Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD W RAMACH SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO KADRY KIEROWNICZEJ SG WP TEMAT: DZIAŁANIA NIEREGULARNE W STRATEGII OBRONNEJ RP. CEL: ZASYGNALIZOWANIE STRATEGICZNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD W RAMACH SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO KADRY KIEROWNICZEJ SG WP TEMAT: DZIAŁANIA NIEREGULARNE W STRATEGII OBRONNEJ RP. CEL: ZASYGNALIZOWANIE STRATEGICZNYCH."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD W RAMACH SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO KADRY KIEROWNICZEJ SG WP TEMAT: DZIAŁANIA NIEREGULARNE W STRATEGII OBRONNEJ RP. CEL: ZASYGNALIZOWANIE STRATEGICZNYCH WYZWAŃ I WIZJI WYZYSKANIA DZIAŁAŃ NIEREGULARNYCH JAKO PODSTAWOWEGO NARODOWEGO ŚRODKA WIARYGODNEGO ODSTRASZANIA I SKUTECZNEJ OBRONY NARODOWEJ. PŁK (R) DR HAB. JÓZEF MARCZAK WARSZAWA, R. PROF. KATEDRY STRATEGII WSO AON WYKŁAD W RAMACH SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO KADRY KIEROWNICZEJ SG WP TEMAT: DZIAŁANIA NIEREGULARNE W STRATEGII OBRONNEJ RP. CEL: ZASYGNALIZOWANIE STRATEGICZNYCH WYZWAŃ I WIZJI WYZYSKANIA DZIAŁAŃ NIEREGULARNYCH JAKO PODSTAWOWEGO NARODOWEGO ŚRODKA WIARYGODNEGO ODSTRASZANIA I SKUTECZNEJ OBRONY NARODOWEJ.

2 TEZY: 1. ŚWIAT DZIAŁANIA NIEREGULARNE (DN) – JEDNA Z DWÓCH, OBOK DZIAŁAŃ REGULARNYCH FORMA WALKI ZBROJNEJ – JEST WSPÓŁCZEŚNIE (XIX, XX W.) NAJWAŻNIEJSZYM, FUNDAMENTALNYM, NIEZASTĘPOWALNYM I SKUTECZNYM ŚRODKIEM STRATEGII OBRONY NARODOWEJ BĄDŹ WYZWOLENIA NARODOWEGO, A TAKŻE ISTOTNYM, A CZĘSTO PODSTAWOWYM I NIEZASTĘPOWALNYM ORAZ SKUTECZNYM ŚRODKIEM STRATEGII OFENSYWNEJ POZA WŁASNYM TERYTORIUM (DZIAŁANIA SPECJALNE, UDERZENIA TERRORYSTYCZNE).

3 2. POLSKA DLA POLAKÓW DN (WOJNA PODJAZDOWA, SZARPANA, URYWCZA, PARTYZANTKA) BYŁY PODSTAWOWĄ FORMĄ OBRONY OBRONY NIEPODLEGŁOŚCI: PRZED AGRESJĄ NIEMIECKĄ X-XIII W., W OBRONIE PRZED KRZYŻAKAMI, W ZWYCIĘSTWIE NAD SZWEDZKIM POTOPEM NIEZDOLNOŚĆ PRZYGOTOWANIA DN W MASOWEJ SKALI BYŁA GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ NIEPOWODZEŃ POWSTAŃ NARODOWYCH XVIII I XIX W. PIORUNUJĄCA KLĘSKA WRZEŚNIOWA 1939 (OKREŚLENIA GEN. W. SIKORSKIEGO) MILIONOWEJ ARMII – JEDNA Z GŁOWNYCH PRZYCZYN –KOMPLETNE NIEPRZYGOTOWANIE DO DN W MASOWEJ SKALI. W XXI W. PRZYGOTOWANIE RP DO PROWADZENIA DN W MASOWEJ SKALI JEST WŁAŚCIWYM I KONIECZNYM, PODSTAWOWYM I NIEZASTĘPOWALNYM NARODOWYM ŚRODKIEM ZAPEWNIENIA WIARYGODNEGO ODSTRASZANIA I SKUTECZNEJ OBRONY. JEST SZANSĄ ZAPEWNIENIA POLSCE ODSTRASZAJĄCEGO WIZERUNKU NIEPOKONALNEJ POTĘGI OBRONNEJ.

