Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Małgorzata Ganczar. Aukcje elektroniczne Aukcje elektroniczne to serwisy internetowe oferujące narzędzia do przeprowadzania licytacji kupowanych dóbr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Małgorzata Ganczar. Aukcje elektroniczne Aukcje elektroniczne to serwisy internetowe oferujące narzędzia do przeprowadzania licytacji kupowanych dóbr."— Zapis prezentacji:

1 Dr Małgorzata Ganczar

2 Aukcje elektroniczne Aukcje elektroniczne to serwisy internetowe oferujące narzędzia do przeprowadzania licytacji kupowanych dóbr i usług przez zarejestrowanych użytkowników

3 Najpopularniejsze serwisy aukcyjne w Polsce Allegro, www.allegro.plwww.allegro.pl ok. 7 mln użytkowników eBay, www.ebay.pl,www.ebay.pl ok. 750 tys. użytkowników Aukcje 24, www.aukcje24.plwww.aukcje24.pl Świstak, www.swistak.plwww.swistak.pl Kiermasz, www.kiermasz.plwww.kiermasz.pl

4 Rodzaje aukcji internetowych

5 Serwisy ogłoszeniowe Serwisy ogłoszeniowe to witryny, w których użytkownicy umieszczają ogłoszenia np. o pracy lub dotyczące kupna bądź sprzedaży. Serwisy mogą dotyczyć kategorii biznesu B2C i C2C. Wyróżniamy serwisy ogólnodostępne - dla wszystkich internautów lub ograniczone - dla wybranej, zarejestrowanej grupy użytkowników.

6 Najpopularniejsze serwisy ogłoszeniowe Gratka.pl ofertownia.pl, Centrumofert.pl, Trader.pl, Serwisy zawierające branżowe katalogi firm – np. Panorama firm, Systemy wymiany informacji handlowych np. TradePoint www.tradepoint.org.pl

7 Porównywarki cen Porównywarki cen to serwisy, których celem jest porównanie cen poszczególnych towarów i usług, którymi zainteresowany jest klient

8 Najpopularniejsze porównywarki cen w Polsce Ceneo.pl,www.ceneo.plwww.ceneo.pl Nokaut.pl,www.nokaut.plwww.nokaut.pl Skapiec.pl,www.skapiec.plwww.skapiec.pl Bazar.interia.pl,www.bazzar.interia.plwww.bazzar.interia.pl 9sekund.pl,www.9sekund.plwww.9sekund.pl Profit.pl,www.profit.com.plwww.profit.com.pl Totu.pl,www.TOTU.PLwww.TOTU.PL Kupujemy.pl,www.kupujemy.plwww.kupujemy.pl

9 Reklama w Internecie Baner główny to moduł - ruchomy bądź statyczny, umiejscowiony w górnej części witryny Pop-Up wyświetlany jest w nowym oknie przeglądarki, otwiera się „sam" - użytkownik nie ma wpływu na jego „pojawianie się "

10 Reklama w Internecie Pop-Under usytuowany jest pod głównym oknem danej przeglądarki i nie zmienia położenia, nawet gdy strona zostanie zamknięta Expand Baner to rodzaj banera, który po najechaniu na niego zmienia rozmiar zwiększa się i zmniejsza

11 Reklama w Internecie Skyscraper dość wąski, ale za to ma dużą wysokość. Rozmiar: 120x600 pikseli, 160x600 pikseli Brandmark znaczek „x" pojawia się w niewidocznych miejscach

12 Reklama w Internecie Rectangle (banner śródtekstowy) Kliknięcie w baner powoduje automatyczne przejście do reklamowanego serwisu Top Layer Krótka animacja posiada znaczek „x" służący do zamykania animacji, po zakończeniu emisji musi się zamknąć

13 Reklama w Internecie Button zamieszczany zazwyczaj przy bocznej nawigacji serwisu internetowego Tapeta (watermark) wyświetlana na całej stronie serwisu w tle treści

14 Prawne podstawy e-handlu Sfera handlu elektronicznego regulowana jest w Polsce z jednej strony poprzez liczne akty prawne wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw, z drugiej zaś, poprzez określone akty szczegółowe

15 Prawne podstawy e-handlu Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 rokuUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku -Kodeks cywilnyUstawa z dnia dnia 2 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczejUstawa z dnia 16 lutego 2007 roku – o ochronie konkurencji i konsumentówUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowychUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – prawo bankoweUstawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektronicznąUstawa z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumentaUstawa z 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym

16 Prawne podstawy e-handlu Spośród przedstawionych aktów prawnych, w kontekście funkcjonowania handlu elektronicznego w Polsce, zdecydowanie największe znaczenie mają zwłaszcza dwie ustawy tj.: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta

17 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną do podstawowych kwestii regulowanych w jej ramach, należy określenie: obowiązków usługodawcy związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasad wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

18 Zgodnie z rozdziałem 2 ww. ustawy, pośród najważniejszych obowiązków usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną należy wskazać m.in. : konieczność podania w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca informacji podstawowych tj.: o adresów elektronicznych, o imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy lub firmy oraz siedziby i adresu, o numeru zezwolenia oraz organu wydającego zezwolenie, jeżeli usługodawca wykonuje działalność, dla której odrębne przepisy wymagają takiego zezwolenia,

19 Zgodnie z rozdziałem 2 ww. ustawy, pośród najważniejszych obowiązków usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną należy wskazać m.in. : określenie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną (przy czym powinien on zawierać takie elementy jak: rodzaj i zakres świadczonych usług, warunki ich świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów oraz przebieg postępowania reklamacyjnego) oraz jego nieodpłatne udostępnienie usługobiorcy jeszcze przed zawarciem umowy, zakaz rozpowszechniania informacji handlowej bez uprzedniej zgody odbiorcy drogą elektroniczną, w tym zwłaszcza poprzez pocztę elektroniczną.

20 Zgodnie z rozdziałem 2 ww. ustawy, pośród najważniejszych obowiązków usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną należy wskazać m.in. : przygotowanie wyraźnie wyodrębnionej i oznaczonej w sposób nie budzący wątpliwości informacji handlowej, która powinna zawierać: o oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne, o wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty, o wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.

21 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ustawa dopuszcza również gromadzenie innych danych, jeżeli wymaga tego specyfika prowadzonej działalności (np. w branży obuwniczej – numer obuwia). Niezmiernie istotne jest jednak to, że, zgodnie z treścią ustawy, usługodawca nie może korzystać z zebranych danych po zakończeniu świadczenia usługi drogą elektroniczną, jeżeli nie uzyskał wyraźnej zgody kontrahenta.


Pobierz ppt "Dr Małgorzata Ganczar. Aukcje elektroniczne Aukcje elektroniczne to serwisy internetowe oferujące narzędzia do przeprowadzania licytacji kupowanych dóbr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google