Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja cech charakterystycznych produktu I – Project.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja cech charakterystycznych produktu I – Project."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja cech charakterystycznych produktu I – Project

2 Czego oczekują klienci? Potrzeby klientów

3 Najważniejsze czynniki wpływające na decyzję o zakupie Za dużo żywności do przechowywania 56% użytkowników chciałoby większą lodówkę. Zbyt niezbędna, aby można ją wyłączyć Lodówka zużywa 15% energii zużywanej przez gospodarstwo domowe. Za dużo żywności do przechowywania 74% Europejczyków przechowuje rybę i mięso w lodówce przez co najmniej 2 dni. (Częstotliwość zakupu świeżego mięsa) najważniejszy czynnik wpływający na decyzję o zakupie (18% wszystkich decyzji o zakupie) najważniejszy czynnik wpływający na decyzję o zakupie (16% wszystkich decyzji o zakupie) POJEMNOŚĆ ENERGOOSZCZĘDNOŚ Ć najważniejszy czynnik wpływający na decyzję o zakupie (13% wszystkich decyzji o zakupie) WYGLĄD ZEWNĘTRZNY najważniejszy czynnik wpływający na decyzję o zakupie (12% wszystkich decyzji o zakupie) ŚWIEŻOŚĆ Zbyt widoczna, aby była brzydka 89% sprzedawanych lodówek stanowią lodówki wolnostojące. Free Standing Built-in France Germany Italy Spain UK EU TTL 89%11% 97% 3% 59%41% 99%1% 92%8% 89%11%

4 Zwiększenie pojemności bez zwiększania wymiarów zewnętrznych. Typowe europejskie kuchnie są małe (10~15m²), a miejsce na lodówkę jest bardzo ograniczone: Jakie są ograniczenia? Koszyk produktów: Potrzeby klientów Zrozumienie problemów: pojemność

5 Jednak zużycie energii może się zmieniać w zależności od: stopnia oszronienia ścian zamrażarki 5-milimetrowa warstwa szronu w zamrażarce przekłada się na 30% wyższe zużycie energii temperatury pomieszczenia Jeśli temperatura pomieszczenia przekracza granice określone dla danej klasy klimatycznej o 5°C, zużycie energii wzrasta o 40% Około 90% zużycia energii wynika z pracy sprężarki. Z czego wynika zużycie energii? Potrzeby klientów Zrozumienie problemów: energooszczędność

6 Jakie są wymagania? Lodówka powinna komponować się z meblami kuchennymi. Czy lodówka powinna być kolejną białą szafką, czy może czymś więcej? Nawet w najbardziej ascetycznych kuchniach nigdy nie dominuje jeden styl. Potrzeby klientów Zrozumienie problemów: wygląd zewnętrzny

7 Jakie czynniki powodują psucie się żywności? Czynniki wpływające na konkretne artykuły: Warzywa: Przechowywanie warzyw przerywa proces fotosyntezy, co powoduje utratę wody i wartości odżywczych (witamin, soli...) Mięso i ryby: Surowe mięso zawiera enzymy, których działanie negatywnie wpływa na świeżość mięsa. Czynniki o działaniu ogólnym: Powietrze: Oksydacja zmienia właściwości organoleptyczne żywności: kolor, zapach, smak i fakturę. Światło: Promienie UV przyspieszają oksydację. Temperatura: Ma wpływ na rozwój bakterii. Potrzeby klientów Zrozumienie problemów: świeżość produktów

8 Jakie są cechy charakterystyczne naszego produktu? Proponowane rozwiązanie

9 NAJWIĘKSZA POJEMNOŚĆ!! Zastosowana technologia: Technologia cienkiej izolacji Proponowane rozwiązanie Największa pojemność

10 Co się dzieje po wrzuceniu kostek lodu do wody? Topniejące kostki lodu obniżają temperaturę wody! Jaki jest wniosek z tego doświadczenia? Schłodzenie czegoś oznacza przeniesienie ciepła na coś innego. Transfer termiczny zawsze odbywa się w kierunku od najcieplejszego materiału do najchłodniejszego. Lodówki działają zgodnie z tą zasadą: temperatura wewnątrz nich spada, ponieważ ciepło z wnętrza przenoszone jest na parownik. Izolacja ułatwia chłodzenie poprzez ograniczenie transferu termicznego jedynie do wnętrza komory lodówki. Proponowane rozwiązanie Większa pojemność – uwaga techniczna