4 FORMY WALKI ZBROJNEJ FORMY WALKI ZBROJNEJ GEN. E. LUDENDORFF ( ): RÓŻNORODNE SĄ SIŁY ZBROJNE, RÓŻNORODNE ICH FORMY I SPOSOBY ICH UŻYCIA W WOJNIE (WOJNA TOTALNA, S. 1001). FORMA WALKI ZBROJNEJ FORMA WALKI ZBROJNEJ, JEDNA Z PODSTAWOWYCH KATEGORII (POJĘĆ) WALKI ZBROJNEJ – OKREŚLAJACA PRZESTRZENNO-CZASOWY UKŁAD ORGANIZACJI I PROWADZENIA WALKI ZBROJNEJ PRZEZ JEDNĄ ZE STRON WOJNY (KONFLIKTU ZBROJNEGO). FORMY WALKI ZBROJNEJ: - DZIAŁANIA REGULARNE, - DZIAŁANIA NIEREGULARNE. DZIAŁANIA REGULARNE DZIAŁANIA REGULARNE – FORMA WALKI ZBROJNEJ OKREŚLAJACA CZOŁOWE (FRONTALNE, OTWARTE, RÓWNOLEGŁE, SYMETRYCZNE, BITWA WALNA, BITWA GENERALNA, …) STARCIE WALCZĄCYCH W OKREŚLONYM MIEJSCU (LINII, FRONCIE) I OKREŚLONYM CZASIE, DĄŻĄCYCH DO ROZSTRZYGAJĄCEGO ZWYCIĘSTWA (POKONANIA) PRZECIWNIKA. DZIAŁANIA NIEREGULARNE DZIAŁANIA NIEREGULARNE – FORMA WALKI ZBROJNEJ POLEGAJĄCA NA: 1. UNIKANIU REGULARNEJ WALKI (CZOŁOWEGO, FRONTALNEGO STARCIA) GROŻĄCEGO ZNISZCZENIEM LUB PONIESIENIEM STRAT NIEOPŁACALNYCH (NIEADEKWATNYCH) DO EWENTUALNYCH KORZYŚCI; 2. ATAKOWANIU (MOSSOR: TYSIĄCE WALK) PRZECIWNIKA Z ZASKOCZENIA, Z WYKORZYSTANIEM WARUNKÓW TERENOWYCH I WSPARCIA LUDNOŚCI SŁABYCH LUB BEZBRONNYCH SIŁ PRZECIWNIKA, JEGO OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ NA CALYM BRONIONYM (ATAKOWANYM) OBSZARZE W DOWOLNYM CZASIE AŻ DO OSTATECZNEGO ZWYCIĘSTWA (ZASTRASZENIA).

5 - taktyczna - operacyjna - strategiczna - czynniki ludzkie: przywództwo i morale - wybór i realizacja celu - swoboda działania - utrzymanie inicjatywy - skupienie wysiłku - ekonomia sił - mobilność - manewr - zaskoczenie - rozpoznanie - prostota - utrzymanie zdolności bojowej wojsk - elastyczność - współdziałanie - wsparcie logistyczne - bezpieczeństwo i ochrona DZIAŁANIA BOJOWE WALKA ZBROJNA ROZMIESZCZANIEPOGOTOWIEPRZEMIESZCZANIE ŚRODKI: -broń -sprzęt wojskowy -żołnierz -teren -infrastruktura bojowa -zaopatrzenie -wsparcie państwa (HNS) - wsparcie cywilne ŚRODKI: -broń -sprzęt wojskowy -żołnierz -teren -infrastruktura bojowa -zaopatrzenie -wsparcie państwa (HNS) - wsparcie cywilne ELEMENTY: - ruch - ogień - zapory - fortyfikacje - morale - dowodzenie - informacja - współpraca cywilno-wojsk. - zabezpieczenie logistyczne - współpraca z mediami ELEMENTY: - ruch - ogień - zapory - fortyfikacje - morale - dowodzenie - informacja - współpraca cywilno-wojsk. - zabezpieczenie logistyczne - współpraca z mediami CZYNNIKI: - czasu - przestrzeni - klimatu, pogody - pora doby - wyszkolenia - wiedzy, sztuki - organizacji - wielkości/liczeb. - zaskoczenia - inicjatywy CZYNNIKI: - czasu - przestrzeni - klimatu, pogody - pora doby - wyszkolenia - wiedzy, sztuki - organizacji - wielkości/liczeb. - zaskoczenia - inicjatywy SKALA (POZIOM) ZASADY (NATO) SPOSOBY: UDERZ.: - ogniem - wojskami - r/elektr OCHRONA PRZED UDERZENIEM MANEWR: - wojskami - środkami RODZAJE: OBRONA NATARCIE WYCOFANIE PORÓWNANIE: Regulamin Bundeswehry: gł.elementy walki – ogień i manewr. uzupełn. zaporami... SUN TZU: 5 zasadniczych czynników: moralny, pogoda, teren, dowodzenie, teoria (takt.woj..) TYPOLOGIA WALKI ZBROJNEJ (wariant) FORMY: NIEREGULARNE (starcia: czołowe, frontalne, otwarte, w polu równoległe, symetryczne...) w STRATEGII OFENSYWNEJ w STRATEGII OBRONNEJ REGULARNE - wojna na tyłach - głęboka.penetracja (jap.) - dz. specjalne - dz. pow.-des. - wojna podjazdowa, szarpana, urywcza (pol.) - mała wojna - dz. partyzanckie - dz. dywersyjne - terroryzm - dz. niesymetryczne Wg R. Jakubczaka, J. Marczaka, H. Szafrana

6 NAUKA Z PIORUNUJĄCEJ KLĘSKI WRZEŚNIOWEJ 1939R. NAUKA Z PIORUNUJĄCEJ KLĘSKI WRZEŚNIOWEJ 1939R. O ILE KLĘSKĘ 1939 R. MOŻNA UZNAC ZA TRAGICZNE NIEPOWODZENIE, TO NIEWYKORZYSTANIE NAUK TEJ KLĘSKI BYŁOBY ZBRODNIĄ. S. PSTROKOŃSKI, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POLSKI, JEROZOLIMA 1940.

