Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCEDURA INSTALACJI I KONFIGURACJI SI PROMIEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCEDURA INSTALACJI I KONFIGURACJI SI PROMIEŃ"— Zapis prezentacji:

1 PROCEDURA INSTALACJI I KONFIGURACJI SI PROMIEŃ
Centralny Ośrodek Analizy Skażeń PROCEDURA INSTALACJI I KONFIGURACJI SI PROMIEŃ kpt. Krystian MUNIAK por. Sebastian KARBOWNICZEK tel Warszawa 2011 r.

2 ZAGADNIENIA WYMAGANIA SPRZĘTOWE INSTALACJA PGO INSTALACJA „SI PROMIEŃ”
KONFIGURACJA „SI PROMIEŃ”

3 SYSTEM PROMIEŃ w KSWSiA

4 Wymagania sprzętowe Praca z PGO oraz z SI PROMIEŃ jest możliwa na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows 2000 Professional (z SP4) lub Windows Professional XP (z SP2) oraz programem Internet Explorer (co najmniej w wersji 6). Komputery z powyższymi systemami operacyjnymi powinny dysponować następującym wyposażeniem: pamięcią typu RAM o pojemności co najmniej 1 GB lub więcej; procesorem firmy Intel lub AMD z zegarem o częstotliwości co najmniej 2 GHz 512 Cache; kartą graficzną 3 D z pamięcią co najmniej 64 MB; pamięcią dyskową 2 x 40 GB; miejscem na dysku twardym do instalacji całości oprogramowania o rozmiarze około 1,3 GB; monitorem ekranowym o przekątnej co najmniej 19 cali (zalecane 21 cali) umożliwiającej wygodną pracę z rozdzielczością 1280x1024 pikseli; napęd CDROM 24x; myszą z kółkiem; drukarką. Szczególnie ważnym składnikiem wyposażenia komputera, najbardziej wpływającym na jakość pracy jest pamięć typu RAM. Zawsze warto zadbać, aby pamięć ta miała jak największą pojemność. Całość oprogramowania PGO + PROMIEŃ jest zapisana na dysku dystrybucyjnym w postaci spakowanej i zajmuje około 600 MB. Po rozpakowaniu, w wyniku procesu instalacji oprogramowanie to zajmuje około 1,5 GB dysku twardego. W jego skład wchodzą kody binarne, dane w formacie MS Access, serwer Microsoft SQL Server 2005 Express Edition oraz platforma Microsoft.NET Framework 2.0. Dane geograficzne (mapy numeryczne, ortofotomapy i numeryczne modele terenu) nie są zapisane na dysku dystrybucyjnym i należy je doinstalować na dysk twardy z innego źródła. Są one opracowywane lub redystrybuowane przez WCG i Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP. Pełen zestaw danych geograficznych, które wykorzystuje PGO dostarczonych przez WCG w 2008 r. zajmuje około 12 GB.

5 Przed instalacją Instalacji oprogramowania dokonywać na komputerze pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 2000 lub Windows XP, tylko na koncie użytkownika o uprawnieniach administratora na lokalnym komputerze. Wskazane jest także zainstalowanie wszystkich dostępnych łat, poprawek oraz pakietów narzędziowych udostępnianych przez producenta systemu operacyjnego oraz inne firmy. Instalacji oprogramowania można dokonywać jedynie z lokalnego źródła (instalacyjny dysk CD lub dysk twardy). Instalacji sieciowej może dokonywać jedynie zaawansowany administrator systemu. Nie należy kopiować obrazu dysków z zainstalowanym oprogramowaniem na inne komputery. Tak przeniesione oprogramowanie może nie działać poprawnie na nowym komputerze. Szczególnie ważnym składnikiem wyposażenia komputera, najbardziej wpływającym na jakość pracy jest pamięć typu RAM. Zawsze warto zadbać, aby pamięć ta miała jak największą pojemność. Całość oprogramowania PGO + PROMIEŃ jest zapisana na dysku dystrybucyjnym w postaci spakowanej i zajmuje około 600 MB. Po rozpakowaniu, w wyniku procesu instalacji oprogramowanie to zajmuje około 1,5 GB dysku twardego. W jego skład wchodzą kody binarne, dane w formacie MS Access, serwer Microsoft SQL Server 2005 Express Edition oraz platforma Microsoft.NET Framework 2.0. Dane geograficzne (mapy numeryczne, ortofotomapy i numeryczne modele terenu) nie są zapisane na dysku dystrybucyjnym i należy je doinstalować na dysk twardy z innego źródła. Są one opracowywane lub redystrybuowane przez WCG i Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP. Pełen zestaw danych geograficznych, które wykorzystuje PGO dostarczonych przez WCG w 2008 r. zajmuje około 12 GB.

