Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje dla rodziców wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje dla rodziców wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła."— Zapis prezentacji:

1 Informacje dla rodziców wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

2 Kadra pedagogiczna Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Wicedyrektor Wychowawcy oddziałów przedszkolnych Wychowawcy klas pierwszych Nauczyciele języka angielskiego Nauczyciele religii Nauczyciel etyki Specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda Wychowawcy świetlic szkolnych Nauczyciel bibliotekarz

3 Nauczyciele zajęć dodatkowych Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Chór szkolny „Bambino” Szkółka tenisa ziemnego Koło szachowe Klasa talentów

4 Pracownicy wspierający pracę Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Pomoc nauczyciela w oddziałach przedszkolnych Asystent nauczyciela w klasach pierwszych 6-cio latków Opiekun dzieci, strażnik szkolny – „Agatka” Pielęgniarka szkolna Kucharka Asystent stomatologa

5 Gdzie zapisać dziecko? Jeżeli dziecko urodziło się w 2010 roku - do oddziału przedszkolnego Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

6 Gdzie zapisać dziecko Jeżeli dziecko urodziło się w 2009 roku do klasy pierwszej obowiązkowo Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

7 Gdzie zapisać dziecko? Jeżeli dziecko urodziło się w 2008 roku od 1 lipca do 31 grudnia - do klasy pierwszej obowiązkowo Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

8 Odroczenie dziecka 6-cio letniego od realizacji obowiązku szkolnego Decyzję o odroczeniu podejmuje dyrektor szkoły, do którego należy złożyć wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego dziecka po uzyskaniu z poradni psychologiczno - pedagogicznej opinii o zasadności odroczenia obowiązku szkolnego. (art. 16 ust. 4 ustawy o systemie oświaty). Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

9 Odroczenie dziecka 6-cio letniego od realizacji obowiązku szkolnego Opinię w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

10 Jak zapisać dziecko? Zwyczajowo nabór w naszej szkole prowadzony jest w marcu Ale … Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

11 Jak zapisać dziecko? Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców, które zawiera podstawowe dane o dziecku. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

12 Co jest potrzebne? Karta zapisu dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego dostępna w sekretariacie lub na zslochowo.pl odpis aktu urodzenia Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

13 W roku szkolnym 2015/2016 planowana liczba oddziałów przedszkolnych 2 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Planowana liczba klas pierwszych 6

14 Jak szkoła przygotowana jest do przyjęcia wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych, w tym sześciolatków? Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

15 Dobrze urządzone i wyposażone sale lekcyjne - Tablice interaktywne Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

16 Wykfalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

17 Wszyscy nauczyciele legitymują się pełnymi kwalifikacjami, mają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

18 Wielu nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych, uzyskane na studiach podyplomowych lub kursach kwalifikacyjnych Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

19 W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej oferujemy zajęcia : Logopedyczne Korekcyjno-kompensacyjne Socjoterapeutyczne Rewalidacyjne Terapeutyczne Dydaktyczno-wyrównawcze Wspierające uczniów zdolnych Ponadto zajęcia gimnastyki korekcyjnej Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

20 W szkole: Działa radiowęzeł Nie ma dzwonków Melodyjka ogłasza przerwy i początek lekcji Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

21 Szkoła dysponuje: Salą gimnastyczną Salą gimnastyki korekcyjnej Boiskiem sportowym ORLIK Dwoma ziemnymi kortami tenisowymi Gabinetem pielęgniarki Gabinetem stomatologicznym Gabinetem pedagoga Gabinetem psychologa Gabinetem logopedy Pracownią ceramiki Aulą Placem zabaw Miejscem zabaw Salą terapeutyczną Izbą Pamięci Patrona Izbą Regionalną Kuchnią i stołówką Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

22 Oferujemy dodatkowo w ramach lekcji Zajęcia tańca - 1 godz. w tygodniu dla wszystkich uczniów klas 2 i 3 Zajęcia z ceramiki - 1 godz. w tygodniu dla klas 3 Lekcje angielskiego - 1 godz. w tygodniu w oddziałach przedszkolnych od nowego roku szkolnego Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

23 Ponadto proponujemy: Szkółkę tenisa ziemnego Zajęcia wspierające uczniów zdolnych Koła zainteresowań tematyczne: - szachowe - chór szkolny - muzyczną szkołę talentów Kółko języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

24 Przedsięwzięcia szkolne promujące talenty i uzdolnienia uczniów: Koncert noworoczny „Szkoła rodzicom” w styczniu Szkolny konkurs „Mam talent” 21 marca Szkolny Dzień Tańca w czerwcu Sportowe soboty Mistrzostwa sportowe dla klas 1, 2 i 3. Konkursy szkolne i pozaszkolne o różnej tematyce Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

25 Lista osiągnięć uczniów klas 1-3 w roku szkolnym 2013/2014 Lista osiągnięć uczniów klas 1-3 w roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

26 wiele innych osobistych sukcesów, może mniej prestiżowych, czasami niewidocznych, ale bardzo ważnych dla rozwoju młodego człowieka, wynikających z systematycznej, dobrze zaplanowanej pracy pedagogów, bo … Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Nasi uczniowie odnoszą

27 Szkoła otwartych umysłów, dobrych serc, bogatych osobowości, w której … Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa … nasza szkoła to:

28 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa … wszystkim pracownikom, nie tylko nauczycielom przyświeca motto – słowa naszego patrona Jana Pawła II:

29 Pracujemy także z uczniami mającymi trudności edukacyjne Każdy wychowawca klasy pierwszej prowadzi zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze Prowadzimy zajęcia korekcyjno -kompensacyjne Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