7 STRATEGIA WOJSKOWA PODSTAWĄ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO STRATEGIA WOJSKOWA PODSTAWĄ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO SOKRATES ( P. N. E.) – STRATEGIA JEST DOBRODZIEJSTWEM BOGÓW, BOWIEM STANOWI DLA KRAJU ŚRODEK ZAPEWNIAJĄCY MU WOLNOŚĆ I SZCZĘŚCIE. D. PAPP – POLITOLOG USA – POTENCJAŁ BEZ STRATEGII JEST NIEMALŻE TAK SAMO POZBAWIONY ZNACZENIA JAK STRATEGI BEZ POTENCJAŁU. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE NACZELNA, EGZYSTENCJONALNA WARTOŚĆ I POTRZEBA NARODOWA ORAZ PRIORYTETOWY CEL PAŃSTWA DLA ZAPEWNIENIA PRZETRWANIA I TWORZENIA SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW ROZWOJU OBEJMUJĄCE: – OCHRONĘ I OBRONĘ WARTOŚCI I INTERESÓW NARODOWYCH PRZED ZAGROŻENIAMI MILITARNYMI I NIEMILITARNYMI, ZEWNĘTRZNYMI I WEWNĘTRZNYMI; I NIEMILITARNYMI, ZEWNĘTRZNYMI I WEWNĘTRZNYMI; – BUDOWĘ SIŁY (POTĘGI) NARODOWEJ: MORALNEJ, GOSPODARCZEJ, ORGANIZACYJNEJ, OBRONNEJ, DEMOGRAFICZNEJ, KULTURALNEJ, NAUKOWJ, ITD.

8 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE RYZYKO CELECELE KONCEPCJEKONCEPCJE ZASOBYZASOBY Podstawa opracowania doktryn strategicznych Źródłó: Making Strategy: An Introduction to National Security Processes and Problems, Chpter 11, August 1988, pp. 163 – 174. Published 1988 by Air University Press. Relacje między strategią wojskową a bezpieczeństwem narodowym Na podstawie: H. Richard Yarger,Towards a Theory of Strategy: Art. Lykke and the Army War College Strategy Model, usawc/stratpap.htm,

9 JAN NOWAK-JEZIORAŃSKI ( ) POWSZECHNIE PRZYJĘTYM KRYTERIUM BEZPIECZEŃSTWA JEST WŁASNY POTENCJAŁ OBRONNY POŁĄCZONY Z UKŁADAMI SOJUSZNICZYMI, ZAPEWNIAJĄCYMI SKUTECZNE ODSTRASZANIE POTENCJALNEGO NAPASTNIKA. RYZYKO AGRESJI MUSI BYĆ W PERCEPCJI PRZECIWNIKA NA TYLE WYSOKIE, ABY STAŁA SIĘ ONA NIEOPŁACALNA. /POLSKA Z BLISKA, KRAKÓW 2003, S. 127/ POLSKA MOŻE LICZYĆ NA POMOC SOJUSZNIKÓW TYLKO WTEDY, GDY BĘDZIE CHCIAŁA I MOGŁA BRONIĆ SIĘ SAMA, JEŚLI ZDOBĘDZIE WŁASNE MOŻLIWOŚCI ODSTRASZANIA NAPASTNIKA. NARODOWA STRATEGIA WOJSKOWA TO NAUKA I SZTUKA WYBORU, PRZYGOTOWANIA I WYKORZYSTANIA PRZEZ NARÓD SIŁ ZBROJNYCH (ŚRODKÓW WOJSKOWYCH) DO ZABEZPIECZENIA CELÓW NARODOWYCH PRZEZ UŻYCIE SIŁY LUB GROŹBĘ JEJ UŻYCIA /ODSTRASZANIE/ ORAZ DO WSPARCIA WŁADZ I SPOŁECZEŃSTWA W SYTUACJACH KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KATASTROF TECHNICZNYCH I INNYCH NIESZCZĘŚĆ I POTRZEB. GEN. A. BEAUFRE: WYBÓR TAKTYKI TO STRATEGIA. GEN. E. LUDENDORFF: MOJA STRATEGIA ZOSTAŁA POKONANA PRZEZ TAKTYKĘ.

