użyteczności (usability compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do użyteczności. Metryki jakości wg ISO

12 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Efektywność (efficiency) Zachowanie w czasie (time behaviour) – zdolność produktu softwerowego do zapewnienia odpowiednich czasów odpowiedzi i przetwarzania przy wykonywaniu swoich funkcji w określonych warunkach. Zachowanie w czasie (time behaviour) – zdolność produktu softwerowego do zapewnienia odpowiednich czasów odpowiedzi i przetwarzania przy wykonywaniu swoich funkcji w określonych warunkach. Wykorzystywalność zasobów (resource utilisation) – zdolność produktu softwerowego do wykorzystania zasobów w odpowiedniej ilości i w odpowiednim rodzaju przy wykonywaniu swoich funkcji w określonych warunkach. Wykorzystywalność zasobów (resource utilisation) – zdolność produktu softwerowego do wykorzystania zasobów w odpowiedniej ilości i w odpowiednim rodzaju przy wykonywaniu swoich funkcji w określonych warunkach. Zgodność ze standardami efektywności (effectiveness compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do efektywności. Zgodność ze standardami efektywności (effectiveness compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do efektywności. Metryki jakości wg ISO

13 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Utrzymywalność (mainanability) Podatność na analizę (analysability) – łatwość, z jaką niedoskonałości produktu softwerowego mogą być zdiagnozowane a przyczyny błędów w oprogramowaniu lub jego modyfikowanych częściach mogą być zidentyfikowane. Podatność na analizę (analysability) – łatwość, z jaką niedoskonałości produktu softwerowego mogą być zdiagnozowane a przyczyny błędów w oprogramowaniu lub jego modyfikowanych częściach mogą być zidentyfikowane. Łatwość wprowadzania zmian (changeability) – łatwość, z jaką określone modyfikacje mogą zostać wprowadzone. Łatwość wprowadzania zmian (changeability) – łatwość, z jaką określone modyfikacje mogą zostać wprowadzone. Stabilność (stability) – zdolność produktu softwerowego do unikania niespodziewanych efektów modyfikacji oprogramowania. Stabilność (stability) – zdolność produktu softwerowego do unikania niespodziewanych efektów modyfikacji oprogramowania. Testowalność (testability) – łatwość, z jaką zmodyfikowane oprogramowanie może być walidowane. Testowalność (testability) – łatwość, z jaką zmodyfikowane oprogramowanie może być walidowane. Zgodność ze standardami utrzymywalności (maintainability compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do utrzymywalności. Zgodność ze standardami utrzymywalności (maintainability compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do utrzymywalności. Metryki jakości wg ISO

14 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Przenośność (portability) Adaptowalność (adaptability) – łatwość, z jaką produkt softwerowy może zostać zaadaptowany do nowego określonego środowiska bez podejmowania akcji lub środków innych niż przewidziane do tego celu. Adaptowalność (adaptability) – łatwość, z jaką produkt softwerowy może zostać zaadaptowany do nowego określonego środowiska bez podejmowania akcji lub środków innych niż przewidziane do tego celu. Łatwość instalacji (installability) – łatwość, z jaką produkt softwerowy może zostać zainstalowany w określonym środowisku. Łatwość instalacji (installability) – łatwość, z jaką produkt softwerowy może zostać zainstalowany w określonym środowisku. Zdolność do współistnienia (co-existence) – zdolność produktu softwerowego do współistnienia z innym niezależnym oprogramowaniem we wspólnym środowisku ze współdzielonymi zasobami. Zdolność do współistnienia (co-existence) – zdolność produktu softwerowego do współistnienia z innym niezależnym oprogramowaniem we wspólnym środowisku ze współdzielonymi zasobami. Zastępowalność (replaceability) – zdolność produktu softwerowego do zastosowania go w miejsce innego określonego produktu softwerowego dla tego samego celu w tym samym środowisku. Zastępowalność (replaceability) – zdolność produktu softwerowego do zastosowania go w miejsce innego określonego produktu softwerowego dla tego samego celu w tym samym środowisku. Zgodność ze standardami przenośności (portability compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do przenośności. Zgodność ze standardami przenośności (portability compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do przenośności. Metryki jakości wg ISO

15 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Model jakości użytkowej Quality in Use EffectivenessProductivitySafetySatisfaction Task effectiveness Task completion Task time Task efficiency Economic productivity User health and safety Economic damage Satisfaction scale Error frequency Productive proportion Relative user efficiency Safety of people affected by use of the system Discretionally usage Satisfaction questionnaire Software damage Metryki jakości wg ISO

