Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizm człowieka i jego funkcjonowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizm człowieka i jego funkcjonowanie."— Zapis prezentacji:

1 Organizm człowieka i jego funkcjonowanie

2 Układy człowieka Układ oddechowy Układ krwionośny
Układ kostno-szkieletowy Układ nerwowy

3 Układ Oddechowy Oddychanie jest jednym z najważniejszych przejawów życia. Aby było sprawne, w złożonych organizmach wykształcił się wielo narządowy system dostawy tlenu i odbioru dwutlenku węgla. Ten system - to układ oddechowy. Składa się on z dróg oddechowych górnych - jamy nosowej i gardła oraz dolnych - krtani, tchawicy, dwóch dużych oskrzeli oraz wewnątrz płucnego drzewa oskrzelowego. Na końcu drzewa oskrzelowego znajduje się 300 milionów pęcherzyków płucnych, tworzących ponad 100-metrową powierzchnię, gdzie zachodzi wymiana dostarczonego z powietrzem tlenu z powstałym w tkankach dwutlenkiem węgla przyniesionym do płuc z krwią.

4 Poszczególne odcinki służą do: Jama nosowa: oczyszczanie, ogrzewanie i nawilżanie powietrza. Gardło: skrzyżowanie drogi oddechowej z drogą pokarmową. Krtań - chrzęstny instrument. Tchawica: pierścieniowata rurka.

5 Oskrzela Oskrzela - naturalne przedłużenie tchawicy. Zbudowane podobnie jak tchawica z podkowiastych chrząstek, połączonych ze sobą więzadłami, wysłane nabłonkiem z ruchomymi rzęskami. Oskrzela główne rozgałęziają się na oskrzela o mniejszej średnicy, które dają początek jeszcze węższym oskrzelikom Najdrobniejsze z oskrzelików zakończone są pęcherzykami płucnymi. Podstawowe zadania tchwicy: transport powietrza do płuc ogrzewanie i nawilżanie tego powietrza oczyszczanie powietrza z ciał obcych

6

7 Płuca Płuca - narząd parzysty o gąbczastej strukturze, leżącym wewnątrz klatki piersiowej. Mają kształt zbliżony do spłaszczonych stożków. Płuco lewe jest nieco mniejsze od prawego. Płuca są pokryte cienką, błyszczącą błoną, tzw. opłucną, której wilgotna powierzchnia ułatwia ruch płuc w czasie oddechu, nuie pozwalając na tarcie ścian. Zbudowane są z milionów pęcherzyków płucnych. Karzdy pęcherzyk jest opleciony gęstą siecią naczyń krwionośnych włosowatych. W wpęcherzykach płucnych odbywa się wymiana gazowa pomiędzy wypełniającym je powietrzem a krwią. Przenikanie gazów przez ściany pęcherzyków płucnych jest morzliwe, gdyrz składają się one (podobnie jak naczynia włosowate) z pojedynczej warstwy komórek.

8

9 Pęcherzyki płucne

10 UKŁAD KRWIONOŚNY

11 UKŁAD KRĄŻĘNIA Układ krwionośny składa się z: Serca tętnic
Naczyń włosowatych Żył Naczyń i węzłów chłonnych Krew krąży wyłącznie w sercu i naczyniach włosowatych, nie wylewa się do jam ciała. Oprócz układu krążenia w ciele człowieka występuje także układ limfatyczny(chłonny), spełniający rolę pomocniczego układu krążenia.

12 Żyły Tętnice

13 Naczynia krwionośne Tętnice. Największą, główną tętnicą organizmu jest aorta. Zaopatruje ona cały organizm w krew bogatą w tlen. Aorta wychodzi ku górze z lewej komory serca, zagina się i zstępuje w dół. Na poszczególnych poziomach dzieli się ona na tętnice.  Żyły. Naczynia żylne początkowo drobne i bardzo liczne łączą się w coraz to większe żyły, które ostatecznie tworzą dwie żyły główne - górną i dolną. Uchodzą one do prawego przedsionka serca. Żyła główna dolna to największa żyła ustroju.  Naczynia włosowate. Naczynia włosowate, inaczej włośniczki, to najdrobniejsze (niewidzialne gołym okiem) naczynia krwionośne ustroju. Włośniczki swymi rozgałęzieniami tworzą sieć. W sieci włośniczek występują naczynia włosowate tętnicze i żylne. Wyróżnia się typy sieci naczyń włosowatych: zwykła sieć kapilarna w tkankach, sieć dziwna, układ wrotny.

14 Serce Serce (cor) to motor układu krążenia - jest narządem mięśniowym wielkości zaciśniętej pięści. Mieści się we wnętrzu klatki piersiowej (2/3 po lewej stronie) między dwoma płucami i ma kształt nieregularnego stożka, ułożonego w pozycji skośnej, pochylonej. Jego podstawa jest zwrócona w górę i na prawo a koniuszkiem skierowana w dół na lewo. Serce otacza błoniasty worek zwany osierdziem.