6 Instalacja PGO Pierwszym krokiem instalacji SI PROMIEŃ jest zainstalowanie Pakietu Grafiki Operacyjnej PGO - wersja lipiec 2008 wraz z SP1 zgodnie z instrukcją umieszczoną na dysku instalacyjnym PGO. Wraz z PGO zostaną zainstalowane wszystkie niezbędne zewnętrzne składniki oprogramowania, tzw. pakiet wstępny, do których należą (w kolejności instalacji): pakiet WindowsInstaller 3.0; pakiet dotNetFramework 2.0; pakiet WindowsInstaller 3.1; pakiet MDAC tylko dla WIndows2000; pakiet silnika bazy danych Microsoft SQL Server Express 2005 SP1; pakiet MicrosoftXML; pakiet redystrybucyjny VCREDIST.

7 Instalacja SI PROMIEŃ Na stacji roboczej zainstalowane i skonfigurowane powinno być oprogramowanie: PGO (jest ono niezbędne do funkcjonowania systemu, odpowiada za zobrazowanie obiektów na mapie); Promień (jest ono niezbędne do funkcjonowania systemu, odpowiada za przetwarzanie meldunków NBC, kalkulacje oraz ocenę sytuacji skażeń); PromienService (jest ono niezbędne do funkcjonowania systemu, odpowiada za wymianę meldunków NBC pomiędzy ogniwami systemu); Edytor Danych (wykorzystywane jest do definiowania struktury wojsk w bazie danych o wojskach).

8 Instalacja SI PROMIEŃ Instalacji SI „Promień” dokonuje się z wykorzystaniem dostarczonych instalatorów oprogramowania zawartych na nośnikach instalacyjnych (CD-ROM). Na nośniku „PROMIEŃ System oceny sytuacji skażeń, ostrzegania i alarmowania wojsk o skażeniach - Instalator Systemu” znajdują się pakiety instalacyjne, które pozwalają zainstalować: Oprogramowanie systemu wraz z serwisem komunikacyjnym (PromienService); Oprogramowanie Edytora Danych (Edytor Danych jest wykorzystywany tylko do definicji struktury wojsk, dlatego też może być zainstalowany tylko na jednym stanowisku w danym ogniwie systemu). Na nośniku „PROMIEŃ System oceny sytuacji skażeń, ostrzegania i alarmowania wojsk o skażeniach - Instalator Baz Danych” znajduje się instalator, który pozwala zainstalować bazy danych systemu dla platformy Microsoft SQL Server.

9 Instalacja SI PROMIEŃ Aby zainicjować proces instalacji SI PROMIEŃ należy: uruchomić, z katalogu „Promień - Instalator Systemu” nośnika instalacyjnego „PROMIEŃ System oceny sytuacji skażeń, ostrzegania i alarmowania wojsk o skażeniach - Instalator Systemu”, plik „promien_setup.exe”, co spowoduje otwarcie okna wyboru języka instalacji; wybrać przy pomocy menu rozwijanego język instalacji (domyślnie język polski); wybrać przycisk Anuluj, co spowoduje zaniechanie procesu instalacji; wybrać przycisk OK, co spowoduje kontynuację instalacji;

10 Instalacja SI PROMIEŃ Aby zainicjować proces instalacji SI PROMIEŃ należy: W przypadku kontynuacji instalacji nastąpi otwarcie okna głównego programu instalacyjnego; wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna wyboru docelowej lokalizacji oprogramowania;

11 Instalacja SI PROMIEŃ wpisać w polu tekstowym ścieżkę bezwzględną (począwszy od litery symbolu dysku) do katalogu, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie albo po naciśnięciu przycisku Przeglądaj wybrać katalog przy pomocy eksploratora plików; wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna wyboru dodatkowych zadań, które mają być wykonane w trakcie instalacji;

