Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Połączenia nitowe Nity na rysunkach wykonawczych przedstawia się bez uproszczeń rys.1, natomiast na rysunkach połączeń nitowych nity w rzucie na płaszczyznę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Połączenia nitowe Nity na rysunkach wykonawczych przedstawia się bez uproszczeń rys.1, natomiast na rysunkach połączeń nitowych nity w rzucie na płaszczyznę."— Zapis prezentacji:

1 Połączenia nitowe Nity na rysunkach wykonawczych przedstawia się bez uproszczeń rys.1, natomiast na rysunkach połączeń nitowych nity w rzucie na płaszczyznę równoległą do ich osi rysuje się albo dokładnie, albo w uproszczeniu rys.4. a) b) Rys.1. Nity: a) kulisty zwykły, b) płaski Rys.2. Połączenia nitowe dokładne i uproszczone

2 Połączenia nitowe W rzucie na płaszczyznę prostopadłą do osi nitów zaznacza się tylko położenie tych osi – krzyżykami, nie rysując nitów Rys.5. Połączenia nitowe w rzucie na płaszczyznę prostopadłą do osi nitów

3 Połączenia nitowe Gdy na rysunku występują grupy jednakowych nitów różnego rodzaju i wielkości to w rzucie na płaszczyznę prostopadłą do ich osi jednakowe nity oznacza się odpowiednimi symbolami graficznymi, a numer części nita podaje się tylko przy jednym z jednakowych nitów. Rys.3. Przykład symboli graficznych różnych nitów

4 Połączenia zgrzewane i lutowane
Połączenia zgrzewane i lutowane można przedstawić w sposób uproszczony zgodnie z ogólnymi zasadami lub w sposób umowny. Znormalizowany jest tylko zapis umowny. Jeżeli połączenie zgrzewane rysuje się w dwóch lub więcej rzutach, to na wszystkich rzutach musi być ono przedstawione w tym samym stopniu uproszczenia. Zarys zgrzeiny rysuje się linią ciągłą grubą, krawędzie styku brzegów zgrzewanych w obszarze zgrzeiny liniami cienkimi ciągłymi.

5 Połączenia zgrzewane i lutowane
Przy rysowaniu, w sposób uproszczony połączeń zgrzewanych punktowych i liniowych w przekroju zgrzeinę przedstawia się w postaci owalu niezaczernionego lub zaczernionego wewnątrz. Rys.4. Zarys spoiny punktowej Rys.5. Zarys spoiny liniowej

6 Połączenia zgrzewane i lutowane
Oznaczenie zgrzeiny podaje się za pomocą linii odniesienia zakończonej strzałką. Znaki umowne zgrzein umieszcza się symetrycznie na linii odniesienia. Wymiarem charakterystycznym dla zgrzeiny punktowej jest średnica d, a dla liniowej szerokość c, wartości te podaje się po lewej stronie znaku umownego. Wymiary wzdłużne zgrzein podaje się po prawej stronie np. l – długość zgrzeiny; (e) – odległość między odcinkami zgrzein; n – liczba odcinków zgrzein.

7 Połączenia zgrzewane i lutowane
W przypadku zgrzeiny garbowej strzałkę należy doprowadzić do miejsca na rysunku, gdzie występuje zgrzeina garbowa, a wartość średnicy zgrzeiny poprzedzić dużą literą P. a) b) c) Rys.6. Znaki umowne zgrzein: a) punktowa, garbowa typu punktowego, b) liniowa, garbowa typu liniowego, c) doczołowa, liniowo-doczołowa Rys.7. Połączenia lutowane


Pobierz ppt "Połączenia nitowe Nity na rysunkach wykonawczych przedstawia się bez uproszczeń rys.1, natomiast na rysunkach połączeń nitowych nity w rzucie na płaszczyznę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google