11 Dlaczego kostki lodu topnieją szybciej w wodzie niż w powietrzu? Ciepło przenoszone jest na kostki szybciej w wodzie z powodu mniejszego przewodnictwa termicznego powietrza. Obecność powietrza w materiale izolującym pozwala obniżyć jego współczynnik przewodnictwa. Zwiększa to jednak objętość izolacji. Zasada działania izolacji powietrze CIEPŁO ZIMNO Proponowane rozwiązanie Większa pojemność – uwaga techniczna

12 Izolacja lodówek LG wykonana jest z nowego materiału, którego współczynnik przewodnictwa jest o 4% niższy niż w przypadku izolacji konwencjonalnej. W rezultacie skuteczność izolacji jest wyższa przy zastosowaniu mniejszej ilości powietrza wewnątrz. Izolacja jest bardziej zwarta i dzięki temu ściany lodówki są cieńsze. Przewaga konkurencyjna: Największa pojemność! Wielkość komórki: 150μm ~350μm Wielkość komórki: 80μm ~200μm K K -4% Gaudii-PJT 2 m ,9 m 1,85 m litrów + 28 litrów Wcześniej Wielkość komórki: 150µm ~350 µm Aktualnie Wielkość komórki: 80µm ~200 µm Proponowane rozwiązanie Większa pojemność – udoskonalenie

13 ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ Zastosowana technologia: Technologia cienkiej izolacji (A+) SPRĘŻARKA LINIOWA (A++) Energooszczędność

14 Zużycie energii: kWh Pomyślmy o energooszczędności! = (pojemność³ x M) +N Wartości M i N zależą od klasy lodówki. Uwaga: w niniejszej prezentacji indeks nie jest liczony w kWh => Indeks energooszczędności obliczany jest na podstawie zużycia energii i pojemności według standardu ISO. Czy porównanie tych dwóch urządzeń ma sens? 219 kWh/rok492 kWh/rok Pytanie: Zużycie energii w roku Standardowe zużycie energii w roku Energooszczędność – uwaga techniczna Energooszczędność

15 W jaki sposób ją poprawić? Obniżenie zużycia energii poprzez zwiększenie objętości poprzez obniżenie zużycia energii poprzez wydajniejsze zużycie energii Zwiększenie współczynnika referencyjnego (np.: 1/2 = 0,5 > 1/4 = 0,25) Zmodernizowany materiał izolacyjny Sprężarka liniowa EEI < 42 EEI < 30 Zużycie energii w roku Standardowe zużycie energii w roku Energooszczędność – uwaga techniczna Energooszczędność

16 Wybrana temperatura T° Granica krytyczna (+) Granica krytyczna (-) Izolacja konwencjonalna Wahania temperatury w zależności od rodzaju izolacji. Zmodernizowana izolacja W jaki sposób zoptymalizować pracę sprężarki? Zmodernizowana izolacja spowalnia wzrost temperatury w komorze lodówki, wydłużając okresy między cyklami pracy sprężarki. Cienka izolacja pozwala spełnić wymogi klasy energetycznej A+. Wahania temperatury w zależności od rodzaju izolacji. Klasa energooszczędności A+ - cienka izolacja Energooszczędność

17 Najważniejszymi elementami sprężarki są silnik i tłok: silnik napędza tłok, którego ruch powoduje sprężanie i zasysanie czynnika. Liniowa sprężarka LG wyposażona jest w dwie technologie zmieniające sposób jej pracy: Definiuje sposób kontroli prędkości obrotowej silnika. Definiuje sposób napędzania tłoka. Inwerter Technologia liniowa Sprężarka liniowa Klasa energooszczędności A++ - sprężarka liniowa z inwerterem Energooszczędność

18 Co się stanie po zbliżeniu do siebie dwóch magnesów? Przeciwna polaryzacja => przyciąganie Taka sama polaryzacja => odpychanie Siła mechaniczna silnika powstaje w wyniku działania siły odpychania Silnik bezszczotkowy (widok z przodu) Wewn. stojan magnetyczny (o stałej polaryzacji) Zewnętrzne stojany elektryczne (o zmiennej polaryzacji) Stojany zewnętrzne podłączone są do sieci elektrycznej dostarczającej prąd zmienny 50 Hz. Sygnał AC 50 Hz: Silnik zawsze pracuje z maksymalną mocą, co powoduje marnotrawstwo energii. Prędkość obrotowa kontrolowana jest poprzez liczbę obrotów na minutę: Klasa energooszczędności A++ - sprężarka liniowa z inwerterem Energooszczędność