12 Instalacja SI PROMIEŃ zaznaczyć w polu wyboru zadania, w przypadku gdy zadanie ma zostać wykonane utworzenie ikony SI „Promień” na pulpicie; wybrać przycisk Wstecz, co spowoduje ponowne otwarcie okna wyboru docelowej lokalizacji oprogramowania; wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna prezentacji parametrów instalacji;

13 Instalacja SI PROMIEŃ (Wybór przycisku Wstecz powoduje ponowne otwarcie okna wyboru dodatkowych zadań, które mają być wykonane w trakcie instalacji) wybrać przycisk Instaluj, co spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji oprogramowania oraz wyświetlenie okna informującego o jego przebiegu;

14 Instalacja SI PROMIEŃ po zakończeniu procesu instalacji oprogramowania wyświetlone zostaje okno informujące o jego wyniku;

15 Instalacja SI PROMIEŃ po zainstalowaniu oprogramowania wymagane jest ponowne uruchomienie komputera; sugerowane jest ustawienie opcji „Tak, teraz uruchom ponownie”;

16 Instalacja SI PROMIEŃ Edytor Danych
Proces instalacji Edytora Danych rozpoczyna się po prawidłowym zakończeniu instalacji SI „Promień”. Aby zainicjować proces instalacji Edytora Danych należy: uruchomić, z katalogu „Edytor Danych - Instalator” nośnika instalacyjnego „PROMIEŃ System Instalator Systemu”, plik „EdytorDanychStandalone.exe”, co spowoduje otwarcia okna głównego programu instalacyjnego; wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna wyboru docelowej lokalizacji oprogramowania;

17 Instalacja SI PROMIEŃ Edytor Danych
wpisać w polu tekstowym ścieżkę bezwzględną (począwszy od litery symbolu dysku) do katalogu, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie albo po naciśnięciu przycisku Przeglądaj wybrać katalog przy pomocy eksploratora plików; wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna wyboru folderu Menu Start, w którym mają zostać umieszczone skróty do programu;

18 Instalacja SI PROMIEŃ Edytor Danych
wpisać w polu tekstowym nazwę folderu w Menu Start, w którym mają zostać umieszczone skróty do programu albo po naciśnięciu przycisku Przeglądaj wybrać folder przy pomocy eksploratora plików; zaznaczyć w polu wyboru zadania, w przypadku gdy folder o zdefiniowanej nazwie ma zostać utworzony w Menu Start; wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna prezentacji parametrów instalacji;

19 Instalacja SI PROMIEŃ Edytor Danych
wybrać przycisk Instaluj, co spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji oprogramowania oraz wyświetlenie okna informującego o jego przebiegu;

20 Instalacja SI PROMIEŃ Edytor Danych
po zakończeniu procesu instalacji oprogramowania wyświetlone zostaje okno informujące o jego wyniku.

21 Instalacja SI PROMIEŃ Edytor Danych
wybrać przycisk Zakończ, co spowoduje zakończenie instalacji.

22 Instalacja SI PROMIEŃ Baza Danych
Aby zainicjować proces instalacji baz danych należy: uruchomić, z katalogu „Promień - Instalator baz danych” nośnika instalacyjnego „PROMIEŃ - Instalator Baz Danych”, plik „PromienDBSetup.exe”, co spowoduje otwarcia okna wyboru języka instalacji; wybrać przy pomocy menu rozwijanego język instalacji (domyślnie język polski); wybrać przycisk Anuluj, co spowoduje zaniechanie procesu instalacji baz danych; wybrać przycisk OK, co spowoduje otwarcie okna głównego programu instalacyjnego;

23 Instalacja SI PROMIEŃ Baza Danych
wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna informującego o gotowości do rozpoczęcia procesu instalacji baz danych;

24 Instalacja SI PROMIEŃ Baza Danych
wybrać przycisk Instaluj, co spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji baz danych oraz wyświetlenie okna informującego o jego przebiegu;

25 Instalacja SI PROMIEŃ Baza Danych
istnieje możliwość wybrania przycisk Anuluj, co spowoduje przerwanie procesu instalacji baz danych (nie zalecane );

26 Instalacja SI PROMIEŃ Baza Danych
wybrać przycisk Zakończ, co spowoduje zakończenie pracy programu instalacyjnego.

27 Instalacja nowej bazy ZSYD
ewentualne poprawki do SI PROMIEŃ będą udostępniane w sieci internet pod adresem (przeważnie service packi i nowe bazy ZSYD); rozpakować pobrane pliki programem do rozpakowywania plików; zainstalować pobrany plik samowykonywalny o nazwie ZSYD .

