Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie informacyjne w biznesie wykład 7 i 8

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie informacyjne w biznesie wykład 7 i 8"— Zapis prezentacji:

1 Technologie informacyjne w biznesie wykład 7 i 8
Dr Małgorzata Ganczar

2 Aukcje elektroniczne Aukcje elektroniczne to serwisy internetowe oferujące narzędzia do przeprowadzania licytacji kupowanych dóbr i usług przez zarejestrowanych użytkowników

3 Najpopularniejsze serwisy aukcyjne w Polsce
Allegro, ok. 7 mln użytkowników eBay, ok. 750 tys. użytkowników Aukcje 24, Świstak, Kiermasz,

4 Rodzaje aukcji internetowych

5 Serwisy ogłoszeniowe Serwisy ogłoszeniowe to witryny, w których użytkownicy umieszczają ogłoszenia np. o pracy lub dotyczące kupna bądź sprzedaży. Serwisy mogą dotyczyć kategorii biznesu B2C i C2C. Wyróżniamy serwisy ogólnodostępne - dla wszystkich internautów lub ograniczone - dla wybranej, zarejestrowanej grupy użytkowników.

6 Najpopularniejsze serwisy ogłoszeniowe
Gratka.pl ofertownia.pl, Centrumofert.pl, Trader.pl, Serwisy zawierające branżowe katalogi firm – np. Panorama firm, Systemy wymiany informacji handlowych np. TradePoint

7 Porównywarki cen Porównywarki cen to serwisy, których celem jest porównanie cen poszczególnych towarów i usług, którymi zainteresowany jest klient

8 Najpopularniejsze porównywarki cen w Polsce
Ceneo.pl, Nokaut.pl, Skapiec.pl, Bazar.interia.pl, 9sekund.pl, Profit.pl, Totu.pl, Kupujemy.pl,

9 Reklama w Internecie Baner główny Pop-Up
to moduł - ruchomy bądź statyczny, umiejscowiony w górnej części witryny wyświetlany jest w nowym oknie przeglądarki, otwiera się „sam" - użytkownik nie ma wpływu na jego „pojawianie się"

10 Reklama w Internecie Pop-Under Expand Baner
usytuowany jest pod głównym oknem danej przeglądarki i nie zmienia położenia, nawet gdy strona zostanie zamknięta to rodzaj banera, który po najechaniu na niego zmienia rozmiar zwiększa się i zmniejsza

11 znaczek „x" pojawia się w niewidocznych miejscach
Reklama w Internecie Skyscraper Brandmark dość wąski, ale za to ma dużą wysokość. Rozmiar: 120x600 pikseli, 160x600 pikseli znaczek „x" pojawia się w niewidocznych miejscach

12 Reklama w Internecie Top Layer Rectangle (banner śródtekstowy)
Krótka animacja posiada znaczek „x" służący do zamykania animacji, po zakończeniu emisji musi się zamknąć Kliknięcie w baner powoduje automatyczne przejście do reklamowanego serwisu

13 Reklama w Internecie Button Tapeta (watermark)
zamieszczany zazwyczaj przy bocznej nawigacji serwisu internetowego wyświetlana na całej stronie serwisu w tle treści

14 Prawne podstawy e-handlu
Sfera handlu elektronicznego regulowana jest w Polsce z jednej strony poprzez liczne akty prawne wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw, z drugiej zaś, poprzez określone akty szczegółowe

15 Prawne podstawy e-handlu
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku -Kodeks cywilny Ustawa z dnia dnia 2 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku – o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – prawo bankowe Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta Ustawa z 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym

16 Prawne podstawy e-handlu
Spośród przedstawionych aktów prawnych, w kontekście funkcjonowania handlu elektronicznego w Polsce, zdecydowanie największe znaczenie mają zwłaszcza dwie ustawy tj.: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta

17 do podstawowych kwestii regulowanych w jej ramach, należy określenie:
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną do podstawowych kwestii regulowanych w jej ramach, należy określenie: obowiązków usługodawcy związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasad wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

18 Zgodnie z rozdziałem 2 ww
Zgodnie z rozdziałem 2 ww. ustawy, pośród najważniejszych obowiązków usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną należy wskazać m.in. : konieczność podania w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca informacji podstawowych tj.: o adresów elektronicznych, o imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy lub firmy oraz siedziby i adresu, o numeru zezwolenia oraz organu wydającego zezwolenie, jeżeli usługodawca wykonuje działalność, dla której odrębne przepisy wymagają takiego zezwolenia,

19 Zgodnie z rozdziałem 2 ww
Zgodnie z rozdziałem 2 ww. ustawy, pośród najważniejszych obowiązków usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną należy wskazać m.in. : określenie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną (przy czym powinien on zawierać takie elementy jak: rodzaj i zakres świadczonych usług, warunki ich świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów oraz przebieg postępowania reklamacyjnego) oraz jego nieodpłatne udostępnienie usługobiorcy jeszcze przed zawarciem umowy, zakaz rozpowszechniania informacji handlowej bez uprzedniej zgody odbiorcy drogą elektroniczną, w tym zwłaszcza poprzez pocztę elektroniczną.

20 Zgodnie z rozdziałem 2 ww
Zgodnie z rozdziałem 2 ww. ustawy, pośród najważniejszych obowiązków usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną należy wskazać m.in. : przygotowanie wyraźnie wyodrębnionej i oznaczonej w sposób nie budzący wątpliwości informacji handlowej, która powinna zawierać: o oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne, o wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty, o wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.

21 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ustawa dopuszcza również gromadzenie innych danych, jeżeli wymaga tego specyfika prowadzonej działalności (np. w branży obuwniczej – numer obuwia). Niezmiernie istotne jest jednak to, że, zgodnie z treścią ustawy, usługodawca nie może korzystać z zebranych danych po zakończeniu świadczenia usługi drogą elektroniczną, jeżeli nie uzyskał wyraźnej zgody kontrahenta.


Pobierz ppt "Technologie informacyjne w biznesie wykład 7 i 8"

Podobne prezentacje


Reklamy Google