Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modele jądra atomowego Od modeli jądrowych oczekujemy w szczególności wyjaśnienia: a) stałej gęstości materii jądrowej, b) zależności /A od A, c) warunków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modele jądra atomowego Od modeli jądrowych oczekujemy w szczególności wyjaśnienia: a) stałej gęstości materii jądrowej, b) zależności /A od A, c) warunków."— Zapis prezentacji:

1 Modele jądra atomowego Od modeli jądrowych oczekujemy w szczególności wyjaśnienia: a) stałej gęstości materii jądrowej, b) zależności /A od A, c) warunków trwałości nuklidów, d) obserwowanych wartości spinów, parzystości, momentów elektromagnetycznych, e) pochodzenia i roli wyróżniających się (dużych) energii wiązania dla niektórych jąder, f) występowania liczb magicznych.

2 a) model silnego sprzężenia, np. model kroplowy - oddziaływania między cząstkami w jądrze są tak silne, że ich ruchy są całkowicie skorelowane; b) model cząstek niezależnych, np. model gazu Fermiego oraz model powłokowy - oddziaływania między cząstkami w jądrze można sprowadzić do niezależnego oddziaływania każdej z nich z pewnym uśrednionym potencjałem. Modele jądra atomowego

3

4

5

6

7

8 N/Z = 1  1,6 Ścieżka stabilności

9

10

11 bliskie nieparzystej liczbie całkowitej przy A parzystym bliskie parzystej liczbie całkowitej przy A parzystym

12

13

14 Model kroplowy jądra nie wyjaśnia zjawisk, w których przejawiają się kwantowe cechy jąder, np. widm jąder wzbudzonych, istnienia spinów jądrowych, momentów magnetycznych itp.

15

16 Energia potencjalna nukleonu w modelu Fermiego (określana też mianem potencjału) opisana jest sferycznie symetryczna funkcją V(r), przy czym V(r) = –V 0 dla r { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/17/5327564/slides/slide_16.jpg", "name": "Energia potencjalna nukleonu w modelu Fermiego (określana też mianem potencjału) opisana jest sferycznie symetryczna funkcją V(r), przy czym V(r) = –V 0 dla r

17 W jądrze występują dwa rodzaje cząstek – neutrony i protony – stąd jądro to układ dwóch niezależnych od siebie gazów Fermiego.

18

19 Dla nukleonu o T = 35 MeV

20

21 Mechanizm powstawania studni energetycznej dla protonu będącej superpozycją potencjału kulombowskiego i jądrowego.

22

23 Dla A = 200 Dla A = 20

24

25 Model gazu Fermiego uzasadnia potrzebę uwzględnienia energii asymetrii w półempirycznym wzorze Weizsäckera na masę jądra.

26

27

28

29

30

31 Zależność gęstości materii jądrowej  oraz potencjału Woodsa-Saxona V od odległości od środka jądra r.

32

33 Stany energetyczne opisywane: są obsadzane przez 2(2l+1) nukleonów danego rodzaju. Mnożnik 2 uwarunkowany jest liczbą wartości magnetycznej liczby kwantowej spinu (s) nukleonu 2s+1=2 (s=1/2)

34

35 Jeśli dodatkowo uwzględnimy, energię oddziaływania spin-orbita to

36

37

38 Zbliżony do rzeczywistości obraz stosunków energetycznych w modelu powłokowym. Poziomy neutronowe jądra z N=80; R i a są parametrami potencjału Woodsa-Saxona.

39

40

41

42 Spiny i parzystość stanów jądrowych przewidywane przez model powłokowy jądra atomowego Konfiguracja nukleonów w jądrze.

43

44

45

46


Pobierz ppt "Modele jądra atomowego Od modeli jądrowych oczekujemy w szczególności wyjaśnienia: a) stałej gęstości materii jądrowej, b) zależności /A od A, c) warunków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google