Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 1/45 Materiałoznawstwo Stopień II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 1/45 Materiałoznawstwo Stopień II."— Zapis prezentacji:

1 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 1/45 Materiałoznawstwo Stopień II

2 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 2/45 Program szkolenia 1.Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stali niestopowych i niskostopowych (materiał szkoleniowy w pliku na CD) 2.Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stali wysokostopowych (tabela na CD + Duży katalog) 3.Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stopów aluminium (tabela na CD + Duży katalog) i stopów pozostałych metali kolorowych 4.Ekonomika prac spawalniczych (materiał szkoleniowy w pliku na CD) 5.Indeksy 6.Spawanie – rys historyczny i metody spawania (materiał szkoleniowy w pliku na CD) 7. Obiad 8.Przejazd do Łącka 9.Zwiedzanie Fabryki drutów spawalniczych i prezentacja spawania materiałami spawalniczymi ITM i ITS MOST (w dwóch podgrupach)

3 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 3/45 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stali niestopowych i niskostopowych 1.WSTĘP 2. ENERGIA LINIOWA SPAWANIA 3. SPAWALNOŚĆ STALI NIESTOPOWYCH (WĘGLOWYCH) 4. DOBÓR MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH DO SPAWANIA KONSTRUKCJI ZE STALI NIESTOPOWYCH

4 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 4/45 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stali wysokostopowych

5 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 5/45 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stali wysokostopowych Elektrody otulone – Duży katalog str. XI-24-25

6 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 6/45 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stali wysokostopowych Elektrody otulone – Duży katalog str. XI-24-25

7 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 7/45 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stali wysokostopowych Druty i pręty - Duży katalog str. XI-77-80 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stali wysokostopowych Druty rdzeniowe - Duży katalog str. XI-124-127

8 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 8/45 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stopów aluminium

9 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 9/45 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stopów pozostałych metali kolorowych - Duży katalog str. XI-44-50

10 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 10/45 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stopów pozostałych metali kolorowych Duży katalog str. XI-44-50

11 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 11/45 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stopów pozostałych metali kolorowych Duży katalog str. XI-44-50

12 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 12/45 Ekonomika prac spawalniczych Rys. 1 Metody spawania w latach 1975 - 2005

13 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 13/45 Ekonomika prac spawalniczych Rys. 2 Wpływ mechanizacji na współczynnik czasu jarzenia się łuku

14 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 14/45 Ekonomika prac spawalniczych Rys. 3 Podział kosztów spawania

15 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 15/45 Ekonomika prac spawalniczych Rys. 4 Tolerancje montażu do spawania

16 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 16/45 Ekonomika prac spawalniczych Rys. 5 Wymiary spoin przy minimalnych i maksymalnych wymiarach ukosowania

17 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 17/45 Ekonomika prac spawalniczych Rys. 6 Przekrój poprzeczny spoin doczołowych w zależności od kąta ukosowania i wysokości progu

18 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 18/45 Ekonomika prac spawalniczych Rys. 7 Wpływ montażu na wymiary spoin pachwinowych

19 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 19/45 Ekonomika prac spawalniczych Rys. 8 Wpływ wielkości nadlewu na wymiary spoin

20 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 20/45 Ekonomika prac spawalniczych Rys. 9 Kąty ukosowania przy spawaniu a/ w osłonie gazowej b/ drutem samoosłonowym

21 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 21/45 Ekonomika prac spawalniczych Rys. 10 Porównanie kosztów spawania 1 mb spoiny w osłonie CO2 i Ar + CO2

22 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 22/45 Ekonomika prac spawalniczych Rys. 11 Koszt robocizny z narzutem

23 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 23/45 Ekonomika prac spawalniczych Tabela kosztów wykonania 1mb spoiny (grubość blachy 20mm) drutem pełnym i drutem proszkowym Drut proszkowy Drut pełny Jm Przekrój drutu fi1,2 mm Koszty robocizny (pośrednie, bezpośrednie i ogólne) (RO)70 zł/godz Natężenie prądu (I)260170A Wydajność stapiania (WS)5,53kg/godz Cykl pracy (CP)40 % Cena materiałów dodatkowych (MD)6,24zł/kg Uzysk (U)9396% Cena gazu osłonowego (CG)0,01 zł/l Wielkość przepływu gazu (PG)15 l/min Zużycie gazu = 60xPG/WSxCP (ZG)410750l/godz Koszty gazu = CGx ZG (KG)610,88zł/kg Koszty materiałów dodatkowych = MD/Ux100 (KM)6,74,17zł/kg Koszty produkcji = RO/WSxCP (KP)33,758,3zł/kg Koszty całkowite = KP+KM+KG (KC)46,473,35zł/kg Ciężar spoiny = 2,45 kg/m Koszty wytworzenia spoiny X za 1m113,6817970zł/m3

24 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 24/45 Materiałoznawstwo INDEKSY

25 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 25/45 Idea skonstruowania indeksów na materiały spawalnicze Sposoby samopomocy czyli jak szybko sprawdzić, czy na magazynie jest zamiennik PLAN PREZENTACJI

26 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 26/45

27 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 27/45 Konstrukcja indeksów Asortyment/ dostawca/metoda spawania/otulina/gatunek/średnica Indeks ma 10 znaków a bc d efgh ij, w miejsca liter wstawione są cyfry bądź litery.... …... Pole a....….. oznacza w indeksie asortyment 0… elektrody spawalnicze 1… druty spawalnicze 2… topniki

