Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opieka medyczna nad kobietą ciężarną i dzieckiem w województwie łódzkim – sukcesy i wyzwania, przed którymi stoimy dziś i jutro Łódź, 2 lipca 2015 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opieka medyczna nad kobietą ciężarną i dzieckiem w województwie łódzkim – sukcesy i wyzwania, przed którymi stoimy dziś i jutro Łódź, 2 lipca 2015 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Opieka medyczna nad kobietą ciężarną i dzieckiem w województwie łódzkim – sukcesy i wyzwania, przed którymi stoimy dziś i jutro Łódź, 2 lipca 2015 r. 1

2 Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2012 r. 2 źródło: Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2012 r., Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2014

3 Przyrost naturalny wg powiatów woj. łódzkiego w 2012 r. 3 źródło: Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego w 2012 r., Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2013

4 Wartość kontraktów w rodzaju lecznictwa szpitalnego w zakresie ginekologii i położnictwa: Opis Liczba oddziałów Wartość kontraktu Wartość na 10 tys. Pozycja w Polsce Liczba łóżek ogółem Liczba porodów zespół chirurgii jednego dnia , , hospitalizacja planowa , , I poziom referencyjny , , II poziom referencyjny , , III poziom referencyjny , , wyłącznie ginekologia , , Razem , ,

5 Porody w latach (styczeń-kwiecień) finansowane w ramach umów z NFZ

6 Porody : Wartość kosztów porodów (na wykresie w PLN) systematycznie rośnie, w tym ciężkiej patologii ponad trzykrotnie w 2015 r. w stosunku do roku Koszty leczenia porodu w przebiegu ciężkiej patologii stanowią 30% kosztów porodu, przy udziale liczby porodów 12% w całości.

7 Noworodki w latach (styczeń-kwiecień) finansowane w ramach umów z NFZ:

8 Noworodki w latach : mimo zmniejszającej się liczby porodów wzrasta udział noworodków wymagających zwiększonego nadzoru – w 2015 o 2 % więcej niż w 2012, w tym wymagającego szczególnej opieki- w 2015 r. o 35 % więcej niż 2012.

9 Noworodki w latach : najwyższe koszty ŁOW NFZ ponosi na leczenie ciężkiej patologii noworodka oraz noworodka wymagającego intensywnej terapii. Koszty leczenia ciężkiej patologii noworodka stanowią 17 % kosztów ogólnych, przy 1 % udziale tych noworodków w liczbie wszystkich.

10 Porody w powiatach (pacjentki ubezpieczone w ŁOW)

11 Pacjentki przyjezdne: udział porodów w przebiegu ciąży patologicznej -34 % - jest wyższy niż w przypadku pacjentek ubezpieczonych w ŁOW- 28 %, szczególnie w przypadku ciężkiej patologii ciąży - udział 9 % w porodach pacjentek ubezpieczonych w ŁOW, dla pacjentek spoza województwa - 17 %.

12 Porody- procedury (udział %)

13 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:

14 Obszar Łodzi – 52 świadczeniodawców (68 miejsc udzielania świadczeń) Pozostałe powiaty – 125 świadczeniodawców (141 miejsc udzielania świadczeń) Świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii w ramach umów z ŁOW NFZ udziela 177 świadczeniodawców, w tym:

15 Program badań prenatalnych 15

16 Realizacja badań prenatalnych w województwie łódzkim w latach W programie uczestniczyło ciężarnychWykonano badań inwazyjnych 66% przebadanych stanowiła grupa pacjentek w wieku poniżej 35. roku życia u 528 pacjentek potwierdzono wadę/chorobę płodu w wyniku diagnostyki prenatalnej

17 Populacja dzieci i młodzieży oraz kobiet na listach POZ - dane na r.: 17 Populacja pacjentów na listach lekarza POZ – osoby z tego: stanowią dzieci i młodzież do 18 roku życia (ok. 18% populacji) stanowią kobiety (ok. 53% populacji) W wieku rozrodczym (15-49 lat) – kobiet

18 Populacja dzieci i młodzieży oraz kobiet na listach POZ - dane na r.: 18 Populacja pacjentów na listach położnej POZ (noworodki płci męskiej do ukończenia 2-go m-ca życia) – osób Liczba położnych POZ Liczba pacjentek w wieku rozrodczym przypadająca na 1 położną POZ-1.070

19 Opieka nad dziećmi i młodzieżą - bilanse zdrowia przeprowadzane przez lekarza POZ w roku 2014: (*) opracowano na podstawie przesłanych przez sprawozdań - Bilanse zdrowia są świadczeniami gwarantowanymi realizowanymi przez lekarza POZ i nie mają wpływu na wysokość stawki kapitacyjnej, która jest korygowana współczynnikiem odpowiednim do grupy wiekowej. 19

20 Opieka nad dziećmi i młodzieżą - bilanse zdrowia przeprowadzane przez lekarza POZ: 20Propozycja: zwrot wypłaconych środków w przypadku osiągnięcia wskaźnika niższego niż założonyZałożenie:wykonanie bilansów zdrowia u 75% populacji w każdej grupie wiekowej

21 Leczenie szpitalne - oddziały neonatologiczne i pediatryczne w 2014 r.

22 Leczenie szpitalne - oddziały - zakresy dziecięce r.

23 Propozycje zmian dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

24 Sukcesy: Pełna dostępność Równomierne rozłożenie dostępu do świadczeń zdrowotnych Finasowanie – województwo łódzkie jest w czołówce województw, często przekraczając średnią w Polsce

25 Dziękuję za uwagę! Jolanta Kręcka dyrektor


Pobierz ppt "Opieka medyczna nad kobietą ciężarną i dzieckiem w województwie łódzkim – sukcesy i wyzwania, przed którymi stoimy dziś i jutro Łódź, 2 lipca 2015 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google