10 PRZEŁOM STRATEGICZNY XVIII/XIX w. PAŃSTWA, ARMIE, NAPOLEON ( ), CLAUSEWITZ ( ), POLSKA P O L I T Y K A S Z T U K A W O J E N N A 1800 XIX WIEK KLASYCZNY LUDWIK XIV P A Ń S T W A N A R O D O W E P A Ń S T W A N A R O D O W E Pow. Styczn. Konf. Barska Pow. Listop. USA Francuska 1789 I ROZBIÓR RP (1772) KS.WARSZ. WOJNY NAPOLEOŃSKIE ( ) Pow. Kośc. KRÓL.POL. W O J N Y P O W S Z E C H N E W O J N Y P O W S Z E C H N E ( NARODOWE ) ( NARODOWE ) (TYSIĄCE WALK… - S. MOSSOR) L. CARNOT (1794) 14 A = DYWIZJE (STAŁA ORG.) (1795) A R M I E N A R O D O W E A R M I E N A R O D O W E POWSZECHNA SŁUŻBA WOJSKOWA POWSZECHNA SŁUŻBA WOJSKOWA ARMIE NAJEMNE I NIEWOLNICZE ARMIE NAJEMNE I NIEWOLNICZE ARTYLERIA POLOWA - OD BATALIONU FRYDERYK II WIELKI ( ): WYGRYWA SIĘ BITWY PRZEZ PRZEWAGĘ OGNIA REWOLUCJE: PAŃSTWO TO JA W O J N Y = W O J N Y = BITWY WALNE, GENERALNE BITWY WALNE, GENERALNE

11 NAJWYŻSZE OSIĄGNIĘCIE (DĄŻENIE) SZTUKI STRATEGII NAJWYŻSZE OSIĄGNIĘCIE (DĄŻENIE) SZTUKI STRATEGII SUN TZU (VI W. P.N.E.): NAJWYŻSZĄ SZTUKĄ JEST ZWYCIĘŻYĆ ARMIĘ WROGA BEZ WYDANIA BITWY. BELIZARIUSZ ( ): NAJPEŁNIEJSZE I NAJSZCZĘŚLIWSZE ZWYCIĘSTWO TO ZMUSIĆ NIEPRZYJACIELA DO ZREZYGNOWANIA Z JEGO CELÓW, NIE PONOSZĄC PRZY TYM SAMEMU ŻADNYCH STRAT. NAJWYŻSZĄ SZTUKĄ STRATEGII OBRONY RP W XXI WIEKU JEST ZAPEWNIENIE WIARYGODNEGO, SKUTECZNEGO ODSTRASZANIA OBRONNEGO. ODSTRASZANIE – ZNIECHĘCENIE PRZECIWNIKA /-ÓW DO UŻYCIA PRZEMOCY ZBROJNEJ PRZECIWKO POLSCE POPRZEZ WYKAZANIE, ŻE NIE POKONA POLSKI A W TOKU DZIAŁAŃ PONIESIE ZNACZNE WIĘKSZE STRATY NIŻ EWENTUALNE KORZYŚCI. WIARYGODNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ ODSTRASZANIA: POSIADANIE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH REALNĄ GROŹBĘ, ABSOLUTNA NIEZAWODNOŚĆ ODSTRASZANIA (W WYPADKU ZASKOCZENIA, ZMIANY SYTUACJI POLITYCZNO-MILITARNEJ, UPŁYWU CZASU), STRONA/-Y PRZECIWNA POGODZI SIĘ (UZNA) Z ISTNIENIEM U NAS ŚRODKÓW, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ NASZE ODSTRASZANIE. /B. BRODIE, S. 327/

12 FUNDAMENTALNE I TRWAŁE WYZNACZNIKI /UWARUNKOWANIA/ STRATEGII OBRONNEJ RP 1.HISTORIA OBRONY POLSKI – ŹRÓDŁA SUKCESÓW, PRZYCZYNY KLĘSK (NIEPOWODZEŃ). MARSZAŁEK F. FOCH: STRATEGIA JEST NAUKĄ ZBUDOWANĄ NA FUNDAMENCIE HISTORII. TWÓRCY KONSTYTUCJI USA: JEDYNYM ŹRÓDŁEM MĄDROŚCI JEST DOŚWIADCZENIE (…) W POLITYCE NIE MA MIEJSCA NA EKSPERYMENTY, NA SZCZĘŚCIE NA PRÓBĘ. 2.GEOSTRATEGICZNA POZYCJA POLSKI. NAPOLEON: POLITYKĘ PAŃSTW OKREŚLA GEOGRAFIA. 3.GEOGRAFIA POLSKI (OBSZAR, ZALUDNIENIE, GRANICE, UKSZTAŁTOWANIE, ZABUDOWA, ZALESIENIE, GOSPODARKA). 4.CHARAKTER WSPÓŁCZESNEGO ZAGROŻENIA MILITARNEGO I OBRONY MILITARNEJ (POCHODNA DOŚWIADCZEŃ I POZIOMU TECHNIKI).

13 HISTORIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO REFORMY KAZIMIERZA WIELKIEGO; JAGIEŁŁY. ; BATOREGO ODBUDOWA PAŃSTWA ODBUDOWA SIŁY WOJSKOWEJ ,35 MLN POWSZECHNY SYSTEM WOJSKOWY (WYPRZEDZENIE EUROPY O 500 LAT) ŻOŁNIERZY SOLIDARNOŚĆ 10 MLN BEZPIECZEŃSTWO BRAK BEZPIECZEŃSTWA WWWWW OTTON III WWWWW ? ? 300 LAT PPPP P Potop BEZBRONNY STEP NIEWOLA ZA- GŁA- DA UDERZENIA NIEMIECKIE TATARSKIE KRZYŻACKIE ROZBICIE DZIELN. OSTATNI ZAJAZD KRZYŻACKI POWST. WOJNY BRAK SIŁY WOJSK. WOLNA ELEKCJA LIBERUM VETO ANARCHIA UPADEK WOJSKOWOŚCI 1616, JESTEŚMY TU, ŻEBYŚMY BYLI, A NIE ZEBYŚMY SIĘ BILI 1655, ŻÓŁWIEM SIEDZIEĆ I ŁBA NIE WYSTAWIAĆ - PRZESZKOL. ŻOŁNIERZY / OBYWATELI (1780) POLSKA 1 / 472 ; FRANCJA 1 / 153; AUSTRIA 1 / 90 ; ROSJA 1 / 49; PRUSY 1 / H.KOHL NATO Wg J. Marczaka

