Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń PROCEDURA INSTALACJI I KONFIGURACJI SI PROMIEŃ Warszawa 2011 r. kpt. Krystian MUNIAK por. Sebastian KARBOWNICZEK tel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centralny Ośrodek Analizy Skażeń PROCEDURA INSTALACJI I KONFIGURACJI SI PROMIEŃ Warszawa 2011 r. kpt. Krystian MUNIAK por. Sebastian KARBOWNICZEK tel."— Zapis prezentacji:

1 Centralny Ośrodek Analizy Skażeń PROCEDURA INSTALACJI I KONFIGURACJI SI PROMIEŃ Warszawa 2011 r. kpt. Krystian MUNIAK por. Sebastian KARBOWNICZEK tel

2 ZAGADNIENIA 1.WYMAGANIA SPRZĘTOWE 2.INSTALACJA PGO 3.INSTALACJA SI PROMIEŃ 4.KONFIGURACJA SI PROMIEŃ

3 SYSTEM PROMIEŃ w KSWSiA

4 Wymagania sprzętowe Praca z PGO oraz z SI PROMIEŃ jest możliwa na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows 2000 Professional (z SP4) lub Windows Professional XP (z SP2) oraz programem Internet Explorer (co najmniej w wersji 6). Komputery z powyższymi systemami operacyjnymi powinny dysponować następującym wyposażeniem: pamięcią typu RAM o pojemności co najmniej 1 GB lub więcej; procesorem firmy Intel lub AMD z zegarem o częstotliwości co najmniej 2 GHz 512 Cache; kartą graficzną 3 D z pamięcią co najmniej 64 MB; pamięcią dyskową 2 x 40 GB; miejscem na dysku twardym do instalacji całości oprogramowania o rozmiarze około 1,3 GB; monitorem ekranowym o przekątnej co najmniej 19 cali (zalecane 21 cali) umożliwiającej wygodną pracę z rozdzielczością 1280x1024 pikseli; napęd CDROM 24x; myszą z kółkiem; drukarką.

5 Przed instalacją Instalacji oprogramowania dokonywać na komputerze pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 2000 lub Windows XP, tylko na koncie użytkownika o uprawnieniach administratora na lokalnym komputerze. Wskazane jest także zainstalowanie wszystkich dostępnych łat, poprawek oraz pakietów narzędziowych udostępnianych przez producenta systemu operacyjnego oraz inne firmy. Instalacji oprogramowania można dokonywać jedynie z lokalnego źródła (instalacyjny dysk CD lub dysk twardy). Instalacji sieciowej może dokonywać jedynie zaawansowany administrator systemu. Nie należy kopiować obrazu dysków z zainstalowanym oprogramowaniem na inne komputery. Tak przeniesione oprogramowanie może nie działać poprawnie na nowym komputerze.

6 Instalacja PGO Pierwszym krokiem instalacji SI PROMIEŃ jest zainstalowanie Pakietu Grafiki Operacyjnej PGO - wersja lipiec 2008 wraz z SP1 zgodnie z instrukcją umieszczoną na dysku instalacyjnym PGO. Wraz z PGO zostaną zainstalowane wszystkie niezbędne zewnętrzne składniki oprogramowania, tzw. pakiet wstępny, do których należą (w kolejności instalacji): pakiet WindowsInstaller 3.0; pakiet dotNetFramework 2.0; pakiet WindowsInstaller 3.1; pakiet MDAC tylko dla WIndows2000; pakiet silnika bazy danych Microsoft SQL Server Express 2005 SP1; pakiet MicrosoftXML; pakiet redystrybucyjny VCREDIST.

7 Instalacja SI PROMIEŃ Na stacji roboczej zainstalowane i skonfigurowane powinno być oprogramowanie: PGO (jest ono niezbędne do funkcjonowania systemu, odpowiada za zobrazowanie obiektów na mapie); Promień (jest ono niezbędne do funkcjonowania systemu, odpowiada za przetwarzanie meldunków NBC, kalkulacje oraz ocenę sytuacji skażeń); PromienService (jest ono niezbędne do funkcjonowania systemu, odpowiada za wymianę meldunków NBC pomiędzy ogniwami systemu); Edytor Danych (wykorzystywane jest do definiowania struktury wojsk w bazie danych o wojskach).

