Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jaki jest Twój dominujący zmysł?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jaki jest Twój dominujący zmysł?"— Zapis prezentacji:

1 Jaki jest Twój dominujący zmysł?
Z. Korzeniewski, DODN Test

2 Cel i wprowadzenie do zajęć
W procesie kształcenia ważne jest, aby styl nauczania pedagogów korespondował ze stylem uczenia się uczniów. Nauka wówczas staje się efektywniejsza, wykorzystane są bowiem rezerwy umysłowe podopiecznych. Zajęcia pomogą uczestnikom zrozumieć zależność pomiędzy pracą mózgu człowieka a sposobami odbioru podawanych informacji oraz umożliwią zreformowanie stosowanych dotąd metod nauczania. Z. Korzeniewski, DODN

3 Cel i wprowadzenie do zajęć
Podczas zdobywania nowych wiadomości i umiejętności dominującą rolę odgrywa słuch, wzrok oraz ruch. Nie każdy z tych kanałów/systemów sensorycznych funkcjonuje na jednakowym poziomie u wszystkich ludzi. Większość osób preferuje jeden z nich. Ten wybór nie zależy od świadomie podjętej decyzji, ale od dominacji jednego ze zmysłów. Niektóre tendencje są dziedziczone, inne zaś rezultatem długotrwałego oddziaływania kreślonych bodźców. Z. Korzeniewski, DODN

4 Cel i wprowadzenie do zajęć
Wszyscy różnimy się sposobami myślenia, odbierania i przetwarzania zdobytych informacji. Dzielimy się na wzrokowców, słuchowców, czuciowców lub kinestetyków. W wielu opracowaniach czuciowcy i kinestetycy połączeni są w jedną grupę, ponieważ pod pojęciem „ruch” kryje się wszystko, co związane jest ze zmysłami czuciowymi, czyli dotykiem, smakiem, węchem. Z. Korzeniewski, DODN

5 Trochę teorii - zmysły Zmysły, wrażliwość zwierząt i ludzi na bodźce, zdolność do odbioru i analizy zmian zachodzących w środowisku zewnętrznym i wewnątrz organizmu. Rozróżnia się ogólnie 5 zmysłów: wzrok słuch węch smak dotyk Obecnie dodaje się jeszcze zmysł równowagi, a także wszelkie czynności związane z czuciem (np. temperatury, bólu). Z. Korzeniewski, DODN

6 Trochę teorii - zmysły Do odbioru bodźców przystosowane są specjalne narządy zmysłowe, które przekazują impulsy do mózgu i rdzenia kręgowego. Najważniejszym składnikiem tych narządów są receptory, zwykle wyspecjalizowane komórki zmysłowe (receptorowe). W wielu narządach zmysłów te są komórkami rzęskowymi (np. w narządach słuchu i równowagi u kręgowców lub w linii bocznej ryb). Przekazują one stany pobudzenia wypustkom komórek nerwowych (neuronów zmysłowych). Z. Korzeniewski, DODN

7 Ćwiczenie: Kiedy poznajesz kogoś nowego:
A. zwracasz uwagę, jak jest ubrany; B. słuchasz jego głosu; C. myślisz, jakie wzbudza w tobie uczucia; D. patrzysz, jak się zachowuje? Z. Korzeniewski, DODN

8 W czasie wolnym: A. czytasz; B. słuchasz muzyki lub radia;
C. piszesz, malujesz, rysujesz; D. uprawiasz sport? Z. Korzeniewski, DODN

9 Najchętniej uczysz się:
A. czytając z książki lub tablicy, nie lubisz odpowiadać i dyskutować; B. słuchając innych, lubisz uczyć się w grupie; C. robiąc notatki w trakcie pracy; lubisz, ucząc się dotykać przedmiotów i pomocy naukowych; D. w trakcie zabawy, symulacji lub odgrywania rzeczywistych sytuacji? Z. Korzeniewski, DODN