15 Serce: 1. Prawy przedsionek 2. Lewy przedsionek 3. Żyła główna górna 4
Serce: 1. Prawy przedsionek 2. Lewy przedsionek 3. Żyła główna górna 4. Łuk aorty 5. Lewa tętnica płucna 6. Żyła płucna dolna 7. Zastawka mitralna 8. Zastawka aortalna 9. Komora lewa 10. Komora prawa 11. Żyła główna dolna 12. Zastawka trójdzielna 13. Zastawka pnia płucnego  Serce (cor) to motor układu krążenia - jest narządem mięśniowym wielkości zaciśniętej pięści. Mieści się we wnętrzu klatki piersiowej (2/3 po lewej stronie) między dwoma płucami i ma kształt nieregularnego stożka, ułożonego w pozycji skośnej, pochylonej. Jego podstawa jest zwrócona w górę i na prawo a koniuszkiem skierowana w dół na lewo. Serce otacza błoniasty worek zwany osierdziem.

16 UKŁAD KOSTNO-STAWOWY

17 Układ kostno-stawowy Układ szkieletowy, kostny człowieka to wszystkie kości ciała człowieka. Szkielet dorosłego człowieka składa się z około 206 kości.

18

19 Kości można podzielić na:
kości płaskie, np. kości czaszki, łopatka; kości krótkie, np. kości nadgarstka, kości stępu; kości długie, np. kość udowa, ramienna; kości różnokształtne, np. kręgi.

20 Funkcje szkieletu wzrostową (przyrost koście decyduje o wzroście organizmu); ochronną dla narządów; krwiotwórczą (szpik kostny wypełniający wnętrze kości tworzy ciałka krwi); magazynującą (w kościach gromadzi się wiele soli mineralnych, szczególnie soli wapnia).

21 Budowa chemiczna kości
Skład chemiczny kości: C sole mineralne C: (np. węglany i fosforany wapnia, fosforany magnezu) nada­ją kości twardość i wytrzymałość związki organiczne % (osseomukoid) w istocie międzykomórkowej nadają kości sprężystość i elastyczność Woda-15-40%

22 Szkielet dzieli na szkielet osiowy, w którego skład wchodzi czaszka, kręgosłup i mostek szkielet kończyn

23 KRĘGOSŁUP ODCINEK SZYJNY- kręgi tego odcinka mają delikatną budowę, cechuje je duża ruchomość, trzony tych kręgów są mniejsze, gdyż kręgosłup szyjny dźwiga tylko głowę. Liczba kręgów: 7 ODCINEK PIERSIOWY- kręgi bardziej masywne i mniej ruchome, na wyrostkach poprzecznych mają tzw. dołki żebrowe służące do połączenia z żebrami. Liczba kręgów: 12 ODCINEK LĘDŹWIOWY- kręgi najbardziej masywne, gdyż na nich spoczywa ciężar całego tułowia i głowy, mają silnie rozwinięte wyrostki kolczyste. Liczba kręgów: 5 ODCINEK KRZYŻOWY (kość krzyżowa)- powstaje ze zrośnięcia się pięciu kręgów krzyżowych; znajdują się w nim cztery pary otworów, przez które wychodzą nerwy krzyżowe. Liczba kręgów: 5 ODCINEK GUZICZNY- kręgi tego odcinka łączą się w kość guziczną, która tworzy zakończenie osi kręgosłupa; kość ta ma u człowieka charakter szczątkowy. Liczba kręgów: od 4 do 5

24 Choroby układu kostnego
Osteoporoza Osteomalacja i osteoporomalacja Zmiany kostne w nadczynności przytarczyc

25 Układ nerwowy

26 UKŁAD NERWOWY Tkanka nerwowa budująca układ nerwowy człowieka składa się z olbrzymiej ilości komórek nerwowych. Ich liczbę szacuje się na ok. 100 mld. Komórka nerwowa, czyli neuron, jest podstawową jednostką anatomiczną i funkcjonalną układu nerwowego.

27

28 Układ nerwowy dzieli się na:
Układ ośrodkowy, składający się z mózgowia i rzdzenia kręgowego. Układ obwodowy, składa się z nerwów czaszkowych i rdzeniowych Układ autonomiczny złożony z dwóch części: układu współczulnego i przywspółczulnego

29 Najważniejsze czynności tego układu:
rozszerzanie lub zwężanie źrenicy pobudzanie ślinianek do wydzielania śliny lub ich hamowanie przyśpieszanie lub hamowanie czynności serca rozkurczanie lub zwężanie oskrzeli zwężanie naczyń krwionośnych powodujące wzrost ciśnienia tętniczego krwi/ rozszerzanie naczyń krwionośnych powodujące spadek ciśnienia tętniczego krwi pobudzenie gruczołów nadnerczowych do wydzielania nasilenie skurczów przewodu pokarmowego rozszerzanie/ kurczenie pęcherza moczowego

30 Choroby układu nerwowego
Bóle dolnego odcinka kręgosłupa Choroba Creutzfeldta - Jakoba Choroba Parkinsona Migrena Neuropatie


Pobierz ppt "Organizm człowieka i jego funkcjonowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google