Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witamy ! Tematem tej prezentacji jest przedstawienie pierwszej pomocy przedmedycznej, w przypadku: 1.Porażenia prądem. 2.Wychłodzenia i odmrożenia. 3.Omdlenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witamy ! Tematem tej prezentacji jest przedstawienie pierwszej pomocy przedmedycznej, w przypadku: 1.Porażenia prądem. 2.Wychłodzenia i odmrożenia. 3.Omdlenia."— Zapis prezentacji:

1

2 Witamy ! Tematem tej prezentacji jest przedstawienie pierwszej pomocy przedmedycznej, w przypadku: 1.Porażenia prądem. 2.Wychłodzenia i odmrożenia. 3.Omdlenia i zasłabnięcia. 4.Uraziu kończyn dolnych i górnych. 5.Krwotoku 6.Zatrzymania krążenia- RKO 7.Zatrucia Pokarmowego 8.Oparzeń ciała

3 Porażenie prądem dzieli się na : o Wywołane prądem o napięciu 1000 wolt o Wywołane prądem o napięciu powyżej 1000 wolt

4 Do 1000 wolt : Oceń sytuację. Zapewnij bezpieczeństwo sobie i poszkodowanemu. Odłącz główny przełącznik zasilania. Wezwij pogotowie ratunkowe (nr.999) Jeśli poszkodowany nie oddycha przystąp do reanimacji. Powyżej 1000 wolt : Również oceń sytuację Zachowaj odstęp co najmniej 18 metrów od linii energetycznej. Upewnij się ze prąd płynący w trakcji został odłączony. Zadzwoń na pogotowie ratunkowe (nr.999). Jeżeli poszkodowany nie oddycha przystąp do reanimacji.

5 Wychłodzenie- jest to znaczny spadek temperatury ciała spowodowany zaburzeniem pracy systemu regulacji temperatury ciała lub zbyt szybkim chłodzeniem organizmu w stosunku do jego zdolności wytwarzania ciepła. Odmrożenie- to miejscowa zmiana powstająca w tkankach na skutek wpływu na nie zimna. Predysponowane części ciała to: stopy, dłonie, twarz, nos, uszy. Czynniki sprzyjające to: nadużycie alkoholu, narkotyków, palnie papierosów, choroby przewlekłe naczyń obwodowych.

6 Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia: zmienić mokrą odzież na suchą; chronić przed zimnem, wilgocią i wiatrem (zawinąć w folię, koc wełniany, śpiwór); o ile pozwala stan poszkodowanego należy przede wszystkim stosować ogrzewanie wewnętrzne, poprzez podanie ciepłych i słodzonych napojów; Pierwsza pomoc w przypadku odmrożenia: Poszkodowanego należy niezwłocznie przenieść do ciepłego pomieszczenia, Odmrożone obszary należy stopniowo ogrzewać. Można zanurzyć odmrożone kończyny w wodzie o temperaturze nie wyższej niż 40-42°C, wyższa temperatura może spowodować oparzenie. Poszkodowanemu podawać ciepłe napoje z dużą zawartością cukru.

7 Omdlenie – to krótkotrwała utrata przytomności wywołana przejściowym niedotlenieniem mózgu. Zasłabnięcie – to zaburzenie czynności życiowych, spowodowane czynnikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi, bez utraty świadomości.

8 Pierwsza pomoc w przypadku omdlenia Otwieramy okna i drzwi w celu dopływu świeżego powietrza. Rozpinamy część garderoby w celu lepszego dopływu powietrza. Ważne jest, aby takiego chorego natychmiast ułożyć w pozycji horyzontalnej (na wznak), a jego nogi unieść nad poziom klatki piersiowej. Pierwsza pomoc przy zasłabnięciu. Jeżeli przyczyną zasłabnięcia był stan chorobowy to należy pomóc poszkodowanemu zażyć leki i wezwać lekarza. Natomiast jeśli przyczyną były czynniki zewnętrzne to należy zminimalizować ich działanie lub je usunąć. Zapewniamy dopływ świeżego powietrza. Obserwowanie i sprawdzanie podstawowych czynności życiowych poszkodowanego.

9 Do najczęstszych urazów kończyn zaliczamy złamania, skręcenia, zwichnięcia oraz stłuczenia. Złamanie to przerwanie ciągłości kości pod wpływem urazu bezpośredniego lub pośredniego. Skręcenie- to uraz polegający na uszkodzeniu tkanek miękkich stawu, utrzymujących go w prawidłowej pozycji. Zwichnięcie - uszkodzenie, w którym dochodzi do chwilowej bądź trwałej utraty kontaktu powierzchni stawowych, przemieszczenie kości w torebce stawowej lub całkowite wyciągnięcie z niej kości.

