Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K ażdy z nas ma swoje strategie nauki, każdy uczy się na swój sposób. Niektórzy uczą się szybciej, kiedy coś słyszą, inni z kolei muszą to samo zobaczyć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K ażdy z nas ma swoje strategie nauki, każdy uczy się na swój sposób. Niektórzy uczą się szybciej, kiedy coś słyszą, inni z kolei muszą to samo zobaczyć"— Zapis prezentacji:

1

2 K ażdy z nas ma swoje strategie nauki, każdy uczy się na swój sposób. Niektórzy uczą się szybciej, kiedy coś słyszą, inni z kolei muszą to samo zobaczyć lub dotknąć. Dlatego ważne jest to, aby odkryć, który ze zmysłów jest u nas najbardziej wyostrzony i w jaki sposób ułatwić i zwiększyć efektywność nauki.

3 wzrokowiec słuchowiec kinestetyk (czuciowiec)

4 M a potrzebę przebywania w ładnym środowisku. J est schludny, zwraca uwagę na wygląd zewnętrzny swój i innych ludzi.

5 J est wrażliwy na elementy wizualne otoczenia- kolory i kształty.

6 N ajlepiej zapamiętuje to, co zobaczy w postaci materiałów graficznych, tekstów, zdjęć, filmów, programów.

7 D obrze zapamiętuje twarze.

8 M ówi szybko, utrzymując z rozmówcą kontakt wzrokowy.

9 Nie przeszkadza mu w nauce muzyka, czy odgłosy rozmów, ale wizualna dezorganizacja, nieład i niepasujące do siebie szczegóły wyglądu otoczenia bądź osoby skutecznie wytrącają go z równowagi i nie pozwolą się skoncentrować, dopóki niedoskonałość nie zostanie poprawiona.

10

11

12 Mówi dużo i rytmicznie. Pamięta to, co usłyszy lub sam opowie.

13 P otrzebuje nieustannych bodźców słuchowych.

14 J eśli przez dłuższy czas przebywa w ciszy- sam wytwarza dźwięki( nuci, śpiewa, gwiżdże, mówi do siebie).

15 Ł atwo uczy się języków obcych.

16 P rzedłużony kontakt wzrokowy jest dla niego rozpraszający.

17 N ajchętniej uczy się w grupie lub z druga osobą zadając pytania i odpowiadając na nie.

18 M uzyka lub hałas rozpraszają go podczas nauki.

19 L ubi słuchać siebie i innych, chętnie prowadzi dialogi i rozmowy.

20

21 nagrywanie na dyktafon Słuchowiec, aby nauczy ć si ę danego materiału powinien nagra ć wymagane informacje, a nast ę pnie odsłuchiwa ć je parokrotnie. w ka ż dej wolnej chwili korzystanie z audiobooków ogl ą danie filmów (najlepiej z oryginalnym lektorem, np. niemieckoj ę zycznym i napisami) słuchanie piosenek obcoj ę zycznych ś piewanie nowych słówek słuchanie wszelkiego rodzaju nagra ń np. ze słownictwem udzielanie si ę w dyskusjach grupowych

22 J est wyczulony na ruch i działanie w otoczeniu. Z apamiętuje nowe treści poprzez zaangażowanie w aktywność ruchową. D ekoncentruje go ruch innych osób.

23 P otrzebuje dużo przestrzeni, gdyż lubi dużo i często się poruszać.

24 Lubi dotykać przedmiotów, manipulować nimi.

25 L ubi zmieniać miejsca, podróżować.

26 N a muzykę żywo reaguje ruchem.

27 M a dobrze rozwinięte zdolności manualne.

28 M ówi niewiele i lakonicznie, za to często gestykuluje.

29

30 aktywno ść na lekcjach ruch podczas nauki np. czytanie w momencie biegu na bie ż ni, klaskanie, pstrykanie palcami uczenie si ę poprzez odgrywanie scen w wyobra ź ni, pisanie notatek ż ywe gestykulacje, gesty pomog ą zapami ę ta ć i przypomnie ć informacje na lekcjach wykonywanie niewielkiego ruchu np. ruszanie długopisem wyobra ż anie sobie ruchu, zachowania bohatera podczas czytania ksi ąż ki

31 G dy już zidentyfikujemy swoje preferencje w zakresie uczenia się, możemy dobrać odpowiednie metody i materiały, które pomogą nam w osiągnięciu celu. Wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe. Ale możemy sobie pomóc przekształcając dostępne pomoce naukowe na bardziej przystępne dla nas samych.

32 Test określający styl uczenia się: http://ciekawanauka.com.pl/index.php/rozpoz nawanie-wlasnego-stylu-uczeni-sie/ Bibliografia: http://www.stypendium.info.pl/node/104 http://lingolab.pl/blog/najlepsze-metody- nauki-jezyka-obcego-dla-wzrokowca http://artelis.pl/artykuły/5113/style-uczenia- sie-znajdz-sposob-by-uczyc-sie-szybciej-i- efektywniej Edyta Pawlik Skuteczne techniki zapamiętywania słówek i nauki języka niemieckiego.


Pobierz ppt "K ażdy z nas ma swoje strategie nauki, każdy uczy się na swój sposób. Niektórzy uczą się szybciej, kiedy coś słyszą, inni z kolei muszą to samo zobaczyć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google