14

15 GEOGRAFIA (MAPA) BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO POLSKI POTĘGA CYWILZACYJNO- EKONOMICZNA POTĘGA PRZEMOCY I EKSPANSJI ZBROJNEJ ok. 700 latok. 300 lat SĄSIAD WSCHODNI SIŁA NARODOWA ? P R Z Y C I Ą G A N I E Najważniejszy sojusznik U S A NOWY FRANCJA DAWNY R. DMOWSKI:... MIEJSCA NA MAŁE, SŁABE PAŃSTEWKO NIE MA. J. PIŁSUDSKI:... HISTORIA JEST CIĄGŁĄ WALKĄ SIŁ I ŻE KTO SIŁY NIE MA, TEN SIĘ W HISTORII NIE LICZY... C.v.CLAUSEWITZ:... ZDOBYWCA ZAWSZE JEST USPOSOBIONY POKOJOWO, (...) CHĘTNIE BY WKROCZYŁ DO NASZEGO PAŃSTWA JAK NAJSPOKOJNIEJ, ALE ABY TEGO NIE MÓGŁ ZROBIĆ, MUSIMY SAMI PRAGNĄĆ WOJNY, A WIĘC JĄ TEŻ PRZYGOTOWYWAĆ, CZYLI INNYMI SŁOWY: WŁAŚNIE SŁABI, SKAZANI NA OBRONĘ MUSZĄ BYĆ ZAWSZE UZBROJENI, ABY NIE ULEC NAPADOWI, TEGO WYMAGA SZTUKA WOJENNA. SEELEY: HIST.ANG.... STOPIEŃ WOLNOŚCI ISTNIEJĄCY W DANYM KRAJU MUSI BYĆ PROPORCJONALNY DO NACISKU POLITYCZNO-WOJSKOWEGO, JAKI PANUJE NA GRANICACH TEGO KRAJU: IM WIĘKSZY NACISK Z ZEWNĄTRZ, TYM OSTRZEJSZA MUSI BYĆ WEWNĘTRZNA STRUKTURA PAŃSTWA, W PRZECIWNYM RAZIE TRACI ONO NIEPODLEGŁOŚĆ. Wg J. Marczaka

16 PRZEWAGA POTENCJAŁÓW OFENSYWNYCH (WOJSK OPERACYJNYCH) C.v.CLAUSEWITZ (powt. S. MOSSOR): C.v.CLAUSEWITZ (powt. S. MOSSOR): NAWET NAPOLEON NIE MÓGŁ POBIĆ 2 x SIŁ W BITWACH WALNYCH, GENERALNYCH - REGULARNYCH 20 x* * WIZJA POLSKI, Warszawa 2000, s GŁÓWNY PROBLEM STRATEGICZNY OBRONY III RP J.NOWAK-JEZIORAŃSKI: J.NOWAK-JEZIORAŃSKI: POLSKA MOŻE LICZYĆ NA POMOC SOJUSZNIKÓW TYLKO WTEDY, GDY BĘDZIE CHCIAŁA I MOGŁA BRONIĆ SIĘ SAMA, JEŚLI ZDOBĘDZIE WŁASNE MOŻLIWOŚCI ODSTRASZANIA NAPASTNIKA. J.W. O POLSCE: NAPOLEON, CLAUSEWITZ, MOLTKE, TRAUGUTT, SIKORSKI, o. BOCHEŃSKI INICJATYWAINICJATYWA ZASKOCZENIEZASKOCZENIE

17 WSPÓŁCZESNY CHARAKTER ZAGROŻENIA MILITARNEGO UDERZENIA LOT., RAK. I DESANTOWE CEL: zniszczenie i uchwycenie z powietrza ważnych obiektów i rejonów UDERZENIE (WTARGNIĘCIE) ZGRUPOWAŃ PANC. - ZMECH. CEL: rozbicie sił obrony i opanowanie terenu UDERZENIA R/ELEKTRONICZNE CEL: sparaliżowanie systemów kierowa- nia państwem, dowodzenia wojska- mi, kierowania środkami walki oraz środków przewozu i komuni- kowania DZIAŁANIA (UDERZENIA) OD WEWNĄTRZ CEL: dezorganizacja instytucji państwowych, zastraszenie władz i społeczeństwa Wg J. Marczaka