30 Statystyka Liczba uczniów w zespole szkół: 720 Liczba uczniów w szkole podstawowej: 557 Liczba nauczycieli: 64 Liczba pracowników administracji i obsługi: 18 Liczba oddziałów: 30 Prognozowana liczba oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 - 33 Liczba uczniów - 770 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

31 W szkole zatrudnieni są specjaliści w wymiarze pełnego etatu: Pedagog szkolny Psycholog Logopeda Zajęcia w ramach ppp prowadzą specjaliści, nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

32 Posiłki: Stołówkę prowadzi prywatna firma cateringowa „Bajka” Obiady przygotowywane są w szkolnej kuchni i wydawane w stołówce cena dwudaniowego obiadu - 6,50 zł, zupy – 2 zł. W szkole czynny jest sklepik Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

33 Owoce i warzywa: Szkoła uczestniczy w projekcie „Owoce w szkole” uczniowie otrzymują 2 razy w tygodniu paczkę warzyw lub owoce - od października do kwietnia Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

34 Mleko: Szkoła uczestniczy w projekcie „Szklanka mleka” uczniowie otrzymują 3 razy w tygodniu kartonik mleka - od października do kwietnia Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

35 Jabłko dla każdego: Raz w tygodniu uczniowie otrzymują jabłka akcja finansowana jest ze środków pozabudżetowych szkoły - od października do kwietnia Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

36 Zdrowa woda: Każdego dnia w świetlicy szkolnej dostępna jest woda z butli. Zakupem wody i kubeczków zajmuje się Rada Rodziców Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

37 Dwie świetlice: Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Funkcjonuje świetlica dla uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej w godz. od 7.00 do 17.00 tzw. - „Duża”. Funkcjonuje świetlica dla dzieci najmłodszych – tzw. „Mała”, harmonogram jej pracy uzależniony jest od aktualnych potrzeb. Pracę świetlic w szkole podstawowej może w sytuacjach szczególnych wspierać świetlica w gimnazjum.

38 Plan lekcji Zajęcia w klasach 1-3 odbywają się w trybie dwuzmianowym 1 zmiana od godz. 8.00, druga od ok. 10.40 Zajęcia w oddziałach przedszkolnych rozpoczynają się o godz. 8.00 i trwają do … Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

39 Organizujemy półkolonie zimowe i letnie Obozy narciarskie dla uczniów od kl. 3 W klasach 3 sp „Zieloną szkołę” nad morzem Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

40 Dla dzieci zamieszkałych w odległości większej niż 3 km od szkoły organ prowadzący szkołę, czyli Gmina Białe Błota organizuje dowożenie Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

41 Zasady przydziału dzieci do klas pierwszych Wiek dziecka* Proporcjonalny stosunek liczby dziewcząt i chłopców Miejsce zamieszkania. (dot. dowożenia) Skład osobowy grupy przedszkolnej Inne przesłanki wynikające z obserwacji dzieci w naszym oddziale przedszkolnym Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

42 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art. 4. 1. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. 2. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od zasady, o której mowa w ust. 1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

43 Zasady przydziału dziecka do oddziałów przedszkolnych Wiek dziecka Proporcjonalny stosunek liczby dziewcząt i chłopców Miejsce zamieszkania Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

44 Liczba dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych – 41 Powstaną dwie grupy A i B Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

45 Liczba dzieci zapisanych do klasy pierwszej – 131 W tym: sześciolatków – 84 siedmiolatków - 47 Powstaną cztery klasy sześciolatków A, B, C, D Liczba dzieci w klasie 21 /na dzień dzisiejszy/ Oraz dwie klasy siedmiolatków E i F Liczba dzieci w klasie – 23, 24 /na dzień dzisiejszy/ Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

46 Praca wychowawcy w klasach sześciolatków wspomagana będzie przez Asystenta nauczyciela – osobę z wykształceniem wyższym pedagogicznym Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

47 Przydział sal: Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

48 Pisma rodziców o przydział dziecka do klasy danego nauczyciela nie będą rozpatrywane! Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

49 Realizujemy program Przeciwdziałający wadom postawy – dodatkowe zajęcia w sali gimnastyki korekcyjnej Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

50 Dla dzieci z klas pierwszych w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2015/2016 przeprowadzone będą badania Pod kątem wad postawy Postaramy się o zorganizowanie Przesiewowych wad wzroku Kontrola stanu uzębienia Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Bezpłatnie na miejscu w szkole

51 Monitoring obejmuje 56 kamer Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

52 Podręczniki i ćwiczenia Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

53 Nasza szkoła to solidna placówka rzetelnie realizująca założenia polityki oświatowej państwa Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

54 Której w czerwcu 2013 roku powierzono organizację wojewódzkiego zakończenia roku szkolnego 2012/2013 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

55 zslochowo.pl Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

56 Spotkanie w szkole dla dzieci Wtorek 23 czerwca o godz. 17.00 ZAPRASZAMY Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

57 Po spotkaniu w auli zapraszamy do zwiedzania szkoły: Grupa Pani Urszuli Grzywacz – A-K Grupa Pani Julii Jankowskiej-Wudniak – L-R Grupa Pani Anny Śmigiel – S-Ż Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

58 Po zwiedzaniu zapraszamy rodziców na Plac Karolka – parter szkoły, gdzie można porozmawiać ze szkolnymi specjalistami, nauczycielami zajęć dodatkowych, pracownikami szkoły

59 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Dziękuję za uwagę Mirosław Donarski


Pobierz ppt "Informacje dla rodziców wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google