10 Które z poniższych stwierdzeń opisuje cię najlepiej?
A. w pomieszczeniach zwracam uwagę przede wszystkim na kolory, kształty i ogólne wrażenie; B. lubię przestrzenie wypełnione dźwiękiem muzyki, głosami; zwykle w moim otoczeniu coś gra, radio, TV lub CD; C. zawsze zwracam uwagę na samopoczucie i odczucia innych, nie potrafię przejść obojętnie obok zapłakanej osoby; D. lubię ruch, sport i działanie, źle się czuję, gdy muszę siedzieć nieruchomo? Z. Korzeniewski, DODN

11 Klucz do testu Przewaga odpowiedzi: sugeruje, że jesteś wzrokowcem,
- słuchowcem, - dotykowcem, - kinestetykiem. Z. Korzeniewski, DODN

12 Jak się uczyć? Korzystaj z trzech zmysłów.
Słuch Tekst czytaj na głos. Słuchaj uważnie prowadzącego zajęcia. Przepytuj się wzajemnie z kolegami/ koleżankami. Jeśli nie rozumiesz, natychmiast pytaj. Wzrok Oglądaj wszystko uważnie. W miarę możliwości posługuj się ilustracjami. Jeśli nie rozumiesz, natychmiast zajrzyj do książki, internetu. Używaj słowników, encyklopedii. Z. Korzeniewski, DODN

13 Jak się uczyć? Korzystaj z trzech zmysłów.
Dotyk, ruch, działanie. Pisz jak najwięcej. Sam ilustruj zadany materiał. Wycinaj, mierz, majsterkuj. Konstruuj modele przedstawiające zagadnienie itd… Ćwicz, graj, prowadź symulacje. Z. Korzeniewski, DODN

14 Co sprzyja uczeniu się? WZROKOWIEC SŁUCHOWIEC KINESTETTYK Czynności
sprzyjające uczeniu się Patrzenie Obserwowanie Dostrzeganie Wyobrażanie sobie obrazu Słuchanie Mówienie Powtarzanie Wyobrażanie sobie dźwięków Czucie Dotykanie Manipulowanie Zmienianie Robienie Cechy preferowanego materiału Widoczny Przejrzysty Wyrazisty Kolorowy Słyszalny Wyraźny Harmonijny W ruchu Różnorodny Dostępny manipulacji Z. Korzeniewski, DODN

15 Co sprzyja uczeniu się? Preferencje wizualne. Praktyczne rady:
Zagospodarowanie w pomieszczeniu (klasy,…) miejsc na poziomie oczu w celu umieszczenia tam plakatów. Stosowanie filmów, slajdów, tabel, kolorowych pisaków, kredy. Sporządzanie map pamięci, częste zmienianie form pracy, stosowanie różnych pomocy naukowych. Umieszczanie kluczowych słów dookoła klasy,… Z. Korzeniewski, DODN

16 Co sprzyja uczeniu się? Preferencje audytywne. Praktyczne rady:
Prowadzenie dyskusji w parach i grupach, grupowe przeprowadzanie powtórek. Organizowanie minidebat. Czytanie z odpowiednią intonacją, rapowanie, rymowanie, deklamacje. Traktowanie muzyki jako źródła relaksu, pobudzenia, wizualizacji oraz pomocy w powtórce materiału. Prowadzenie zajęć z magnetofonem, próbkami dźwiękowymi. Z. Korzeniewski, DODN

17 Co sprzyja uczeniu się? Preferencje kinestetyczne. Praktyczne rady:
Stosowanie mimiki, języka ciała. Demonstrowanie pojęć za pomocą gestów i ruchów. Przeprowadzanie ćwiczeń: rozluźniających, polegających na projektowaniu i konstruowaniu. Organizowanie wycieczek i zajęć w terenie. Wprowadzanie fizycznego ruchu,… Z. Korzeniewski, DODN

18 Wykorzystano „Jak uczą się moi uczniowie?”. Poradnik Nauczyciela, sierpień 2002 „W jaki sposób szybko się uczyć”. Linksman R. Wydawnictwo Diogenes, 2001 Materiały kursowe CODN i jeleniogórskiej filii DODN. Z. Korzeniewski, DODN


Pobierz ppt "Jaki jest Twój dominujący zmysł?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google