8 Instalacja SI PROMIEŃ Instalacji SI Promień dokonuje się z wykorzystaniem dostarczonych instalatorów oprogramowania zawartych na nośnikach instalacyjnych (CD-ROM). Na nośniku PROMIEŃ System oceny sytuacji skażeń, ostrzegania i alarmowania wojsk o skażeniach - Instalator Systemu znajdują się pakiety instalacyjne, które pozwalają zainstalować: Oprogramowanie systemu wraz z serwisem komunikacyjnym (PromienService); Oprogramowanie Edytora Danych (Edytor Danych jest wykorzystywany tylko do definicji struktury wojsk, dlatego też może być zainstalowany tylko na jednym stanowisku w danym ogniwie systemu). Na nośniku PROMIEŃ System oceny sytuacji skażeń, ostrzegania i alarmowania wojsk o skażeniach - Instalator Baz Danych znajduje się instalator, który pozwala zainstalować bazy danych systemu dla platformy Microsoft SQL Server.

9 Instalacja SI PROMIEŃ Aby zainicjować proces instalacji SI PROMIEŃ należy: uruchomić, z katalogu Promień - Instalator Systemu nośnika instalacyjnego PROMIEŃ System oceny sytuacji skażeń, ostrzegania i alarmowania wojsk o skażeniach - Instalator Systemu, plik promien_setup.exe, co spowoduje otwarcie okna wyboru języka instalacji; wybrać przy pomocy menu rozwijanego język instalacji (domyślnie język polski); wybrać przycisk Anuluj, co spowoduje zaniechanie procesu instalacji; wybrać przycisk OK, co spowoduje kontynuację instalacji;

10 Instalacja SI PROMIEŃ Aby zainicjować proces instalacji SI PROMIEŃ należy: W przypadku kontynuacji instalacji nastąpi otwarcie okna głównego programu instalacyjnego; wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna wyboru docelowej lokalizacji oprogramowania;

11 Instalacja SI PROMIEŃ wpisać w polu tekstowym ścieżkę bezwzględną (począwszy od litery symbolu dysku) do katalogu, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie albo po naciśnięciu przycisku Przeglądaj wybrać katalog przy pomocy eksploratora plików; wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna wyboru dodatkowych zadań, które mają być wykonane w trakcie instalacji;

12 Instalacja SI PROMIEŃ zaznaczyć w polu wyboru zadania, w przypadku gdy zadanie ma zostać wykonane utworzenie ikony SI Promień na pulpicie; wybrać przycisk Wstecz, co spowoduje ponowne otwarcie okna wyboru docelowej lokalizacji oprogramowania; wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna prezentacji parametrów instalacji;

13 Instalacja SI PROMIEŃ (Wybór przycisku Wstecz powoduje ponowne otwarcie okna wyboru dodatkowych zadań, które mają być wykonane w trakcie instalacji) wybrać przycisk Instaluj, co spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji oprogramowania oraz wyświetlenie okna informującego o jego przebiegu;

14 Instalacja SI PROMIEŃ po zakończeniu procesu instalacji oprogramowania wyświetlone zostaje okno informujące o jego wyniku;

15 Instalacja SI PROMIEŃ po zainstalowaniu oprogramowania wymagane jest ponowne uruchomienie komputera; sugerowane jest ustawienie opcji Tak, teraz uruchom ponownie;

16 Instalacja SI PROMIEŃ Edytor Danych Proces instalacji Edytora Danych rozpoczyna się po prawidłowym zakończeniu instalacji SI Promień. Aby zainicjować proces instalacji Edytora Danych należy: uruchomić, z katalogu Edytor Danych - Instalator nośnika instalacyjnego PROMIEŃ System - Instalator Systemu, plik EdytorDanychStandalone.exe, co spowoduje otwarcia okna głównego programu instalacyjnego; wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna wyboru docelowej lokalizacji oprogramowania;