19 Co oznacza słowo inwerter ? Ten napęd o zmiennej częstotliwości bezpośrednio kontroluje prędkość obrotową silnika, kontrolując częstotliwość dostarczanej energii. Oszczędność energii uzyskuje się poprzez dostosowanie pobranej mocy do potrzeb lodówki. Inwerter to urządzenie elektryczne przekształcające częstotliwość stałą w częstotliwość zmienną. Sprężarka o ruchu posuwisto-zwrotnym Sprężarka o ruchu posuwisto-zwrotnym z inwerterem STRATA ENERGII OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII LatoZima Moc chłodzenia Wymagana Energia o zmiennej częstotli- wości Energia sinusoidalna Silnik prądu zmiennego Sterownik o zmiennej częstotli- wości Energia mechaniczna Interfejs operatora Konwersja mocy Klasa energooszczędności A++ - sprężarka liniowa z inwerterem Energooszczędność

20 Do sprężania i zasysania czynnika niezbędny jest ruch w poziomie... Natomiast silniki elektryczne mogą wykonywać jedynie obroty... Ile obrotów można przekształcić w ruch posuwisto-zwrotny? Popychanie tłoka = Sprężanie Ciągnięcie tłoka = Ssanie W tradycyjnej sprężarce silnik napędza tłok za pośrednictwem trzpienia i wału korbowego. W rezultacie powstaje tarcie będące przyczyną: hałasu podczas pracy marnotrawstwa energii Klasa energooszczędności A++ - sprężarka liniowa z inwerterem Energooszczędność

21 Sprężarka liniowa to sprężarka zintegrowana z silnikiem regulowanej częstotliwości, w której tłok porusza się bezpośrednio w jednym kierunku, bez żadnych trzpieni ani wałów korbowych. Co oznacza słowo liniowa ? Sprężarka zintegrowana: To cylindryczny silnik ze zintegrowanym tłokiem. Bezpośredni ruch tłoka: Tłok połączony jest z magnetycznymi stojanami. Siła odpychania umożliwia sprężania. Siła przyciągania umożliwia zasysanie. Długość skoku tłoka jest zmienna. Inwerter: Zawiera wbudowany napęd o zmiennej częstotliwości, sterujący prędkością obrotową. Klasa energooszczędności A++ - sprężarka liniowa z inwerterem Energooszczędność

22 Jakie są korzyści z jej zastosowania? Tłok tradycyjnyInwerterTechnologia liniowa Sterowanie prędkością obrotową Ruch tłoka Sterowanie długością skoku Pośredni 4 punkty tarcia Brak Najwyższy poziom hałasu Pośredni 4 punkty tarcia Bezpośredni 1 punkt tarcia Brak Najwyższy poziom hałasu 100% -> 60% Dodatkowa oszczędność energii Miękki start Obr./min. Strata energii Napęd o zmiennej częstotliwości Oszczędność energii Napęd o zmiennej częstotliwości Oszczędność energii Sterowanie mocą chłodzenia Zużycie energii Standardowe-25%-45% Indeks energo- oszczędności Klasa energetyczna < 55 = A <42 = A+ <30 = A++ Poziom hałasu 41 dB(A) Klasa energooszczędności A++ - sprężarka liniowa z inwerterem Energooszczędność

23 W jaki sposób energooszczędność przełożyć na mniejszą emisję CO ² ? Przy produkcji energii powstaje CO ². Jednak jego ilość zależy od metody produkcji energii. Z tego powodu każdy kraj określił własny współczynnik konwersji. Podczas pierwszych 50 lat wzrostu drzewa pochłaniają CO ² w wyniku procesu fotosyntezy ( g/rok). Źródło: EFN, PriceWaterHouse, EDF, X 2 Nazwa modelu Wysokość Klasa energetyczna kW/rok CO 2 (g/rok) OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII NIŻSZA EMISJA CO g/rok Unia Europejska Luksemburg Dania Irlandia Wielka Brytania Portugalia Holandia Grecja Niemcy Włochy Hiszpania Belgia Finlandia Austria Francja Szwecja CO 2 na 1 kWh energii elektrycznej (g) Klasa energooszczędności A++ - wskazówki handlowe Energooszczędność

