Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Resonant Cavity Enhanced. Wnęka rezonansowa – zwykle zamknięta (lub prawie zamknięta) komora z metalu o dobrym przewodnictwie (najczęściej miedź, często.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Resonant Cavity Enhanced. Wnęka rezonansowa – zwykle zamknięta (lub prawie zamknięta) komora z metalu o dobrym przewodnictwie (najczęściej miedź, często."— Zapis prezentacji:

1 Resonant Cavity Enhanced

2 Wnęka rezonansowa – zwykle zamknięta (lub prawie zamknięta) komora z metalu o dobrym przewodnictwie (najczęściej miedź, często posrebrzona), aby zmniejszyć straty energii. Wnęka rezonansowa jest elementem konstrukcji generatorów mikrofalowych takich jak klistrony, magnetrony i masery. Laser też zawiera jej odpowiednik, ale zamiast pełnego pudła są tylko dwie ścianki, które są lustrami dielektrycznymi, ponieważ metalowe dają zbyt duże straty.

3 Jednowymiarowa, planarna wnęka półprzewodnikowa składa się z rezonatora Fabry-Perot usytuowanego pomiędzy zwierciadłami dielektrycznymi, tzw. zwierciadłami Braggowskimi. Wnęka rezonansowa powinna mieć długość równą całkowitej wielokrotności połowy długości fali w danym ośrodku λ=k(λ/2). By móc wyraźnie obserwować charakterystyczne dla mikrownęk efekty, k powinno być małe (k=1, 2, 3,…).

4

5 Zawiera ona złącze p-i-n wykonane z półprzewodnika o szerszej przerwie energetycznej, który nie absorbuje wykrywanego promieniowania. W warstwie zaporowej złącza znajduje się cienka, niedomieszkowana warstwa absorbująca. Złącze to jest umieszczone we wnęce rezonansowej utworzonej przez dwa równoległe lustra Bragga (DBR - distributed Bragg reflectors), które składają się z szeregu ćwierćfalowych warstw zmieniających się okresowo, wykonanych z materiałów o odpowiednio dużej różnicy współczynników odbicia. Dzięki rezonansowemu zwiększeniu energii optycznej we wnęce grubość warstwy absorpcyjnej może być znacznie zmniejszona bez znacznego zmniejszenia czułości przyrządu.

6 Struktura fotodiody RCE umożliwia wytworzenie detektora czułego na promieniowanie o długości fali większej od 1,7 μm, którego warstwę absorpcyjną stanowi InxGa1-xAs (0,6 < x 0,83.

7 Zastosowanie wnęki rezonansowej daje możliwość wykonania detektora na bazie InP, półprzewodnika o bardzo dobrze opanowanej technologii cienkiej, pseudomorficznej, naprężonej ściskająco warstwy InxGa1-xAs jako warstwy absorbującej wykrywane przez detektor promieniowanie. Zmniejszenie grubości warstwy InxGa1-xAs poniżej grubości krytycznej, to jest do 6-15 nm pozwala uniknąć obecności dyslokacji niedopasowania i w konsekwencji uzyskać detektor o bardzo małej gęstości prądu ciemnego. Zakres spektralny wykrywanego promieniowania zależy głownie od składu i grubości warstwy absorpcyjnej i może być modyfikowany poprzez dodatkowe warstwy umieszczone po obu stronach warstwy absorpcyjnej

8 Selektywność detektora musi przekraczać 10 nm, ponieważ typowe detektory maja płaską charakterystykę i dlatego się one nie nadają. Detektory selektywne są te, gdzie wykorzystuje się zjawisko rezonansu wzmacniającego ściśle określoną długość fali detekowanego promieniowania. Rezonans ten zwiększa czułość detektora.

9 Wykorzystuje się tutaj zjawisko Bragga. Optyczne odbicia Bragga wynika z periodyczności ośrodka i dlatego odnosi się do każdego kryształu fotonicznego, niezależnie jak małe różnice współczynników załamania światła w nim występują. Aby obliczyć współczynnik odbicia dla struktury lustra Bragga możemy skorzystać ze wzoru:

10

11 Gdzie współczynniki załamania są indeksowane:

12


Pobierz ppt "Resonant Cavity Enhanced. Wnęka rezonansowa – zwykle zamknięta (lub prawie zamknięta) komora z metalu o dobrym przewodnictwie (najczęściej miedź, często."

Podobne prezentacje


Reklamy Google