18 OBRONA OPERACYJNA OBRONA MIEJSCOWA (NA MIEJSCU) UDERZENIA POWIETRZNO-LĄDOWE WSPÓŁCZESNY CHARAKTER OBRONY MILITARNEJ PAŃSTWA LEGENDA: - Obrona miejscowości, ważnych obiektów i rejonów - Rejon działań nieregularnych - Wojska operacyjne (mobilne) HISTORIA Struktura obrony Forma obrony do I w. św. PUNKTOWA BITWY WALNE (GENERALNE) od I do II w. św. LINIOWA OPERACJE FRONTOWE po II w. św. PRZESTRZENNA POWSZECHNA (Tysiące walk -S. Mossor) Wg J. Marczaka

19 PODSTAWOWE KATEGORIE SZTUKI STRATEGII 1.PRZYSZŁOŚĆ : 1.PRZYSZŁOŚĆ : ZMIENNA, NIEPRZEWIDYWALNA, REGUŁĄ ZASKOCZENIE (…)ODRZUCIĆ TO PYTANIE – CO BĘDZIE? ZASTĄPIĆ MĘSKIM – CO CZYNIĆ? BY TWORZYĆ BEZPIECZNĄ PRZYSZŁOŚĆ. 2.ZAGROŻENIE 2.ZAGROŻENIE DLA POLSKI W XXI WIEKU: PRZEWAGA STRATEGICZNA ZDOLNOŚCI OFENSYWNYCH SĄSIADÓW NAD ZDOLNOŚCIAMI OBRONNYMI RP. GEN. T. KOŚCIUSZKO: SŁABOŚĆ, BRAK WIARY WE WŁASNE SIŁY TO NASZE NAJWIĘKSZE NIEBEZPIECZEŃSTWO. R. DMOWSKI: MIĘDZY ROSJĄ A NIEMCAMI NIE MA MIEJSCA NA MAŁE I SŁABE PAŃSTWO. JAN PAWEŁ II: PRZYSZŁOŚĆ POLSKI OD WAS ZALEŻY. MUSICIE MIEĆ SIŁĘ. 3.PRZEWAGA STRATEGICZNA 3.PRZEWAGA STRATEGICZNA OBRONY NAD ZDOLNOŚCIAMI OFENSYWNYMI POTENCJALNYCH PRZECIWNIKÓW. SUN TZU: ZWYCIĘŻAJ STRATEGIĄ (WŁASNĄ) STRATEGIĘ (PRZECIWNIKA). 4.NIEPOKONALNOŚĆ 4.NIEPOKONALNOŚĆ – PODSTAWĄ WIARYGODNEGO I SKUTECZNEGO ODSTRASZANIA OBRONNEGO POLSKI. 5.KORZYŚCI, ATUTY 5.KORZYŚCI, ATUTY PRZEWAGI STRATEGICZNEJ OBRONY WŁASNEGO TERYTORIUM – PODSTAWĄ STRATEGII OBRONNEJ RP. 6.TRWAŁE WYZNACZNIKI 6.TRWAŁE WYZNACZNIKI (UWARUNKOWANIA) STRATEGII OBRONNEJ: -DOŚWIADCZENIA OBRONNE; -GEOSTRATEGICZNE POŁOŻENIE; -GEOGRAFIA POLSKI; -CHARAKTER WSPÓŁCZESNEGO ZAGROŻENIA MILITARNEGO I OBRONY. 7. PRZESTRZEŃ 7. PRZESTRZEŃ – PAN WOJNY…

20 PODSTAWOWE DYREKTYWY SZTUKI (WYBORU) STRATEGII OBRONNEJ W WYBORZE ŚRODKÓW STRATEGII DĄŻYĆ DO ZAPEWNIENIA WIARYGODNEJ I SKUTECZNEJ OBRONY W DANYCH WARUNKACH PRZY UŻYCIU WŁAŚCIWYCH ŚRODKÓW. 1. W WYBORZE ŚRODKÓW STRATEGII DĄŻYĆ DO ZAPEWNIENIA WIARYGODNEJ I SKUTECZNEJ OBRONY W DANYCH WARUNKACH PRZY UŻYCIU WŁAŚCIWYCH ŚRODKÓW. 2.ZADANIEM SZTUKI STRATEGII JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PRZY JAK NAJLEPSZYM WYKORZYSTANIU POSIADANYCH ŚRODKÓW. 3.W SZTUCE STRATEGII NIE NALEŻY OBIERAĆ ZA PUNKT WYJŚCIA TO, CO JEST MOŻLIWE, ALE SZUKAĆ TEGO, CO JEST KONIECZNE I STARAĆ SIĘ TO OSIĄGNĄĆ. 4.PRZYGOTOWANIE ŚRODKÓW STRATEGII DO SPROSTANIA NAJGORSZEJ EWENTUALNOŚCI. 5.ZNIWECZYĆ ZAŁOŻENIA I ŚRODKI STRATEGII AGRESJI. 6.MAKSYMALNIE WYZYSKAĆ KORZYŚCI, ATUTY PRZEWAGI STRATEGICZNEJ OBRONY WŁASNEGO TERYTORIUM NAD ŚRODKAMI AGRESJI. 7.OSIĄGNĄĆ NIEPOKONALNOŚĆ POLSKI (ZNIWECZENIE MOŻLIWOŚĆI WTARGNIĘCIA, ZAJĘCIA, OKUPACJI ORAZ ZŁAMANIA WOLI OBRONY). 8.STRATEGIA MA KREOWAĆ (TWORZYĆ) PRZYSZŁE BEZPIECZEŃSTWO A NIE REAGOWAĆ NA PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA.