24 ŚWIEŻOŚĆ Zastosowana technologia: Technologia Total No Frost Dwa parowniki Opti Temp Zone strefa optymalnej temperatury Oświetlenie Vita light Świeżość

25 Wady: Dwa parowniki pracują niezależnie: - Moc chłodzenia parownika lodówki: -10 °C - Moc chłodzenia parownika zamrażarki: -25 °C TECHNOLOGIA CHŁODZENIA BEZPOŚREDNIEGO: Parownik jest elementem lodówki odpowiedzialnym za chłodzenie. Technologia chłodzenia zmienia się zgodnie z rodzajami przewodnictwa i konwekcji. Chłodzenie odbywa się poprzez przewodnictwo ciepła na tylnej ścianie: - Parowniki nie mają kontaktu z powietrzem z komór lodówki i zamrażarki. Cyrkulacja powietrza wywoływana jest naturalną konwekcją: - Różnice temperatur wymuszają wolny przepływ powietrza. Kondensacja powoduje powstawanie szronu w zamrażarce. Temperatura obniża się powoli Lodówka chłodzi nierównomiernie. Świeżość: porównanie technologii/bezpośrednie chłodzenie Świeżość

26 Zalety: Ten sam parownik obsługuje lodówkę i zamrażarkę: - Moc chłodzenia parownika: -25 °C - Zawór elektromagnetyczny steruje wymianą czynnika między dwiema komorami TECHNOLOGIA NO FROST: Wentylator wymusza konwekcję: - Powietrze jest nawiewane do zamrażarki. - Powietrze jest chłodzone i suszone poprzez kontakt z parownikiem. - Dystrybucja powietrza jest dostosowana do potrzeb poszczególnych komór. Parownik jest elementem lodówki odpowiedzialnym za chłodzenie. Technologia chłodzenia zmienia się zgodnie z rodzajami przewodnictwa i konwekcji. Szybkie chłodzenie Brak szronu w zamrażarce Równomierne chłodzenie w lodówce Świeżość: porównanie technologii/technologia No Frost Świeżość

27 Jakie korzyści zapewnia technologia No Frost? Bezpieczna żywność: W odróżnieniu od chłodzenia bezpośredniego system No Frost zapewnia optymalne warunki do przechowywania żywności w każdym miejscu w lodówce. - Taki zakres temperatur uniemożliwia rozwój patogenów. - System No-Frost poprawia dystrybucję świeżości o 76%. - System No-frost zapewnia stabilniejszą temperaturę, schładzając żywność 1,6 x szybciej. W celu zapewnienia świeżości na dłużej żywność musi być przechowywana w temperaturze od 0 do 4°C. Prawdziwa energooszczędność: Chłodzenie bezpośrednie produkuje szron, natomiast technologia No Frost nie! - 60% właścicieli rozmraża zamrażarki co najmniej raz na kwartał. - Dzięki technologii No Frost w zamrażarce nie gromadzi się szron. 5-milimetrowa warstwa szronu w zamrażarce przekłada się na 30% wyższe zużycie energii. Chłodzenie bezpośrednie : Technologia No Frost : Stabilność Świeżość: porównanie technologii/technologia No Frost Świeżość

28 CHŁODZENIE BEZPOŚREDNIE - 2 parowniki: -10°C/ -25°C. - Konwekcja naturalna. - Chłodzenie w wyniku przewodnictwa. - Brak obiegu powietrza między komorami. Technologia NO FROST - 1 parownik: -25°C. - Konwekcja wymuszona - Chłodzenie w wyniku kontaktu z parownikiem. -Obieg powietrza między komorami. -Powiązane korzyści: Bezpieczne przechowywanie żywności/prawdziwa energooszczędność. LG - 2 parowniki NO FROST - 2 parowniki: -10°C/ -25°C. - Konwekcja wymuszona. - Chłodzenie w wyniku kontaktu z parownikiem. - Brak obiegu powietrza między komorami. -Powiązane korzyści: takie same, jak w przypadku systemu No Frost + wymienione na następnym slajdzie. Tylko w modelach A++ Świeżość: udoskonalona technologia No Frost/2 parowniki No Frost Świeżość