28 Instalacja nowej bazy ZSYD
Aby zainicjować proces instalacji bazy danych ZSYD należy: uruchomić, z katalogu „plik „ZSyDDBReplacer_2012_01_KSWSiA.exe”, co spowoduje otwarcie okna wyboru języka instalacji; wybrać przy pomocy menu rozwijanego język instalacji (domyślnie język polski); wybrać przycisk Anuluj, co spowoduje zaniechanie procesu instalacji; wybrać przycisk OK, co spowoduje kontynuację instalacji;

29 Instalacja nowej bazy ZSYD
Aby zainicjować proces instalacji bazy danych ZSYD należy: W przypadku kontynuacji instalacji nastąpi otwarcie okna głównego programu instalacyjnego; wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna informującego o gotowości do rozpoczęcia procesu instalacji baz danych;

30 Instalacja nowej bazy ZSYD
wybrać przycisk Instaluj, co spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji oprogramowania oraz wyświetlenie okna informującego o jego przebiegu;

31 Instalacja nowej bazy ZSYD
po zakończeniu procesu instalacji oprogramowania wyświetlone zostaje okno informujące o jego wyniku; wybrać przycisk Zakończ, co spowoduje zakończenie instalacji.

32 Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN z przycisku Start/Ustawienia otworzyć Panel Sterowania

33 Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN w Panelu Sterowania otworzyć Połączenia sieciowe;

34 Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN w Połączenia sieciowe wybrać Utwórz nowe połączenie; kliknąć przycisk Dalej

35 Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN wybrać drugą opcję Połącz z siecią w miejscu pracy i nacisnąć Dalej

36 Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN wybrać drugą opcję Połączenie wirtualnej sieci prywatnej nacisnąć Dalej

37 Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN wpisać nazwę połączenia (dowolna) nacisnąć Dalej;

38 Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN w przypadku wcześniej utworzonego innego połączenia internetowego może pojawić się okno wyboru połączenia przed ustanowieniem połączenia VPN, należy wybrać Nie wybieraj połączenia początkowego;

39 Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN wpisać adres IP: i nacisnąć Dalej;

40 Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN w przypadku pojawienia się okna o wyborze karty inteligentnej wybrać opcje Nie używaj mojej karty inteligentnej i nacisnąć Dalej;

41 Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN należy wybrać odpowiednią opcję w zależności od ilości użytkowników i sposobu konfiguracji stacji roboczej i nacisnąć Dalej;

42 Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN należy wybrać opcje dodania skrótu na pulpicie i wybrać Zakończ, aby zakończyć proces konfigurowania połączenia VPN.

43 Konfiguracja SI PROMIEŃ Nawiązywanie połączenia VPN
należy wpisać nazwę i hasło dostępowe ustalone z Administratorem Systemu i wybrać Połącz, po czym nastąpi nawiązanie połączenia w sieci VPN.

44 Konfiguracja SI PROMIEŃ
Konfiguracji SI „Promień” należy dokonać po zakończeniu instalacji oprogramowania oraz baz danych. Na proces konfiguracji składa się: Konfiguracja połączenia z serwerem SMTP/POP3, Konfiguracja serwisu.

45 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja serwera SMTP
Aby skonfigurować połączenie z serwerem SMTP należy: wybrać podopcję menu Ustawienia, która dostępna jest po wyborze opcji Plik w oknie głównym SI „Promień”, co spowoduje wyświetlenie okna konfiguracyjnego;

46 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja serwera SMTP
wskazać zakładkę Serwer poczty; wprowadzić następujące parametry konfiguracyjne serwera SMTP zawarte w części „Serwer poczty i parametry użytkownika”: nazwę serwera SMTP – zawiera nazwę hosta serwera pocztowego udostępniającego usługę SMTP; nazwę serwera POP3/IMAP – zawiera nazwę hosta serwera pocztowego udostępniającego usługę POP3/IMAP; login i hasło – zawiera login i hasło dostępu do serwera SMTP. bez zmian pozostawiamy parametry konfiguracyjne serwera poczty wychodzącej (SMTP) i przychodzącej (POP3/IMAP) zawarte w części „Wysyłanie i odbiór”; wybrać przycisk Zapisz aby zapisać do bazy danych wprowadzone parametry konfiguracyjne.

