Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiałoznawstwo Stopień II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiałoznawstwo Stopień II."— Zapis prezentacji:

1 Materiałoznawstwo Stopień II

2 Program szkolenia Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stali niestopowych i niskostopowych (materiał szkoleniowy w pliku na CD) Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stali wysokostopowych (tabela na CD + Duży katalog) Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stopów aluminium (tabela na CD + Duży katalog) i stopów pozostałych metali kolorowych Ekonomika prac spawalniczych (materiał szkoleniowy w pliku na CD) Indeksy Spawanie – rys historyczny i metody spawania (materiał szkoleniowy w pliku na CD) 7. Obiad 8. Przejazd do Łącka 9. Zwiedzanie Fabryki drutów spawalniczych i prezentacja spawania materiałami spawalniczymi ITM i ITS MOST (w dwóch podgrupach)

3 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stali niestopowych i niskostopowych
WSTĘP 2. ENERGIA LINIOWA SPAWANIA 3. SPAWALNOŚĆ STALI NIESTOPOWYCH (WĘGLOWYCH) 4. DOBÓR MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH DO SPAWANIA KONSTRUKCJI ZE STALI NIESTOPOWYCH

4 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stali wysokostopowych

5 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stali wysokostopowych
Elektrody otulone – Duży katalog str. XI-24-25

6 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stali wysokostopowych
Elektrody otulone – Duży katalog str. XI-24-25

7 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stali wysokostopowych
Druty i pręty - Duży katalog str. XI-77-80 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stali wysokostopowych Druty rdzeniowe - Duży katalog str. XI

8 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stopów aluminium

9 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stopów pozostałych metali kolorowych - Duży katalog str. XI-44-50

10 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stopów pozostałych metali kolorowych
Duży katalog str. XI-44-50

11 Podstawowe zasady doboru materiałów spawalniczych do spawania stopów pozostałych metali kolorowych
Duży katalog str. XI-44-50

12 Ekonomika prac spawalniczych
Rys. 1 Metody spawania w latach

13 Ekonomika prac spawalniczych
Rys. 2 Wpływ mechanizacji na współczynnik czasu jarzenia się łuku

14 Ekonomika prac spawalniczych
Rys. 3 Podział kosztów spawania

15 Ekonomika prac spawalniczych
Rys. 4 Tolerancje montażu do spawania

16 Ekonomika prac spawalniczych
Rys. 5 Wymiary spoin przy minimalnych i maksymalnych wymiarach ukosowania

17 Ekonomika prac spawalniczych
Rys. 6 Przekrój poprzeczny spoin doczołowych w zależności od kąta ukosowania i wysokości progu

18 Ekonomika prac spawalniczych
Rys. 7 Wpływ montażu na wymiary spoin pachwinowych

19 Ekonomika prac spawalniczych
Rys. 8 Wpływ wielkości nadlewu na wymiary spoin

20 Ekonomika prac spawalniczych
Rys. 9 Kąty ukosowania przy spawaniu a/ w osłonie gazowej b/ drutem samoosłonowym

21 Ekonomika prac spawalniczych
Rys. 10 Porównanie kosztów spawania 1 mb spoiny w osłonie CO2 i Ar + CO2

22 Ekonomika prac spawalniczych
Rys. 11 Koszt robocizny z narzutem

23 Ekonomika prac spawalniczych
Drut proszkowy Drut pełny Jm Przekrój drutu fi 1,2 mm Koszty robocizny (pośrednie, bezpośrednie i ogólne) (RO) 70 zł/godz Natężenie prądu (I) 260 170 A Wydajność stapiania (WS) 5,5 3 kg/godz Cykl pracy (CP) 40 % Cena materiałów dodatkowych (MD) 6,2 4 zł/kg Uzysk (U) 93 96 Cena gazu osłonowego (CG) 0,01 zł/l Wielkość przepływu gazu (PG) 15 l/min Zużycie gazu = 60xPG/WSxCP (ZG) 410 750 l/godz Koszty gazu = CGx ZG (KG) 6 10,88 Koszty materiałów dodatkowych = MD/Ux100 (KM) 6,7 4,17 Koszty produkcji = RO/WSxCP (KP) 33,7 58,3 Koszty całkowite = KP+KM+KG (KC) 46,4 73,35 Ciężar spoiny = 2,45 kg/m Koszty wytworzenia spoiny X za 1m 113,68 17970 zł/m3 Tabela kosztów wykonania 1mb spoiny (grubość blachy 20mm) drutem pełnym i drutem proszkowym

24 Materiałoznawstwo INDEKSY

25 Idea skonstruowania indeksów na materiały spawalnicze
PLAN PREZENTACJI Idea skonstruowania indeksów na materiały spawalnicze Sposoby samopomocy czyli jak szybko sprawdzić, czy na magazynie jest zamiennik