16 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Efektywność (effectiveness) Efektywność wykonywania zadań (task effectiveness) – jaka część celów zadań jest osiągana przez użytkownika? Efektywność wykonywania zadań (task effectiveness) – jaka część celów zadań jest osiągana przez użytkownika? Kompletność zadań (task completion) – jaka część zadań jest kończona? Kompletność zadań (task completion) – jaka część zadań jest kończona? Częstość występowania błędów (error frequency) – jaka jest częstość występowania błędów? Częstość występowania błędów (error frequency) – jaka jest częstość występowania błędów? Metryki jakości wg ISO

17 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Produktywności (productivity) Czas wykonania zadania (task time) – jak długo zajmuje wykonanie zadania? Czas wykonania zadania (task time) – jak długo zajmuje wykonanie zadania? Wydajność wykonywania zadań (task efficiency) – jak efektywny jest użytkownik? Wydajność wykonywania zadań (task efficiency) – jak efektywny jest użytkownik? Produktywność ekonomiczna (economic productivity) – jak efektywny ekonomicznie jest użytkownik? Produktywność ekonomiczna (economic productivity) – jak efektywny ekonomicznie jest użytkownik? Produktywność czasowa (productive proportion) – jaką część czasu użytkownik poświęca na wykonywanie efektywnych operacji? Produktywność czasowa (productive proportion) – jaką część czasu użytkownik poświęca na wykonywanie efektywnych operacji? Względna wydajność użytkownika (relative user efficiency) – na ile wydajny jest użytkownik w odniesieniu do eksperta? Względna wydajność użytkownika (relative user efficiency) – na ile wydajny jest użytkownik w odniesieniu do eksperta? Metryki jakości wg ISO

18 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Bezpieczeństwo (safety) Zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników (user health and safety) – czy są jakieś problemy zdrowotne u użytkowników produktu? Zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników (user health and safety) – czy są jakieś problemy zdrowotne u użytkowników produktu? Bezpieczeństwo ludzi poddanych działaniu systemu () – czy istnieje jakieś zagrożenie dla ludzi poddanych działaniu systemu? Bezpieczeństwo ludzi poddanych działaniu systemu (safety of people affected by use of the system) – czy istnieje jakieś zagrożenie dla ludzi poddanych działaniu systemu? Straty ekonomiczne (economic damage) – jakie jest prawdopodobieństwo strat ekonomicznych? Straty ekonomiczne (economic damage) – jakie jest prawdopodobieństwo strat ekonomicznych? Uszkodzenie oprogramowania (software damage) – jakie jest prawdopodobieństwo uszkodzenia oprogramowania? Uszkodzenie oprogramowania (software damage) – jakie jest prawdopodobieństwo uszkodzenia oprogramowania? Metryki jakości wg ISO

19 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Satysfakcja (satisfaction) Skala satysfakcji (satisfaction scale) – jaka jest skala satysfakcji użytkownika? Skala satysfakcji (satisfaction scale) – jaka jest skala satysfakcji użytkownika? Kwestionariusz satysfakcji (satisfaction questionaire) – jaka jest satysfakcja użytkownika z określonych cech oprogramowania? Kwestionariusz satysfakcji (satisfaction questionaire) – jaka jest satysfakcja użytkownika z określonych cech oprogramowania? Wybieralność oprogramowania (discrectionally usage) – jak często użytkownik wybiera dany produkt? Wybieralność oprogramowania (discrectionally usage) – jak często użytkownik wybiera dany produkt? Metryki jakości wg ISO

20 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Wady i zalety ISO 9126 Zalety Podział jakości na trzy poziomy: Podział jakości na trzy poziomy: jakość użycia jakość użycia jakość zewnętrzną jakość zewnętrzną jakość wewnętrzną jakość wewnętrzną Reprezentacja różnych punktów widzenia: Reprezentacja różnych punktów widzenia: użytkownika użytkownika kierownika projektu kierownika projektu projektanta projektanta Definicja konkretnych metryk (sposobów pomiaru) Definicja konkretnych metryk (sposobów pomiaru) Wady Bardzo duża liczba metryk trudnych do zebrania Część metryk o nieustalonej skali Metryki jakości wg ISO

21 Dokumentacja i Jakość oprogramowania Bibliografia ISO/IEC : Software engineering -- Product quality -- Part 1: Quality model ISO/IEC : Software engineering -- Product quality -- Part 1: Quality model ISO/IEC TR : Software engineering -- Product quality -- Part 2: External metrics ISO/IEC TR : Software engineering -- Product quality -- Part 2: External metrics ISO/IEC TR : Software engineering -- Product quality -- Part 3: Internal metrics ISO/IEC TR : Software engineering -- Product quality -- Part 3: Internal metrics ISO/IEC TR : Software engineering -- Product quality -- Part 4: Quality in use metrics ISO/IEC TR : Software engineering -- Product quality -- Part 4: Quality in use metrics Metryki jakości wg ISO


Pobierz ppt "Metryki jakości wg ISO 9126 Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google