Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bełchatów, 1 marzec 2012 r. Projekt Budowy Centrum Usług Wspólnych w GK PGE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bełchatów, 1 marzec 2012 r. Projekt Budowy Centrum Usług Wspólnych w GK PGE."— Zapis prezentacji:

1 Bełchatów, 1 marzec 2012 r. Projekt Budowy Centrum Usług Wspólnych w GK PGE

2 Organizacje związkowe w GK PGE 112 Organizacji Związkowych w GK PGE; 87 reprezentatywnych w rozumieniu art a Kodeksu pracy; Członków – co stanowi 72 % ogółu zatrudnionych; 58 Organizacji Związkowych w PGE GiEK S.A. 2

3 Dialog Społeczny w PGE GiEK S.A. 3 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Społeczna Rada Konsultacyjna Branży Węgla Brunatnego Społeczna Rada Konsultacyjna Wytwarzania Wspólna Reprezentacja Związkowa Pracowników Elektrociepłowni PGE GiEK S.A. 16 Organizacji Związkowych 24 Organizacji Związkowych 21 Organizacji Związkowych 3 Porozumienia Gwarantowane przez PGE S.A. uwzględniające specyfikę branż i dotychczas zawarte Umowy Gwarancyjne Od 5-7 Członków Zespołu Negocjacyjnego

4 Centrum Usług Wspólnych w GK PGE Centralizacja funkcji wsparcia w obszarach: teleinformatyki Rachunkowości i rachuby płac Zakupy 4 Poprawa efektywności i wzrost wartości Grupy Kapitałowej Poprawa efektywności procesowej Standaryzacja i optymalizacja procesów Koncentracja wiedzy i doświadczenia Konsolidacja działań Koncentracja działań na kluczowych inicjatywach dla podstawowej działalności biznesowej Koncentracja centralizowanych zasobów na świadczeniu usług księgowych, rachuby płac, usług informatycznych Redukcja kosztów działań Wykorzystanie efektu skali Ograniczenie kosztów usług zewnętrznych dzięki wykorzystaniu efektu skali Optymalizacja struktur organizacyjnych Obniżenie kosztów transakcyjnych

5 Zakres przedmiotowy Projektu CUW w GK PGE 5 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.PGE Obrót S.A. PGE Dystrybucja S.A. PGE Energetyka Odnawialna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Oddział Elektrownia Turów Oddział KWB Bełchatów Oddział KWB Turów Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Oddział Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Oddział Elektrociepłownia Rzeszów Oddział Elektrociepłownia Gorzów Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Oddział Elektrociepłownia Kielce Oddział Elektrociepłownia Zgierz PGE Elektrownia Opole S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie Oddział z siedzibą w Warszawie Oddział z siedzibą w Zamościu Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej Oddział z siedzibą w Łodzi Kościuszki Oddział z siedzibą w Łodzi Narutowicza Oddział z siedzibą w Białymstoku Oddział Lublin Oddział Łódź Miasto Oddział Łódź Teren Oddział Warszawa Oddział Zamość Oddział Rzeszów Oddział Skarżysko Kamienna Oddział Białystok Oddział w Dychowie Oddział w Solinie Oddział w Czymanowie Oddział w Międzybrodziu Bialskim

6 Zakres podmiotowy Projektu CUW w GK PGE 6 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Energia Odnawialna PGE Dystrybucja PGE Obrót Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Oddział Elektrociepłownia Kielce Oddział Elektrownia Bełchatów Oddział Elektrociepłownia Rzeszów Oddział Elektrownia Turów Oddział Elektrociepłownia Gorzów Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Oddział Elektrownia Opole Oddział Elektrociepłownia Zgierz Oddział Centrala Oddział Solina Oddział Dychów Oddział Międzybrodzie Bialskie Oddział Czymanowo Oddział Centrala Oddział Lublin Oddział Rzeszów Oddział Skarżysko - Kamienna Oddział Zamość Oddział Łódź Miasto Oddział Łódź Teren Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Centrala Oddział Lublin Oddział Zamość Oddział Warszawa Oddział Białystok Oddział Łódź 1 Oddział Łódź 2 Oddział Skarżysko - Kamienna Oddział Centrala PGE S.A. - Centrala GK PGE Liczba pracowników zatrudnionych ogółem – Liczba pracowników w centralizowanych obszarach – 2144* ( z obszarem zakupów 2872) Obszar rachunkowości PJE Obszar rachuby + HR 380 PJE Obszar teleinformatyki 605 PJE Obszar zakupów 728 PJE Ankietach HR ** Dane szacunkowe bez obszaru zakupów

7 Projekt Transformacji IT w GK PGE CUW IT 7

8 Proponowany harmonogram wdrożenia CUW 8 H Kluczowe decyzje do podjęcia oraz kamienie milowe: Zainicjowany Projekt, Powołany Zespół Projektowy, Ustalony budżet, Przygotowany Plan Projektu, Wybrany doradca biznesowy, Wybrany dostawca IT. Opracowany model operacyjny CUW, Opracowana struktura organizacyjna CUW, Przygotowany plan i strategia migracji, Określona etatyzacja. Przygotowane CUW, Zmigrowane zasoby, Nowy model obsługi wdrożony, Jednolity system wdrożony, Powołana spółka lub jednostka organizacyjna CUW, Osiągnięte szybkie korzyści. Podpisane SLA, Stabilna organizacja, procesy i systemy, Nowa kultura organizacyjna, Realizacja korzyści długoterminowych, Porównana efektywność Zatwierdzona koncepcja CUW, Decyzja o rozpoczęciu prac, Wybór doradcy biznesowego do projektowania i wdrożenia. A H H H H H H H H H H H H H Zatwierdzony model operacyjny i etatyzacja, Decyzja o wdrożeniu przejściowego modelu CUW. B Decyzja o ewentualnej kolejnej Fazie centralizacji. C B 2 WdrożenieProjektowanie A 1 Stabilizacja 3 4 C FAZA I FAZA II B 2 Wdrożenie Projektowanie A 1 Stabilizacja 3 4 C Transformacja IT B 2 WdrożenieProjektowanie A 1 Stabilizacja 3 4 C Transformacja IT B 2 Wdrożenie Projektowanie A 1 Stabilizacja 3 4 C Transformacja IT

9 Harmonogram działań – przejęcie pracowników obszaru IT Rekomendacja – Porozumienia stron z zachowaniem uprawnień 9

10 Przejęcie obsługi kadrowo-płacowej pracowników obszaru IT w GK PGE; 10 Analiza i porównanie aktów wewnątzzakładowych (PUZP, ZUZP, Regulaminy Premiowania, Regulaminy ZFŚS) w poszczególnych Spółkach i składników wynagrodzeń pracowników. Analiza systemów informatycznych kadrowo-płacowych w Spółkach Ujednolicenie składników wynagrodzeń z zachowaniem nabytych uprawnień w drodze Porozumień z pracownikami przy uzgodnieniu ze stroną społeczną Dostosowanie systemu SAP PGE Systemy S.A. do obsługi pracowników IT oraz opracowanie procedur i zasad obiegu dokumentacji kadrowej ;


Pobierz ppt "Bełchatów, 1 marzec 2012 r. Projekt Budowy Centrum Usług Wspólnych w GK PGE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google