28 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 28/45 Konstrukcja indeksów Pola.bc..….. oznaczają kod dostawcy- dla wszystkich grup np.40…Boehler.50…Esab.00…dawny Baildon, obecny Esab, elektrody z grupy ER EB.65…Lincoln Pole... d.….. oznacza w indeksie - dla elektrod rodzaj otuliny lub grupę materiałową - dla drutów metodę spawania czyli postać drutu

29 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 29/45 Wydarzenia z końcówki 2010 roku Pole...d …... oznacza odpowiednio dla elektrod z Esaba (dawny Baildon) oraz generalnie dla innych dostawców elektrod poza Esabem i elektrodami typu OK. xx.xx 0 00 d …... 0 elektrody rutylowe 1 elektrody kwaśne 2 elektrody zasadowe 3 elektrody do napawania 4 elektrody do stali średniostopowych (stale energetyczne) 5 elektrody do stali wysokostopowych 6 elektrody do żeliwa Np. ER 146 fi 3,2 mm 0 00 0 1463 25 EA 146 fi 3,2 mm 0 00 1 1463 25 FOX EV 50 fi 2,5 mm 0 40 2 0252 53 Konstrukcja indeksów- elektrody

30 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 30/45 Wydarzenia z końcówki 2010 roku Pola...d efg... oznaczają dla elektrod z Esaba typu OK. xx.xx nazwę elektrod Np. OK 46.00 fi 2,5 mm 0 50 4 6002 53 OK 67.70 fi 3,2 mm 0 50 6 7703 25 Pola. … efg... poza elektrodami OK. xx.xx oznaczają nazwę elektrod zakodowaną w zależności od dostawcy Np. Omnia fi 3,2 mm 0 65 0 5033 25 MOST 308 L-16 fi 3,2 mm 0 72 0 3083 23 Avesta P 5 fi 4,0 mm 0 73 0 5104 03 ER 146 fi 3,2 mm 0 00 0 1463 25 Konstrukcja indeksów- elektrody

31 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 31/45 Konstrukcja indeksów- elektrody Pola... …h ij oznaczają średnicę oraz jeśli jest to wymagane długość elektrody np 0 00 0 1463 25 to …ER 146 fi 3,2 mm

32 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 32/45 Wydarzenia z końcówki 2010 roku Pole...d …... oznacza odpowiednio 0 metoda MIG/MAG, druty pełne na szpulach 1 metoda TIG, pręty 2 metoda pod topnikiem, druty pełne na szpulach 3 metoda MIG/MAG, druty rdzeniowe na szpulach Np. Gold G3Si1 fi 1,2 mm 1 15 0 1721 23 OK Tigrod 12.64 fi 3,2 mm 1 50 1 1264 32 Supercored 71 fi 1,2 mm 1 53 3 2711 23 Konstrukcja indeksów- druty

33 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 33/45 Wydarzenia z końcówki 2010 roku Pola....efg... lub... efgh.. oznaczają nazwę drutu wprost lub zakodowaną w zależności od dostawcy Np. OK Tigrod 12.64 fi 3,2 mm 1 50 1 1264 32 MOST 308 LSi fi 1,2 mm 1 72 0 5041 23 Supercored 71 fi 1,2 mm 1 53 3 2711 23 Konstrukcja indeksów- druty Pola... …h ij oznaczają średnicę oraz jeśli jest to wymagane rodzaj szpuli lub długość pręta dla TIGów Np. 1 72 0 5041 23 to drut MOST 308 LSi fi 1,2 mm

34 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 34/45 Wydarzenia z końcówki 2010 rokuKonstrukcja indeksów- topniki Pola.bc..….. oznaczają kod dostawcy- dla wszystkich grup np.40…Boehler.50…Esab.65…Lincoln Pola... od... d…. do.... …..j oznaczają nazwę topnika wprost lub zakodowaną w zależności od dostawcy oraz ewentualnie pakowanie Np. OK Flux 10.71 2 50 0 1071 00 Tast 6 2 53 0 0006 50 860 2 65 0 0018 60

35 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 35/45

36 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 36/45 Sposoby samopomocy Aluminium Kwasiaki AlunoxIndex szpule11009…. 11005… pręty11019… 11015… MOST szpule11409…. 1720… pręty11419… 1721.. GOLD Inne szpule11509…. 1170… pręty11519… 1171.. Alumat szpule11109…. pręty11119… Novametal szpule12709…. pręty12719…

37 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 37/45 Spawanie – rys historyczny i metody spawania

38 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 38/45 Spawanie – rys historyczny i metody spawania

39 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 39/45 Spawanie – rys historyczny i metody spawania

40 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 40/45 Spawanie łukowe elektrodą otuloną

41 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 41/45 Spawanie półautomatyczne i automatyczne w osłonie gazów drutem litym

42 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 42/45 Spawanie półautomatyczne i automatyczne drutem proszkowym

43 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 43/45 Spawanie elektryczne elektrodą wolframową w osłonie gazowej

44 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 44/45 Spawanie automatyczne łukiem krytym (pod topnikiem)

45 MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 45/45 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "MATERIAŁOZNAWSTO stopień II 05-07.04.2011 INOWROCŁAW / ŁĄCKO ISO 9001 1/45 Materiałoznawstwo Stopień II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google