29 WYELIMINOWANIE STRAT ENERGII => wyższa klasa energetyczna Lodówka i zamrażarka działają niezależnie. W związku z tym chłodzenie komory lodówki nie powoduje chłodzenia zamrażarki. W ten sposób nowy system oszczędza energię. SKUTECZNIEJSZA KONTROLA WILGOTNOŚCI (od 33% do 66,3%*) Nowy system wyposażony jest w dwa parowniki, optymalnie dostosowane do potrzeb każdej z komór. Parownik chłodzący lodówkę pracuje z temperaturą -10°C, co sprawia, że powietrze jest mniej suche niż przy temperaturze -25°C. Konwekcja wymuszona powoduje osuszanie wnętrza lodówek z konwencjonalnym systemem No Frost. Powietrze jest suszone poprzez kontakt z parownikiem. Im większa moc parownika, tym bardziej wysuszone powietrze. Parowniki w lodówkach z konwencjonalnym systemem No Frost pracują z mocą -25°C. Świeżość: udoskonalona technologia No Frost/2 Eva Syst. Świeżość

30 -1°C: OPTYMALNA ŚWIEŻOŚĆ: Utrzymuje świeżość surowego mięsa i ryb, przerywając działanie enzymów wywołujących naturalny rozkład mięsa. Nie wymaga krótkotrwałego zamrażania, co znacznie ułatwia przechowywanie mięsa. Strefa Opti Temp Zone utrzymuje temperaturę na optymalnym poziomie. Wyświetlacz pozwala wybrać dwa różne warianty ustawień temperatury: 2°C: ŚWIEŻOŚĆ NA DŁUŻEJ Mięso i ryby Warzywa i owoce Świeżość: Funkcje specjalne/strefa Opti Temp Zone Świeżość

31 Instytut MIT [Uprawy roślin przy użyciu diod LED] Technologie oświetlenia LED zastępują naturalne światło 1) Metabolizm roślin Fotosynteza : 6CO 2 + 6H 2 O + energia słoneczna C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + [wit. C, chlorofil, polifenol…]. 2) Przykłady użycia światła przy uprawie roślin Światło Dwutlenek węgla CO 2 Woda H 2 O Składniki odżywcze Tlen O 2 Mechanizm fotosyntezy W procesie fotosyntezy rośliny wytwarzają energię i wartości odżywcze niezbędne do życia. Jednak bez dostępu do światła rozpoczyna się mechanizm odwrotny – gnicie roślin. Oświetlenie Vita-light utrzymuje wartości odżywcze w warzywach przy użyciu diod LED. Świeżość: funkcje specjalne/oświetlenie Vita-light Świeżość

32 Witaminy Korzyści Przechowywanie wartości odżywczych przy udziale fotosyntezy - Oświetlenie LED (8EA) - Zachowanie witaminy C Utrzymanie wilgotności na dłużej Herme- tyczna/ nawilżająca - Moist Balance Crisper pokrywa zapewniająca właściwą wilgotność Oświetlenie Vita-light: diody LED utrzymują świeżość i wilgotność warzyw Dodatkową szczelność zapewnia prowadnica Świeżość: funkcje specjalne/oświetlenie Vita-light Świeżość

33 Certyfikat SLG dla strefy Vita-light PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ Wyniki opisanego poniżej testu SLG, Pruef- und Zertifizierungs GmbH dowodzą, że strefa Vita-light, wykorzystująca 2 rodzaje diod LED zainstalowanych w lodówko-zamrażarce (urządzeniu typu Combi), optymalizuje warunki przechowywania żywności na trzy sposoby. Promieniowanie LED w strefie Vita-light przerywa rozkład chlorofilu w warzywach. (sałatka z warzyw polnych: dwukrotnie więcej chlorofilu niż bez strefy Vita-light, kapusta: 1,4 x więcej chlorofilu). Strefa gwarantuje większą zawartość witaminy C w warzywach. (sałatka z warzyw polnych: 1,67 x więcej witaminy C, kapusta: 1,14 x więcej witaminy C). Poza tym warzywa zawierają więcej wody w przypadku przechowywania ich w strefie Vita-light. (sałatka z warzyw polnych: 1,44 x mniejsza utrata wody, kapusta: 1,16 x mniejsza utrata wody). Podsumowując, warzywa są świeższe, utrzymują apetyczny wygląd i można je przechowywać dłużej. Świeżość: funkcje specjalne/oświetlenie Vita-light Świeżość

34 HARMONIJNY WYGLĄD Zastosowana technologia: Wykończenie w dwóch odcieniach Brak szczelin Podświetlenie LED Harmonijny wygląd

