Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opieka medyczna nad kobietą ciężarną i dzieckiem w województwie łódzkim – sukcesy i wyzwania, przed którymi stoimy dziś i jutro Łódź, 2 lipca 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opieka medyczna nad kobietą ciężarną i dzieckiem w województwie łódzkim – sukcesy i wyzwania, przed którymi stoimy dziś i jutro Łódź, 2 lipca 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Opieka medyczna nad kobietą ciężarną i dzieckiem w województwie łódzkim – sukcesy i wyzwania, przed którymi stoimy dziś i jutro Łódź, 2 lipca 2015 r.

2 Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2012 r.
źródło: Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2012 r., Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2014

3 Przyrost naturalny wg powiatów woj. łódzkiego w 2012 r.
źródło: Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego w 2012 r., Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2013

4 Wartość kontraktów w rodzaju lecznictwa szpitalnego w zakresie ginekologii i położnictwa:
Opis Liczba oddziałów Wartość kontraktu Wartość na 10 tys. Pozycja w Polsce Liczba łóżek ogółem Liczba porodów zespół chirurgii jednego dnia 3 ,00 1 714,56 8 11 hospitalizacja planowa 1 ,40 9 797,26 4 674 I poziom referencyjny 14 ,00 ,20 405 7 600 II poziom referencyjny 9 ,00 ,70 5 388 7 447 III poziom referencyjny ,00 ,88 514 5 605 wyłącznie ginekologia ,00 31 115,71 2 61 Razem 41 ,40 ,31 1 383 21 326

5 Porody w latach 2012-2015 (styczeń-kwiecień) finansowane w ramach umów z NFZ

6 Porody 2012-2015: Wartość kosztów porodów
(na wykresie w PLN) systematycznie rośnie, w tym ciężkiej patologii ponad trzykrotnie w 2015 r. w stosunku do roku Koszty leczenia porodu w przebiegu ciężkiej patologii stanowią 30% kosztów porodu, przy udziale liczby porodów 12% w całości.

7 Noworodki w latach 2012-2015 (styczeń-kwiecień) finansowane w ramach umów z NFZ:

8 Noworodki w latach : mimo zmniejszającej się liczby porodów wzrasta udział noworodków wymagających zwiększonego nadzoru – w 2015 o 2 % więcej niż w 2012, w tym wymagającego szczególnej opieki- w 2015 r. o 35 % więcej niż 2012.

9 Noworodki w latach : najwyższe koszty ŁOW NFZ ponosi na leczenie ciężkiej patologii noworodka oraz noworodka wymagającego intensywnej terapii. Koszty leczenia ciężkiej patologii noworodka stanowią 17 % kosztów ogólnych, przy 1 % udziale tych noworodków w liczbie wszystkich.

10 Porody w powiatach (pacjentki ubezpieczone w ŁOW)

11 Pacjentki przyjezdne:
udział porodów w przebiegu ciąży patologicznej -34 % - jest wyższy niż w przypadku pacjentek ubezpieczonych w ŁOW- 28 %, szczególnie w przypadku ciężkiej patologii ciąży - udział 9 % w porodach pacjentek ubezpieczonych w ŁOW, dla pacjentek spoza województwa - 17 %. Pacjentki przyjezdne:

12 Porody- procedury (udział %)

13 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:

14 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:
Świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii w ramach umów z ŁOW NFZ udziela 177 świadczeniodawców, w tym: Obszar Łodzi – 52 świadczeniodawców (68 miejsc udzielania świadczeń) Pozostałe powiaty – 125 świadczeniodawców (141 miejsc udzielania świadczeń)

15 Program badań prenatalnych

16 Realizacja badań prenatalnych w województwie łódzkim w latach 2010-2014
W programie uczestniczyło ciężarnych Wykonano badań inwazyjnych 66% przebadanych stanowiła grupa pacjentek w wieku poniżej 35. roku życia u 528 pacjentek potwierdzono wadę/chorobę płodu w wyniku diagnostyki prenatalnej

17 Populacja pacjentów na listach lekarza POZ – 2.299.762 osoby z tego:
Populacja dzieci i młodzieży oraz kobiet na listach POZ - dane na r.: Populacja pacjentów na listach lekarza POZ – osoby z tego: stanowią dzieci i młodzież do 18 roku życia (ok. 18% populacji) stanowią kobiety (ok. 53% populacji) W wieku rozrodczym (15-49 lat) – kobiet

18 Populacja dzieci i młodzieży oraz kobiet na listach POZ - dane na 1.05.2015 r.:
Populacja pacjentów na listach położnej POZ (noworodki płci męskiej do ukończenia 2-go m-ca życia) – osób Liczba położnych POZ - 478 Liczba pacjentek w wieku rozrodczym przypadająca na 1 położną POZ-1.070

19 Opieka nad dziećmi i młodzieżą - bilanse zdrowia przeprowadzane przez lekarza POZ w roku 2014:
(*) opracowano na podstawie przesłanych przez sprawozdań Bilanse zdrowia są świadczeniami gwarantowanymi realizowanymi przez lekarza POZ i nie mają wpływu na wysokość stawki kapitacyjnej, która jest korygowana współczynnikiem odpowiednim do grupy wiekowej.

20 Opieka nad dziećmi i młodzieżą - bilanse zdrowia przeprowadzane przez lekarza POZ:
Propozycja: zwrot wypłaconych środków w przypadku osiągnięcia wskaźnika niższego niż założony Założenie: wykonanie bilansów zdrowia u 75% populacji w każdej grupie wiekowej

21 Leczenie szpitalne - oddziały neonatologiczne i pediatryczne w 2014 r.

22 Leczenie szpitalne - oddziały - zakresy dziecięce - 2014 r.

23 Propozycje zmian dotyczące
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

24 Sukcesy: Równomierne rozłożenie dostępu do świadczeń zdrowotnych
Pełna dostępność Równomierne rozłożenie dostępu do świadczeń zdrowotnych Finasowanie – województwo łódzkie jest w czołówce województw, często przekraczając średnią w Polsce

25 Dziękuję za uwagę! Jolanta Kręcka dyrektor


Pobierz ppt "Opieka medyczna nad kobietą ciężarną i dzieckiem w województwie łódzkim – sukcesy i wyzwania, przed którymi stoimy dziś i jutro Łódź, 2 lipca 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google