10 ból obrzęk i zmiana zabarwienia skóry (zasinienie) zniekształcenie kończyny (wygięcie w nienaturalny sposób, skrócenie) przy złamaniu otwartym – widoczne kości i tkanki je otaczające utrata funkcji złamanej kończyny czasami słyszalne tarcie o siebie odłamów kostnych.

11 Ocenić ogólny stan poszkodowanego. Wzywamy pomoc specjalistyczną. Uspokajamy poszkodowanego. Dokładnie badamy poszkodowanego. Rozbieramy poszkodowanego lub rozcinamy odzież w miejscu urazu. Przechodzimy do unieruchomienia kończyn i opatrywania ran.

12 ból obrzęk oraz zmiana zabarwienia skóry (zasinienie) zniekształcenie stawu na skutek narastającego obrzęku utrata ruchomości stawu.

13 Ułożyć kończynę w wygodnej pozycji, w której poszkodowany nie odczuwa bólu; Wykonać okład z lodu; Zastosować maść przeciwbólową i przeciw obrzękową; Usztywnić staw bandażem elastycznym lub opaską Ograniczyć w największym stopniu poruszanie uszkodzonym stawem przez kilka tygodni. W razie potrzeby wezwać pomoc specjalistyczną

14 ból zniekształcenie stawu przymusowe ułożenie zasinienie kończyny, ochłodzenie brak czucia, porażenie kończyny

15 Unieruchomić staw w pożądanym przez poszkodowanego miejscu tj. takim które sprawia mu najmniejszy ból. Można podać środki przeciwbólowe. Zastosować zimne kompresy w celu złagodzenia bólu. Po zapewnieniu doraźnej pomocy należy jak najszybciej przetransportować chorego do szpitala (najlepiej w pozycji leżącej).

16 K rwotok : może być następstwem urazu lub pęknięcia zmienionego chorobowo naczynia, którego ściana nie wytrzymała ciśnienia krwi. Dzielimy je na : wewnętrzny i zewnętrzny, w obu przypadkach należy wezwać lekarza oraz obserwować poszkodowanego.

17 - ból przy lekkim ucisku, - bladość śluzówek i skóry, - szybsze tętno, - osłabienie lub utrata przytomności, - pojawienie się krwi w moczu lub wymiocinach, - zaburzenia świadomości.

18 - wezwać Pogotowie Ratunkowe, - ułożyć pacjenta w pozycji leżącej z lekko uniesionymi nogami. - obserwować poszkodowanego, jeśli nastąpi wstrzymanie akcji serca rozpocząć reanimację. -jeżeli pacjent jest nieprzytomny, ale oddycha i ma wyczuwalne tętno, należy go ułożyć w pozycji bezpiecznej.

19 -pojawienie się krwi po przerwaniu ciągłości skóry, - blade śluzówki, - osłabienie, a nawet utrata przytomności, - przyspieszone i słabo napięte tętno.

20 - należy wezwać pogotowie Ratunkowe, - założyć opatrunek, - ucisnąć ranę przy pomocy bandaża uciskowego, - unieść kończynę powyżej poziomu serca, - po opanowaniu krwotoku nałożyć dodatkowy opatrunek uciskający zranienie.

21 W przypadku zatrzymania krążenia należy przeprowadzić resustytację krążeniowo oddechową(RKO)- zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie własnej czynności układu krążenia[1]. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji zwiększa przeżycie 3-krotnie.

22 rozpoczęcie działań ratujących od 5 wdechów, a następnie 30 ucisków miejsce ucisku: jeden palec poniżej linii sutkowej głębokość ucisku: 1.5 - 2.5 cm częstotliwość ucisku mostka - 100 na minutę proporcje wdech - ucisk - 15:2

23 rozpoczęcie działań ratujących życie od 5 wdechów, a następnie 30 ucisków miejsce ucisku: jeden palec powyżej dolnej linii mostka głębokość ucisku: 2.5 - 3.5 cm częstotliwość ucisku: 100 na minutę proporcje wdech - ucisk - 30:2

24 rozpoczęcie działań ratujących od 30 uciśnięć miejsce ucisku: dwa palce powyżej dolnej linii mostka głębokość ucisku: 4 - 5 cm częstotliwość ucisku: 100 na minutę proporcje wdech - ucisk - 30:2

25 Zatrucie - zespół objawów chorobowych wywołanych działaniem trucizny na organizm- jak należy pomóc?

26 U przytomnego: - ochrona przed upadkiem, urazem, wychłodzeniem - podanie ciepłych płynów do wypicia U nieprzytomnego: - kontrola podstawowych parametrów życiowych, w razie potrzeby resuscytacja - pozycja bezpieczna - ochrona przed utratą ciepła - wezwanie karetki pogotowia

27 - w zależności od stanu świadomości wyniesienie lub wyprowadzenie chorego na świeże powietrze. - gdy wydostanie poszkodowanego jest niemożliwe, należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza. - jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, po wyniesieniu wykonanie resuscytacji, potem ułożenie w pozycji bezpiecznej. - wezwanie karetki pogotowia.