35 Doskonałe dopasowanie do wystroju kuchni Ta wyjątkowa lodówka z wykończeniem w dwóch odcieniach pasuje do prawie każdej kuchni i jej wyposażenia. Dzięki niej kuchnia nabierze indywidualnego i specjalnego charakteru. Harmonijny wygląd: wykończenie w dwóch odcieniach Harmonijny wygląd

36 Pragmatyczna konstrukcja ułatwiająca obsługę Brak ryzyka uszkodzenia Generalnie europejskie lodówki są instalowane głębiej niż meble kuchenne, co może uszkodzić zarówno lodówkę, jak i meble, w zależności od tego, jak szeroko zostaną otwarte drzwi lodówki. Jednak problem ten nie dotyczy lodówek i-project. W lodówkach i-project szuflady można wysunąć nawet wtedy, gdy drzwi otwarte są pod kątem 90 stopni. Harmonijny wygląd: brak szczelin Harmonijny wygląd

37 Podświetlenie LED Konwencjonalna żarówka Diody LED AwariaCzęstoRzadko Czas eksploatacji1500 godzinBardzo długi (ponad godzin) Kolorystyka (stylistyka)Światło żółteŚwiatło białe Zużycie energii*30 W8 W Generowane ciepło (temperatura powierzchni) Wysoka temperatura (nawet 100 ) Minimalna temperatura (maksymalnie 25 ) Intensywność oświetlenia (luks) 169,8 249,3 * Model: i-pjt 2M, Bosch KGN39P95 2 M Światło o 47% jaśniejsze niż w przypadku konwencjonalnej żarówki. Zużycie energii niższe o 70% niż w przypadku konwencjonalnej żarówki. Odpowiednie oświetlenie zapewnia lepszą widoczność Harmonijny wygląd: podświetlenie LED Harmonijny wygląd

38 ROZWIĄZANIA DO PRZECHOWYWANIA LODU I WODY Zastosowana technologia: Dystrybutor wody bez podłączenia hydraulicznego Automatyczna kostkarka bez podłączenia hydraulicznego Harmonijny wygląd: brak szczelin Rozwiązania do przechowywania lodu i wody

39 Prosty i szybki sposób na ugaszenie pragnienia! Czy widział ktoś lodówkę zapewniającą prosty i szybki sposób dostępu do wody pitnej w każdej chwili, każdego dnia? Wystarczy raz dziennie uzupełnić zbiornik lodówki i-project wodą, aby mieć bardzo prosty dostęp do 3,2 litra wody. Co więcej można uzyskać bezpośredni dostęp do wszelkiego rodzaju wody butelkowanej zamiast wody przechowywanej w zbiorniku. Dystrybutor wody bez podłączenia hydraulicznego Rozwiązania do przechowywania lodu i wody

40 Czy kiedykolwiek zabrakło kostek lodu w upalny, letni dzień? Jeśli tak, warto wybrać lodówkę LG i-project. Wyposażona jest w automatyczną kostkarkę bez podłączenia hydraulicznego, dzięki której nigdy więcej nie zabraknie kostek lodu. Wystarczy wlać wodę do zbiornika, a lodówka i-project automatycznie zacznie produkować lód. Co więcej od razu można wyjąć dużą ilość lodu, bez otwierania drzwi zamrażarki. Pojemnik pozwoli napełnić lodem 20 szklanek. Automatyczna kostkarka Rozwiązania do przechowywania lodu i wody

41 NAJ- LEPSZA PIERW- SZA ESTETY- CZNA PRZYJA- ZNA Zróżnicowanie funkcjonalne Zróżnicowanie emocjonalne NAJWYŻSZE PARAMETRY PRACY DZIĘKI:NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE POJEMNOŚĆ Troska o zdrowie:HARMONIJNY WYGLĄD - Wykończenie w dwóch odcieniach -Podświetlenie wieżowe LED - Brak szczelin - Rozwiązania do przechowywania lodu i wody - Funkcja No Frost - Opti Temp Zone strefa optymalnej temperatury - Oświetlenie Vita-light Koncepcja komunikacji: zgodność z wymogami BAG Rozwiązania do przechowywania lodu i wody

42 DANE TECHNICZNE PRODUKTU 2 m: Extra / Best / Better 1,85 m: Best / Better Harmonijny wygląd: brak szczelin Dane techniczne produktu