21 WYZWANIA WYZYSKANIA DZIAŁAŃ NIEREGULARNYCH W OBRONIE RP 1.POTRZEBA, A WŁAŚCIWIE KONIECZNOŚĆ PRZYGOTOWANIA RP DO PROWADZENIA DN W MASOWEJ SKALI JAKO PODSTAWOWEGO I NIEZASTĘPOWALNEGO ŚRODKA NARODOWEGO ZAPEWNIENIA WIARYGODNEGO ODTRASZANIA I SKUTECZNEJ OBRONY, DO UZYSKANIA STRATEGICZNEJ PRZEWAGI NAD ZDOLNOŚCIAMI OFENSYWNYMI POTENCJALNYCH AGRESORÓW. PRZYGOTOWANIE RP DO DN W MASOWEJ SKALI TO RÓWNOCZEŚNIE NAUKA: Z KLĘSKI 1939 R., POWSTAŃ NARODOWYCH, POTĘGI POLSKI KLASYCZNEJ.

22 WYZWANIA WYZYSKANIA DZIAŁAŃ NIEREGULARNYCH W OBRONIE RP 2. SZANSE: TRADYCJE 1000-LECIA; CHARAKTER NARODOWY; DOŚWIADCZENIA JEDNOSTEK WOJSK SPECJALNYCH: GROM, 1 PUŁK SPECJALNY W LUBLIŃCU; DOŚWIADCZENIA TWORZENIA PODSTAW OT ( ); SKUTECZNOŚĆ WSPÓŁCZESNEJ GENERACJI LEKKIEJ, PRZENOŚNEJ BRONI: STRZELECKIEJ, PRZECIWSPRZĘTOWEJ, PPANC, PLOT, MIN; WARUNKI DEMOGRAFICZNE: 96% NARODOWOŚĆ POLSKA, OK. 6 MLN MĘŻCZYZN DO LAT 50; EKONOMICZNA MOŻLIWOŚĆ; WARUNKI TERENOWE: ZABUDOWA BUNKROWA, NIEPALNA, ZALESIENIE OK. 30%; PROSTOTA SZKOLENIA I DZIAŁANIA WOJSK OT; POWSZECHNA ŚWIADOMOŚĆ O SKUTECZNOŚCI OBRONNEJ DN.

23 WYZWANIA WYZYSKANIA DZIAŁAŃ NIEREGULARNYCH W OBRONIE RP 3. ZAGROŻENIA: LEKCEWAŻENIE PRIORYTETOWEJ MISJI SZ, JAKĄ JEST OBRONA WŁASNEGO TERYTORIUM WŁASNYMI ŚRODKAMI; KONTYNUACJA BLOKOWANIA TWORZENIA POWSZECHNEJ OT; KONTYNUACJA ZAŁAMANIA, A NAWET ZANIECHANIE POWSZECHNEGO SZKOLENIA WOJSKOWEGO MŁODZIEŻY I REZERW; ZANIECHANIE MASOWEJ PRODUKCJI WŁASNEJ LEKKIEJ BRONI ORAZ MIN; WYDATKOWANIE NAKŁADÓW OBRONNYCH NA MILITARNE GADŻETY (JAK W II RP); UŻYTECZNI IDIOCI (OKREŚLENIE W.I.LENINA) DO ROZBRAJANIA POLSKI, GŁOSZĄCYCH TEZĘ MAŁEJ, SPRAWNEJ ARMII ZAWODOWEJ.

24 WIZJA STRATEGICZNA WYZYSKANIA DN W ODSTRASZANIU I OBRONIE RP 1.DZIAŁANIA NIEREGULARNE W MASOWEJ SKALI – PODSTAWOWA FORMA WALKI ZAPEWNIAJĄCA NARODOWE ZDOLNOŚCI DO WIARYGODNEGO ODSTRASZANIA I SKUTECZNEJ OBRONY NARODOWEJ, A TAKŻE REALIZACJI ZADAŃ OBRONY WSPÓLNEJ NATO. 2.PRZYGOTOWANIE I UTRZYMANIE ZDOLNOŚCI DO PROWADZENIA DN W MASOWEJ SKALI UCZYNI POLSKĘ ODSTRASZAJĄCA POTĘGĄ OBRONNĄ POSIADAJĄCĄ STRATEGICZNĄ PRZEWAGĘ ZDOLNOŚCI OBRONNYCH NAD EWENTUALNYMI AGRESORAMI. 3.ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA DN W MASOWEJ SKALI PRZEZ OT I WOJSKA SPECJALNE BĘDZIE WARUNKIEM KONIECZNYM I SPRZYJAJĄCYM PEŁNEMU WYKORZYSTANIU ZDOLNOŚCI MANEWROWYCH I UDERZENIOWYCH WOJSK OPERACYJNYCH WŁASNYCH I EWENTUALNEGO WZMOCNIENIA NATO (DR). 4.W OPERACJACH WOJSKOWYCH POZA TERYTORIUM POLSKI GŁÓWNĄ ROLĘ BĘDĄ ODGRYWAŁY WOJSKA SPECJALNE.