47 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja serwisu komunikacyjnego
Zainstalowany serwis komunikacyjny nie uruchamia się automatycznie. Wykorzystując narzędzia systemowe należy uruchomić usługę o nazwie PromienService. W tym celu należy: uruchomić z Menu Start -> Ustawienia opcję „Panel sterowania”, następnie wybrać „Narzędzia administracyjne” a następnie „Usługi”. Spowoduje to otwarcie okna głównego aplikacji zarządzania usługami systemu operacyjnego;

48 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja serwisu komunikacyjnego
odnaleźć w liście usługę o nazwie „PromienService”, wskazać odpowiadający jej wiersz kursorem myszy i dwukrotnie nacisnąć lewy klawisz myszy („dwuklik”), co spowoduje otwarcie okna właściwości usługi;

49 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja serwisu komunikacyjnego
wprowadzić następujące parametry konfiguracyjne usługi: tryb uruchamiania – wybrać opcję „Automatyczny” aby usługa uruchamiała się automatycznie podczas uruchamiania systemu operacyjnego; wybrać przycisk Uruchom aby uruchomić usługę; wybrać przycisk Zastosuj aby potwierdzić dokonane ustawienia, co spowoduje, że okno właściwości usługi przybierze wygląd jak na rys. poniżej.

50 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja serwisu komunikacyjnego
wybrać przycisk OK, aby zamknąć okno właściwości usługi.

51 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja bazy danych o wojskach
Do poprawnej pracy Systemu „Promień” niezbędne jest odpowiednie skonfigurowanie bazy danych o wojskach. Proces ten można podzielić na następujące etapy: zdefiniowanie struktury jednostek; ustawienie jednostkom niezbędnych danych kontaktowych; (dwie pierwsze czynności nie są konieczne po zainstalowaniu pliku ZSyDDBReplacer.exe); wskazanie w strukturze jednostek jednostki przypisanej do stanowiska jako jednostki własnej. Do tego celu przeznaczona jest aplikacja „Edytor danych EDAN”.

52 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja bazy danych o wojskach
Aby uruchomić aplikację należy: uruchomić z Menu Start -> Programy -> Edytor Danych opcję „Edytor Danych”, co spowoduje otwarcia okna głównego aplikacji;

53 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja bazy danych o wojskach
Aplikacja musi zostać przełączona w tryb umożliwiający edycję danych: należy wybrać w menu Plik aplikacji opcję „Ustawienia…”. Spowoduje to pojawienie się okna określania podstawowych parametrów aplikacji; ustawić opcję „Odczyt z bazy” oraz „Zapis do bazy” poprzez zaznaczenie w polu wyboru; wybrać przycisk OK aby zatwierdzić wprowadzone parametry konfiguracyjne oraz zamknąć okno ustawień.

54 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja bazy danych o wojskach
Aby wskazać w strukturze jednostkę przypisaną do stanowiska jako jednostka własna należy: w lewej części okna wybrać (wskazać) jednostkę która ma zostać przypisana do stanowiska jako jednostka własna; Wybrać w menu Jednostka aplikacji opcję „Wskazana jako własna”. Spowoduje to pojawienie się okna wprowadzenia hasła administratora systemu.

55 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja bazy danych o wojskach
wpisać hasło administratora systemu. (0 jak zero) wybrać przycisk OK, aby zamknąć okno.

56 Konfiguracja SI PROMIEŃ Konfiguracja bazy danych o wojskach
W wyniku wybrania wskazanej jednostki jako jednostki własnej, jednostka ta pojawi się na szczycie struktury jednostek w lewej części okna aplikacji (jak na poniższym rys.).

57 Konfiguracja SI PROMIEŃ
Etapy uruchamiania Nawiązać połączenie z Internetem. Nawiązać połączenie VPN. Uruchomić PGO. Uruchomić SI PROMIEŃ.

58 Centralny Ośrodek Analizy Skażeń
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Warszawa 2011 r.


Pobierz ppt "PROCEDURA INSTALACJI I KONFIGURACJI SI PROMIEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google