43 Value Creation through Customer InsightProfitable Growth 2010 Charakterystyka Pojemność netto: 351l (220/115l/16l) Chłodzenie: TOTAL NO FROST – 2 EVA SYST. System: MultiAirFlow Kompresor Linearny (R600a) Wykończenie: Dwukolorowa polerowana stal Sterowanie: Elektroniczne (6 czujników) Wyświetlacz: LED dotykowy (biały) Dozownik wody i z możliwością instal. butelki Alarm otwartych drzwi Zerowy prześwit drzwi Blokada przed dziećmi Szybkie mrożenie Bioshield uszczelka antybakteryjna/magnetyczna Klasa energetyczna: A++ Zużycie energii: 256 (kW/rok) Kraj pochodzenia: Korea Gwarancja: 2 lata Cena detaliczna: 5,399 PLN Chłodziarka Pojemnik na owoce i warzywa Pojemnik na jajka Półka na butelki Szklane hartowane półki (3) Moist Balance Crisper (1) OPTI TEMP ZONE VITA LIGHT ZONE Podwójne oświetlenie LEDZamrażarka Kostkarka Twistowa 3 szuflady (2+1) GB7143A2HZ Wymiary Netto: 595 x 2010 x 671 (szer x wys x gł) Wymiary Brutto: 661 x 2115 x 745 Waga Netto / Brutto: 96 / 107 kg Specyfikacja NOWOŚĆ! Lodówki Kombi I-Pro – NOWOŚĆ!

44 Value Creation through Customer InsightProfitable Growth 2010 Charakterystyka Pojemność netto: 385l (270/115l) NAJWIĘKSZA POJEMNOŚĆ!!! Chłodzenie: TOTAL NO FROST – 2 EVA SYST. System: MultiAirFlow Kompresor Linearny (R600a) Wykończenie: Polerowana stal Sterowanie: Elektroniczne (5 czujników) Wyświetlacz: LED 88 dotykowy (zielony) Alarm otwartych drzwi Zerowy prześwit drzwi Blokada przed dziećmi Szybkie mrożenie Bioshield uszczelka antybakteryjna/magnetyczna Klasa energetyczna: A++ Zużycie energii: 249 (kW/rok) Kraj pochodzenia: Korea Gwarancja: 2 lata Cena detaliczna: XXXXX PLN Chłodziarka Pojemnik na owoce i warzywa Pojemnik na jajka Półka na butelki Szklane hartowane półki (3) Moist Balance Crisper (1) FESH ZONE (taca na mięso) Podwójne oświetlenie LEDZamrażarka Kostkarka Twistowa 3 szuflady (2+1) GB7143AVRZ Wymiary Netto: 595 x 2010 x 671 (szer x wys x gł) Wymiary Brutto: 661 x 2115 x 745 Waga Netto / Brutto: 96 / 107 kg Specyfikacja NOWOŚĆ! Lodówki Kombi I-Pro – NOWOŚĆ!

45 Value Creation through Customer InsightProfitable Growth 2010 Charakterystyka Pojemność netto: 343l (228/115l) Chłodzenie: TOTAL NO FROST – 2 EVA SYST. System: MultiAirFlow Kompresor Linearny (R600a) Wykończenie: Dwukolorowa polerowana stal Sterowanie: Elektroniczne (5 czujników) Wyświetlacz: Barowy LED (zielony) Dozownik wody z możliwością instal. butelki Alarm otwartych drzwi Zerowy prześwit drzwi Blokada przed dziećmi Szybkie mrożenie Bioshield uszczelka antybakteryjna/magnetyczna Klasa energetyczna: A++ Zużycie energii: 237 (kW/rok) Kraj pochodzenia: Korea Gwarancja: 2 lata Cena detaliczna: 4,799 PLN Chłodziarka Pojemnik na owoce i warzywa Pojemnik na jajka Półka na butelki 1/2 Szklane hartowane półki (2) Moist Balance Crisper (1) FRESH ZERO ZONE Podwójne oświetlenie LEDZamrażarka Kostkarka Twistowa 3 szuflady (2+1) GB7138A2XZ Wymiary Netto: 595 x 1850 x 671 (szer x wys x gł) Wymiary Brutto: 661 x 2115 x 745 Waga Netto / Brutto: 93 / 104 kg Specyfikacja NOWOŚĆ! Lodówki Kombi I-Pro – NOWOŚĆ!

46 I – Project


Pobierz ppt "Prezentacja cech charakterystycznych produktu I – Project."

Podobne prezentacje


Reklamy Google