17 Instalacja SI PROMIEŃ Edytor Danych wpisać w polu tekstowym ścieżkę bezwzględną (począwszy od litery symbolu dysku) do katalogu, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie albo po naciśnięciu przycisku Przeglądaj wybrać katalog przy pomocy eksploratora plików; wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna wyboru folderu Menu Start, w którym mają zostać umieszczone skróty do programu;

18 Instalacja SI PROMIEŃ Edytor Danych wpisać w polu tekstowym nazwę folderu w Menu Start, w którym mają zostać umieszczone skróty do programu albo po naciśnięciu przycisku Przeglądaj wybrać folder przy pomocy eksploratora plików; zaznaczyć w polu wyboru zadania, w przypadku gdy folder o zdefiniowanej nazwie ma zostać utworzony w Menu Start; wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna prezentacji parametrów instalacji;

19 Instalacja SI PROMIEŃ Edytor Danych wybrać przycisk Instaluj, co spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji oprogramowania oraz wyświetlenie okna informującego o jego przebiegu;

20 Instalacja SI PROMIEŃ Edytor Danych po zakończeniu procesu instalacji oprogramowania wyświetlone zostaje okno informujące o jego wyniku.

21 Instalacja SI PROMIEŃ Edytor Danych wybrać przycisk Zakończ, co spowoduje zakończenie instalacji.

22 Instalacja SI PROMIEŃ Baza Danych Aby zainicjować proces instalacji baz danych należy: uruchomić, z katalogu Promień - Instalator baz danych nośnika instalacyjnego PROMIEŃ - Instalator Baz Danych, plik PromienDBSetup.exe, co spowoduje otwarcia okna wyboru języka instalacji; wybrać przy pomocy menu rozwijanego język instalacji (domyślnie język polski); wybrać przycisk Anuluj, co spowoduje zaniechanie procesu instalacji baz danych; wybrać przycisk OK, co spowoduje otwarcie okna głównego programu instalacyjnego;

23 Instalacja SI PROMIEŃ Baza Danych wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna informującego o gotowości do rozpoczęcia procesu instalacji baz danych;

24 Instalacja SI PROMIEŃ Baza Danych wybrać przycisk Instaluj, co spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji baz danych oraz wyświetlenie okna informującego o jego przebiegu;

25 Instalacja SI PROMIEŃ Baza Danych istnieje możliwość wybrania przycisk Anuluj, co spowoduje przerwanie procesu instalacji baz danych (nie zalecane );

26 Instalacja SI PROMIEŃ Baza Danych wybrać przycisk Zakończ, co spowoduje zakończenie pracy programu instalacyjnego.

27 Instalacja nowej bazy ZSYD ewentualne poprawki do SI PROMIEŃ będą udostępniane w sieci internet pod adresem (przeważnie service packi i nowe bazy ZSYD);www.coas.wp.mil.pl rozpakować pobrane pliki programem do rozpakowywania plików; zainstalować pobrany plik samowykonywalny o nazwie ZSYD.

28 Instalacja nowej bazy ZSYD Aby zainicjować proces instalacji bazy danych ZSYD należy: uruchomić, z katalogu plik ZSyDDBReplacer_2012_01_KSWSiA.exe, co spowoduje otwarcie okna wyboru języka instalacji; wybrać przy pomocy menu rozwijanego język instalacji (domyślnie język polski); wybrać przycisk Anuluj, co spowoduje zaniechanie procesu instalacji; wybrać przycisk OK, co spowoduje kontynuację instalacji;

29 Instalacja nowej bazy ZSYD Aby zainicjować proces instalacji bazy danych ZSYD należy: W przypadku kontynuacji instalacji nastąpi otwarcie okna głównego programu instalacyjnego; wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna informującego o gotowości do rozpoczęcia procesu instalacji baz danych;

30 Instalacja nowej bazy ZSYD wybrać przycisk Instaluj, co spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji oprogramowania oraz wyświetlenie okna informującego o jego przebiegu;

31 Instalacja nowej bazy ZSYD po zakończeniu procesu instalacji oprogramowania wyświetlone zostaje okno informujące o jego wyniku; wybrać przycisk Zakończ, co spowoduje zakończenie instalacji.