25 WIZJA STRATEGICZNA WYZYSKANIA DN W ODSTRASZANIU I OBRONIE RP 5.GŁÓWNYM CELEM PRZYGOTOWANIA I UTRZYMANIA PRZEZ POLSKĘ ZDOLNOŚCI DO DN W MASOWEJ SKALI BĘDZIE: ZAPEWNIENIE WIARYGODNEGO ODSTRASZANIA OBRONNEGO I UDERZENIOWEGO; W WYPADKU WTARGNIĘCIA AGRESORA NA TERYTORIUM POLSKI: SPARALIŻOWANIE ZDOLNOŚCI RUCHU LĄDOWEGO JEGO WOJSK, UNIEMOŻLIWIENIE ZJĘCIA I KONTROLOWANIA TERYTORIUM POLSKI ORAZ STOPNIOWE NISZCZENIE I WYPIERANIE AGRESORA W POWIĄZANIU Z DZIAŁANIAMI REGULARNYMI WOJSK OPERACYJNYCH WŁASNYCH I EWENTUALNEGO WZMOCNIENIA. 6.PODSTAWĄ ORGANIZACYJNĄ DO PROWADZENIA DN W MASOWEJ SKALI STANOWIĆ BĘDZIE: DALSZA ROZBUDOWA LICZEBNA, SPRAWNOŚCIOWA I TECHNICZNA WOJSK SPECJALNYCH; POWSZECHNA OT, KONTYNUUJĄCA TRADYCJE ARMII KRAJOWEJ, ZAPEWNIAJĄCA, POPRZEZ KRÓTKOTERMINOWE SZKOLENIE WOJSKOWE MŁODZIEŻY (3 MIESIĄCE) POWSZECHNE WŁĄCZENIE OBYWATELI DO REALIZACJI KONSTYTUCYJNEGO OBOWIĄZKU OBRONY OJCZYZNY.

26 KORZYŚCI /ATUTY/ STRATEGICZNE/ OBRONY WŁASNEGO TERYTORIUM WOJSKA OPERACYJNE ZASKOCZENIE CZYNNIKI ZWIELOKROTNIAJĄCE SIŁĘ OFENSYWNĄ INICJATYWA SIŁA OFENSYWNA /UDERZENIOWA/ WOJSKA OPERACYJNE. SIŁA OBRONNA 200 km 400 km 1000 km 350 km 700 km - WOJSKA OT (MASOWE) - TEREN (PRZESTRZEŃ, WALORY I PRZYGOTOWANIA OBRONNE) - LUDNOŚĆ (wsparcie wojsk i OC) - DZIAŁANIA NIEREGULARNE W MASOWEJ SKALI POMOC Z ZEWNĄTRZ OBRONA TERYTORIALNA x x SIŁA OBRONNA POLSKI Wg J. Marczak: (Na podstawie: C. v. Clausewitz: Księga VI, rozdział VI: Zakres środków obrony, [w: O wojnie, Lublin 1995, s ) ]. PRZEWAGA STRATEGICZNA OBRONY WŁASNEGO TERYTORIUM NAD ZDOLNOŚCIAMI OFENSYWNYMI POTENCJALNYCH AGRESORÓW

27 PROF. Z. BRZEZIŃSKI KONCEPCJA STRATEGII OBRONNEJ RP NIEWIELKA, ALE NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONA I NOWOCZEŚNIE WYSZKOLONA ARMIA ZAWODOWA (WOJSKA OPERACYJNE – PRZYP. J. M.) I OPARTA NA POWSZECHYNYM OBOWIĄZKU SŁUŻBY WOJSKOWEJ ARMIA (OBRONA – PRZYP. J. M.) TERYTORIALNA, CZYLI ARMIA KRAJOWA, KTÓRA NIE TYLKO BĘDZIE BRONIĆ SWOJEGO REJONU CZY SWEGO MIASTA PRZED ZAJĘCIEM GO PRZEZ NIEPRZYJACIELA, ALE BĘDZIE MU ZADAWAĆ CIOSY, NĘKAĆ GO I WYRZĄDZAĆ STRATY W WYADKU OKUPACJI. /POR. C.V.CLAUSEWITZ, KSIĘGA VI, ROZDZIAŁ VI/ OSTATNIE ZDANIE O WOJNIE C.V.CLAUSEWITZA (….) A TEN, KTO PRZEOCZY MOŻLIWOŚĆ, ZAPATRZYWSZY SIĘ NA NIEMOŻLIWOŚĆ, JEST GŁUPCEM. C.V.CLAUSEWITZ, O WOJNIE, s. 813 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WYKŁAD W RAMACH SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO KADRY KIEROWNICZEJ SG WP TEMAT: DZIAŁANIA NIEREGULARNE W STRATEGII OBRONNEJ RP. CEL: ZASYGNALIZOWANIE STRATEGICZNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google