Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opieka medyczna nad kobietą ciężarną i dzieckiem w województwie łódzkim – sukcesy i wyzwania, przed którymi stoimy dziś i jutro Łódź, 2 lipca 2015 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opieka medyczna nad kobietą ciężarną i dzieckiem w województwie łódzkim – sukcesy i wyzwania, przed którymi stoimy dziś i jutro Łódź, 2 lipca 2015 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Opieka medyczna nad kobietą ciężarną i dzieckiem w województwie łódzkim – sukcesy i wyzwania, przed którymi stoimy dziś i jutro Łódź, 2 lipca 2015 r. 1

2 Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2012 r. 2 źródło: Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2012 r., Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2014

3 Przyrost naturalny wg powiatów woj. łódzkiego w 2012 r. 3 źródło: Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego w 2012 r., Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2013

4 Wartość kontraktów w rodzaju lecznictwa szpitalnego w zakresie ginekologii i położnictwa: Opis Liczba oddziałów Wartość kontraktu Wartość na 10 tys. Pozycja w Polsce Liczba łóżek ogółem Liczba porodów zespół chirurgii jednego dnia3430 092,001 714,568110 hospitalizacja planowa12 457 608,409 797,2634674 I poziom referencyjny14 34 305 804,00136 760,20114057 600 II poziom referencyjny9 38 816 648,00154 742,7053887 447 III poziom referencyjny11 68 294 408,00272 255,8835145 605 wyłącznie ginekologia37 805 263,0031 115,712610 Razem41 152 109 823,40606 386,3151 38321 326 4

5 Porody w latach 2012-2015 (styczeń-kwiecień) finansowane w ramach umów z NFZ

6 Porody 2012-2015: Wartość kosztów porodów (na wykresie w PLN) systematycznie rośnie, w tym ciężkiej patologii ponad trzykrotnie w 2015 r. w stosunku do roku 2012. Koszty leczenia porodu w przebiegu ciężkiej patologii stanowią 30% kosztów porodu, przy udziale liczby porodów 12% w całości.

7 Noworodki w latach 2012-2015 (styczeń-kwiecień) finansowane w ramach umów z NFZ:

8 Noworodki w latach 2012-2015: mimo zmniejszającej się liczby porodów wzrasta udział noworodków wymagających zwiększonego nadzoru – w 2015 o 2 % więcej niż w 2012, w tym wymagającego szczególnej opieki- w 2015 r. o 35 % więcej niż 2012.

9 Noworodki w latach 2012-2015: najwyższe koszty ŁOW NFZ ponosi na leczenie ciężkiej patologii noworodka oraz noworodka wymagającego intensywnej terapii. Koszty leczenia ciężkiej patologii noworodka stanowią 17 % kosztów ogólnych, przy 1 % udziale tych noworodków w liczbie wszystkich.

10 Porody w powiatach (pacjentki ubezpieczone w ŁOW)

11 Pacjentki przyjezdne: udział porodów w przebiegu ciąży patologicznej -34 % - jest wyższy niż w przypadku pacjentek ubezpieczonych w ŁOW- 28 %, szczególnie w przypadku ciężkiej patologii ciąży - udział 9 % w porodach pacjentek ubezpieczonych w ŁOW, dla pacjentek spoza województwa - 17 %.

12 Porody- procedury (udział %)

13 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:

14 Obszar Łodzi – 52 świadczeniodawców (68 miejsc udzielania świadczeń) Pozostałe powiaty – 125 świadczeniodawców (141 miejsc udzielania świadczeń) Świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii w ramach umów z ŁOW NFZ udziela 177 świadczeniodawców, w tym:

15 Program badań prenatalnych 15

16 Realizacja badań prenatalnych w województwie łódzkim w latach 2010-2014 W programie uczestniczyło 19 388 ciężarnychWykonano 2 438 badań inwazyjnych 66% przebadanych stanowiła grupa pacjentek w wieku poniżej 35. roku życia u 528 pacjentek potwierdzono wadę/chorobę płodu w wyniku diagnostyki prenatalnej

17 Populacja dzieci i młodzieży oraz kobiet na listach POZ - dane na 1.05.2015 r.: 17 Populacja pacjentów na listach lekarza POZ – 2.299.762 osoby z tego: 421.563 stanowią dzieci i młodzież do 18 roku życia (ok. 18% populacji) 1.226.443 stanowią kobiety (ok. 53% populacji) W wieku rozrodczym (15-49 lat) – 511.785 kobiet

18 Populacja dzieci i młodzieży oraz kobiet na listach POZ - dane na 1.05.2015 r.: 18 Populacja pacjentów na listach położnej POZ (noworodki płci męskiej do ukończenia 2-go m-ca życia) – 1.140.067 osób Liczba położnych POZ - 478 Liczba pacjentek w wieku rozrodczym przypadająca na 1 położną POZ-1.070

19 Opieka nad dziećmi i młodzieżą - bilanse zdrowia przeprowadzane przez lekarza POZ w roku 2014: (*) opracowano na podstawie przesłanych przez sprawozdań - Bilanse zdrowia są świadczeniami gwarantowanymi realizowanymi przez lekarza POZ i nie mają wpływu na wysokość stawki kapitacyjnej, która jest korygowana współczynnikiem odpowiednim do grupy wiekowej. 19

20 Opieka nad dziećmi i młodzieżą - bilanse zdrowia przeprowadzane przez lekarza POZ: 20Propozycja: zwrot wypłaconych środków w przypadku osiągnięcia wskaźnika niższego niż założonyZałożenie:wykonanie bilansów zdrowia u 75% populacji w każdej grupie wiekowej

21 Leczenie szpitalne - oddziały neonatologiczne i pediatryczne w 2014 r.

22 Leczenie szpitalne - oddziały - zakresy dziecięce - 2014 r.

23 Propozycje zmian dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

24 Sukcesy: Pełna dostępność Równomierne rozłożenie dostępu do świadczeń zdrowotnych Finasowanie – województwo łódzkie jest w czołówce województw, często przekraczając średnią w Polsce

25 Dziękuję za uwagę! Jolanta Kręcka dyrektor


Pobierz ppt "Opieka medyczna nad kobietą ciężarną i dzieckiem w województwie łódzkim – sukcesy i wyzwania, przed którymi stoimy dziś i jutro Łódź, 2 lipca 2015 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google