32 Konfiguracja SI PROMIEŃ Połączenie VPN z przycisku Start/Ustawienia otworzyć Panel Sterowania

33 Konfiguracja SI PROMIEŃ Połączenie VPN w Panelu Sterowania otworzyć Połączenia sieciowe;

34 Konfiguracja SI PROMIEŃ Połączenie VPN w Połączenia sieciowe wybrać Utwórz nowe połączenie; kliknąć przycisk Dalej

35 Konfiguracja SI PROMIEŃ Połączenie VPN wybrać drugą opcję Połącz z siecią w miejscu pracy i nacisnąć Dalej

36 Konfiguracja SI PROMIEŃ Połączenie VPN wybrać drugą opcję Połączenie wirtualnej sieci prywatnej nacisnąć Dalej

37 Konfiguracja SI PROMIEŃ Połączenie VPN wpisać nazwę połączenia (dowolna) nacisnąć Dalej;

38 Konfiguracja SI PROMIEŃ Połączenie VPN w przypadku wcześniej utworzonego innego połączenia internetowego może pojawić się okno wyboru połączenia przed ustanowieniem połączenia VPN, należy wybrać Nie wybieraj połączenia początkowego;

39 Konfiguracja SI PROMIEŃ Połączenie VPN wpisać adres IP: i nacisnąć Dalej;

40 Konfiguracja SI PROMIEŃ Połączenie VPN w przypadku pojawienia się okna o wyborze karty inteligentnej wybrać opcje Nie używaj mojej karty inteligentnej i nacisnąć Dalej;

41 Konfiguracja SI PROMIEŃ Połączenie VPN należy wybrać odpowiednią opcję w zależności od ilości użytkowników i sposobu konfiguracji stacji roboczej i nacisnąć Dalej;

42 Konfiguracja SI PROMIEŃ Połączenie VPN należy wybrać opcje dodania skrótu na pulpicie i wybrać Zakończ, aby zakończyć proces konfigurowania połączenia VPN.

43 Konfiguracja SI PROMIEŃ Nawiązywanie połączenia VPN należy wpisać nazwę i hasło dostępowe ustalone z Administratorem Systemu i wybrać Połącz, po czym nastąpi nawiązanie połączenia w sieci VPN.

44 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracji SI Promień należy dokonać po zakończeniu instalacji oprogramowania oraz baz danych. Na proces konfiguracji składa się: Konfiguracja połączenia z serwerem SMTP/POP3, Konfiguracja serwisu.

45 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja serwera SMTP Aby skonfigurować połączenie z serwerem SMTP należy: wybrać podopcję menu Ustawienia, która dostępna jest po wyborze opcji Plik w oknie głównym SI Promień, co spowoduje wyświetlenie okna konfiguracyjnego;

46 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja serwera SMTP wskazać zakładkę Serwer poczty; wprowadzić następujące parametry konfiguracyjne serwera SMTP zawarte w części Serwer poczty i parametry użytkownika: nazwę serwera SMTP – zawiera nazwę hosta serwera pocztowego udostępniającego usługę SMTP; nazwę serwera POP3/IMAP – zawiera nazwę hosta serwera pocztowego udostępniającego usługę POP3/IMAP; login i hasło – zawiera login i hasło dostępu do serwera SMTP. bez zmian pozostawiamy parametry konfiguracyjne serwera poczty wychodzącej (SMTP) i przychodzącej (POP3/IMAP) zawarte w części Wysyłanie i odbiór; wybrać przycisk Zapisz aby zapisać do bazy danych wprowadzone parametry konfiguracyjne.