28 - jeżeli poszkodowany nie odczuwa potrzeby, nie prowokować wymiotów. - w przypadku wystąpienia biegunki podać węgiel aktywowany. - zastosować głodówkę, w ciągu 24 godzin - jak najszybciej zapewnić poszkodowanemu fachową pomoc medyczną.

29 - prowokowanie wymiotów: podanie do wypicia ok. litra wody i podrażnienie palcem tylnej ściany gardła. Czynność można powtórzyć. - zabezpieczenie resztek grzybów (lub potraw z nich przyrządzonych), ewentualnie wymiocin. - wezwanie karetki pogotowia.

30 U przytomnych: - podanie węgla leczniczego w roztworze wodnym - prowokowanie wymiotów aż do uzyskania wodno jasnej treści żołądkowej - podanie soli glauberskiej - wezwać karetkę U nieprzytomnych: - zabezpieczenie podstawowych czynności życiowych - ułożenie zatrutego w pozycji bocznej ustalonej - ochrona przed oziębieniem - nie prowokować wymiotów - wezwać karetkę

31 Oparzenie – to uraz tkanek spowodowany działaniem wysokiej temperatury. W zależności od temperatury i czasu jej działania uszkodzenia tkanek wahają się od przemijających zmian zapalnych (zaczerwienienie, obrzęk) aż do nieodwracalnych zmian – martwicy. Oparzenia dzielimy na : Oparzenia cieplne. Oparzenia chemiczne. Oparzenia elektryczne.

32 Oparzenie cieplne : spowodowane działaniem gorącej wody, parą wodną, ogniem, rozpalonym metalem, gorącym gazem lub tłuszczem. Pierwsza pomoc: jak najszybciej schłodzić oparzone miejsce, po zakończeniu schładzania rany oparzeniowe osłonić opatrunkiem jałowym lub hydrożelowym, schładzającym, w miarę możliwości unieruchomić i unieść oparzoną część ciała, w przypadku stwierdzenia objawów wstrząsu ułożyć poszkodowanego w pozycji na wznak z uniesionymi kończynami dolnymi, oparzonego należy chronić przed urazami wtórnymi, w cięższych przypadkach natychmiast powiadomić pogotowie ratunkowe.

33 Oparzenie chemiczne: są następstwem działania na tkanki stężonych kwasów i zasad (ługów) lub soli niektórych metali ciężkich. Pierwsza pomoc: Zdejmujemy ubrania przesiąknięte chemikaliami Długotrwale zmywamy silnym strumieniem wody poparzone miejsce Wzywamy pomoc specjalistyczną

34 Oparzenie elektryczne : są wynikiem bezpośredniego działania prądu nisko lub wysokonapięciowego. Mogą być także spowodowane wyładowaniem atmosferycznym - mamy wtedy do czynienia z porażeniem piorunem. Pierwsza pomoc: Przenosimy poszkodowanego w bezpieczne miejsce, Sprawdzamy czynności życiowe, Układamy go w pozycji bocznej ustalonej, Opatrzyć miejsca poparzone, i ciepło okryć poszkodowanego. Wzywamy pomoc specjalistyczną

35 W naszej szkole została przeprowadzona ankieta dotycząca pierwszej pomocy. Za chwilę przedstawimy pytania które zostały w niej zawarte i odpowiedzi jakie udzielili nasi uczniowie…

36

37

38 OPISAĆ I WYJAŚNIĆ ZASADĘ DZIALANIA DEFIBLYRATORA AED PODNOSIĆ SYSTEMATYCZNIE UMIEJĘTNOSCI Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

39 Natalia Gaś Anna Gaś Damian Paliga Julia Zając Patryk Swoboda Karolina Osyra Pod opieką mgr Dariusza Sułka

40 Na zakończenie zapraszamy do zobaczenia krótkiej scenki z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

41 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!!!


Pobierz ppt "Witamy ! Tematem tej prezentacji jest przedstawienie pierwszej pomocy przedmedycznej, w przypadku: 1.Porażenia prądem. 2.Wychłodzenia i odmrożenia. 3.Omdlenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google