26 Idea skonstruowania indeksów

27 Asortyment/ dostawca/metoda spawania/otulina/gatunek/średnica
Konstrukcja indeksów Asortyment/ dostawca/metoda spawania/otulina/gatunek/średnica Indeks ma 10 znaków a bc d efgh ij, w miejsca liter wstawione są cyfry bądź litery …. .. Pole a … .. oznacza w indeksie asortyment 0… elektrody spawalnicze 1… druty spawalnicze 2… topniki

28 Pola .bc . .… .. oznaczają kod dostawcy- dla wszystkich grup np
Konstrukcja indeksów Pola .bc . .… .. oznaczają kod dostawcy- dla wszystkich grup np .40…Boehler .50…Esab .00…dawny Baildon, obecny Esab, elektrody z grupy ER EB .65…Lincoln Pole . .. d .… .. oznacza w indeksie - dla elektrod rodzaj otuliny lub grupę materiałową - dla drutów metodę spawania czyli postać drutu

29 Konstrukcja indeksów- elektrody
Wydarzenia z końcówki 2010 roku Pole . ..d …. .. oznacza odpowiednio dla elektrod z Esaba (dawny Baildon) oraz generalnie dla innych dostawców elektrod poza Esabem i elektrodami typu OK. xx.xx 0 00 d …. .. 0 elektrody rutylowe 1 elektrody kwaśne 2 elektrody zasadowe 3 elektrody do napawania 4 elektrody do stali średniostopowych (stale energetyczne) 5 elektrody do stali wysokostopowych 6 elektrody do żeliwa Np. ER 146 fi 3,2 mm EA 146 fi 3,2 mm FOX EV 50 fi 2,5 mm

30 dla elektrod z Esaba typu OK. xx.xx nazwę elektrod
Wydarzenia z końcówki 2010 roku Konstrukcja indeksów- elektrody Pola . ..d efg. .. oznaczają dla elektrod z Esaba typu OK. xx.xx nazwę elektrod Np. OK fi 2,5 mm OK fi 3,2 mm Pola . … efg. .. poza elektrodami OK. xx.xx oznaczają nazwę elektrod zakodowaną w zależności od dostawcy Np. Omnia fi 3,2 mm MOST 308 L-16 fi 3,2 mm Avesta P 5 fi 4,0 mm ER 146 fi 3,2 mm

31 Konstrukcja indeksów- elektrody
Pola …h ij oznaczają średnicę oraz jeśli jest to wymagane długość elektrody np to …ER 146 fi 3,2 mm

32 Konstrukcja indeksów- druty
Wydarzenia z końcówki 2010 roku Pole . ..d …. .. oznacza odpowiednio 0 metoda MIG/MAG, druty pełne na szpulach 1 metoda TIG, pręty 2 metoda pod topnikiem, druty pełne na szpulach 3 metoda MIG/MAG, druty rdzeniowe na szpulach Np. Gold G3Si1 fi 1,2 mm OK Tigrod fi 3,2 mm Supercored 71 fi 1,2 mm

33 Wydarzenia z końcówki 2010 roku
Konstrukcja indeksów- druty Pola efg. .. lub . .. efgh .. oznaczają nazwę drutu wprost lub zakodowaną w zależności od dostawcy Np. OK Tigrod fi 3,2 mm MOST 308 LSi fi 1,2 mm Supercored 71 fi 1,2 mm Pola …h ij oznaczają średnicę oraz jeśli jest to wymagane rodzaj szpuli lub długość pręta dla TIGów Np. to drut MOST 308 LSi fi 1,2 mm

34 Pola .bc . .… .. oznaczają kod dostawcy- dla wszystkich grup np
Wydarzenia z końcówki 2010 roku Konstrukcja indeksów- topniki Pola .bc . .… .. oznaczają kod dostawcy- dla wszystkich grup np .40…Boehler .50…Esab .65…Lincoln Pola . .. od . .. d…. do …. .j oznaczają nazwę topnika wprost lub zakodowaną w zależności od dostawcy oraz ewentualnie pakowanie Np. OK Flux Tast

35 Sposoby samopomocy

36 Sposoby samopomocy Aluminium Kwasiaki Alunox Index szpule 11009….
Kwasiaki Alunox Index szpule 11009…. 11005… pręty 11019… 11015… MOST 11409…. 1720… 11419… 1721.. GOLD Inne 11509…. 1170… 11519… 1171.. Alumat 11109…. 11119… Novametal 12709…. 12719…

37 Spawanie – rys historyczny i metody spawania

38 Spawanie – rys historyczny i metody spawania

39 Spawanie – rys historyczny i metody spawania

40 Spawanie łukowe elektrodą otuloną

41 Spawanie półautomatyczne i automatyczne w osłonie gazów drutem litym

42 Spawanie półautomatyczne i automatyczne drutem proszkowym

43 Spawanie elektryczne elektrodą wolframową w osłonie gazowej

44 Spawanie automatyczne łukiem krytym (pod topnikiem)

45 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Materiałoznawstwo Stopień II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google