47 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja serwisu komunikacyjnego Zainstalowany serwis komunikacyjny nie uruchamia się automatycznie. Wykorzystując narzędzia systemowe należy uruchomić usługę o nazwie PromienService. W tym celu należy: uruchomić z Menu Start -> Ustawienia opcję Panel sterowania, następnie wybrać Narzędzia administracyjne a następnie Usługi. Spowoduje to otwarcie okna głównego aplikacji zarządzania usługami systemu operacyjnego;

48 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja serwisu komunikacyjnego odnaleźć w liście usługę o nazwie PromienService, wskazać odpowiadający jej wiersz kursorem myszy i dwukrotnie nacisnąć lewy klawisz myszy (dwuklik), co spowoduje otwarcie okna właściwości usługi;

49 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja serwisu komunikacyjnego wprowadzić następujące parametry konfiguracyjne usługi: tryb uruchamiania – wybrać opcję Automatyczny aby usługa uruchamiała się automatycznie podczas uruchamiania systemu operacyjnego; wybrać przycisk Uruchom aby uruchomić usługę; wybrać przycisk Zastosuj aby potwierdzić dokonane ustawienia, co spowoduje, że okno właściwości usługi przybierze wygląd jak na rys. poniżej.

50 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja serwisu komunikacyjnego wybrać przycisk OK, aby zamknąć okno właściwości usługi.

51 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja bazy danych o wojskach Do poprawnej pracy Systemu Promień niezbędne jest odpowiednie skonfigurowanie bazy danych o wojskach. Proces ten można podzielić na następujące etapy: zdefiniowanie struktury jednostek; ustawienie jednostkom niezbędnych danych kontaktowych; (dwie pierwsze czynności nie są konieczne po zainstalowaniu pliku ZSyDDBReplacer.exe); wskazanie w strukturze jednostek jednostki przypisanej do stanowiska jako jednostki własnej. Do tego celu przeznaczona jest aplikacja Edytor danych EDAN.

52 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja bazy danych o wojskach Aby uruchomić aplikację należy: uruchomić z Menu Start -> Programy -> Edytor Danych opcję Edytor Danych, co spowoduje otwarcia okna głównego aplikacji;

53 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja bazy danych o wojskach Aplikacja musi zostać przełączona w tryb umożliwiający edycję danych: należy wybrać w menu Plik aplikacji opcję Ustawienia…. Spowoduje to pojawienie się okna określania podstawowych parametrów aplikacji; ustawić opcję Odczyt z bazy oraz Zapis do bazy poprzez zaznaczenie w polu wyboru; wybrać przycisk OK aby zatwierdzić wprowadzone parametry konfiguracyjne oraz zamknąć okno ustawień.

54 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja bazy danych o wojskach Aby wskazać w strukturze jednostkę przypisaną do stanowiska jako jednostka własna należy: w lewej części okna wybrać (wskazać) jednostkę która ma zostać przypisana do stanowiska jako jednostka własna; Wybrać w menu Jednostka aplikacji opcję Wskazana jako własna. Spowoduje to pojawienie się okna wprowadzenia hasła administratora systemu.

55 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja bazy danych o wojskach wpisać hasło administratora systemu. (0 jak zero) wybrać przycisk OK, aby zamknąć okno.

56 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja bazy danych o wojskach W wyniku wybrania wskazanej jednostki jako jednostki własnej, jednostka ta pojawi się na szczycie struktury jednostek w lewej części okna aplikacji (jak na poniższym rys.).

57 Konfiguracja SI PROMIEŃ Etapy uruchamiania 1.Nawiązać połączenie z Internetem. 2.Nawiązać połączenie VPN. 3.Uruchomić PGO. 4.Uruchomić SI PROMIEŃ.

58 Centralny Ośrodek Analizy Skażeń DZIĘKUJĘZAUWAGĘ Warszawa 2011 r.


Pobierz ppt "Centralny Ośrodek Analizy Skażeń PROCEDURA INSTALACJI I KONFIGURACJI SI PROMIEŃ Warszawa 2011 r. kpt. Krystian MUNIAK por. Sebastian KARBOWNICZEK tel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google